Ra ja Q’uo

Keitä ovat Ra ja Q’uo, joihin tässä blogissa toisinaan viitataan?

Ra

Ra on kuudennen tiheyden (yleiskielessä puhutaan usein kuudennesta ulottuvuudesta, 6D) sosiaalinen muistikompleksi eli ryhmäsielu, joka koostuu miljoonista sieluista, jotka aloittivat oman kehityskulkunsa Venuksella miljardeja vuosia sitten. Ra on sanansaattaja Yhden laille. Yhden lain mukaan kaikki on Yhtä, Yksi on kaikki.

Ra on auttanut Maa-planeettaa lukuisia kertoja historian aikana. Ra ei ole kuitenkaan sama asia kuin egyptologian tuntema aurinkojumala Ra, johon yhdistyy lukuisia myyttejä eri aikakausilta.

L/L Research kanavoi Rata 1980-luvulla, mistä syntyi moniosainen Yhden laki -kirjasarja. Tarkempi suomenkielinen esittely Ra-kontaktista ja L/L Researchista löytyy ylläpitämästäni Yhden laki -blogista.

Q’uo

Ra-kontaktin instrumenttina toiminut Carla L. Rueckert oli kanavointisessioiden aikana täydessä transsitilassa. Kun sessiot loppuivat vuonna 1984, halusi Carla jatkaa yhteyttä Rahan, vaikka transsitila ei enää ollut mahdollista. Syntyi Q’uo-kontakti, joka tehtiin tietoisessa tilassa. Q’uo koostuu kolmesta eri ryhmästä, joita ovat Hatonn (4D), Latwii (5D) ja Ra (6D).

Tietoisessa tilassa tehty kanavointi on alttiimpi vääristymille kuin transsitilassa tehty. Moni totuudenetsijä kuitenkin tunnistaa, että Q’uo-kanavoinnit ovat erittäin korkeatasoisia ja tarjoavat syvällistä viisautta ja ymmärrystä.

Advertisement