Artikkelit

Kirjaesittely – David Wilcock: Ascension Mysteries

asc01

David Wilcockilta ilmestyi elokuun viimeisellä viikolla uusi kirja The Ascension Mysteries – Revealing the Cosmic Battle Between Good and Evil (Ylösnousemusmysteerit – Hyvän ja pahan välisen kosmisen taistelun paljastaminen). Sain kirjan luettua, ja ajattelin hieman esitellä sen sisältöä sekä jakaa ajatuksia, joita se herätti.

 

KIRJAN ENSIMÄINEN OSA – Davidin omaelämäkerta

Kirja jakautuu kahteen osaan. Alkupuolisko koostuu Davidin omaelämäkerrasta, joka kattaa pääasiassa hänen ensimmäiset hieman yli parikymmentä vuottaan, jotka olivat varhaislapsuutta lukuun ottamatta hyvin traumaattiset. Kuvaukset Davidin varttumisesta lapsesta aikuiseksi ovat hyvin henkilökohtaisia ja yksityiskohtiin meneviä.

asc02

Kirjan 240 sivua kestävä alkuosa jakanee lukijoiden mielipiteet. Osa pitänee alkua liian pitkänä ja puuduttavana, kun taas toiset kokenevat sen mielenkiintoiseksi. Itse kuulun siihen ryhmään, jolle lyhyempi ja tiiviimpi käsittely olisi riittänyt tuomaan esiin sen, mitä David halusi omalla elämänkertomuksellaan sanoa. Tähän tietysti vaikuttaa se, että olen 10 vuoden ajan seurannut Davidin työtä, ja siten jo kuullut kertomuksen pääpiirteet. Uudet lukijat kokenevat sen tuoreeksi.

 

Lapsuuden taikamaailma vaihtuu kouluiän helvettiin

Mitä sitten David halusi tuoda esiin kuvaillessaan yksityiskohtaisesti varttumistaan? David yrittää oman esimerkkinsä kautta havainnollistaa, mitä niin kutsuttuun ylösnousemuspolkuun kuuluu. Hänen elämänsä alkoi älykkäänä, erikoislahjakkaana ja herkkänä lapsena, joka jo varhain koki poikkeuksellisia kokemuksia ja kontakteja avaruusolentoihin. Tämä lapsuuden ilontäytteinen ”taikamaailma” katkesi, kun hän vajosi vuosikausiksi kouluiän helvettiin.

Davidin kotiolot kiristyivät, vanhemmat erosivat, isä oli vaativa, äiti suuntaa hakeva ja elämä tuntui kaatuvan joka puolelta päälle. Seurasi joukko tuskaisia vuosia, joissa sama kuvio jatkoi toistumistaan: kiusatuksi ja hyväksi käytetyksi tuleminen. David yritti paeta tuskaansa erilaisin hetkellistä mielihyvää tuottavin keinoin, mutta sen seurauksena hän aina kehitti uuden riippuvuuden. Aina kun hän selätti kurinalaisuudella yhden riippuvuuden, hän kehitti tilalle toisen, koska ei ollut milloinkaan parantanut alkuperäistä traumaa.

asc03David menetti itsearvostuksena ja kohteli itseään huonosti. Kerta toisensa jälkeen hän veti puoleensa ihmisiä, jotka käyttivät häntä hyväksi, vaikka kyse olisi ollut ihmisistä, joita hän piti ystävinään. Hänen miellyttämisen halunsa ja alistuvaisuutensa vetivät puoleensa hyväksikäyttäjiä, jotka aistivat helpon uhrin. Aina välillä jo vaikutti siltä, että ongelma oli ratkennut, mutta lopulta tilanne jälleen toistui uudessa muodossa, uusien henkilöiden toimesta.

Lopulta tilanne ajautui siihen pisteeseen päälle parikymppisenä, että David ymmärsi, että hänen oli valittava haluaako hän tuhoutua ja kuolla nuorena vai selättää ongelmansa menemällä niiden alkujuurille – alkuperäiseen traumaan.

 

Trauman pakkomielteinen toisto

David analysoi omaa kehityskulkuaan viittaamalla psykologisiin tutkimuksiin, joissa on havaittu, että ihmiselle voi kehittyä trauman pakkomielteinen toisto. Tämä tarkoittaa sitä, että uhri kehittää riippuvuuden omaan traumaansa, eikä todellisuudessa halua irtaantua siitä, vaikka näennäisesti taistelee sitä vastaan. Uhri kokee ”high”-tunteen kokiessaan kerta toisensa jälkeen uudelleen uhriutta, ja hyväksikäyttäjä kokee saman ”high”-tunteen sortaessaan uhria.

Uhri ja sortaja tarvitsevat toinen toisiaan saadakseen mielihyvänsä, joten siksi he hakeutuvat toistensa seuraan. Tällä tavoin syntyy väkivaltaisia parisuhteita ja alisteisia ystävyyssuhteita, jotka ulkopuolisin silmin vaikuttavat mielettömiltä, mutta suhteessa sisällä olevista kannattavilta pitää yllä.

asc04Yksi Davidin kertomuksen merkittävä opetus on konkreettisesti osoittaa, millä tavoin henkinen johdatus toimii jopa kaikkein synkimpinä hetkinä. Ajoittain David oli jo menettämässä uskonsa, mutta joutui toistuvasti hienovaraisten vihjeiden johdosta tunnustamaan, että hän ei koskaan ollut kärsimyksensä kanssa yksin. Kaikkein synkimmätkin kokemukset olivat korkeamman älyn ohjauksessa, ja ne linkittyivät hänen kasvuprosessiinsa.

 

Paraneminen alkuperäisestä traumasta

Negatiivisen energian kierre jatkuu, kunnes se tietoisesti katkaistaan. Ensimmäinen askel parantumiseen on ongelman olemassaolon myöntäminen.

Davidin käännekohta koitti, kun hän ajautui niin pohjalle, että ainoa toivo oli myöntää ja kohdata ongelmansa. Jokainen yksilö sekä ihmiskunta joutuvat käymään läpi oman parantumisprosessinsa. Koko ihmiskunta on niin traumatisoitunut vuosituhansien hyväksikäytöstä, että se on tullut riippuvaiseksi hyväksikäyttäjistään. Uhrit kieltäytyvät näkemästä olevansa uhreja tai että mitään tarvitsee muuttaa.

Tämä on traumatisoituneiden planeetta. Koko kulttuuri on rakennettu tuhoamaan ihmisten herkkyys, joka pienillä lapsilla vielä on tallella. Kun ihmisiä traumatisoidaan toistuvasti, lääkitään aiheutunutta traumaa erilaisilla riippuvuutta aiheuttavilla toimilla, kuten roskaruualla, kahvilla, tupakalla, sokerilla, alkoholilla, huumeilla, lääkkeillä, työnarkomanialla, himokuntoilulla, seksillä, tv:llä, älypuhelimilla, netillä, tarkoituksellisesti liian vähän nukkumalla ja niin edelleen. Aistit turtuvat, minkä jälkeen ihmisistä ei enää ole uhkaa tyrannialle, jolle alistutaan päivittäin. Psykologiassa tämä tunnetaan opittuna avuttomuutena.

asc05Davidin mukaan jokainen välttää kiinnittämästä huomiota asioihin, jotka pelottavat häntä eniten, mutta ainoastaan pelkonsa kohtaamalla ne voidaan voittaa. Oleellinen osa ihmiskunnan paranemisprosessia on globaalin ”paholaisen” tunnustaminen todeksi. Niin kauan kuin kieltää ongelman, se jatkuu. ”Paholainen” on siis pieni kulissien takainen eliitti, joka käyttää hyväksi ihmiskuntaa. Uhri ja sortaja ovat muodostaneet riippuvuussuhteen.

Davidin mukaan ratkaisu ongelmaan on rakkaudellisesti erottaa itsensä toistuvista kuvioista, jotka ankkuroivat alkuperäiseen traumaan. Ihmiskunnan on vieroitettava itsensä hyväksikäyttäjistään.asc07

 

KIRJAN TOINEN OSA – kosminen taistelu sieluista

Kirjan jälkimmäinen osa keskittyy ihmiskunnan muutosprosessiin, ylösnousemukseen ja kosmiseen valtataisteluun, jossa vastakkainen ovat ”hyvä” ja ”paha”. Veikkaan, että kirjan alaotsikko”Revealing the Cosmic Battle Between Good and Evil” on kustantajan ehdottama, jolla on haettu räväkkyyttä, mutta joka kuitenkin saattaa joillekin tuoda mielleyhtymiä mustavalkoisesta kristillisestä dualismista. Davidin kohdalla kyse ei kuitenkaan ole dualismista, vaan taustalla on ykseyden filosofia.

”Pahan voimia” ovat ne tahot, jotka pyrkivät estämään ihmisten ylösnousemuksen ruokkimalla itsekkyyttä, vihaa, pelkoa, kateutta, veristä kilpailua, masennusta, manipulaatiota, riippuvuuksia ja muita värähtelytasoa alentavia taipumuksia.

”Hyvän voimat” pyrkivät nostamaan ihmiskunnan kehityksen seuraavalle tasolle, joten ne inspiroivat, kannustavat rakkaudellisuuteen, anteeksiantoon, karman putsaamiseen, yhteistyöhön ja muihin värähtelyä nostaviin asioihin.

Kirjan toinen osa on hyvin tiivis ja informaatiotäytteinen paketti, josta riittäisi paljon mielenkiintoista esille nostettavaa. Otan esille muutamia kohtia sieltä täältä ja avaan hieman käytettyjä tietolähteitä.

 

Davidin käyttämät sisäpiirin lähteet

David on usein maininnut, että hän on lähes 20 vuotta julkisessa työssä toimittuaan solminut kontaktit yli 40 sisäpiiriläiseen, jotka ovat työskennelleet salaisissa projekteissa. Tässä kirjassa hän nostaa heistä erityisesti esille ne, jotka ovat nostaneet hänen tietämystään eniten vuosien varrella. Osa heistä on jossain vaiheessa tehnyt julkisia esiintymisiä, mutta osa ei ole koskaan astunut kameran eteen.

Davidilla on oma metodi, jolla hän pystyy karsimaan pois ne häneen yhteyttä ottavat henkilöt, jotka pyrkivät harhauttamaan tai jakamaan disinformaatiota. Ainakin omien sanojensa mukaan hän pystyy nykyisin erottamaan aidot sisäpiiriläiset petkuttajista.

Seuraavaksi esittelen muutamien kirjassa esiintyvien sisäpiiriläisten taustoja.

 

 Daniel

 Daniel (ei oikea nimi) oli ensimmäinen Davidin kohtaama merkittävä sisäpiiriläinen, jonka hän kohtasi vuonna 2002. Daniel työskenteli vuosina 1981–1983 kuuluisassa Montaukin projektissa. Hänen tehtävänsä oli ohjata mielensä avulla tuolia, joka oli saatu ET-aluksen maahansyöksystä.

Tuolin avulla käyttäjä pystyi manifestoimaan ajatuksillaan esineitä, jotka ilmestyivät huoneeseen. Ne olivat hetken kiinteitä, kunnes ne haihtuivat vähitellen pois.

Teknologian olemassaolosta vuodettiin vihje X-Men-elokuvissa (”Cerebro”).

Tuolin avulla pystyttiin avaamaan myös portaaleja, joiden kautta pystyttiin kulkemaan sekä toiseen paikkaan että aikaan. Tämä avasi mahdollisuuden tutkia eri aikalinjoja sekä aikaparadokseja. Havaittiin, että aika on kerroksittaista ja että luodut keinotekoiset aikalinjat pyrkivät aina palaamaan takaisin pääaikalinjaan. Aika on tietoista, ja sillä on kyky parantaa itsensä.

Kun ihmisiä lähetettiin tulevaisuuteen, he kohtasivat yhdessä kohtaa energisen muurin. Heidän tietoisuutensa koki äkillisen laajentumisen ja he tunsivat yhtyvänsä galaksiin ja kaikkitietävään älyyn. Aika suli äärettömyyteen, ja valkoinen valo täytti autuudella. Kaikki mitä he kokivat tuon pisteen jälkeen, oli subjektiivista ja riippuivat henkilön odotuksista sekä tuolin käyttäjästä.

Projektissa laskettiin, että muuri kohtasi aurinkokuntamme joulukuussa 2012, mikä sopi täydellisesti yhteen maya-kalenterin loppumiseen kanssa. Danielin väki arvioi, että Aurinko päästäisi tuolloin valtavan energisen purkauksen, joka aktivoisi ihmiskunnan massamittaisen henkisen evoluution.

Tapahtuma ei tapahtunut vuonna 2012, minkä arvioitiin johtuvan siitä, että ihmiskunnalle oli annettu lisäaikaa korjata ongelmansa. Muurin kohtaaminen oli työntynyt kauemmaksi.

Daniel paljasti, että Preston Nicholsin ja Peter Moonin kirja The Montauk Project: The Experiments in Time oli suhteellisen paikkaansa pitävä, mutta sitä seuraavat kirjan sisälsivät runsaasti disinformaatiota. (Kuinka ajankohtaista onkaan, että äskettäinen Helsingin Sanomien Nyt-liite viittaa Montauk-projektiin: http://nyt.fi/a1473043375639)

 

Henry Deacon

Henry Deacon (pseudonyymi) alkoi jakaa tietoa kokemuksistaan salaisissa projekteissa työskentelystä vuoden 2007 paikkeilla Kerry Cassidyn ja Bill Ryanin luotsaaman Project Camelotin kautta. Hän vältteli julkisuutta ja suostui astumaan kameran eteen vain kerran, mikä tapahtui vuoden 2009 Zurichin konferenssissa. Pian tuon jälkeen häntä uhkailtiin, ja siitä asti hän on viettänyt hiljaiseloa. Hän kuitenkin säilytti jonkinlaisen kontaktin Davidiin.

asc09

Henry Deacon

Henry paljasti, että sotilas-teollinen kompleksi on vähitellen levittäytynyt koko Aurinkokuntaan. Se on rakentanut sekä uusia että kunnostanut hylättyjä tukikohtia toimiviksi. Henry työskenteli muun muassa Marsin tukikohdassa, jossa henkilökuntaa oli 200 000, josta vain 10 000 oli Maasta.

Päivittäinen työmatka Maasta Marsiin tapahtui käyttämällä keinotekoista tähtiporttia. Henry matkusti sotilastukikohtaan, läpäisi lukemattomat turvatarkastuspisteet ja lopulta astui pitkän käytävän perällä olevaan hissiin, jonka paneeliin hän asetti henkilökohtaisen avaimensa. Hissin ovi sulkeutui 30 sekunnin ajan, mutta avautui nopeasti, minkä jälkeen Henry oli ”hypännyt” Marsiin.

Henryn paljastama informaatio sisälsi tiedon, että koko Aurinkokunta on siirtymässä ”korkean energian pilveen”, minkä odotettiin laukaisevan evoluutiollisen tapahtuman Maassa. Tapahtumaan kuului massiivinen aurinkoenergian purkaus. Henry uskoi, että sillä olisi positiivinen vaikutus ihmiskuntaan.

 

Pete Peterson

Salaisten projektien huippuälykäs tiedemies Pete Peterson astui hänkin esiin Project Camelotin kautta, mikä tapahtui vuonna 2009. Hän teki vain yhden videohaastattelun, jonka jälkeen hänet painostettiin lopettamaan julkinen esiintyminen. Peterson kuitenkin säilytti yhteyden Davidiin jatkaen informaation jakamista, ja hyvin pian ilmeni, että Project Camelotin kautta esille oli tullut vain jäävuoren huippu siitä valtavasta tietomäärästä, joka Petersonilla oli.

asc10

Pete Peterson

Peterson kertoi, että hänen isoisänsä oli ollut Nikola Teslan yksi pääassistenteista, ja hänet oli jo nuoresta lähtien koulutettu Teslan teknologian saloihin. Hänet rekrytoitiin salaisiin projekteihin jo lapsena. Hänestä tuli yksi johtavista salaisen maailman tiedemiehistä.

Peterson oli työskennellyt myös suoraan johtaville neokonservatiiveille, kuten Dick Cheneylle ja Donald Rumsfeldille. Tämä oli myös syy, miksi Peterson halusi paljastaa salaista informaatiota: hän halusi puhdistaa karmaansa.

Petersonin mukaan planeettamme on kärsinyt massiivisesta aivovuodosta: 1950- ja 1960-luvuilla avaruuden salaisiin projekteihin rekrytoitiin häkellyttävät 55–60 miljoonaa kaikkein älykkäintä ja lahjakkainta ihmistä ympäri maailman. Vain 25 % tuli Yhdysvalloista ja Kanadasta, loput tulivat muualta maailmasta. Kun he astuivat salaisen maailman palvelukseen, heitä vaadittiin katkaisemaan kaikki siteensä sukulaisiin ja entisiin ystäviinsä. Uusissa kodeissa heitä kannustettiin hankkimaan lapsia, joten nykypäivänä avaruudessa elävän ihmisväestön lukumäärän arvioidaan olevan yli 300 miljoonaa. Corey Goode on myöhemmin kertonut samaa.

Osa emosivilisaatiosta erkaantuneista ihmisistä on päätynyt asumaan maanalaisiin tukikohtiin, joiden lukumäärän Peterson arvioi olevan noin 250. Jokainen tukikohta on rakennettu asuttamaan 65 000 ihmistä. Huippunopeat maanalaiset luotijunat yhdistävät maanalaiset kaupungit toisiinsa. Jokaiselle asukkaalle annetaan pistos, mikä aiheuttaa sen, että jos he yrittäisivät palata maanpinnalle, kuolisivat he pian.

Eliitin alkuperäinen suunnitelma oli käynnistää maailmanlaajuinen ydinsota, jossa kaikki ydinsukellusveneiden ohjukset laukaistaisiin kerralla. Ennen sotaa he vetäytyisivät asumaan maanalaisiin tukikohtiin ja palaisivat vasta, kun pinta olisi jälleen asuinkelpoinen.

Petersonin mukaan positiiviset avaruusolennot kuitenkin lakkauttivat eliitin unelman ydinsodasta. Joko 1980-luvun lopulla tai 90-luvun alussa kaikki ydinohjukset sekä USA:ssa että Neuvostoliitossa neutralisoitiin olentojen toimesta. Tämä osaltaan johti NL:n kaatumiseen. Kaikki yritykset sen jälkeen valmistaa ydinohjuksia on neutralisoitu. USA korvasi ydinkärjet partikkelisädeaseilla, jotka nekin ovat tuhoisia, mutta positiiviset olennot tuskin antavat käyttää niitäkään. Toinen sisäpiiriläinen, Bob Dean, vahvisti ydinsodan uhkan olevan ohi.

Kaikki yritykset laukaista massamittaisia sotia on estetty väliintulolla. Eliitti siitä huolimatta pyrkii itsepäisesti käynnistämään kolmannen maailmansodan. Salaisten avaruusohjelmien everstiluutnantti Gonzales ja Corey Goode kutsuvat parhaillaan käynnissä olevaa kulissien takaista sotaa kolmanneksi maailmansodaksi. Se käydään pääasiassa suuren yleisön katseilta piilossa, ja mukana ovat kaikki suuret maailmanvallat.

Peterson on tutkimusryhmineen kehittänyt suuren joukon teknologiaa salaisen maailman käyttöön. Yksi on virtuaalitodellisuuslaite, johon kytkeytyäkseen ihminen ei tarvitse ihonalaisia antureita. Riittää, että istuu tuoliin, jossa ulkoiset anturit painautuvat olkapäiden seuduilla sijaitsevia hermopäätekeskuksia vasten. Tällaisella laitteella luotua virtuaalitodellisuutta ei erota todellisuudesta muuten kuin harjoituksen avulla. Kaikki koettu tuntuu yhtä todelta kuin todellisuus. Monissa elokuvissa, kuten Matrix tai Insurgent, on vihjattu teknologian olemassaolosta.

Petersonin keksimässä virtuaalitodellisuuslaitteessa ei tarvita samanlaisia piuhoja kuin Insurgent-elokuvassa. Myös Corey on kertonut, kuinka laitteiden käyttö kuuluu salaisten projektien harjoitteluun.

Petersonin mukaan vastavalittu presidentti Obama ei tiennyt virkaan astuessaan olevansa pelkkä nukke, mutta heti valintansa jälkeen tammikuun seitsemäntenä päivänä vuonna 2009 hänelle kerrottiin yksityisessä tilaisuudessa, keneltä hänen tulee ottaa ohjeet. Tottelemattomuudesta seurauksena olisi sekä hänen itsensä että hänen perheensä kidutus ja tappaminen.

George H. W. Bush (”isä Bush”) solvasi ja uhkaili Obamaa ankarasti puoli tuntia, minkä jälkeen Obama vetäytyi toimistoonsa, laski päänsä käsiensä varaan, itki ja sanoi ääneen joutuneensa syntipukiksi. Tapahtuman todisti salaisen palvelun agentti, ja suuri osa Maan liittoutuneista tietää tapahtuneesta. Myös seuraavaksi esiteltävä sisäpiiriläinen, Jacob, vahvisti tapahtumien kulun.

 

Jacob

Jacobilla (ei oikea nimi) on Davidin mukaan äärimmäisen laaja tietämys salaisista avaruusohjelmista ja niiden seurauksena syntyneestä eriytyneestä sivilisaatiosta. Vain Coreylla on suurempi tietomäärä. Jacob on itse käynyt noin 200 maanulkopuolisessa tukikohdassa, joista osa sijaitsee kaukana Aurinkokunnan ulkopuolella. Hän on nähnyt yli 400 erityyppistä avaruusolentoa. Jacobin mukaan tuhannen valovuoden etäisyydellä Aurinkokunnasta on arviolta 5000 – 6000 älyllistä sivilisaatiota.

Heti ensimmäisellä tapaamiskerralla Jacob esitteli Davidille Marsin raunioista otettuja salaisia valokuvia, joissa oli saksankielisiä merkintöjä. Hän näytti myös maanalaisten tukikohtien pohjapiirustuksia, salassa otettuja kuvia Barack Obamasta istumassa toimistossaan ja George W. Bushista (”poika Bush”) istumassa virka-autossaan. Kaikkia valvotaan. Hän myös näytti sivukaupalla otteita pankkitileistä, joissa vilisivät miljardit sellaisten johtavien illuminaattien kuin Rothschildien yhteydessä. Toisinaan hän kertoi tulevista tapahtumista, jotka myöhemmin toteutuivat.

Jacob työskentelee ryhmälle, jota yleisimmin kutsutaan nimellä Illuminati. Se kontrolloi salaista avaruusohjelmaa ja maanalaisia tukikohtia. Jacob myös esitti Davidille kutsun liittyä heihin. Houkutukseksi esitettiin mahdollisuutta matkustaa avaruuteen, tavata avaruusolentoja ja saada mahtavia kokemuksia. Liittyminen takaisi joukon pankkitilejä, joiden saldo kasvaisi vähitellen satoihin miljooniin. Katastrofin hetkellä taattaisiin turvallisuus. David kertoo saaneensa vuosien varrella viisi samankaltaista tarjousta.

Tarjouksen ehtona oli, että David olisi alkanut levittää luciferista filosofiaa kirjoituksissaan sekä esittänyt Illuminatin suotuisassa valossa. Lucifer olisi pitänyt esittää väärinymmärrettynä ihmiskunnan vapahtajana, joka tuo viisautta, vapautta ja seksuaalisuutta.

Illuminatilla on ollut vuosikausia päällä kampanja, jolla se pyrkii tekemään itsestään etenkin nuorien silmissä trendikkään. Illuminatin okkulttista kuvastoa kylvetään musiikkiin, elokuviin, lehtiin, kirjallisuuteen…

Kate Perry vuonna 2014. Illuminatilla on ollut vuosikausia päällä kampanja, jolla se pyrkii tekemään itsestään etenkin nuorten silmissä trendikkään. Illuminatin okkulttista kuvastoa kylvetään musiikkiin, elokuviin, lehtiin, kirjallisuuteen…

Illuminati on vuosituhansien saatossa ominut osaksi omaa uskontoaan toisten uskontojen alun perin positiivisia elementtejä. Illuminati on korruptoinut ja yhdistänyt eri mysteerikoulujen opetuksia itselleen sopiviksi. Elementtejä on saatu muun muassa Egyptistä, kelteiltä, Babyloniasta ja sufeilta. Egyptistä se on ottanut Osiriksen, Isiksen ja Horuksen myytit, ja muuttanut ne Luciferin kolmeksi manifestaatioksi. Osiris edustaa eliitille Luciferin maskuliinista puolta ja Isis feminiinistä.

Vapaudenpatsas symboloi Luciferin feminiinistä puolta, joka on eliitille sama kuin Isis. Lucifer tuo vapauden soihdun Amerikkaan

Vapaudenpatsas symboloi Luciferin feminiinistä puolta, johon eliitti liittää Isiksen. Lucifer tuo vapauden soihdun Amerikkaan

Illuminaatit uskovat olevansa oikeudenmukaisia ja muiden olevan kieroutuneita. Kun he varastavat kansan rahat, he uskovat sen olevan kuin Jumala ottaisi kieroutuneilta ja antaisi oikeudenmukaisille.

Jacob ei ollut itse luciferisti eikä kannattanut paljoakaan Illuminatin näkemyksiä, mutta halusi silti työskennellä heille, koska tunsi siten auttavansa ihmiskuntaa. Samoin monet Illuminatin verilinjaan syntyvät eivät kannata kultin uskonnollisia tai maailmanpoliittisia näkemyksiä. He tuntevat olevansa suvun vankeina samoin kuin moniin muihin fundamentalistisiin kristinuskon lahkoihin syntyvät.

Myös Jacob on kertonut, että Aurinkokunta on kulkemassa korkeamman energian alueelle ja että sen seurauksena Aurinko päästää massiivisen purkauksen, mikä laukaisee evoluution seuraavan vaiheen. Muutaman vuoden kuluessa siitä ihmiset alkavat kehittää ylösnousseiden kykyjä.

 

Bruce

Bruce (ei oikea nimi) ehti toimia pitkään muun muassa Nasan ja Marsin salaisuuksia paljastaneen Richard C. Hoaglandin tietolähteenä. David tapasi Brucen vuonna 2007, minkä jälkeen Bruce on paljastanut tietoa myös Davidille.

Bruce on työskennellyt suoraan ainakin kahden USA:n hallituksen kanssa. Vuonna 2014 Bruce kertoi Davidille, että hän on saanut Yhdysvaltain hallitukselta luvan paljastaa huomattavasti enemmän. Hallitus (mitä hallitus ikinä tarkoittaakaan) ei kuulemma halunnut paljastaa kaikkea tietoa kerralla, vaan se halusi käyttää yksityisiä henkilöitä levittämään informaatiota, jotta suurelle yleisölle aiheutuva shokki olisi pienempi. Ihmiset oppisivat totuuden asteittain ja massapaniikki vältettäisiin.

Brucen mukaan Nasan sisäpiiriläiset tietävät, että olemme kulkemassa kohti massaevoluution vaihetta. Heidän tulkintansa tapahtuman luonteesta kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, mihin okkulttiseen ryhmään he kuuluvat. (Richard Hoagland on kirjoittanut yhdessä Mike Baran kanssa kirjan The Dark Mission – The Secret History Of Nasa, jossa paljastetaan, kuinka Nasan ovat jakaneet kolme ryhmää, joita kirjassa kutsutaan vapaamuurareiksi, natseiksi ja maagikoiksi.)

asc13

 

Corey Goode

 

David käyttää kirjassaan luonnollisesti hyvin paljon Corey Gooden paljastamaa informaatiota. Corey tietää Davidin mukaan enemmän kuin kukaan muu sisäpiiriläinen, mutta muut pystyvät täydentämään aukkoja, joita Coreylla on. Esimerkiksi Jacob tietää asioita kohteista, joihin Coreylla ei ollut pääsyä. Kukaan ei tiedä kaikkea. Palaset loksahtelevat paikoilleen, kun saman asian kuulee monesta paikasta ja jollain saattaa olla aina jokin uusi yksityiskohta lisättäväksi.

Corey Goode

Corey Goode

 

William Tompkins

David ehti haastatella William Tompkinsia aivan viime hetkillä ennen kuin lopullinen kirjan versio piti lähettää kustantajalle. Nykyisin 94-vuotias Tompkins rekrytoitiin salaiseen avaruusohjelmaan jo 16-vuotiaana hänen erityislaatuisten kykyjensä herätettyä armeijan upseerien huomion.

William Tompkins vasemmalla, oikealla USA:n laivaston amiraali Larry Marsh

William Tompkins vasemmalla, oikealla USA:n laivaston amiraali Larry Marsh


Tompkinsin tehtävä oli suunnitella avaruusaluksia. Hän auttoi luomaan pohjan Solar Warden -ohjelmalle, jolla Corey vuosikymmeniä myöhemmin palveli. Tompkins on pystynyt itsenäisesti vahvistamaan Coreyn antaman informaation salaisten avaruusohjelmien historiasta. Historian yksi ehkä vaikeimmin uskottava piirre on, että saksalaiset olivat ensimmäisiä, jotka jo 1930-luvun lopussa lensivät Kuuhun ja Marsiin antigravitaatioaluksilla.

Yhtä vaikeasti, ellei vaikeammin, uskottava väite lienee se, että saksalaiset liittoutuivat negatiivisten liskorotujen kanssa, joiden avustuksella he ottivat hallintaansa USA:n sotilas-teollisen kompleksin 1950-luvulta lähtien.

asc14

Kuvan aitous on epäselvä, mutta natsit rakensivat tämäntyyppisiä aluksia.

Jos Davidin kirjasta täytyy antaa jotain kritiikkiä, niin yksi asia on äärimmäisen lyhyt käsittely siitä, miten saksalaiset saivat käsiinsä kehittynyttä teknologiaa ja pääsivät rakentamaan tukikohtia Antarktikselle ja Aurinkokuntaan. Cosmic Disclosure -sarjassa hän käyttää asian yksityiskohtien selvittelyyn Coreyn kanssa huomattavasti enemmän aikaa. Ilmeisesti David olettaa, että lukijalla on tietty tiedollinen lähtötaso, eikä hän halua toistaa samoja asioita yhtä tarkasti, mutta uudet asiaan perehtymättömät lukijat eivät kuitenkaan vakuutu, jos asian sivuuttaa puolessatoista sivussa.

Tähän saakka ilmestyneistä painetuista kirjoista Michael Sallan Insiders Reveal Secret Space Programs & Extraterrestrial Alliances lienee kattavin liittyen saksalaisten rooliin salaisissa avaruusohjelmissa. Salla käyttää muiden lähteiden ohella paljon Coreyn paljastuksia.

asc15Saksalaisten kehittämä salainen avaruusohjelma tai valtakunnan jatkaminen USA:ssa ei ole uusi paljastus, vaan jo vuosikymmenten ajan on ilmestynyt kirjoja, joissa asiaa on puitu laajasti. Esimerkiksi Jim Marrs keskittyy kirjassaan The Rise of the Fourth Reich – The Secret Societes That Threaten to Take over America siihen, miten natsit varmistivat jo hyvissä ajoin ennen toisen maailmansodan loppumista, että heidän valtansa jatkuu Yhdysvalloissa.

asc16Vasta nyt, uusien tietovuotajien astuttua esiin, on saksalaisten ohjelman laajuus ja vaikutus ihmiskuntaan paljastunut täydessä mitassaan. Coreyn ja Tompkinsin mukaan lopullinen hiljainen vallankaappaus, kuolinisku vapaudelle, tehtiin vuonna 1952, jolloin Antarktikselle paenneet natsit lensivät ufoaluksilla moneen otteeseen Washingtonin yläpuolella ja pelottelivat amerikkalaiset solmimaan yhteistyösopimuksen.

asc17

Lentävien lautasten aalto Washingtonin yllä nähtiin useana viikonloppuna vuonna 1952.

Lehdet raportoivat lentävistä lautaisista vuonna 1952.

Lehdet raportoivat lentävistä lautaisista vuonna 1952.

asc20

Vuoden 1952 tapaukset olivat etusivun uutisia.

Toisessa maailmansodassa kulissien takainen eliitti toimi kummankin osapuolen takana. Hitler ei olisi pystynyt rakentamaan ja ylläpitämään sotakoneistoaan, jos hän ei olisi saanut sotilaallista tukea Yhdysvalloilta. Ford rakensi Saksalle tankkeja ja Boeing rakensi pommikoneita. Amerikkalaiset työntekijät luulivat valmistavansa matkustajakoneita. Koneet kuljetettiin Afrikkaan, jossa penkit poistettiin, kuori maalattiin uudelleen ja koneet muokattiin pommittajaksi. Sitten ne lähetettiin Saksaan, jossa ne jälleen maalattiin uudelleen näyttämään kolmannen valtakunnan koneilta.

Yhdysvallat on suora jatkumo Hitlerin natsivallalle. Naomi Wolf vertailee kirjassaan The End of America kohta kohdalta George W. Bushin hallinnon toimia syyskuun 2001 terroristihyökkäyksien jälkeen Hitlerin hallituksen toimiin, ja antaa vastaansanomattoman näytön, että askeleet tyranniaan ovat suoraan kopioitu natsi-Saksasta. Hän kuvaa niitä kymmeneksi askeleeksi, joilla tyrannia istutetaan kansakuntaan.

 

Tompkins on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan Selected by Extraterrestials. Häntä ovat haastatelleet runsaasti myös Michael Salla ja Jeff Rense.

Osa Pentagonista haluaa salailun ja orjuuden loppuvan. Se ei kuitenkaan pysty yksin kukistamaan eliitin sotakoneistoa, joten siksi se on kerännyt tuekseen kansainvälisen liittouman (Maan liittoutuneet), jossa Venäjä on keskeisessä roolissa. Venäjällä on oma salainen avaruusohjelmansa, jolla se pystyy yhdessä Pentagonin positiivisen osaston kanssa vastaamaan negatiivisen eliitin uhkaan. Myös Maan sisäiset sivilisaatiot ovat auttaneet Venäjää.

 

Aurinkokunnan kosminen historia

Keitä ovat nämä negatiivisen eliitin jäsenet, jotka Saksassa piiloutuivat natsien, Yhdysvalloissa kapitalistien, Neuvostoliitossa kommunistien tai Israelissa sionistien selän taakse? Natsismi, kapitalismi, sionismi, kommunismi ja sosialismi ovat kaikki naamioita, jotka on suunnattu suurelle yleisölle peittämään eliitin todelliset kasvot ja uskomukset. (Benjamin Fulford on joskus käyttänyt nimitystä Zionazi kuvaamaan natsien ja juutalaissionistien yhteistyötä.)

Davidin kirjan olennainen osa on Aurinkokunnan kosmisen historian selostaminen, mikä selittää, miten ihmiskunta on saapunut nykyiseen pisteeseensä, jossa pieni eliitti orjuuttaa enemmistöä. Se myös selittää, mihin eliitti uskoo ja mihin se pyrkii.

David on koonnut historian yhdistämällä edellä mainittujen sisäpiiriläisten antamaa informaatiota Law of One -kirjojen sisältöön. Ra tosin antaa niukasti ”luuta”, ja liha on soviteltava niiden ympärille laajasti muita lähteitä käyttäen. David lähtee purkamaan vyyhtiä muinaiselta Venukselta yli kahden miljardin vuoden takaa. (Nasa juuri vähän aikaa sitten mielenkiintoisesti ilmoitti, että muinainen Venus oli asuinkelpoinen.)

Historia on tässä liian pitkä kattavasti selostettavaksi, mutta Maan eliitti uskoo olevansa jälkeläisiä samasta eliitistä, joka hallitsi sekä Maldekilla että Marsissa. Maldekin tuhouduttua sodassa sen eliitti jatkoi sivilisaatiota Marsissa, josta se edelleen pakeni jatkuvien sotien tuhoa Kuuhun. Kuusta se ”syöstiin” Maahan, mikä on jäänyt Raamatun kertomuksiin kuvauksena langenneista enkeleistä. Ne menettivät suurimman osan korkealle kehittyneestä teknologiastaan joutuen aloittamaan lähes alusta.

Jättiläisten luita on kaivettu esiin ympäri maapalloa. Eliitti pitää huolen, että asia ei saa julkisuutta. Tämä kuva saattaa olla livahtanut levitykseen. Oikeassa yläkuvassa näkyy itse kuningartar Elisabeth tutustumassa esi-isiinsä.

Maldekilaiset ja marsilaiset olivat jättiläisiä verrattuna Maan asukkaisiin. Heidän pituutensa kuitenkin koko ajan lyheni, kun he joutuivat elämään Maassa. Heidän kallonsa muoto oli pitkulainen, mutta sekin ominaisuus lieveni ajan kuluessa. Tarut ympäri maailman kertovat muinaisista jättiläisistä, jotka olivat hyvin sotaisia ja vihamielisiä. Ajan myötä osa jättiläisistä rauhoittui, paransi tapansa ja eli sopusoinnussa ihmisväestön kanssa.

Nykypäivän negatiivinen eliitti kokee olevansa kokonaan eri rotua kuin muut ihmiset. Se jäljittää oman historiansa 500 000 vuoden päähän Maldekille, ja uskoo olevansa tämän planeetan oikeutettu hallitsija, jolla on riittävä ymmärrys johtaa kansakuntia. Se on hallinnut ihmisiä faaraoina ja kuninkaina vuosituhansien ajan. Euroopan kuningassuvut kuuluvat samaan sukulinjaan.

asc24

Egyptin kuningatar Nefertiti, ja hänen pitkulainen kallonmuotonsa.

Faarao Akhenatenin kallo, joka paljastaa pitkulaisen muodon. Ran mukaan Akhenaten yritti palauttaa Yhden lain, vaikka hänellä olikin himo valtaan.

Faarao Akhenatenin kallo, joka paljastaa pitkulaisen muodon. Ran mukaan Akhenaten yritti tehdä myös hyvää ja palauttaa Yhden lain. Heti hänen kuolemansa jälkeen Egypti vajosi takaisin pimeyteen ja monien jumalien palvonta palasi.

 

asc26

Akhenaten ja Nefertiti. Eliitti pyrki usein kätkemään ihmiselle epätyypillisen kallonsa erikoisilla hatuilla, kampauksilla tai peruukeilla.

 

Prinssi Leonelle d'Este (1407 - 1450) Vielä niinkin myöhään kuin 1400-luvulla osalla Euroopan kuninkaallisista oli poikkeuksellisen pitkulainen kallo.

Prinssi Leonelle d’Este (1407 – 1450) Vielä niinkin myöhään kuin 1400-luvulla osalla Euroopan kuninkaallisista oli säilynyt poikkeuksellisen pitkulainen kallo.

Saman d'Este-suvun prinsessa.

Saman Este-suvun prinsessa.

 

Illuminatin verilinja johtaa Roomaan ja Vatikaaniin. Jesuiitat peittävät pitkulaisen kallonsa hatuilla.

Illuminatin verilinja johtaa Egyptistä Roomaan ja Vatikaaniin. Jesuiitat peittävät pitkulaisen kallonsa hatuilla. Vatikaanin kirjastoon on säilötty todellisen historian tapahtumat.

Suuri auringonpurkaus

Davidin teoriassa suuri auringonpurkaus päättää 3d-syklin. Tämä on sama näkemys kuin ennen vuotta 2012. Nyt tietenkin on ilmiselvää, että ajankohta on jokin muu kuin vuoden 2012 loppu.

Näkemystä tukevat salaisten projektien sisäpiiriläisten antama tieto, muinaiset profetiat sekä monien uskontojen opetukset. Coreyn mukaan salaisen avaruusohjelman tutkimusväki olettaa, että Aurinko ampuu jossain vaiheessa koko pintakuorensa avaruuteen. David löytää viitteitä suuresta purkauksesta Raamatun evankeliumeista, Platonin kirjoituksista, hindujen pyhistä teksteistä, zarathustralaisuudesta, roomalaisista ja kreikkalaisista teksteistä ja niin edelleen.

Zarathustralaisuudessa puhutaan aurinkotapahtumasta nimeltä Fraso-kereti, jonka merkitys on ”ihanaksi tekeminen”. Hindulaisuudessa Kalki tulee aikojen lopussa tuhoamaan kaiken pahuuden maan päältä sen jälkeen, kun suuri samavartaka-tuli on syöksynyt maahan. Kyse on siis positiivisesta tapahtumasta niille, jotka kulkevat positiivista polkua.

Negatiivinen eliitti tietää purkauksen tulevan, joten se on valmistautunut siihen vuosikymmenet. Eliitti uskoo, että ainoastaan piilottelemalla maanalaisissa kaupungeissa ja kuiden sisään rakennetuissa tukikohdissa se pystyy selviytymään hengissä.

asc30Eliitti pelkää, että osa ihmisistä kehittää ylösnousseiden mestareiden ”yliluonnollisia” kykyjä, minkä jälkeen heistä tulee uhka eliitille. Myös Maassa geneettisiä kokeiluja tehneet lukuisat humanoidirodut ovat tutkineet, miten ihmisen dna reagoi purkaukseen. Ne ovat säteilyttäneet ihmisen dna:ta auringonpurkausta vastaavalla energialla ja havainneet, että sen seurauksen dna aktivoituu ja mahdollistaa ”yliluonnollisiksi” kutsuttuja kykyjä (ovat varsin luonnollisia, siksi lainausmerkit).

Auringonpurkaus tuhoaa kaiken negatiivisen elektromagneettisen teknologian ja säteilyn (hyvästi HAARP, kännykät ja älypuhelimet), tekoälyn, nanoteknologian, mind control -verkon, parasiitit, implantit ja muut kiinnikkeet. Kaikki tahot, jotka ovat tulleet riippuvaisiksi negatiivisesta teknologiasta, kokevat vaikeuksia. Purkaus olisi kuolinisku kaikille niille, jotka ovat ottaneet nanoteknologiaa sisäänsä. Liskorodut ovat täyttäneet koko kehonsa nanoroboteilla, joten purkauksen jälkeen vain pieni osa heistä jäisi henkiin 1,5 miljoonaksi vuodeksi, mikä on kosmisessa mittakaavassa lyhyt aika.

 

 Loppuajatuksia

Onneksi David ei sorru antamaan uusia ennuspäivämääriä. On äärimmäisen helppoa tuhota uskottavuutensa toteutumattomilla profetioilla, mikäli sama toistuu useamman kerran.

Jacobin mukaan purkaus saattaisi tapahtua jo vuonna 2017. Corey Goode on kertonut, että salaisten projektien tiedeosastot ovat laskeneet, että suuri auringonpurkaus tapahtuu vuosien 2018–2023 välillä. Siksi negatiivinen eliitti pyrkii tällä hetkellä vetämään kaikki väkensä ja resurssinsa Antarktiksella sijaitsevaan tukikohtaan, jossa se pyrkii piilottelemaan.

Palloliittouma on kuitenkin ilmoittanut, että se saattaa pidättää purkausta jopa 100 vuoden ajan, jotta useampi selvittäisi itsensä kehityksen seuraavalla tasolle. Tällä hetkellä hyvin harva on siihen henkisesti valmis. Ihmiskunta määrää aikataulun, mutta jokainen yksilö voi nopeuttaa tapahtumaa omaa värähtelytasoaan nostamalla, jotta ei tarvitsisi odottaa 100 vuotta. Näissä vaaleissa jokainen voi vaikuttaa.

Kaiken kaikkiaan Davidin kirja on hyvä lisäys tutkimukseen ja keskusteluun, jota parhaillaan käydään liittyen planeetan valtataisteluun, salaisiin avaruusohjelmiin, siirtymäaikaan, muutosprosessiin ja ylösnousemuspolkuun. Kirja ei kuitenkaan yksinään riitä kattamaan tätä valtavaa ja monimutkaista aihealuetta, koska se ilmeisesti olettaa, että lukija on jo ainakin jonkin verran tutkinut aihealuetta. Tosin tuskin kukaan asiasta ennalta kiinnostumaton kirjaan tarttuukaan. Kirja soveltunee parhaiten niille, joilla on keskitason tiedot, eikä esimerkiksi ajatus natsien avaruusohjelmasta kuulosta täysin scififantasialta.

Kokonaiskuvan kannalta kirja ei tarjoa oleellisesti uutta, mutta se tarjoaa monia maukkaita yksityiskohtia, jotka liittyvät muutosprosessiin. Yksi on sisäpiiriläinen Jacobin paljastama tarina afrikkalaisesta Jeesuksesta, joka eli ja opetti joskus 1960-luvulla samalla tavoin kuin Jeesus ja omasi samanlaisia kykyjä. Illuminati tappoi tämän miehen monta kertaa kuolettavilla tavoilla, mutta hän pystyi joka kerta elvyttämään kehonsa. Lopulta musta Jeesus ammuttiin ja hänen kehonsa paloiteltiin neljään osaan, jotka levitettiin ympäri maapalloa mahdollisimman kauas toisistaan.

asc34Pian musta Jeesus alkoi materialisoitua niiden henkilöiden, jotka olivat tilanneet hänen tapponsa, toimistoihin. Hän oli jälleen täysin kunnossa, mutta kertoi lähtevänsä pois, koska kunnioittaa tappajien tahtoa. Hän kuitenkin sanoi, että tulevaisuudessa moni ihminen kehittää samanlaiset kyvyt kuin hänellä, eivätkä tappajat enää voi sen jälkeen estää maailman muuttamista rauhanomaiseksi paikaksi kaikille.

—————————————————————————————————————

Pyyntö: Jos liität artikkelin omalle sivullesi, kopioi siitä korkeintaan vain noin 1/3 ja linkitä loppu tähän blogiin luettavaksi. Kiitos!

—————————————————————————————————————–

Mainokset