Full Disclosure -liikkeen nousu ja tuho

24.10.2022

Salaisten avaruusohjelmien, maanulkopuolisten sivilisaatioiden, Maan todellisen historian ja salaisten operaatioiden koko laajuuden sekä syvyyden paljastuminen, niin kutsuttu Full Disclosure, otti lupaavia askeleita eteenpäin vuosien 2015–2020 välillä. Syntyi liike tai liikehdintä, jolla vaikutti olevan potentiaalia.

Full Disclosure -liike kuitenkin hajosi sisäisiin riitoihin, soluttautujiin, hämmentäjiin ja disinformaatioagentteihin. Salattujen operaatioiden täydellinen paljastuminen oli todennäköisempää neljä tai viisi vuotta sitten kuin tällä hetkellä. Yksinkertaisesti ei ole olemassa yhtenäistä, johdonmukaista ja lahjomatonta liikettä, joka kykenisi etenemään yhdensuuntaisesti valheiden verkon läpi.

Jokaista todellista tietovuotajaa kohden on ainakin 20 satuja kertovaa hämmentäjää. Full Disclosure -liike taantui narratiivisodiksi. Aidot tiedonantajat painivat omien henkilökohtaisten ongelmiensa, riitojensa, häirinnän, hyökkäyksien ja maineen lokaamisen keskellä. Negatiivisen polariteetin harjoittama hajota ja hallitse -menetelmä on osoittanut jälleen tehonsa.

Lisäksi vuoden 2015 jälkeen lukemattomat vanhan koulukunnan tietopaljastajat ovat kuolleet hämärissä olosuhteissa. Heidät poistettiin tieltä, jotta tuleva suunniteltu valeufopaljastus saisi helpommin jalansijaa.

Maailmantilanne muuttui radikaalisti vuonna 2020, jolloin samalla myös ensimmäinen 3,5 vuoden aikaikkuna Full Disclosuren mahdolliselle toteutumiselle sulkeutui. Taistelu totuudesta sai akuutimman suunnan, kun eliitti alkoi harjoittaa nopeutettua kansanmurhaa ja totalitarismia. Salaisten avaruusohjelmien paljastuminen vajosi tärkeyslistalla alaspäin. Ymmärrettävästi akuutit uhat on hoidettava ensin alta pois.

Kaipaus Full Disclosurea kohtaan ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Paljastumisen toteutuminen on vain siirtynyt kauemmaksi tulevaisuuteen. Liikkeen keskeisinä vetureina toimineita hahmoja on eksynyt kaninkolon syövereihin. Aikaisemmin johdonmukaisesti toimineet henkilöt ovat alkaneet käyttäytyä varsin ristiriitaisesti.

Tässä artikkelissa käsitellään yhden esimerkkitapauksen kautta sitä, miksi Full Disclosure on tällä hetkellä vaikeampaa kuin muutamia vuosia sitten.

Mitä tapahtui tutkija Michael Sallalle?

Tämän blogin artikkeleissa on toisinaan viitattu eksopolitiikan tutkija Michael Sallan kirjoituksiin. Tohtori Michael Salla on ollut yksi niistä harvoista akateemisista tutkijoista, joka on uskaltanut sukeltaa kaninkoloon syvemmälle.

Sallalla on ihailtava kyky tiivistää informaatiota laajasta materiaalista helposti ymmärrettävään muotoon. Hän on ollut erittäin nopea ja tuottelias tutkija, joka on kirjoittanut viisi kirjaa salaisista avaruusohjelmista vuosien 2015–2020 välillä. Niistä ensimmäinen käsittelee kokonaiskuvaa, ja neljä jälkimmäistä pureutuu tarkemmin eri ohjelmien historiaan ja yksityiskohtiin. Vuoden 2020 jälkeen hän on kirjoittanut kaksi kirjaa lisää, joiden ei kuitenkaan voida katsoa liittyvän samaan sarjaan, koska niissä käytetään uusia epäluotettavia tietolähteitä..

Sallan kolmas SSP-kirja käsittelee muun muassa natsihistoriaa
Sallan kolmas SSP-kirja käsittelee muun muassa todellista natsihistoriaa, mikä auttaa ymmärtämään tämänhetkistä maailmantilannetta.

Akateemisen tutkijan tavoin Salla on kaivanut esiin aikaisemmin salaiseksi luokiteltuja vanhoja dokumentteja ja tarkistanut henkilöiden taustoja tunnontarkasti. Esimerkiksi tietopaljastaja William Tompkinsin taustaa selvittäessään hän löysi 80 vuotta vanhoja valokuvia ja tarkasti yhteyksiä sotilashenkilöihin, joita Tompkins väitti tunteneensa. Tompkins osoittautui joka käänteessä puhuvansa totta. Salaisten avaruusohjelmien historiasta muodostui looginen, uskottava ja yhtenäinen kuva, joita muut tietovuotajat täydensivät.

Salla vaikuttaa aidosti sydämelliseltä henkilöltä, joka on kiinnostunut totuudesta ja jonka päällimmäisenä motiivina ei ole taloudellinen hyöty, itsensä korottaminen, tietoinen harhauttaminen tai jokin hämärä piilotettu agenda. Samaa ei voi sanoa useimmista muista ufologian alan suurista nimistä, kuten tohtori Steven Greeristä, joka systemaattisesti jättää pois todistusaineistoa itse keräämästään datasta, jotta hänen rakentamansa narratiivi pysyisi koossa.

Sallan heikko kohta

Viimeisen parin vuoden aikana Sallan tunnontarkka tutkimustoiminta on kuitenkin muuttunut radikaalisti. Enää hänen kirjoituksiaan ei voi suositella, sillä hänet on valjastettu levittämään Cabalin disinformaatiota. Miten tässä onnistuttiin? Mikä oli Sallan heikko kohta? Miten ”he” saivat hänet?

Vastausta voi lähteä kaivamaan Sallan ensimmäisestä salaisia avaruusohjelmia käsittelevästä kirjasta, joka päättyy käsittelemään lyhyesti Yhden lakia eli Ra-materiaalia.

Sallan vahvuus on myös hänen heikkoutensa. Nopea informaation käsittely ei toimi henkisyydessä.

Moni on kuullut Yhden laista, mutta harva on lukenut sen kokonaan läpi ja vielä harvempi on ymmärtänyt lukemaansa. Materiaali on kuin tuhansien osien moniulotteinen palapeli, jota ei ole valmiiksi koottu vaan jokaisen pitää itse tehdä työ. Kukaan ei kykene ottamaan syvällistä kosmis-filosofista materiaalia haltuun kertalukemalta tai ylipäätään edes lukemalla. Henkiseen ymmärrykseen kypsytään hitaasti.

Sallan Yhden lain käsittely tuo esiin aloittelijan virhetulkintoja. Hän muun muassa esittää, että myös negatiivisesti polarisoituneet dracot kuuluvat positiiviseen Konfederaatioon, mikä on jo loogisena ajatuksena mahdottomuus, koska Konfederaatio ei kykenisi työhön eikä yhdensuuntaisuuteen, mikäli sen sisällä häärisivät molemmat polariteetit vastakkaisin tavoittein. Tällaiset seikat osoittavat, että Sallan vahvuus ei ole henkisten lainalaisuuksien ymmärtämisessä ja selittämisessä. Tämä ei kuitenkaan vähennä Sallan viiden kirjan arvoa salaisten avaruusohjelmien historian selittämisessä. Tuskin kukaan opiskelee Yhden lakia Sallan kirjoista.

Sallan uudet tietolähteet Elena Danaan ja Megan Rose

Vuoden 2020 paikkeilla Salla vaikuttaa heittäneen erottelukykynsä ja tunnontarkkuutensa romukoppaan. Erikoisinta on, että Sallan muodostama uusi narratiivi ei sovi yhteen hänen aikaisemman tutkimustyönsä kanssa. Hän sumeilematta yhdistelee toisiinsa sopimattomia palasia. Hieman hämäräksi jää, ymmärtääkö hän itse tätä.

Sallan käyttämät uudet tietolähteet Elena Danaan ja Megan Rose ovat klassinen oppikirjaesimerkki Cabalin disinformaatioprojektien toiminnasta. Nämä lyhyessä ajassa suosituiksi nousseet ”kontaktihenkilöt” rakentavat Sallan aikaisemmin käyttämien tietolähteiden valamille perustoille, mutta vievät narratiivin mielikuvitusmatkalle.

Danaan ja Rose kuuluvat siihen suureen joukkoon koulutettuja agentteja, joita Cabal on viimeisen parin vuoden aikana juoksuttanut estradille hämmentämään soppaa. Heidän tarinoissaan ei ole logiikkaa, ja ne ovat täynnä ristiriitaisuuksia ja epäuskottavuuksia. Hymysuin esiintyvät ja miellyttäviltä vaikuttavat naiset saavat epäilemättä paljon seuraajia synkkänä aikana, jolloin etsitään toivoa.

Nykyinen maailmantilanne nostaa esiin useissa valotyöntekijöissäkin niin paljon pelkoa, että kriittinen ajattelu tukahtuu ja toivoa aletaan kaivaa oljenkorsista. Ihmiset omaksuvat mieluusti sellaisen tarinan, jonka haluavat kuulla. Hopiumi tuntuu houkuttelevalta. Sallalle on käynyt samoin. Lisäksi lienee imartelevaa, että Danaanin avaruusolennot puhuvat suoraan tohtori Sallasta ja vastailevat auliisti hänen kysymyksiinsä.

Jätetään tarinat sikseen, koska niiden todenperäisyydestä voidaan aina kiistellä loputtomiin. Keskitytään henkiseen perustaan, koska se on merkityksellisintä kaikkien narratiivien kohdalla.

[Lisäys: Joulukuussa 2021 Danaanin ja Rosen tiet erosivat. Danaan väitti, että Rose on alkanut välittää disinformaatiota, mutta hänen aikaisempi informaationsa on totta. Salla valitsi riidassa Danaanin puolen.]

Henkisen perustan tuho: sadonkorjuukin on peruttu

Salla pitää Yhden lakia edelleen luotettavimpana kanavoituna tietolähteenä ja viittaa siihen uusimmissakin artikkeleissaan. Hän yrittää etsiä omaksumalleen uudelle narratiiville tukea Yhden laista, mutta joutuu väkisin yhdistelemään toisiinsa sopimattomia palasia, koska Ra-materiaali ei tue Danaanin ja Rosen informaatiota. Näin hän tuhoaa henkisen perustan, mikä on paljon merkityksellisempää kuin kertomusten todenperäisyys.

Salla kirjoittaa artikkelissaan, että sadonkorjuu ei toteudu, koska Galaktinen Federaatio on voittanut galaktisen sodan:

Tässä väitteessä ei ole kerta kaikkiaan mitään järkeä eikä logiikkaa. Sadonkorjuu ei riipu sodista. Salla ei ole ymmärtänyt, mitä sadonkorjuu tarkoittaa ja kirjoittaa siitä ikään kuin se olisi epämiellyttävä tapahtuma, jota kannattaa välttää. Hän vaikuttaa rinnastavan sadonkorjuun mahdollisiin lisääntyviin luonnonmullistuksiin, joita sen yhteydessä todennäköisesti esiintyy. Ne ovat kuitenkin sivuseikka ja seurausta kollektiivisen tietoisuuden kyvyttömyydestä ottaa vastaan valoa ja rakkautta.

Sadonkorjuun käsitettä ei voi poistaa Yhden laista ilman, että tuhoaa koko tietoisuuden evoluution logiikan. Sadonkorjuu ei toteudu ainoastaan siirryttäessä kolmannesta tiheydestä neljänteen vaan jokaisen tiheyssiirtymän yhteydessä. Se on valmistujaisjuhla, jossa oppilas saa päästötodistuksen käteensä ja kokee tietoisuuden kasvun

Jos sadonkorjuu ei toteutuisi, kolmas luokka ei koskaan päättyisi vaan jatkuisi ikuisuuteen. Sallan markkinoima Star Trek -tulevaisuus olisi painajaista, jossa ihmiskunta tuhoaisi itsensä uusilla leluillaan, koska tietoisuus ei olisi ottanut kvanttihyppyä.

Galaktinen liitto ei käy sotaa poistaakseen kehittyviltä 3d-planeetoilta valinnan mahdollisuuden. Logos on määritellyt, että kolmas tiheys on valinnan tiheys, eikä Galaktinen liitto ole vastustamassa Luojan suunnitelmaa. Siten Galaktisen liiton tehtävä ei ole estää sadonkorjuuta vaan päinvastoin valvoa sen toteutumista siten, että jokaiselle annetaan mahdollisuus tavoitella haluamaansa polariteettia. Vapaan tahdon turvaaminen on ensisijaista. Tästä päästään Sallan uusien tietolähteiden toiseen vakavaan henkis-filosofiseen ongelmakohtaan.

Negatiivisen eliitin antautuminen

Danaan väittää, että negatiivinen eliitti antautui joulukuussa 2021 Antarktiksella, josta heidät kuljetettiin portaalin kautta toiseen galaksiin, jossa he elävät mukavuuksista nauttien.

Jos eliitti poistettaisiin toiseen galaksiin sadonkorjaamatta, tämä veisi heiltä mahdollisuuden valmistua negatiiviseen neljänteen tiheyteen. He eivät myöskään saisi mahdollisuutta kokea tekojensa karmisia vaikutuksia, mitä useimmat tuskin pitävät oikeudenmukaisena. Tämä olisi Logoksen suunnitelman tuhoamista, ja sillä olisi turmiolliset vaikutukset. Eliitti on olennainen osa 3d-peliä. Tätä osaa ei voi poistaa pelikentältä ilman koko pelin tuhoutumista. Peli menettäisi merkityksensä.

Galaktinen liitto ei ole poistamassa negatiivista polariteettia ennen sadonkorjuuta. Tietoisuuden kvanttihyppy tulee koskettamaan jokaista Luojan osaa polariteetista riippumatta. Ihmiskunnan tehtävä on huolehtia, että rikoksia tehneet saatetaan oikeuteen.

Suoraan kolmannesta tiheydestä viidenteen

Danaanin kontakti Thor Han esittää varsin sekavia ja perustelemattomia näkemyksiä tiheyksissä liikkumisista.

Salla on akateeminen tutkija, joten hänen tulisi pysyä loogisena eikä sortua käyttämään aasinsiltoja yrittäessään yhdistää Danaanin informaatiota Yhden lakiin. Ra esittää hyvin loogisesti, miten eri tiheydet rakentuvat ja mikä on niiden tehtävä tietoisuuden evoluutiossa. Neljäs tiheys on oma syklinsä, joka kestää noin 30 miljoonaa vuotta. Jos käyttää Yhden lakia lähteenä, ei voi esittää, että nyt pompataankin yhden syklin yli suoraan viidenteen tiheyteen ja kaivaa tueksi täysin eri asiayhteydessä esitetty katkelma. Mutta juuri niin Salla tekee yrittäessään etsiä tukea Danaanin informaatiolle:

Sallan käyttämä viittaus Ra-materiaaliin ei millään tavalla liity siihen, mitä Salla yrittää perustella. Salla tekee suorastaan väkivaltaa Yhden laille pakottamalla sen tukemaan näkemystään.

Ran mukaan valkoisen valon lisääntyminen on merkki neljännen tiheyden lähestymisestä, ja sadonkorjuussa punnitaan entiteetin kykyä kestää rakkauden valoa. Valkoinen valo heijastaa kaikki tiheydet ja värit, mutta jokaisella tiheydellä on ominaisloisteensa.

Viides tiheys on valon ja viisauden tiheys, jossa rakkauden läksyt on suoritettu. Ihmiskunta ei ole vielä päässyt edes alkuun rakkaudessa, joten viisaus häämöttää vielä kaukana tulevaisuudessa.

Arjessa ei ole niin väliä, uskooko ihmiskunnan siirtyvän seuraavaksi neljänteen tai viidenteen ulottuvuuteen. Tutkimuksessa sen sijaan tarkkuus on välttämätöntä, koska muutoin ei kyetä muodostamaan eheää, toimivaa ja loogista henkis-tieteellistä mallia. Käsitteitä ei voi käyttää mielivaltaisesti. Danaanin Thor Han ei ole kovin korkeatasoinen lähde. Se harhauttaa ja hämmentää enemmän kuin auttaa ymmärtämään tietoisuuden evoluutiota.

Eräät ovat esittäneet, että Ra-kanavoinnista on jo 40 vuotta aikaa, joten siksi nyt siirrytään jo suoraan viidenteen tiheyteen. Mitään loogisia perusteluita väitteelle ei kerrota. Kosmisessa aikakäsitteessä 40 tai 4000 vuotta on alle minuutti, joten Ra-materiaali on kuin tänään kanavoitua. Tietoisuuden evoluution perusta on ajatonta tietoa, joka ei vanhene vuosikymmenissä eikä edes miljardeissa vuosissa.

Nesara/Gesara/Quantum Financial System -huijaus

Uusien tietolähteidensä myötä Salla on alkanut tukea myös tunnettuja huijauksia, kuten kvanttifinanssijärjestelmää (Quantum Financial System/QFS), joka on pohjimmiltaan vain päivitetty versio vanhasta NESARA/GESARA-huijauksesta. Salla kirjoittaa seuraavasti:

Maailman talousjärjestelmän antaminen tekoälyn hallintaan olisi todellinen virheliike ja troijalaisen hevosen sisään päästämistä. Nykyisessä maailmantilanteessa täydellisen kontrollin antaminen yhdellekään taholle, olisi turmiollista.

Nesara/Gesarasta puhuttiin jo ainakin 25 sitten aivan samoin argumentein kuin nykypäivänä. Tietyt valekanavoinnit ja Cabalin agentit puskivat narratiivia luoden katteetonta toivoa, joka aina romautettiin toistuvasti. Uudistuksen piti tulla aina ensi viikolla. Päivämääriä tuli ja meni.

Nykypäivänä Nesara/Gesara on muuttunut Quantum Financial Systemiksi. Argumentointi ja looginen perustelu ovat yhtä heikkoja kuin ennenkin, ja jopa Irakin dinaarit ovat yhä kuvioissa mukana, kuten 2000-luvun alussa. Tuolloin ihmisiä huijattiin sijoittamaan rahojaan Gesaraan, jotta he pääsisivät ensimmäisinä nauttimaan vauraudesta. Moni menetti vähät säästönsä.

Gesara tai QFS ei ole toimiva ratkaisu maailman talousongelmiin. Kyse on puhtaasti huijauksesta. Puhe QFS:stä peittää alleen oikeudenmukaista talousjärjestelmää kehittelevien ideat. Kannattaa tutustua rahan olemukseen ja alkaa vaatia muutosta, eikä odottaa huijareiden lupausten toteutumista.

Salla etsii niin epätoivoisesti tukea omaksumalleen informaatiolle, että viittaa Simon Parkesiin, joka on tunnettu Cabalin disinformaatioagentti. Parkes on toistuvasti jäänyt kiinni huijauksista, minkä pitäisi soittaa hälytyskelloja.

Parkes on muun muassa kertonut yleisölleen puhuneensa puhelimessa Q:n kanssa. Ongelma on, että Q:n kanssa ei voi rupatella. Parkes jopa itse ymmärsi pötypuheensa menneen liian pitkälle, joten hän veti nopeasti videon netistä.

Viimeaikaisimpana huijauksena Parkes on alkanut myydä kannettavia parannuslaitteita, joiden toiminta perustuu taajuuksiin. Avun saa melkein mihin vaivaan tahansa. Parkes kertoo videolla, että kyse on Venäjällä valmistetusta teknologiasta. Venäjällä Cabal on kuulemma vähemmän voimissaan, joten siellä valmistus on mahdollista. Hinta yhdelle yksikölle on 500 puntaa, ja Parkes väittää, että ensimmäiset tuhat varattiin nopeasti loppuun, eikä niitä saa enää mistään muualta. Parkes siis bruttosi 500 000 puntaa, mikäli väite pitäisi paikkansa.

Kun tutkivat journalistit raaputtivat pinta syvemmältä, huomattiin, että laitteita valmistava yhtiö Biomedis on ollut olemassa jo ainakin kahdeksan vuotta. Se on kiinalainen, laitteet valmistetaan halvalla Kiinassa, ja niitä saa kaiken aikaa ostaa eri paikoista, kuten e-Baysta. Kyse on klassisesta huijauksesta.

Parkes käyttää Connecting Consciousness -yhteisöön liittyneitä jäseniään hyväkseen. Heihin kohdistetaan psyykkisiä hyökkäyksiä, astraalista seksuaalihäirintää ja energian imemistä.

Parkes kuuluu samaan disinformaatioagenttien ryhmään kuin Charlie Ward, joka väittää olevansa QFS:n virallinen puhemies. Heidän ympärilleen on muodostunut verkosto, joka antaa väärää tietoa valkohattujen operaatioista. Tarkoitus on tuhota toivo antamalla vääriä päivämääriä ja katteettomia lupauksia. Tarinoiden seuraaja istuu popcornien kanssa kotona odottaen muutosta. Lopulta mielen valtaa usko, että negatiivinen kehitys on väistämätöntä.

Epäilyttävät sankarit

Danaanin narratiivissa teknomiljardööri Elon Musk on salainen sankari, joka vie ihmiskuntaa kohti Star Trek -tulevaisuutta. Tosimaailmassa Musk kuitenkin tavoittelee avoimesti mikrosirun asentamista ihmisten aivoihin ja kymmenien tuhansien satelliittien laukaisemista Maan kiertoradalle, mikä käynnistäisi koko maailman kattavan tietoverkon. Projekti on ollut tarkoitus aloittaa jo vuonna 2022. Kyse on kätketystä tekoälyagendasta, johon myös QFS liittyy. Ihminen yhdistetään tietokoneisiin ja tekoälyn hallintaan.

Musk ei puhu lainkaan vapaasta energiasta tai oikeasti kehittyneistä teknologioista, jotka vapauttaisivat ihmiskunnan rajoitteista tehden jokaisesta yksilöstä vapaan. Muskin edistämä teknologia on kivikauden aikaista kontrolliteknologiaa, joka perustuu keskusjohdolle.

Ladattavat sähköautot eivät edusta tulevaisuutta. Kommunikointi ei tarvitse säteileviä laitteita. Kun kehittyneiden projektien avaruusalukset kommunikoivat toistensa kanssa valovuosien etäisyydellä, on kuvayhteys välitön. Tietovuotaja Pete Peterson kertoi salaisten avaruusohjelmien käyttämästä dioditeknologiasta, jossa diodit voivat sijaita universumin vastakkaisilla laidoilla ja olla silti välittömässä yhteydessä toistensa kanssa. Tässä järjestelmässä ei tarvita palveluntarjoajia tai telekommunikaatioyrityksiä.

Helmikuussa 2022 uutisoitiin, että aurinkomyrsky oli tuhonnut suurimman osan Muskin laukaisemista satelliiteista, joiden piti olla osa Starlink-verkkoa. Danaan väitti, että Cabal oli tuhonnut ne sähkömagneettisella aseella. Uskottavampi selitys on, että valkohatut estivät Muskin aikeet perustaa mielenhallintaverkko.

Ukrainan sodassa Musk on lähettänyt Starlink-teknologiaa ukrainalaisille. Hän myös haastoi Twitterissä Putinin kaksintaisteluun, panoksena Ukraina. Musk teki selväksi, että on vahvasti Ukrainan natsihallinnon puolella.

New age -myytti 12-ketjuisesta dna:sta

Tyypillisen Cabalin disinformaatioagentin tavoin Danaan on vähitellen hivuttanut narratiiviaan kohti Illuminatin harjoittamaa uskontoa. Massoille uskonnosta tarjotaan pinnallisempi versio, jonka tarkoitus on saada hyväksyntä hallinnalle ja orjuutukselle.

Zecharia Sitchinin tutkimukset olivat osa agendaa eliitin uskonnon popularisoimiseksi, ja nyt samankaltainen jatkotarina Enkistä ja Enilistä toistuu Danaanilla. Erikoisinta on, että Salla on itse aikaisemmin kirjoittanut artikkelin, jossa varoitetaan Sitchinin tutkimusten korruptoituneisuudesta.

New age on hyvin pitkälle eliitin luoma vääristynyt uskonto. Se sisältää monia harhauttavia opinkappaleita. Yksi niistä on käsitys dna:sta.

Eliitti uskoo, että se eroaa valtaväestöstä geneettisesti ollen ylivertainen jumalten perillinen ja siten oikeutettu hallitsemaan. Cabalin uskonnon mukaan tavallisella ihmisellä on kaksikierteinen dna, mutta valitulla eliitillä on ainakin aikaisemmin ollut kolmikierteinen dna.

Danaanin mukaan ihmisen elinikä on laskenut, koska negatiiviset ryhmät ovat peukaloineet ihmisen dna:ta. Ihmisen alkuperäinen dna oli 12-kierteinen. Tämä on yleinen new age -myytti, joka toistuu kanavoinneissa. Kunnollista perustelua näkemykselle ei ole esitetty, vaan taustalla on piilotettu oletus materian ylivertaisuudesta tietoisuuden yli.

Nykyihmisen dna:n päivittäminen kolmannen tiheyden syklin alussa vallinneella koodilla ei olisi evoluutiota vaan devoluutiota, taantumista. Toimenpide lukitsisi ihmisen 3d:hen.

Danaan kääntää syy-seuraus-suhteen päälaelleen materialismin puolelle. Todellisuudessa ihmisen elinikä on laskenut tietoisuuteen liittyvistä syistä: erillisyyden tunne ja sitä kautta epätasapaino, joka on siirtynyt planetaariselle tasolle, estää elämänenergian vapaan virtaamisen. 3d-syklin alussa keskimääräinen elinkaari oli noin 900 vuotta.

Mikä on dna? Mikä on sen tarkoitus? Kaikessa yksinkertaisuudessaan dna:n tarkoitus on ottaa vastaan valoa ja koodata informaatio, tietoisuus, fyysiseksi kehoksi. Logos on koodin pääluoja. Kun Aurinko muuttuu, koodi muuttuu. Ihmisen dna on koko ajan muutoksessa. On hyvin kyseenalaista, mihin 12-ketjuista dna:ta tarvittaisiin. Lisäkierteet eivät millään tavalla tekisi fyysisestä kehosta ylivertaista tai auttaisi sielua.

Danaan puhuu med bedeistä, joilla ihmisen elinikää voidaan pidentää. Näillä med bedeillä ihmisen dna muutettaisiin alkuperäiseen muotoon 12-ketjuiseksi. Siirtymävaiheessa saataisiin kolmikierteinen dna. Tässä kohtaa hälytyskellojen pitäisi soida kovaa. Ottaen huomioon muun virheellisen tiedon ”kolmas kierre” olisi epäilemättä tekoälyn kiinnittyminen dna:han lisärihmastoksi ja sitä kautta täydellinen mielenhallinta. Kyse on siis troijalaisesta hevosesta. Tällä hetkellä ihmisille tarjottavat injektiot lienevät välivaihe tavoitteen saavuttamiseksi. Ensin luodaan ongelma ja sen jälkeen valheellinen ratkaisu.

Suoja negatiiviselle polariteetille

Danaanin narratiivissa negatiiviset avaruusolennot ovat hävinneet galaktisen sodan ja poistuneet aurinkokunnastamme. Myös negatiivinen ihmiseliitti on poistettu vallasta. Kuu ja Mars on vapautettu, ja hyväntahtoiset avaruusolennot valmistavat niissä lahjoja ihmiskunnalle. Jäljellä ovat vain Cabalin alemmat kätyrit, jotka yrittävät vielä hetken jatkaa agendaa.

Vanhan sanonnan mukaan paholaisen ovelin temppu on uskotella, että sitä ei ole olemassa. Tällöin se voi jatkaa toimiaan rauhassa kulissien takana. Maailmaa havainnoimalla voi huomata, että molemmat polariteetit yhä vaikuttavat ihmiskuntaan. Taistelu totuudesta on vasta alkanut, ja nyt valotyöntekijöitä yritetään lamaannuttaa ja eksyttää valheilla. Jos uskoo, että nyt kaikki kontaktia ottavat avaruusolennot ovat positiivisia, kuten Danaanin ja Greerin narratiiveissa, altistuu harhautukselle. Danaan antaa narratiivillaan suojan negatiiviselle polariteetille.

***

Edellä käsiteltyjen seikkojen lisäksi Danaanin informaatiossa olisi lukemattomia muita ongelmakohtia analysoitavaksi, mutta enempää aiheeseen ei kannata tuhlata aikaa ja energiaa. Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä.

Michael Salla uskalsi laskeutua kaninkoloon, mutta valitettavasti hän myös eksyi sinne. Uudet tietolähteet ovat etäännyttäneet Sallan sekä Full Disclosuresta että Yhden laista, joten pimeän puolen agentit ovat onnistuneet tehtävässään.

Sallan tapaus osoittaa, että Full Disclosure, totuuden täydellinen paljastuminen, ei ole mahdollista ilman vahvaa henkistä perustaa. Hengen tason erottelukyky on kaikkein tärkeintä tässä ajassa. Jos se on puutteellista, myös materiaalisen tason huijaukset menevät läpi helposti. Sallasta tuli totuuden edistäjän sijaan disinformaation levittäjä. Hänen uusimpia kirjojaan ei voi suositella, mutta viisi ensimmäistä salaisia avaruusohjelmia käsittelevää teosta säilyttävät arvonsa.

Koko totuus tulee väistämättä jossain vaiheessa esille. Suurempaa paljastusta ei ole olemassa kuin oman todellisen itsen löytäminen. Kukaan ei voi estää oivaltamasta Totuutta tässä hetkessä.

Advertisement