10 saliittoteesiä

10 SALALIITTOTEESIÄ

23.3.2020

1. Vähemmistö on hallinnut enemmistöä tuhansien vuosien ajan.

2. Vähemmistöön on valikoitunut keskimääräistä älykkäämpiä yksilöitä.

3. Vähemmistö kykenee liittoutumaan keskenään tiiviisti.

4. Vähemmistö kykenee tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia.

5. Suunnitelmat pyrkivät turvaamaan vähemmistön saavuttaman yhteiskunnallisen erityisaseman.

6. Vähemmistön ei kannata kertoa suunnitelmistaan enemmistölle.

7. Siten vähemmistön ensisijaiseksi hallintamuodoksi nousevat salaiset liitot eli salaliitot.

8. Salaliitto on ainoa keino, jolla pieni vähemmistö kykenee hallitsemaan suurta enemmistöä.

9. Salaliitto on looginen ja uskottava maailmanjärjestyksen selitys.

10. Salaliittojen tutkiminen ja todesta ottaminen ovat merkkejä luovasta älykkyydestä.

***

Edellä mainitut kohdat pohjustavat seuraavia lisäteesejä:

11. Enemmistö kykenisi helposti estämään pienen vähemmistön suunnitelmat liittoutumalla keskenään ja alkamalla tuntea aitoa yhtenäisyyttä.

12. Vähemmistö pelkää enemmistön liittoutumista, joten vallassa pysyäkseen se pyrkii kaikin mahdollisin tavoin estämään yhtenäisyyden tunteen muodostumisen.

13. Enemmistöä käytetään vähemmistön agendojen ajamiseen. Vähemmistö luo valheellista yhtenäisyyden tunnetta muodin, kulutuskulttuurin, viihteen, poliittisten ja kansallisten identiteettien sekä muiden vastaavien harhautusten avulla.

14. Valheet ja disinformaatio ovat vähemmistölle elintärkeä hallintakeino. Disinformaatiolla tuhotaan enemmistön kyky ajatella selkeästi ja ymmärtää itseään ja maailmaa.

15. Vähemmistö käyttää disinformaatiota hajottamaan enemmistön yhdistymisen. (Hajota ja hallitse)

16. Kun enemmistö on ollut jakautunut lukemattomiin kuppikuntiin riitelemään keskenään, on vähemmistö kyennyt jatkamaan hallitsemistaan.

***

Vapautumisen kaava:

A. Yksilöiden on ensin koulutettava itsensä oikealla tiedolla ja tiedostettava vähemmistön suunnitelmat ja salaliittojen olemassaolo.

B. Tiedostavien yksilöiden on jaettava tietoa sekä keskenään että enemmistölle.

C. Tiedostavien yksilöiden on liittouduttava.

D. Vähemmistö on ylikansallinen, joten myös vastavoiman on oltava ylikansallista. Suomalaisten on ajateltava globaalisti mutta toimittava paikallisesti. Suomalaisten on keskityttävä oman kotimaansa vapauttamiseen ja elinolojen parantamiseen ja vasta sitten kiertää maailmalla näyttämässä esimerkkiä muille.

Tällä hetkellä kaikki edellä mainitut kohdat ovat toteutumassa. Internet on mahdollistanut valtamedian kontrolliverkon ohittamisen.

***

Selvennyksiä kymmeneen salaliittoteesiin:

1. Ihmiskunnan menneisyys osoittaa, että faaraot, keisarit, kuninkaat, sotilasjuntat ja muut itsevaltiaat hoveineen ovat hallinneet ihmiskuntaa suurimman osan tunnetusta historiasta. Demokratia on varsin uusi hallintamuoto, jota toteutetaan vain näennäisesti. Luokkayhteiskunta, erityisedut ja hallinnon läpinäkymättömyys eivät ole kadonneet mihinkään. Kaltaiset viettävät aikaansa kaltaistensa seurassa, joten vähemmistö on erkaantunut valtaväestöstä asteittain yhä kauemmaksi.

2. Vähemmistö koostuu älykkäistä psykopaateista. Älykkyyden lisäksi vallan huipulle kipuamiseen tarvitaan häikäilemättömyyttä ja kurinalaista oman edun tavoittelua. Myötätuntoiset älyköt eivät pärjää verisessä kilpailussa eivätkä yleensä edes tavoittele valta-asemaa, poikkeuksia lukuun ottamatta.

3. Vähemmistö ymmärtää, että se kykenee hallitsemaan enemmistöä ainoastaan liittoutumalla tiukasti keskenään. Mikäli äärimmäisen pienen vähemmistön rivit rakoilisivat, se menettäisi valtansa. Vähemmistö ei ole lojaali kansoille tai kansakunnille vaan ainoastaan omille jäsenilleen globaalisti.

4. – 5. Vähemmistön on oltava aina askeleen tai pari enemmistöä edellä, joten siksi se laatii erittäin pitkän aikavälin suunnitelmia valtansa lujittamiseksi. Sodat, taloudelliset nousu- ja laskukaudet ja muut yhteiskunnalliset mullistukset eivät ole sattumia.

6. Vähemmistön suunnitelmat ovat enemmistön edun vastaisia, joten niistä ei kannata kertoa julkisesti.

7. Salaliitto on tapa hallita ja harjoittaa yhteiskunnallista ohjausta parlamentaaristen elinten ulkopuolelta.

8. Kaikille näkyvässä diktatuurissa sotilaat ja poliisit partioivat kaduilla teloittamassa demokratiaa vaativia toisinajattelijoita. Vähemmistön kannalta tällaisen hallintamuodon nurja puoli on sorron läpinäkyvyys, mikä aiheuttaa kansassa halun kapinoida. Jos kansa ei tiedosta elävänsä orjuudessa, se ei nouse vastarintaan.

9. Valtamedia on tehnyt kaikkensa leimatakseen salaliitot tyhmien ja hullujen harhakuvitelmiksi. Vaikka menneisyyden salaliittoja paljastuu jatkuvasti, niitä ei oleteta tapahtuvan nykyaikana. Media toistaa viestiä, jonka mukaan rikas, älykäs ja vaikutusvaltainen eliitti ei ole kykenevä tai halukas liittoutumaan ja juonimaan salassa kansaa vastaan.

10. Ainoastaan salaliittoja tutkimalla voidaan ymmärtää, miten yhteiskuntaa toimii ja mitä on tapahtumassa. Salaliittotutkimus on yhteiskuntatutkimuksen puuttuva palanen, jonka laiminlyöminen on tehnyt yhteiskuntatieteistä osan hallintakoneistoa. Puutteellinen havaintoaineisto (data) tuottaa puutteellisia yhteiskunta-analyysejä.

***

Maailmanjärjestyksen ymmärtäminen edellyttää tietoisuuden evoluution prosessien tutkimista ja ymmärtämistä. On oivallettava, että on olemassa kaksi vastakkaista kehityspolkua, positiivinen ja negatiivinen, joista negatiivinen pyrkii luonteensa mukaisesti orjuuttamaan toiset. Negatiivisesti polarisoituva yksilö tavoittelee absoluuttista valtaa, täydellistä kontrollia toisista. Ymmärrettävästi tätä prosessia voidaan suunnitella ja toteuttaa vain salassa, salaliitoilla.

Mikäli tietoisuuden evoluution prosessit jäävät tuntemattomiksi, jäljelle jäävät vasemmistolaiset ja oikeistolaiset maailmanselitysteoriat, jotka taistelevat keskenään havaitsematta maailmanjärjestyksen todellista luonnetta. Kapitalismi, kommunismi, sosialismi tai mikään muu poliittinen ideologia ei kykene ratkaisemaan globaaleja ongelmia eikä selittämään niiden juurisyitä.

***

Disinformaatio toimii keinona, jolla ihmiset saadaan luopumaan vapaudestaan vapaaehtoisesti. Propaganda ja disinformaatio tuhoavat selkeän ajattelun toistamalla reaalimaailman havaintojen kanssa yhteensopimattomia väitteitä. Lopulta mieli ei enää kykene muodostamaan eheää ja yhtenäistä maailmankuvaa vaan elää ikään kuin skitsofreenisessa tilassa, jossa sisäinen ja ulkoinen todellisuus taistelevat toistensa kanssa.

Kun oivalletaan hengen osuus maailmanjärjestyksen luojana, ajattelu muuttuu selkeäksi ja kokonaiseksi. Polariteetin ja kahden vastakkaisen kehityspolun ymmärtäminen laajentavat tietoisuutta.

***

Väitän, että tulevaisuudessa polariteetin ja tietoisuuden evoluution ymmärrys muodostaa perustan humanististen ja yhteiskunnallisten tieteiden tutkimukselle ja opetukselle.

Advertisement