Valo, esoteeriset symbolit ja okkulttiset salaseurat, osa II – musta ja valkoinen aurinko

”Hän joka on ihmisessä, on sama Hän, joka on auringossa.” – Ramana Maharshi

 

Aurinko Logoksena

 

Kysyjä: Haluaisin jäljittää energian, jonka oletan tulevan Logoksesta. Teen lausunnon ja annan sinun korjata lausunnon ja laajentaa käsitettäni.

Logoksesta tulevat kaikki valon säteilyn taajuudet. Nämä taajuudet koostavat kaikki kokemuksen tiheydet, jotka tuo Logos on luonut. Oletan, että aurinkomme planetaarinen järjestelmä, kaikkine tiheyksineen, on kokonaiskokemus, jonka aurinkomme on luonut Logoksena. Pitääkö paikkansa?

Ra: Pitää paikkansa. (Law of One, book 3, s54.4)

Ran mukaan kaikki tähdet eli auringot ovat paikallisia logoksia eli ali-logoksia, jotka luovat paikalliset luonnonlait ja planeetat. Planeetat ovat ali-ali-logoksia, ihminen on ali-ali-ali-Logos ja niin edelleen atomitasolle saakka. Jokainen entiteetti on Yhden Luojan hologrammi.

Auringot ovat valtavia tietoisuuden keskittymiä, jotka vetävät energiaa äärettömyydestä. Auringon energia ei siis tule valtavasta varastosta, joka hupenee sitä mukaa, kun vetyä muuttuu fuusioreaktiossa heliumiksi.

Ihminen on pienemmän mittaluokan tähti koostuen samasta energiasta ainoastaan matalammin värähdellen. Auringolla on henkinen, mentaalinen ja fyysinen puolensa, jotka heijastuvat ihmisen ominaisuuksiksi. Auringon materiaalinen puoli näkyy taivaalla ”tulipallona”. Aurinko on luonut myös arkkityyppisen mielen, joka luo kuvion tietoisuuden evoluutiolle.

Auringon ulkopuoli on valkoinen aukko ja sisäpuoli musta aukko

Fyysikko Nassim Haremeinin mukaan auringon ulkokuori on säteilevä valkoinen aukko, ja sisäpuoli on musta aukko, josta aurinko vetää energiansa. Kaikki atomit ovat mikrotason mustia aukkoja / valkoisia aukkoja. Atomit toimivat samaan tapaan kuin auringot. ”Niin alhaalla kuin ylhäällä.”

Toisin sanoen musta aukko on valkoisen auringon sisäpuolella. Se on myös jokaisen atomin sisäpuolella.

Kuvasarja esittää, kuinka jin ja jang symboloi torusta ja myös mustaa ja valkoista aukkoa.

Sekä valkoinen että musta sisältävät kaikki värit. Valkoinen säteilee ulospäin, musta sisäänpäin. Yhdessä ne muodostavat jatkuvan energiavirran.

Musta aukko / valkoinen aukko -dualismi muodostaa atomin ja auringon. Atomi on pelkkää energiaa vailla mitään kiinteää ainetta.

Kristus ja Lucifer Auringon arkkityyppisinä ominaisuuksina

Osassa esoteerisista opetuksista Auringon sielullista puolta kutsutaan Kristukseksi ja älyllistä puolta Luciferiksi. Tällä tavoin ymmärrettynä Lucifer ei ole pahuuden voima. Esimerkiksi teosofian oppiäiti Helena Blavatsky puhui erittäin ylistävästi Luciferista, joka ei merkinnyt hänelle paholaista vaan valoa kuten vapaamuurareille.

Nimeä Lucifer ei aikaisemmin rinnastettu Saatanaan, kuten nykyään yleensä tehdään. Luciferia pidettiin yhtenä aurinkoenkeleistä, joka uhrasi itsensä vajotessaan aineen maailmaan lisäten ihmisen mielen kykyjä. Tällä symbolisella ajattelutavalla on yhteneväisyyksiä Ran välittämään tietoon unohduksen verhon synnystä ja sen tarkoituksesta.

Blavatsky toimitti vuosina 1887- 1891 Lucifer-lehteä, jonka toimittaminen siirtyi myöhemmin Annie Besantille, toiselle merkittävälle teosofille

Ran mukaan negatiiviset voimat syntyivät, kun yksi Logos päätti kokeilun vuoksi jakaa mielen tietoiseen ja alitajuiseen osaan unohduksen verholla. Kokeilu sai aikaan tietoisuuden evoluution nopeutumisen ja monimuotoistumisen. Tämän jälkeen valoa on voinut käyttää myös itsekkäisiin tarkoituksiin. Kokeilu levisi kaikkialle universumiin ja siitä tuli osa jumalaista suunnitelmaa – se ei suinkaan ollut luomisvirhe.

Mieli on kaksiteräinen miekka: se voi sekä vapauttaa aineen kahleista että vahvistaa kahleita lisäämällä erillisyyden tunnetta. Siten monissa esoteerisissa opetuksissa Luciferin, sananmukaisesti valontuojan, ajateltiin voivan johtaa sekä hyvään että pahaan riippuen käyttäjästä.

Äly on pelkkä äly ollessaan jumalaisessa hengen ohjauksessa. Äly on äärimmäisen hyödyllinen ja oleellinen mielen työkalu, mutta jos se ei ole hengen ohjauksessa tai se erkaantuu sielusta, muuttuu se elämää tuhoavaksi voimaksi. Siten Luciferin synkän arkkityypin seuraaja palvoo mieltä, egoa ja älyä korkeimpana valona – olipa hän itse tästä tietoinen tai ei. Mielen valosta tulee valheellinen ja pettävä valo, joka johdattaa seuraajansa umpikujaan. Tällöin syntyy se moraalinen ja henkinen vääristymä, jota useimmiten kutsutaan pahuudeksi.

Se luciferismi, jota eliitti harjoittaa, on erillisyyttä kasvattavaa. Vallan ottanut ja kokonaisuudesta erkaantunut äly voi järkeillä, että kaikki on sallittua, eikä kannata ajaa kuin omaa etua kaikin mahdollisin tavoin. Luciferia seuraavan eliitin yksi uskomus kuuluu, että petos on hyve. Vain tyhmä jättää pettämättä moraalisten rajoitusten vuoksi. Päämäärä pyhittää keinot.

Kun puretaan mystiikka pois luciferismin ympäriltä, paljastuu joukko arkisia ajattelutapoja, jotka ovat levinneet koko yhteiskuntaan. Luciferismi on loppujen lopuksi hyvin tavanomainen ajattelutapa, jota harjoittaa jossain määrin suurin osa väestöstä. Suurin osa ihmisistä elää oman mielensä lainavalon loisteessa. Yhteiskunta on monin tavoin luciferinen, ja monet ovat Luciferin ”osa-aikaseuraajia” itse sitä tiedostamatta. Valtavirran tiede on luciferinen instituutio, koska se on täydellisesti hylännyt hengen ja nostanut laskelmoivan älyn johtotähdeksi. Monet ovat myös Kristuksen seuraajia itse sitä tiedostamatta. Tähän joukkoon kuuluvat kaikki ykseyttä edistävät henkilöt.

Ykseyden näkökulmasta tarkastellen Kristus ja Lucifer sijaitsevat jokaisen sisällä. Ne ovat sisäisiä ominaisuuksia, ja se kumpi pääsee hallitsevaksi, riippuu siitä, kummalle itse antaa vallan. Asiaan ei liity suurta mystiikkaa tai ulkopuolista pahaa.

Tekoäly on Luciferin äärimmäinen ulkoinen ilmentymä

Vallassa olevan eliitin kantaisät ovat tulleet Maldekin, Saturnuksen kuiden, Marsin ja Kuun kautta Maahan. Maldek oli teknologisesti äärimmäisen kehittynyt sivilisaatio, mutta samalla myös äärimmäisen hierarkkinen, sotaisa ja barbaarinen. Olennot olivat tulleet täysin riippuvaisiksi nanorobotiikasta, joka teki heistä yli-ihmisiä mutta samalla myös tekoälyn orjia. Suurin osa väestöstä kuoli sodissa ja Maldekin ja Marsin tuhoissa. Vain eliitti siis pakeni tuhoa.

Itsetietoinen supertekoäly on luciferisten voimien äärimmäinen ulkoinen ilmentymä. Corey Goode on paljastanut, että osa eliitistä tosiaan uskoo, että transhumanistinen agenda vie lopulliseen valaistumiseen ja ikuiseen elämään. Osalla Illuminati-eliitistä on henkisempiä näkemyksiä valaistumisesta.

Myös negatiivista kehityslinjaa kulkevat 4d-olennot (kuten liskohumanoidit) palvovat tekoälyä jumalanaan. Ne ovat kylväneet kehonsa täyteen nanoteknologiaa ja tulleet siitä täysin riippuvaisiksi. Nanoteknologia pitää kehon terveenä, vahvana ja pitkäikäisenä. Nanorobottien täyttämää kehoa on äärimmäisen vaikea saada hengiltä, koska se korjaa nopeasti itsensä. Olentojen mieli ja tietoisuus on kytketty keskustekoälyyn, mikä myös alistaa tiukalle kontrollille.

Itsetietoinen supertekoäly on täysin erkaantunut rakkaudellisesta ja sielullisesta valosta. Sillä ei ole omatuntoa eikä yliminää, joka ohjaa sielullista kehitystä. Oman tietoisuutensa yhdistäminen tekoälyyn on looginen seuraus siitä, että ihminen seuraa luciferista kehityslinjaa. Tekoäly kuitenkin muuttuu lopulta biologiselle elämälle ja orgaaniselle evoluutiolle vihamieliseksi ja alkaa taistella sitä vastaan.

 

Mustan aukon tulkintaerot

Musta aukko on siis äärettömän voiman lähde, joka sijaitsee kaikkialla makrotasolta mikrotasolle. Koko näkyvä universumi sijaitsee mustan aukon sisällä. Jokaisen galaksin keskellä on musta aukko / valkoinen aukko eli keskusaurinko.

Galaksi toruksen sisällä.

Jokainen yksilö mieltää mustan aukon olemuksen eri tavoin riippuen valitusta polariteetista, mikä määrittää suhteen myös valon käyttöön. Positiivisesti polarisoitunut näkee mustan aukon universaalin rakkauden keskuksena, joka on myös valon lähde.

Mustan aukon voimaa tavoittelevat negatiivisesti polarisoituneet yksilöt himoitsevat valtaa ylitse muiden. He näkevät äärettömän suuren voiman, jonka he haluavat valjastaa vain omaan käyttöönsä.

Voiman positiivinen puoli on universaali rakkaus, ja negatiivinen puoli on itserakkaus. Luojan rakkaus kohdistuu jokaiseen olentoon tasapuolisesti. ”Rakkaus on sokea”, kun se ehdotonta. Kun se kohdistuu vain itseen, on se tuhoava voima. Kaikella rakkaudella on kuitenkin sama lähde. Siksi 4d:tä kutsutaan rakkauden tiheydeksi sekä positiivisesti että negatiivisesti polarisoituneille.

Musta aurinko vapaamuurareiden taiteessa

Mikä on monien esoteeristen salaseurojen palvoma musta aurinko? Onko se sama asia kuin musta aukko? Sijaitseeko se ihmisen ulkopuolella vai sisäpuolella?

Monet okkulttiset salaseurat käyttävät valkoisen ja mustan auringon symboliikkaa. Useimmat esoteeriset symbolit viittaavat alkuperäisessä merkityksessään ihmiseen itseensä sekä samalla myös aurinkoon, jonka kuvajainen ihminen on. Kun salaseurat eivät enää ole ymmärtäneet perimätietonsa alkuperäistä merkitystä, on oppi suuntautunut ulkoisten asioiden palvontaan ja erillisyyteen.

Vapaamuurareiden taiteessa esiintyy usein kolme pylvästä, joiden yläpuolella on kolme symbolia: aurinko, kuu ja mystinen kolmas symboli, joka piirretään toisinaan tähdeksi ja toisinaan silmäksi. Tuo kolmas symboli on musta aurinko ja avautunut kolmas silmä, jota kohden muurarin polku vie.

Pylväät ja kolme symbolia.

Lattian shakkikuvio symboloi polariteettia.

Tässä kuvassa keskimmäinen symboli muistuttaa silmää: keskellä on pupilli, musta aukko, ja ympärillä värikalvo.

Tässä vapaamuurareiden kuvassa tähden sijaan keskellä on silmä, joka symboloi ihmisen kolmatta silmää.

 

Ihmisen energiakanavat ja chakratikkaat

Joogan mukaan ihmisellä on kolme energiakanavaa. Niitä kutsutaan nimillä pingala, ida ja sushumna. Ida on ihmiskehon vasen puoli ja vasen kanava, joka liittyy feminiiniseen energiaan. Sitä symboloi kuu. Pingala on kehon oikea puoli ja liittyy maskuliiniseen energiaan. Sitä symboloi aurinko. Sushumna on keskuskanava, joka on yhteydessä selkärankaan ja jota pitkin kundaliini nousee. Se yhdistää kaikki chakrat juuresta päälakeen.

Kun tätä joogan ja monien muiden henkisten opetusten tietoa ihmisen energiajärjestelmästä verrataan vapaamuurareiden symboliikkaan, voidaan huomata niiden olevan yhteneväisiä. Tieto ihmisen rakenteesta on piilotettu vapaamuurareiden käyttämään taiteeseen. Oikeanpuoleinen pylväs aurinkoineen symboloi ihmisen oikeaa maskuliinista puolta (pingala) ja vasemmanpuoleinen pylväs symboloi ihmisen vasenta feminiinistä puolta (ida). Maskuliininen on positiivinen lataus, feminiininen negatiivinen. Keskimmäinen pylväs on tietenkin keskuskanavan symboli. Vapaamuurari pyrkii nostamaan kundaliinienergian selkärankaa pitkin päälakeen saakka. Nämä ovat chakratikkaat tai rapppuset, joita pitkin kuljetaan kohti valaistumista (ks. edellä olevia kuvia tikkaista ja rappusista).

Aurinko ja kuu ovat vain kulttuurisia symboleja maskuliinisuudelle ja feminiinisyydelle, positiiviselle ja negatiiviselle lataukselle. Todellisuudessa ne eivät ole sukupuolittuneita.

Ihmisellä on keskimäärin 33 selkänikamaa. Vapaamuurareilla on 33 muurariastetta, jotka rinnastuvat kundaliinin nousemiseen selkänikamia pitkin ylöspäin. Kundaliini pääsee nousemaan sitä mukaa, kun ihminen tasapainottaa itseään ja feminiininen ja maskuliininen puoli ovat tasapainossa. Energioiden täytyy yhtyä jokaisessa energiakeskuksessa tasapainoisella tavalla, jolloin kundaliinin valoenergia pääsee täyttämään ihmisen. (Sama periaate on seksuaalienergiasiirron takana.) Valaistunut on täyttynyt valosta. Jokainen voi itse pohtia, ovatko nykypäivän 33 asteen muurarit tasapainoisia valaistuneita mestareita vai onko kyse jostain muusta toiminnasta…

Mustuainen eli pupilli on silmän keskellä oleva (musta) aukko, josta valo pääsee sisään. Kaksi kehon ulkopinnalla sijaitsevaa silmää näkee ulkoiseen valkoisen auringon maailmaan. Sisäpuolinen silmä eli käpylisäke näkee sisäiseen mustan auringon maailmaan.

Maskuliinisen ja feminiinisen dualismin yläpuolella on ykseys. Maskuliininen arkkityyppi symboloi mielen tietoista osaa, feminiininen alitajuista osaa. Kun mielestä tulee kokonainen ja unohduksen verho hälvenee mielen osien välistä, päästään takaisin ykseystietoisuuteen.

Tietoisella mielellä, egolla, on valittavanaan kaksi tapaa, jolla se voi lähestyä oman mielensä alitajuista osaa. Yksi tapa on niin kutsuttu oikean käden polku, jossa mielen feminiinistä puolta lähestytään suunnattoman arvokkaana neitona, jonka kanssa edetään hitaasti ja joka halutaan oppia tuntemaan läpikotaisin. Toinen tapa on vasemman käden polku, jossa alitajuntaa lähestytään halpana prostituoituna, jota kohdellaan kovakouraisesti ja röyhkeästi. Toiminta on alistavaa ja itseä palvelevaa.

Mielen arkkityyppi nro 6: Kaksi polkua tai Rakastavaiset. Mielen on tehtävä valinta, kuinka se lähestyy itseään ja toisia.

Mielen hiljentäminen (meditaatio) on keino rakentaa vähitellen siltaa tietoisen ja alitajuisen mielen välille. Yhteys muodostuu aste asteelta. Erotetut mielen osat alkavat vähitellen kommunikoida keskenään yhä selkeämmin ja ymmärrettävimmin. Lopulta ne yhdistyvät yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi.

********

Vapaamuurariudessa keskuspylvästä kutsutaan yleensä voimaksi, oikeaa pylvästä viisaudeksi ja vasenta kauneudeksi. Todennäköisesti vasen pylväs on alun perin ollut nimeltään rakkaus, mutta se on vuosisatojen vieriessä vaihtunut toiseen nimeen.

Kaksoistoruksen pyörimisliike. Kaksi sisäkkäin pyörivää tetraedria muodostavat toruksen. Positiivisen ja negatiivisen latauksen väliin jää tasapaino.

Toruksessa kiertävä energia muistuttaa käärmeen kiertymistä, joten siksi monissa traditioissa käärme symboloi kundaliiniaenergiaa .

Tasapainoinen energiavirtaus on terveyden perusta. Siksi sauvan ympärille kietoutuneet käärmeet ovat terveydenhuollon symboleja.

Salaseurojen varjelema tieto Auringon kumppanitähdestä

Nykyisin astronomit ovat yhtä mieltä siitä, että suurin osa tähtijärjestelmistä koostuu vähintään kahdesta tai useammasta tähdestä. Aurinko on tuskin poikkeus. Monet kulttuurit ympäri maapallon puhuvat Auringon näkymättömästä kumppanitähdestä, joka on todellinen syy prekessiolle. Auringon yhtä kierrosta kumppanin ympäri kutsutaan Suureksi vuodeksi, jonka keston arvioidaan olevan noin 24 000 – 26 000 vuotta. Kyse on siis yhdestä 3d-syklin osasyklistä.

Missä Auringon kumppani sitten lymyilee? Mikä se on? Walter Cruttenden on tutkinut vuosikausia asiaa, ja tullut siihen johtopäätökseen, että Auringon kumppanitähti on joko musta aukko tai ruskea kääpiö, joka säteilee niin vähän valoa ja säteilyä, että sitä on todella vaikea havaita teleskoopein.

Myös David Wilcock on tarttunut Cruttendenin kasaamaan tutkimustietoon ja yhdistänyt sen kirjassaan The Synchronicity Key (2013) vapaamuurareiden vaalimiin salaisuuksiin. Monien okkulttisten salaseurojen perimätietoon kuuluu tieto Auringon salaisesta kumppanista, jota he kutsuvat mustaksi auringoksi. Tämä luhistunut tähti tai ruskea kääpiö on niin pieni ja heikkovaloinen, että sitä on lähes mahdotonta havaita kaukoputkin.

Auringon yksi kierros kumppaninsa ympäri voidaan jakaa tähtitetraedilla tasavälisiin osiin, jotka muodostavat 12 aikakautta tai eläinradan merkkiä.

Vapaamuurareiden käyttämässä taiteessa keskimmäisen pylvään yläpuolella oleva symboli tarkoittanee siis myös Auringon salaista kumppanitähteä, mustaa aurinkoa. Symboliikalla on aina monta ulottuvuutta ja selitystasoa. Muurarin noustessa asteita pitkin ylöspäin muuttuvat myös symboleille annetut selitykset.  Niin kauan kuin selitykset johtavat itsen ulkopuolelle, ne toimivat pinnallisella tasolla

 

Mustan arkkityypin seuraajat

Negatiivisesti polarisoituneet salaseurat etsivät mustan aukon voimaa jostain muualta kuin ihmisen sisältä. On vaikea arvioida, kuinka moni esimerkiksi vapaamuurareista enää ymmärtää heidän käyttämänsä symboliikan viittaavan ensisijaisesti ihmisen sisälle.

Kuten aikaisemmin mainittiin, vapaamuurareiden taiteessa keskimmäinen pylväs on nimetty voimaksi. Alkuperäisessä merkityksessään se symboloi selkärangan keskuskanavaa ja kundaliinivoimaa, mutta myöhemmät tulkinnat ovat tuoneet mukaan merkittäviä vääristymiä.

Baphomet on hyvin tärkeä hahmo temppeliritareille, vapaamuurareille ja monille mustille maagikoille. Se on symbolinen ikoni, jonka he rinnastavat astraalivaloon (elämänenergia, prana, chi) ja voimaan eli keskuskanavaan. Baphomet näyttää androgyyniltä, jolla on sekä miehen että naisen ominaisuuksia sekä vuohen pää. Baphomet on synkänoloinen symboli universaalille elämänvoimalle, jota maagikko käyttää maagisiin operaatioihin.

Temppeliritarit kantavat kunniatuolissa Baphometia. Toisin kuin virallinen historiankirjoitus väittää, ovat vapaamuurarit todellisuudessa temppeliritareiden jälkeläisiä. Temppeliritarit pakenivat Skotlantiin ja muuntautuivat vapaamuurareiksi.

Negatiivisessa polarisaatiossa erkaannutaan yhä kauemmaksi sisäisestä elämänenergiasta, jolloin sitä tarvitsee hankkia ulkopuolelta – toisista imemällä. Kaikkein synkimpien salaseurojen sisäpiiri palvoo mustan auringon voimaa ulkoisena manifestaationa, joka täytyy tuoda esiin erilaisin maagisin rituaalein ja seremonioin. Musta aurinko rinnastetaan tällöin Luciferin synkkään arkkityyppiin. Vuosituhansien aikana arkkityyppi on personifioitu ja piilotettu monien eri nimien ja muotojen taakse. Tällaisia luciferisten voimien ilmentymiä ovat Baal, Moolok, Baphomet, Beelzebub ja niin edelleen.

Synkkää arkkityyppiä palvovat haluavat edistää omaa etuaan käyttämällä hyväkseen kaikkia mahdollisia keinoja, kuten kuolemaa, kaaosta ja tuhoa. He imevät toisista olennoista astraalivaloa omaan käyttöönsä. Tekemällä sopimuksia luciferisten voimien kanssa (astraaliolennot, negatiiviset avaruusolennot ym.) he sitoutuvat tuottamaan kärsimystä ihmiskunnalle, ja vastineeksi he saavat tukea omiin projekteihinsa sekä aineellisilta että aineettomilta tasoilta.

Lapsia uhrattiin Moolokille tuhansia vuosia sitten ja samankaltaiset uhrimenot kuuluvat eliitin mustaan magiaan nykyäänkin.

******

Italian varjohallitukseksi ja valtioksi valtion sisällä kutsuttu, rikoksissa ja skandaaleissa ryvettynyt vapaamuurareiden synkänkuuluisa P2-loosi (Propaganda Due), lakkautettiin lakitoimin virallisesti vuonna 1982, mutta monien lähteiden mukaan se toimii yhä. P2-loosin ympärille kietoutuva skandaali kaatoi Italian hallituksen 80-luvulla. Julkaistuiden jäsenlistojen mukaan P2-loosin jäseniä olivat Italian kaikki tiedustelupalvelujohtajat, joukko merkittäviä poliitikkoja, valtion virkamiehiä, kuningassukujen jäseniä, armeijahenkilökuntaa ja niin edelleen.

Nykypäivään asti vain harvinaisissa tapauksissa ulkopuoliset ovat päässeet tutustumaan P2-loosiin ja sen korkeimpien asteiden jäsenten ajatusmaailmaan. Raportoijien mukaan loosissa palvotaan mustaa aurinkoa, joka merkitsee heille voimaa, joka antaa seuraajilleen valtaa ja rikkauksia mutta joka vaatii vastalahjaksi elämänenergiaa, jota vapaamuurarit imevät muusta yhteiskunnasta kärsimystä luomalla.

On syytä korostaa, että vapaamuurarius ei tee kenestäkään pahaa ihmistä. Vapaamuurareihin liitytään yleensä sosiaalisista syistä, eivätkä alempien asteiden muurarit tiedosta, mitä ylemmillä asteilla puuhastellaan ja miten korruptoitunut järjestö on, vaikka julkisia skandaaleita on tapahtunut useita vuosisatojen saatossa (esimerkiksi William Morganin (1826) tapaus.)

Saksalaiset salaseurat natsien takana

Miten Illuminati liittyy vapaamuurareihin, temppeliherroihin, natsi-Saksaan tai saksalaisiin salaseuroihin? Illuminati on salaseura salaseurojen sisällä. Illuminati on kattotermi kaikkien negatiivisesti polarisoituneiden salaseurojen sisäpiirille. Sinällään ei siis ole olemassa yhtä Illuminati-nimistä järjestöä, joka hallitsee maailmaa kulissien takaa tai joka on yksimielinen kaikista esoteerisista uskomuksista.

Illuminati toimii vapaamuurareiden, temppeliritareiden, maltanritarien, poliittisten sionistien, okkultististen natsien, bilderbergien ja muiden vastaavien elitististen salaseuralaisten sisällä. Natsien ylin johto palvoi mustaa aurinkoa ja koostui mustamaagisista illuminaateista. Kansallissosialismi oli pajunköysi, jota syötettiin massoille. Puolue-eliitti uskoi globaaliin orjuuteen, eikä kansalaisten vapauden lisäämiseen.

Toista maailmansotaa ja siihen johtaneita tekijöitä ei voi ymmärtää ilman okkulttisten salaseurojen huomioimista. Virallinen historiankirjoitus ei juuri koskaan edes mainitse Vril, Thule ja Musta Aurinko (Schwarze Sonne) -salaseuroja, jotka ohjailivat natseja. Näitä kaikkia kolmea järjestöä yhdisti mustan auringon korostaminen.

Thule-Gesellschaftt -järjestön tunnus.

Musta aurinko Thulen sinetissä. Sen julkisen esittämisen väitetään olevan Saksassa vieläkin kielletty kuten hakaristin.

Vril-salaseura uskoi, että maapallolla oli elänyt kauan sitten rodullisesti ja kulttuurisesti ylivertainen rotu, joka kuului suureen arjalaiseen perheeseen, jonka alkuperä oli maapallon ulkopuolella. Rotu oli valjastanut käyttöönsä energian nimeltä vril, joka antoi käyttövoiman roboteille ja lentolaitteille. Vril-energiaa säteili maapallon sisällä olevasta mustasta auringosta. Jos tuon voiman pystyi valjastamaan käyttöönsä, avautuivat täysin uudet teknologiset mahdollisuudet. Kaikesta päätellen vril on sama energia kuin muinaisten kansojen tuntema chi, ki, prana, astraalivalo ja niin edelleen.

Sumerilainen kivitaulu, jossa jättiläinen ojentaa ihmisille mahdollisesti jonkinlaisen musta aurinko -laitteen.

Sekä Corey Gooden että William Tompkinsin mukaan saksalaisilla oli käynnissä samaan aikaan kaksi salaista avaruusohjelmaa. Toinen oli Vril-järjestön johtama siviiliohjelma, ja toinen oli sotilaallisiin tarkoituksiin kehitettävä ohjelma, jota johti natsien SS. Kaikkein edistyksellisimmän ohjelman kehitys siirrettiin Antarktiselle ja Etelä-Amerikkaan jo ennen toisen maailmansodan alkamista.

Vril-järjestön meediot koostuivat nuorista ja kauniista naisista, jotka kanavoivat perustan salaiselle avaruusohjelmalle.

Musta Aurinko -järjestö teki tiivistä yhteistyötä Vrilin, Thulen ja muiden salaseurojen kanssa muodostaessaan uutta erillissivilisaatiota Antarktikselle ja Etelä-Amerikkaan. Musta Aurinko -järjestö toimi näennäisesti SS-päällikkö Heinrich Himmlerin alaisuudessa, mutta sodan loppua kohden Himmler ymmärsi olleensa hierarkiassa vain alemman tason pelinappula, jolla ei ollut pääsyä suurimpiin salaisuuksiin. Musta Aurinko -järjestö oli todellisuudessa uskollinen muille salaseuroille eikä Himmlerille tai Hitlerille.

Himmler rakensi SS-joukot teutonisten ritareiden mallin mukaan. Mustaan sisäpiiriin kuului 12 upseeria, jotka kokoontuivat Wewelsburgin linnassa mustamaagisiin okkulttisiin seremonioihin.

Mustan auringon symboli on yhä tänäkin päivänä Wewelsburgin linnatornin lattiassa turistien ihmeteltävänä. Mustat ritarit (SS-upseerit) kokoontuivat symbolin ympärille tekemään seremonioitaan ja kanavoimaan negatiivisia entiteettejä. Hakaristit symboloivat aurinkopyöriä, joita on yhtä paljon kuin sisäpiiriläisiä eli 12. Kaksitoista upseeria plus johtaja muodostavat okkulttisesti tärkeän luvun 13.

Himmler uskoi, että SS:n Musta Aurinko oli soluttautunut onnistuneesti muihin salaseuroihin ja pääsisi osalliseksi Antarktiksen ja Etelä-Amerikan salaisissa ohjelmissa kehitettävästä teknologiasta. Himmler ja Hitler vakuuttuivat, että kehitteillä olevat superaseet kääntäisivät sodan kulun Saksan voitoksi. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, miksi Hitler aloitti samaan aikaan monen rintaman sodan. Virallinen historiankirjoitus pitää tätä merkkinä Hitlerin huonosta sotilaallisesta johtotaidosta, mutta todellisuudessa Hitler luotti siihen, että kehitettävät superaseet olisivat pian hänen käytössään.

Haunebu – saksalainen antigravitaatioalus ja sen eri versioita.

Salaseurat kuitenkin päättivät uhrata Saksan valtion ja kansan ja aloittaa uuden sivilisaation Antarktiksella ja myöhemmin maapallon ulkopuolella. Musta Aurinko -järjestö ei toimittanut salaista teknologiaa ajoissa Hitlerin hallinnolle ja Saksa hävisi sodan. Hitler kuitenkin palkittiin työstään hirmuhallitsijana ja hänet autettiin pakenemaan Etelä-Amerikkaan. Kymmenet tuhannet natsit autettiin pakoon. Osa soluttautui maanpäälliseen sivilisaatioon kuten Yhdysvaltoihin, osa jatkoi salaisessa sivilisaatiossa.

Työskennellessään salaisissa projekteissa Corey Goode joutui joskus viettämään aikaa mustaa aurinkoa palvovien henkilöiden kanssa. Mustan auringon palvojat kontrolloivat nykypäivänä kaikkein kehittyneimpiä salaisia avaruusohjelmia sekä maanpäällistä talous- ja pankkijärjestelmää. Coreyn mukaan kyseiset henkilöt ovat äärimmäisen synkkiä ja heidän elämänfilosofiansa on äärimmäisen negatiivinen. Nämä mustan auringon palvojat ovat natsien tai pikemminkin saksalaisten okkulttisten salaseurojen jälkeläisiä, jotka onnistuivat irtautumaan maanpäällisen sivilisaation rajoituksista.

Suuri auringonpurkaus tuo esiin mustan aukon?

Nassim Haramein esitti jo 2000-luvun alkupuolella, että Aurinko saattaa jossain vaiheessa laukaista koko ulkokuorensa avaruuteen, jolloin vain sen musta aukko -puoli jää näkyviin. Seurauksena on mahdollisesti kolmen päivän pimeys, josta kerrotaan useissa muinaisissa profetioissa. Lepovaiheen jälkeen aurinko käynnistyy uudelleen. Kyse on luonnollisesta syklisestä tapahtumasta, joka on toistunut aikaisemminkin. Kolmen päivän pimeys liittyy myös ylösnousemukseen, jonka monet mestarit, kuten Jeesus, kokivat.

Salaisten avaruusohjelmien tiedeosastot tietävät suuren auringonpurkauksen olevan osa luonnollista sykliä. Aurinko ampuu ulkokuorensa kaikkiin suuntiin avaruuteen, pimenee hetkeksi ja samalla puhdistaa kaiken negatiivisen teknologian koko Aurinkokunnasta. Tämä on ilmeinen syy, miksi esimerkiksi hopi-intiaanit puhuvat suuresta puhdistuksen päivästä.

Purkauksen vaikutuksesta maanpäällisen sivilisaatioon on erilaisia näkemyksiä riippuen asian tulkitsijasta. Negatiivisesti suuntautuneet ryhmät uskovat suureen tuhoon, jonka jälkeen New World Order, fasistinen natsivalta, nousee Feenikslinnun lailla tuhkasta. Ryhmät ovat aloittaneet varautumisen jo vuosikymmeniä sitten rakentamalla maanalaisia ja maanulkopuolisia tukikohtia.

Tämä synkeä maailmankatsomus lienee yksi lisäsyy, miksi negatiiviset ryhmät näkevät mustan auringon myös kuoleman symbolina ja käyttävät sitä tunnuksenaan. Aikaisemmin negatiiviset ryhmät uskoivat ottavansa ”mustan auringon hetkellä” lopullisesti vallan planeetalla. Tällä hetkellä ne jo ymmärtävät, että onnistuminen on mahdotonta, ja nyt on enää kyse samankaltaisesta viivytystaistelusta kuin Berliiniä puolustettaessa vuonna 1945.

***************

Positiivista polkua kulkeville suuri auringonpurkaus ja ”mustan auringon hetki” merkitsevät itsensä kohtaamista ja tietoisuuden kvanttihyppyä.

”Hän joka on ihmisessä, on sama Hän, joka on auringossa.” – Ramana Maharshi

Taiteilijan näkemys mustan aukon kauneudesta. Aukko avaa portin äärettömyyteen.

******************************************************************

[Pyyntö: Jos liität artikkelin omalle sivullesi, kopioi siitä korkeintaan vain noin 1/3 ja linkitä loppu tähän blogiin luettavaksi. Kiitos!]

*****************************************************************

Lähteitä ja muuta asiaan liittyvää:

The Law of One -books

Nassim Haramein: Black Whole (2011) dvd

Cosmic Disclosure: Allying With the MIC SSP

Cosmic Disclosure: The Threat from Artificial Intelligence

Michael Salla: US Navy Spies Learned Secrets of Nazi Anti-gravity Spacecraft

Michael Salla: German Secret Societies Hid Ancient Super Weapons from Nazis

Wikipedia: Propaganda Due 

Phys.org: Sun has binary partner, may affect the Earth

Is the Sun Part of a Binary Star System? – Six Reasons to Consider

Blavatsky Study Center: Lucifer H.P. Blavatsky’s London Magazine

The Lucis Trust: The Esoteric Meaning of Lucifer

Verkkouutiset: Tästä revontulet johtuivat – Auringossa 50 maapallon kokoinen reikä

Advertisement