Energiakeskukset

Kysyjä: Kuinka yksilö tasapainottaa itsensä? Mikä on ensimmäinen askel?

Ra: Askeleita on vain yksi; se on mieli/keho/henki-kompleksin muodostavien energiakeskusten ymmärtäminen.

Ihminen on Yhden Äärettömän Luojan hologrammi, joka sisältää universumin pienoiskoossa. Universumi toimii samaan tapaan energiajärjestelmänä sekä ihmisen ulko- että sisäpuolella. Luomisen seitsemän sädettä näkyvät ihmisessä energiakeskusten eli chakrojen toimintana.

psy10Ihmisessä vaikuttavan energiajärjestelmän toiminta voidaan tiivistää Ran antaman informaation mukaan seuraavasti:

1. Punaisen säteen energiakeskus (juurichakra)

Ymmärrys: seksuaalisuus, eloonjääminen
Energiakeho: kemiallinen keho eli kehon materiaalit ja elementit

•  tunteminen itsensä seksuaaliseksi olennoksi ja sen hyväksyminen
•  seksuaalisen vietin ymmärtäminen ja hyväksyminen
•  halu elää, halu olla olemassa
•  eloonjäämisvietti, eloonjäämisen turvaaminen, turvallisuuden tunne

2. Oranssin säteen energiakeskus (sakraalichakra):

Ymmärrys: persoonallinen ja emotionaalinen suhde itseen ja toisiin
Energiakeho: fyysinen keho ilman itsetietoisuutta

•  itsetietoinen ymmärrys
•  tuntemukset itseä ja toisia kohtaan
•  persoonallinen suhde itseen ja toisiin
•  itsensä ja toisten hyväksyntä
•  itsen ja toisten kohtelu henkilökohtaisella tasolla

3. Keltaisen säteen energiakeskus (solar plexus -chakra)

Ymmärrys: suhde ryhmiin ja yhteisöihin; toiminta ryhmissä, yhteisöissä ja yhteiskunnissa
Energiakeho: fyysinen keho, jota mieli/henki asuttaa. (Äidin kohdussa oleva keho on oranssin säteen keho, kunnes henki/mieli astuu siihen ja ottaa sen käyttöönsä, jolloin siitä tulee keltaisen säteen keho.)

•  sosiaalinen asenne ja käytös ryhmissä
•  suhtautuminen eri ryhmiin
•  valtasuhteet, sosiaaliset ”pelit” yhteisöissä
•  instituutiot, organisoituneet sosiaaliset rakenteet (perhe, koulu, järjestö, harrastuspiiri, työpaikka, valtio ym.)

4. Vihreän säteen energiakeskus (sydänchakra)

Ymmärrys: universaali rakkaus, myötätunto
Energiakeho: astraalikeho

•  rakkaus ilman ehtoja, kohdistuu kaikkiin
•  halu ja kyky myötätuntoon
•  hyväksyntä, anteeksianto, parantaminen
•  ponnahduslauta seuraavaan värähtelytaajuuteen, korkeammille kehitystasoille

5. Sinisen säteen energiakeskus (kurkkuchakra)

Ymmärrys: kommunikaatio, itseilmaisu, luominen
Energiakeho: valokeho, ”devaaninen” keho

•  kommunikointi itsen ja toisten kanssa
•  luovuus, viisaus

6. Indigon säteen energiakeskus (otsachakra, kolmas silmä)

Ymmärrys: Itsensä tiedostaminen Luojaksi, portti älykkääseen äärettömyyteen
Energiakeho: eetterikeho, muodonluojakeho

•  äärettömien mahdollisuuksien keskus
•  itsensä ymmärtäminen äärettömän arvokkaaksi
•  mielikuvitus, visualisointi, luominen, opetus, parantaminen
•  viisauden ja rakkauden yhdistyminen tasapainoiseksi kokonaisuudeksi

7. Violetin säteen energiakeskus (kruunuchakra)

Ymmärrys: Kokonaisilmaisu, ikuisuus, älykäs äärettömyys
Energiakeho: buddhakeho, täydellinen/kokonainen keho

•  kokonaisilmaus mielen, kehon ja hengen moninaisesta kokonaisuudesta
•  ilmaisee yksilön värähtelytaajuuden, ei tarvetta tasapainotukseen, aina täydellinen
•  kaikki on pyhää, täydellistä ja kokonaista

 

klikkaa isommaksi


—–

Artikkeleita liittyen aiheeseen:

Mitä on tasapaino?

Tunnetyöskentely – hyväksyntä johtaa tasapainoon ja ykseyteen

Mies ja nainen – seksuaalisuus kasvualustana

Valonkantaja aktivistina ja maailmanparantajana

Advertisement