Artikkelit

Suuri auringonpurkaus – mitä, miksi, milloin?

Ihmiskunnan sadonkorjuu eli ylösnousemus kulminoitunee suureen auringonpurkaukseen, joka erottaa lopullisesti vanhan ja uuden aikakauden toisistaan. Lukemattomat muinaiset pyhät kirjoitukset kertovat lopunaikoina taivaalta syöksyvästä Jumalan tulesta, joka puhdistaa maailman.

Modernilla aikakaudella salaisten projektien tiedeosastot ovat kyenneet osoittamaan, että Auringon massapurkaus on toteutunut useita kertoja aikaisemminkin. Kyseessä on luonnollisesti toistuva sykli. Tieteessä ilmiö tunnetaan nimellä mikronova.

Tässä artikkelissa keskityn tarkastelemaan tietopaljastaja ja kontaktihenkilö Corey Gooden välittämään informaatioon auringonpurkauksesta. Hänen Maan sisäsivilisaatio Ansharilta (tulevaisuuden 4d-ihmiskunta) ja salaisten avaruusohjelmien tiedeosastoilta saamansa informaatio sisältää lukuisia elementtejä, jotka herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia.

Huhtikuussa 2018 eksopolitiikan tutkija Michael Salla haastatteli Coreya (CG). Olen suomentanut keskeisimmät kysymykset ja vastaukset liittyen auringonpurkaukseen. Hakasuluissa on omia lisäyksiäni.

<suomennos alkaa>

Kysymys 6: Olet maininnut, että vallitsee jonkin verran hämmennystä siitä, milloin ja miten auringonpurkaus toteutuu seuraavan vuosikymmenen aikana, voitko selventää?

CG: Osa hämmennyksestä oli minun omaani. Pohdin yhä informaatiota ja kuvia, joita minulle näytettiin viettäessäni kolme päivää Ansharin kanssa. Olen sanonut jo jonkin aikaa, että minulle kerrottiin, että kyse ei ollut yhdestä aurinkotapahtumasta vaan sarjasta tapahtumia, jotka johtivat yhteen suureen tapahtumaan. Lunar Operation Center [Kuun Operaatiokeskus] -tapaamiseni aikana ajanjakso 2018 – 2023/24 nousi esiin, koska Anshar oli antanut minulle uutta tietoa. Minulle kerrottiin, että eliitti oli odottanut lopullisen ”auringon aivastuksen” tapahtuvan tämän aurinkosyklin minimijakson lopussa (heidän arvioidensa mukaan 2018/2019). ”Olemmeko virallisesti aurinkominimissä?” oli yhden läsnä olevan ihmisen kysymys. Pahoittelen sitä, että kysymykseen ei vastattu, koska ihmiset kiinnittivät erityistä huomiota tähän tiettyyn aiheeseen.

Suuri määrä eliittiä alkoi muuttaa maan alle tämän todennäköisen aikajanan perusteella. ”Ohjelmat” olivat käyttäneet todennäköisen tulevaisuuden ennustusteknologiaa selvittääkseen avaruusolentojen ja salattujen teknologioiden julkistamisen ja aurinkotapahtuman ajankohdan. Kukaan heistä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, mikä aurinkotapahtuma olisi, koska monet ajattelivat, että se olisi leimahdus, joka muuntaisi heidät ylösnousseiksi valo-olennoiksi, kun taas toiset uskoivat sen olevan kauhea päivä maapallolle.

Jos Anshar on oikeassa, oikea vastaus on jossain näiden kahden teorian välillä. ”Munapäät” [lempinimi salaisten projektien tiedeneroille] ja smart glass padit [eräänlainen kehittynyt älytabletti] kertoivat kaiken tämän tapahtuvan ajanjaksolla 2018 – 2023/24. Sigmund [salaisten ohjelmien upseeri] kertoi minulle, että nyt kun olemme saapumassa aurinkosyklin minimiin eikä aurinkotapahtuma ole toteutunut, on päätelty, että se tapahtuu todennäköisimmin, kun aurinko kulkee minimistä maksimiin. Tämä prosessi kestää noin 11 vuotta. Jos Anshar on oikeassa, saatamme tarvita jokaisen hetken valmistautumiseen ja selvittääksemme karmaamme ja värähtelyämme.

Smart Glass Padit muistuttavat tässä mainoksessa visioitua teknologiaa.

Viettäessäni aikaa Ansharin vanhimpien kanssa he kertoivat historiansa, joka olisi tulevaisuutemme, mikäli todella kuljemme tätä aikalinjaa. He kuvasivat kuinka Aurinko on sykkinyt 1930-luvulta lähtien ja että tämä jatkuu edelleen. Tämä sykkiminen vapauttaa kosmista energiaa, joka tulee Aurinkoon sekä kosmisesta verkosta että sen sähkömagneettisesta kentästä, kun Aurinko kulkee kosmisen energian läpi vetäen energian magneettisten napojensa läpi ja vapauttaen sen koronan kautta aurinkokuntaamme. Nämä energiat ovat kasautuneet siitä lähtien (1930-luku), mikä vaati jättiläispallojen läsnäoloa puskuroimaan joitain vaikutuksia planeetallemme ja sen asukkaille. Kun olimme tottuneet näihin energioihin hiukan enemmän, pallot poistettiin, jotta voimme käydä prosessin läpi pienemmillä planetaarisilla häiriöillä ja ihmiskunnan lopunajan hulluusoireilla. Voitteko kuvitella nyt näkemämme perusteella, millainen yhteiskunta olisi, jos energioita ei olisi puskuroitu?

Erityisesti erään vanhimman viesti oli, että planeetat, jotka nousevat 4D:hen ja tuovat asukkaat mukanaan, kokevat aina jonkinlainen tuhoisan tapahtuman. Toteutuneet leimahdukset (välttämättä kaikki leimahdukset eivät ole näkyviä) tulevat muodostamaan yhden suuren aurinkotapahtuman. Anshar kuvaili heidän aikaisempaa merkittävää aurinkotapahtumaa (tulevaisuutemme?), joka muistutti hyvin paljon ”täydellistä koronallisen kehän massapurkausta”, jonka luonnehtisin olevan yksi aurinkotapahtumaa koskevista tieteellisistä teorioista.

He kuvailivat auringon räjähdyksen olevan niin voimakas, että se aiheutti maapallolla fyysisen napojen siirtymisen useilla asteilla. He kuvailivat koronallisen massapurkauksen murtavan ilmakehän pohjoisella pallonpuoliskolla aiheuttaen massiivisia tulipaloja, jotka pyyhkivät pois suuren alueen ja tyrmäävät kaiken planeetan teknologian. Melko paljon ihmisiä kuoli.

Auringon viimeisellä purkauksella oli suuri vaikutus selviytyjien ja planeetan tietoisuuteen. Se, kuinka eloonjääneet käsittelivät energiapurkausta, riippui suoraan heidän mentaalisesta ja henkisestä tilastaan ennen räjähdystä. Ne, jotka olivat käsitelleet suuren osan karmastaan, selviytyivät tapahtumasta käytännöllisesti katsoen emotionaalisesti ehjinä, kun taas ne, jotka eivät olleet hoitaneet henkistä ja emotionaalista terveyttään, tarvitsivat melko paljon apua kosmisilta serkuiltamme.

Tämä kuulostaa pelottavalta ollakseni rehellinen… Mutta he sanoivat, että tämä tapahtuma poistaa tekoälyn ja antaa Superfederaation olentojen avustaa selviytyjiä avoimesti. Tekoäly on ollut suuri ongelma avaruusolennoille ja Ansharille. Poistamisen jälkeen kaikki olennot, joihin tekoäly vaikuttaa, hämmentyvät ja ovat heikentyneessä tilassa. Tämän ansiosta Superfederaatio (useimmat kosmisia serkkujamme tässä vaiheessa) saapuu maan päälle joutumatta hyökkäyksen kohteeksi lukuisten ”tekoälyprofeettarotujen” toimesta, jotka tällä hetkellä turmelevat planeettaamme. Minulle kerrottiin myös, että oli jonkinlainen kosmisen lain aukko, jonka nojalla avaruusolennot voivat olla suorassa vuorovaikutuksessa maanpäällisten ihmisten kanssa sivilisaation mahdollisesti lopettavan tapahtuman jälkeen. Sivilisaatiomme on tällä hetkellä rakennettu elektroniikan varaan. Sellainen tapahtuma muuttaisi sivilisaatiomme ikuisesti.

Tämä on hyvin yksinkertainen yhteenveto Ansharin historiasta. Aion jakaa paljon enemmän. He myös kertoivat, kuinka vaikeaa siirtymäkauden ihmiskunnalla oli alussa, kun meille selviää, kuinka meitä on manipuloitu, jonka jälkeen kapinoimme ”Suurta kokeilua” vastaan. Aurinkotapahtuman läpi hyvin pärjäävät (emotionaalisesti ja henkisesti) syleilevät kosmisia serkkujamme, mutta huonosti pärjäävät hylkäävät vierailijoiden tarjoamana avun, koska tämä ryhmä ei luota avaruusolentoihin.

Suuri osa eloonjääneestä väestöstämme, ihmisistä, jotka eivät pärjänneet hyvin viimeisessä aurinkotapahtumassa, ilmeisesti kapinoivat hakkeroimalla oman DNA:nsa ja luomalla suunniteltuja kehovaikutuksia sekä sekoittamalla tarkoituksella kaikki ihmisrodut. Tämän sekoittamisen sanotaan jatkuvan useita sukupolvia ennen kuin se aiheuttaa geneettisesti rappeuttavan taudin, joka vaikutti olevan eräs vikaturvan muoto, jonka muutamat alkuperäisistä Superfederaation jäsenistä rakensivat. Tämä pakottaa kyseisen ihmisryhmän pyytämään apua yhdeltä avaruusolentoryhmältä, joka auttaa heitä myös saavuttamaan paremmin pärjännyttä väestöryhmää. Ansharin mukaan tämän karkean ajanjakson jälkeen siirrymme ”tietoisuuden renessanssiin”, joka todella muuttuu ihmiskunnan kulta-ajaksi. [Suomessakin ollaan kiinnostuneita geneettisestä muokkauksesta.]

Kysymys kuuluu, onko tämä meidän tulevaisuutemme? Tämä tieto on erilaista kuin mitä olin kuullut ohjelmien sisällä. Onko se paikkaansa pitävämpi kuin salaisen avaruusohjelman tutkijoiden ”huhupuhe” ja Smart Glass Padissa mainitun todennäköisen tulevaisuuden teknologian? Onko tämä minulle toimitettu tieto Ansharin keino ”ylläpitää” heidän aikalinjaansa?

Tämä oli keskustelu, jota käytiin tiedonannon aikana pöydän ympärillä Kuun Operaatiokeskuksessa. Odotan innolla viettäväni kaksi viikkoa vanhimpien kanssa lähitulevaisuudessa, kuten myös käsitteleväni tätä Tear-Eirin kanssa unikommunikaatioissamme. Kun istuin pöydän ääressä, oli huomionarvoista, että Gonzales [salaisten avaruusohjelmien upseeri, joka on viettänyt niin paljon aikaa mayojen kanssa, ei vaikuttanut järkyttyneeltä eikä myöskään kumonnut Ansharin jakamaa versiota. Aion käsitellä tätä asiaa yksityiskohtaisemmin Gonzalesin kanssa seuraavan kerran tavatessamme.

En ole aistinut manipulointia tai pettämistä heidän taholtaan tähän mennessä, joten välitän nyt tiedot teille. Tämä tieto suodattuu oman havainnointilinssinne läpi ja haastaa todellisuuskuplanne. On huomionarvoista, että Mica [lähitähdeltä saapunut 4d-tietoisuuteen noussut auttaja] totesi, että nämä asiat eivät koskaan tapahtuneet siten kuin he uskoivat niiden tapahtuvan tai täsmälleen niin kuin ne ilmenivät heidän profetioissaan. Oletan, että voimme odottaa samaa.

Teen sitä, mitä siniset lintuolennot ovat neuvoneet tekemään. Todistan, käsittelen ja ymmärrän parhaimpani mukaan ja sitten raportoin sen julkisesti ja annan tiedon päästä yhteiseen tietoisuuteemme. Prosessiin ei vaikuta se, uskovatko ihmiset siihen vai eivät.

K7 Kuinka tämä aurinkoleimahdus myötävaikuttaa Antarktiksen jäälaattojen sulamiseen?

Jos Maan napa todellakin siirtyy ”useita asteita”, se mahdollisesti siirtäisi Antarktiksen paikkaan, jossa Australia on tänään. Anshar keskusteli siitä, kuinka eri paikassa päiväntasaajamme oli ennen edellistä tapahtumaa noin 11 600 vuotta sitten.

K8 Luuletko, että napasiirtymä on mahdollinen, kun otetaan huomioon tuleva aurinkoleimahdus ja sulavat jäälaatat?

Sen mukaan, mitä Anshar kertoi minulle, kyllä.

K9 Mitä Ansharilla on sanottavaa aurinkoroihun, napasiirtymän ja asteroidi-iskun yhdistelmästä? Onko asteroidi-isku galaktisen prosessin sattumanvarainen aspekti vai onko se jollain tavoin tarkoituksellinen?

Se on osa sähkötaajuudessa muuttuvaa Maata, joka houkuttelee objekteja prosessin aikana. En ymmärrä täysin enkä esittänyt tuolloin jatkokysymyksiä, koska en halunnut keskeyttää tiedonjakoa. Noin vuosi sitten tai kauemmin Tear-Eir näytti minulle useita asioita. Yksi seikoista oli maanjäristysten, korkeasti energisten myrskyjen ja lopuksi tulivuorten purkautumisten massiivinen lisääntyminen lyhyessä ajassa.

Yksi muista näytetyistä asioista oli meteoriitti, joka räjähti valtameren yllä, mutta ei iskeytynyt. Tämä aiheutti valtavan tsunamin ja jätti metallijäämiä ja paljon säteilyä mereen. Tiedän, että kaikki tämä kuulostaa kauhulta ja synkkyydeltä eikä positiiviselta aikajanalta. Jos minulle kerrottu on totta, niin kaikilla siirtymillä on rankka vaihe, kun olentojen asuttama planeetta kulkee läpi viimeisten oireiden siirtyessään korkeampaan tiheyteen. Minulle on kerrottu, että planeetat reagoivat hyvin samalla tavalla liikkuessaan tiheyksissä tai korkeammissa energiatasoissa.

Haluaisin uskoa, että siirrymme sulavammin. Tosin sen suhteen, mitä olen nähnyt ihmiskunnasta… teemme kaiken kovalla tavalla. Toivon, että kun tapaan seuraavan kerran Tear-Eirin, hän kertoo minulle, että voimme luoda erilaisen todellisuuden. Ehkä meidän pitäisi keskittää aikomuksemme auttamaan planeettaa toteuttamaan siirtymisen sujuvammalla tavalla. Jos Ansharin historia todella on meidän tulevaisuutemme, niin se antaa meille vieläkin suuremman kiireen keskittyä sisäiseen työhön ja värähtelyn nostamiseen.

<suomennos päättyy>

********

Corey on välittänyt lisää informaatiota ja täsmentänyt aikaisempaa edeltävän haastattelun jälkeen sekä sitä ennen. Tarkastellaan seuraavaksi muutamia oleellisimpia täydentäviä kohtia.

Vuoden 2012 tapahtuma lykkääntyi

Suuren auringonpurkauksen piti alun perin toteutua jo vuoden 2012 tienoilla. Ihmiskunta sai kuitenkin lisäaikaa valmistautumiseen. Aurinkokuntaan saapui korkeampien tiheyksien pallo-olentoja, jotka sekä puskuroivat korkeamman taajuuden energiaa että asettivat koko aurinkokunnan karanteeniin. Ilman puskurointia lopun ajan hulluus ilmenisi huomattavasti voimakkaammin kuin nyt.

Liukuva aikataulu

Yleensä yksi aurinkosykli kestää noin 11 vuotta. Viimeaikaiset tähtitieteelliset havainnot ovat osoittaneet, että tämä ei enää välttämättä pidä paikkaansa. Olemmeko parhaillaan syklin minimissä vai onko se vasta edessä? Jos purkaus ei toteudu lähivuosina, saattaa seuraava potentiaalinen aikaikkuna olla 2029–2034.  Tuon ajankohdan jälkeen oletettavasti 2039–2044.

Kristuksen toinen tuleminen

Auringonpurkauksen laukaisema energia-aalto tarkoittaa Kristus-tietoisuuden saapumista eli profetioissa ennustettua Kristuksen toista tulemista. Tämä energia syrjäyttää lopullisesti vallasta niin kutsutun Lucifer-tietoisuuden, joka leviää tekoälysignaalin avulla suosien transhumanismia.

Sisäinen työ tärkeintä

Mikään muu ei ole yhtä tärkeää kuin sisäinen työ oman tietoisuuden kohottamiseksi. Tämä on myös ainoa toimiva keino auttaa ihmiskuntaa.

Turva-alueet ja fyysinen varautuminen

Vaikka sisäinen työ on tärkeintä, Corey on puhunut myös fyysisistä turva-alueista. Ansharin historiassa purkaus laukaisi napasiirtymän, joka nostatti muun muassa mailin (1,6 km) korkuisia hyökyaaltoja, ilmakehän paikallisen kärähtämisen, merten paikallisia höyrystymisiä, valtavia tornadoja ja ääntä nopeammin puhaltavia tuulia. Jos kokee tarvetta etsiä turvaa fyysisiltä vaikutuksilta, ovat rannikkoalueet huonoja asuinpaikkoja. Muinaisina aikoina ihmiset ovat etsineet turvaa sisämaasta ja etenkin vuorilta. Henkilökohtaisesti en tunne ainakaan vielä tässä vaiheessa minkäänlaista tarvetta turva-alueelle muuttamiselle. Jos näen kilometrin korkuisen tsunamin syöksyvän taivaanrannasta, alan kaivaa innoissani kaapista surfauslautaa.

Kehon värähtelystä huolehtiminen

Kehon fyysisestä hyvinvoinnista kannattaa huolehtia. Mikäli keho on elintavoista johtuen matalasti värähtelevässä tilassa, on sillä vaikeuksia virittyä ottamaan vastaan korkeampaa taajuutta.

Kuin miljoonat tähdet laskeutuisivat

Kun purkaus on ohi, taivas näyttää siltä kuin miljoonat tähdet laskeutuisivat yhtä aikaa maanpäälle. Kosmiset serkut saapuvat tarjoamaan apua eloonjääneille. Geneettiset serkut ovat omassa tietoisuuden evoluutiossaan itse kokeneet samankaltaisen aurinkotapahtuman ja tietoisuuden laajenemisen – osa heistä hyvinkin äskettäin. Auttajat koostuvat kaikenvärisistä ja -näköisistä roduista. Osa näyttää ihmisiltä.

Kosmisten serkkujen ylösnousemushistorian opetus

Monet kosmisista serkuistamme saapuvat lähimmiltä tähdiltä. Lähimmät 52 tähteä muodostavat paikallisen tähtiklusterin. Serkkujen oma ylösnousemushistoria osoittaa, että tulevaisuutta ei voi ennustaa tarkasti. Yksikään sivilisaatio ei kuulemma kokenut omassa menneisyydessään auringonpurkausta ja ylösnousemusprosessia ennakoidulla tavalla. Profetiat, kanavoinnit, näyt, visiot ja tieteelliset arviot epäonnistuivat täsmällisyydessään. Tämä tarkoittaa meidän sivilisaatiollemme, että myös Anshar, salaiset avaruusohjelmat ja kaikki nykypäivän kanavoinnit sekä ennustukset tulevat epäonnistumaan yrittäessään kuvailla tulevaisuutta täsmällisesti. Kannattaa keskittyä ajattomaan henkiseen opetukseen, joka valmistaa ottamaan vastaan minkä tahansa aikalinjan.

Aikalinjasota negatiivisten ja positiivisten ryhmien välillä

Negatiiviset ja positiiviset avaruusolennot ovat käyneet keskenään eräänlaista aikalinjasotaa, jossa maanpäällistä ihmiskuntaa on käytetty välikätenä. Sekä Anshar että dracot ovat kollektiiviseen tietoisuuteen vaikuttamalla pyrkineet luomaan itselleen suotuisan aikalinjan. Myös ihmisten salaiset projektit ovat luoneet rinnakkaisia todellisuuksia. Mandela-efekti on osoitus eri aikalinjojen yhtymisestä ennen loppuhuipennusta.

Anshar koki salatun tiedon täydellisen julkistamisen vasta purkauksen jälkeen

Ihmiskunnan kyky selvittää nykypäivän haasteet ja irrottaa 3d:ssä kiinni pitävät ankkurit, riippuu merkittävästi tiedosta, jolla kollektiivista tietoisuutta ruokitaan. Tähän saakka informaatio on ollut pääosin disinformaatiota (tarkoituksellinen väärä tieto) ja misinformaatiota (väärä tieto).

Niin kutsuttu full disclosure eli kätkettyjen totuuksien täydellinen julkistaminen nousee ihmiskunnan kohtalonkysymykseksi. Anshar koki omassa historiassaan täydellisen tiedonjulkistamisen vasta purkauksen jälkeen. Voisi olettaa, että Anshar on kertonut oman historiansa, jotta ihmiskunta muuttaisi suuntaansa eikä kokisi yhtä rankkaa ylösnousemusprosessia kuin he. Historiaa ei voi luoda kahta kertaa samanlaisena matkustamalla ajassa taaksepäin. Siten Ansharin historia tuskin on meidän tulevaisuutemme ainakaan sellaisenaan.

Aikalinjasodassa kyse on totuudesta. Vain totuus kykenee edistämään ihmiskunnan kehittymistä. Valheiden varaan rakennettu sivilisaatio on tuomittu epäonnistumaan. Kollektiivinen ylösnousemus on suurelta osin taistelua totuudesta ja vallitsevasta narratiivista. Muun muassa seuraavien seikkojen tulee paljastua ennen kuin ihmiskunta voi siirtyä kehityksessään eteenpäin:

1) todellinen historia (muinaiset sivilisaatiot, salaiset ohjelmat, negatiiviset ja positiiviset avaruusolennot, jne.)

2) ihmiskuntaa vastaan tehdyt rikokset (sekä ihmiseliitin että ulkopuolisten)

3) hallinnon globaali korruptio

4) uskontojen muokkaaminen (sisältää new agen ja henkisyyden manipuloinnin)

5) tieteellisen tiedon ja teknologian tukahdutus (”Star Trek” -teknologia, tieteen ja henkisyyden yhdistyminen)

Kollektiivinen tietoisuus määrittää ajankohdan ja vaikutuksen

Ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus luo yhteisen tulevaisuuden määrittäen auringonpurkauksen ajankohdan ja fyysisen voimakkuuden. Mikäli ihmiskunta suuntautuisi avautumaan kätketylle totuudelle ja selvittämään karmansa, toteutuisi purkaus fyysisesti miedompana. Esimerkiksi Kuu saattaisi jäädä Maan ja Auringon väliin toimien suojaavana puskurina. Henkiset vaikutukset pääsisivät yhä läpi. Purkausta ei voi eikä tule välttää, koska se kuuluu luonnolliseen sykliin ja tietoisuuden evoluutioon.

Corey ilmoitti 9.11.2019, että kuukausien tauon jälkeen Anshar on jälleen aloittanut suorat fyysiset kontaktit hänen kanssaan. Anshar tulee myöhemmin jakamaan lisää informaatiota siitä, kuinka ihmiskunta voi siirtyä 4d-tietoisuuteen kivuttomammin.

Raamatun ennustukset Ansharin vaikutusta?

Edellä esitetty Coreyn välittämä informaatio asettaa monet Raamatun ennustukset uuteen valoon, kuten seuraavan Pietarin toisen kirjeen kohdan:

Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. 11
Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, 12jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa – tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta
.  (2. Pietari 3: 10–12)

Eli toisin sanoen auringonpurkaus yllättää ihmiskunnan. Leimahdus on niin voimakas, että taivaat hajoavat liekehtien ja taivaankappaleet sulavat. Samalla kaikki salaisuudet paljastuvat eli kaikki ihmisen maanpäälliset teot tulevat julki (full disclosure). Viittaako maan paljastuminen napasiirtymään ja Antarktiksen Atlantiksen paljastumiseen?

Yleensä Raamattua on tulkittu siten, että Jumala tuhoaa maailman tulella viimeisellä tuomiolla. Todellisuudessa kyse ei ole tuhoamisesta vaan energialla puhdistamisesta, jossa Kristus-tietoisuus syrjäyttää valheet ja petokset ja negatiiviset elementit joutuvat poistumaan planeetalta.

Raamatun monien ennustusten yhteneväisyys nykypäivän ajanhengen kanssa on saanut monet spekuloimaan, että Anshar tai jokin muu ajassa matkustanut ryhmä antoi visioita tulevaisuudesta muinaisille profeetoille, jotka tosin eivät täysin ymmärtäneet, mitä he näkivät. Avain ennustusten tulkitsemiseen löytyi vasta pari tuhatta vuotta myöhemmin, meidän aikanamme.

Tasapainoinen näkökulma ulkoisiin muutoksiin

Planeettaa tarkkailevat korkeampien tiheyksien olennot eivät ole huolissaan ulkoisista olosuhteista. Kun Ralta kysyttiin sadonkorjuuseen liittyvistä fyysisistä muutoksista, hän vastasi seuraavasti:

Kysyjä: Voitko kommentoida tulevia planetaarisia muutoksia fyysisessä todellisuudessamme?

Ra: Muutokset ovat hyvin, hyvin triviaaleja. Emme ole huolissamme olosuhteista, jotka tuovat sadonkorjuun. (S 1: 9)

Ylösnousemus toteutuu riippumatta olosuhteista. Jokaisen 3d-olennon fyysinen keho menehtyy joka tapauksessa jossain vaiheessa, joten mahdollinen inkarnaation päättyminen luonnonmullistuksessa toisi sadonkorjuun. Kuolemaa ei ole olemassa. Kuolema on transformaatio, portti äärettömään elämään.

Oletetaan hetki, että auringonpurkaus toteutuisi fyysisesti kaikkein voimakkaimmalla tavalla. Muuttaisiko ajatus tulevasta sivilisaation tuhosta henkisyyden ytimen ymmärtäneen ihmisen elämää mitenkään? Aurinkoleimahduksen fyysinen vaikutus on suhteellisen merkityksetön sivuseikka. Kaikkina aikakausina, kaikissa olosuhteissa, sisäinen työ on aina tärkeintä. Jokaisen entiteetin on mahdollista sadonkorjata itse itsensä haluamanansa ajankohtana avaamalla portin älykkääseen äärettömyyteen. 

Positiivisen aikalinjan luomisen haaste

Henkisissä piireissä toisinaan vallitsee epäterve ajatus, että positiivinen tulevaisuus voidaan luoda keskittymällä pelkästään mukaviin tai välittömästi hyvää oloa tuoviin asioihin. Tämä muodostaa helposti todellisuuskuplan, jossa kaikki omaa mielenrauhaa horjuttava informaatio sysätään syrjään tai sitä kieltäydytään tarkastelemasta. Jos haluaa oppia tuntemaan itsensä, on uskallettava tutkia kaikkea informaatiota ja yrittää ymmärtää sen rooli kokonaisuudessa.

Henkisen työn päämäärä on tulla ankkuroiduksi valoon ja rakkauteen niin voimakkaasti, että mikään informaatio ei horjuta tasapainoa. Ykseys sisältää kaiken. Minkään tiedon tarkastelu ei luo negatiivista aikalinjaa, vaan oleellista on tiedolle annettu painoarvo, kuten Ra toteaa:

Ra: Tiedon spesifisyys ei vedä puoleensa negatiivisia vaikutteita, vaan sille asetettu painoarvo.

Siksi me toistamme melko usein kysyttäessä spesifistä informaatiota, että se kalpenee merkityksettömäksi, kuten ruoho lakastuu ja kuolee, kun taas Yhden Äärettömän Luojan rakkaus ja valo kääntyvät äärettömän luomisen tasoihin aina ja ikuisesti, luoden ja luoden itsensä ikuisuudessa.

Miksi siten huolehtia ruohosta, joka kukoistaa, lakastuu ja kuolee aikanaan vain kasvaakseen uudestaan Yhden Luojan äärettömästä rakkaudesta ja valosta? Tämä on tuomamme viesti. Jokainen entiteetti on vain pinnallisesti kukoistava ja kuoleva. Syvällisemmällä tasolla ei ole loppua olemiselle. (S 26: 36)

————

[Pyyntö: Jos liität artikkelin omalle sivullesi, kopioi siitä korkeintaan vain noin 1/3 ja linkitä loppu tähän blogiin luettavaksi. Kiitos!]