Artikkelit

Maan sisäiset sivilisaatiot – Pohdintaa ja avoimia kysymyksiä

Tämä artikkeli on jatkoa edelliselle, joka kannattaa lukea ensin.

Maan sisäisten sivilisaatioiden antama informaatio tuo mieleen monia kysymyksiä, joista muutamia pohditaan tässä artikkelissa. Maan sisäiset sivilisaatiot mainitaan myös Ra-materiaalissa – vaikkakin hyvin lyhyesti. Tarkastellaan seuraavaksi, mitä Ra kertoo asiasta.20 sis

 

Maapallo on rakenteeltaan hunajakennomainen

Ra kertoo, että maapallo on rakenteeltaan hunajakennomainen, mikä on yhtenevä tieto Coreyn ja monien muiden lähteiden kanssa.

60.21 Kysyjä: Onko Maa kiinteä koko matkaltaan puolelta toiselle?

Ra: Voidaan sanoa, että pallonne on hunajakennomainen luonteeltaan. Keskus on kuitenkin kiinteä, jos sulaa kutsutaan sellaiseksi.

60.22 Kysyjä: Asuuko näillä hunajakennomaisilla alueilla kolmanteen tiheyteen inkarnoituneita olentoja?

Ra: Tämä piti paikkansa yhteen aikaan. Nykyisessä avaruus/ajassa se ei pidä paikkaansa.

Monet tulkitsevat tämän siten, että Ran mukaan maankuoren alla ei enää sijaitse sisäisiä sivilisaatioita. Heti seuraava kysymys paljastaa enemmän.

 

Maankuoren alla on 3d-tasoa korkeampia sivilisaatioita

Heti seuraavaan kysymykseen vastatessaan Ra kuitenkin antaa informaatiota, joka täsmentää asiaa:

60.23 Kysyjä: Onko näillä alueilla asumassa muita sivilisaatioita tai entiteettejä, jotka ovat jotain muita, muita kuin fyysisesti inkarnoituneita, jotka tulevat ja materialisoituvat toisinaan Maan päälle?

Ra: Kuten olemme huomauttaneet, on joitain, jotka tekevät kuten sanoit. Lisäksi on joitain tämän planeetan sisäisten tasojen entiteettejä, jotka suosivat kolmanteen tiheyteen materialisoitumista näillä alueilla. Näillä alueilla on muualta tulleiden tukikohtia, sekä positiivisia että negatiivisia. On hylättyjä kaupunkeja.

Toisin sanoen planeetan sisäpuolella on sivilisaatioita – myös muualta tulleiden tukikohtia. Esimerkiksi teosofisessa opetuksessa puhutaan, kuinka Sanat Kumara tuli miljoonia vuosia sitten seurueineen Venukselta perustaen siirtokunnan Maahan.

sis23Seuraavassa otteessa Ra kertoo, että maapallolle on tullut vierailijoita muualta miljoonien vuosien ajan, eivätkä ne ole osallisia planeetan ulkokuoren sykleissä:

9.13 Ra: Arviolta viimeisen teidän neljän miljoonan vuoden aikana pallollanne on ollut vierailijoita useaan kertaan. Nämä vierailijat eivät vaikuta planetaarisen pallonne syklisyyteen. Se ei ollut kolmatta tiheyttä ympäristöltään ennen aiemmin mainittua ajankohtaa. (75 0000 vuotta sitten)

 

Konfederaatioon kuuluu myös Maan sisäisiä sivilisaatioita

Konfederaatio on positiivisesti polarisoituneiden planeettojen liittouma:

1.0 Ra: Ääretöntä Luojaa palvelevalla Planeettojen Konfederaatiolla on vain yksi tärkeä lausunto. Tämä lausunto, ystäväni, on: “Kaikki asiat, kaikki elämässä, kaikki luomisessa on osa yhtä alkuperäistä ajatusta.”

Kun Don kysyi ufojen alkuperästä, kertoi Ra, että positiiviseen Konfederaatioon kuuluu 500 planeettaa. Meidän planeetaltamme Konfederaatioon kuuluvat kolmannen tiheyden ylittäneet sivilisaatiot:

6.24 Kysyjä: Tulevatko ufot, joista nykyisin raportoidaan, muilta planeetoilta tänä aikana vai onko sinulla tätä tietoa?

Ra: Olen yksi jäsen Ääretöntä Luojaa palvelevassa Planeettojen Konfederaatiossa. Tässä Konfederaatiossa on noin 53 sivilisaatiota, sisältäen noin 500 planeetallista tietoisuuskompleksia. Tämä Konfederaatio sisältää omalta planeetaltanne ne, jotka ovat päässeet teidän kolmannen ulottuvuutenne yli. Se sisältää aurinkokuntanne planetaarisia entiteettejä, ja se sisältää planetaarisia entiteettejä toisista galakseista. Se on todellinen Konfederaatio siten, että sen jäsenet eivät ole samanlaisia, mutta liittoutuneet palveluksessa Yhden lain mukaan.

Tämä oli hyvin paljastava viittaus, jota Don ei osannut lähteä laajentamaan. Maanpäällinen sivilisaatio on tunnetusti 3d-tasolla, joten mahdollisuudeksi jää, että maankuoren alla on Konfederaatioon kuuluvia sivilisaatioita, jotka ovat ylittäneet 3d-tason. Ne ovat siis vähintään 4d-tasolla.

Nyt voi myös ymmärtää, miksi Ra kertoi, että hunajakennomaisilla alueilla ei enää asu kolmanteen tiheyteen inkarnoituneita olentoja: ne ovat vähintään 4d-olentoja sekä alkeellisia 2d-olentoja.

sis24

Yhdellä sisäisten maailmojen roduista on Coreyn mukaan norsumainen kasvo.

Ra viittaa sisäisiin sivilisaatioihin ohimennen myös muissa yhteyksissä. Sessiossa 17 hän mainitsee, että Konfederaatioon kuuluvat sisäiset sivilisaatiot auttavat sadonkorjuuprosessissa:

17.1 Ra: Ne jotka pysyvät neljännessä tiheydessä tällä tasolla, ovat niin kutsutusta positiivisesta orientaatiosta. Monet tulevat muualta, koska vaikuttaa siltä, että parhaimmilla Konfederaation yrityksillä, jotka sisältävät sisäiset tasot, sisäiset sivilisaatiot ja toisista ulottuvuuksista tulleet, sadonkorjuu tulee yhä olemaan paljon vähemmän kuin mitä tämä planetaarinen pallo on kykenevä miellyttävästi kannattamaan palveluksessa.

Sessiossa seitsemän Ra kertoo, että Aurinkokunnan neuvostoon kuuluu myös sisäisten tasojen edustajia:

7.9 Kysyjä: Ketkä ovat jäseniä ja kuinka Neuvosto toimii?

Ra: Neuvoston jäsenet ovat Konfederaation edustajia sekä sisäisten tasojenne värähtelytasoista tulleita, jotka kantavat vastuuta kolmannelle tiheydellenne.

***

Sisäisten sivilisaatioiden olemassaolo siis sivutetaan Ra-materiaalissa hyvin lyhyesti, mutta nämä muutamat otteet paljastavat, että myös Ran mukaan maankuoren alla on tukikohtia ja sivilisaatioita, jotka edustavat korkeampaa kehitystasoa kuin maanpäällinen ihmiskunta.

 

 Onko nykyinen 3d-sykli ensimmäinen tällä planeetalla?

Sisäisten sivilisaatioiden edustajat puhuvat useista maanpäällisistä sykleistä, joiden aikana monia ihmisapinoiden rotuja on noussut ja tuhoutunut miljoonien vuosien kuluessa. Selviytyneet ovat vetäytyneet maan alle tai toisiin tähtijärjestelmiin. 

Jos sisäisten sivilisaatioiden antama tieto pitää paikkansa, asettaa tämä esimerkiksi Edgar Caycen informaation pohjalta tehdyn mallin maapallon historiasta toisenlaiseen kehykseen. Tällöin Cayce kuvannee noin 10 miljoonan vuoden päähän ulottuvassa historiikissaan vain nykyihmisen ilmaantumisen vaiheita yhdellä aikalinjalla. Se olisi kuvaus yhden ihmisapinarodun kehittymisestä evoluution kautta nykyihmisen malliksi, jota lukemattomat eri ryhmät ovat vuosituhansien varrella muokanneet geneettisesti. 

Ra-materiaalista löytyy vielä vähemmän viitteitä mahdollisiin aikaisempiin ihmisrotuihin, jotka olisivat saaneet alkunsa Maa-planeetalla. Ra kertoo, että ensimmäiset 3d-olennot tässä aurinkokunnassa saivat alkunsa Venuksella noin 2,6 miljardia vuotta sitten. Tämän jälkeen hypätään ajassa eteenpäin noin 2,5 miljardia vuotta Maldekille ja Marsiin, joissa 3d-syklit keskeytyivät, minkä jälkeen sieluja alettiin siirtää Maahan jatkamaan evoluutiotaan.

 

Mitä tarkoittaa elinympäristöltään 3d-planeetta?

Koska Ra ei mainitse lainkaan mahdollisia aikaisempia 3d-syklejä tällä planeetalla, asia on helppo ymmärtää siten, että nykyinen 75 000 -vuotinen sykli olisi ensimmäinen ja ainoa Maassa. Ran mukaan Maa oli ympäristöltään 3d-planeetta vasta noin 75 000 vuotta sitten. Sitä ennen olennot olivat 2d-olentoja.

Mitä tarkoittaa, kun jokin planeetta on elinympäristöltään 3d-planeetta? Entä mitä tapahtuu, kun planeetta lakkaa olemasta elinkelpoinen 3d-sivilisaatiolle?

Kun Venus muuttui 2,6 miljardia vuotta sitten elinympäristöltään 4d-planeetaksi, nousi osa väestöstä neljänteen värähtelytaajuuteen, mutta osa jatkoi 3d-sivilisaatiota muualla. Ra ei mainitse missä jatkaminen tapahtui. Venuslaiset olivat epäilemättä levittäneet siirtokuntia muualle Aurinkokuntaan, myös Maahan, joten arvatenkin siirtokunnissa elämä jatkui 3d-tasolla. Voisivatko Maan sisäiset sivilisaatiot myös olla osaksi Venuksen 3d-sivilisaation rippeitä?

Kun Maa tulee muuttumaan elinympäristöltään 4d-planeetaksi, ei 3d-elämä ole Ran mukaan vähän aikaan mahdollista planeetan pinnalla. Planeetan pinta on tuolloin asuttamaton 3d-olennoista. Seuraava 3d-sykli voi Ran mukaan alkaa vasta, kun uudet 4d-olennot ovat oppineet suojaamaan oman värähtelytaajuutensa alemmilta taajuuksilta.

Nasan vertailukuva Maasta ja Venuksesta vierekkäin.

Nasan vertailukuva Maasta ja Venuksesta vierekkäin. Nasan mukaan Venuksen ulkokuori on ihmiselämään kelpaamaton tulikuuma pätsi. Entä onko sisäkuori?

Onko tuo väliaika alkavan 4d-sykllin ja alkavan uuden 3d-syklin välissä jonkinlainen tilanteen nollaus? Puhdistuuko planeetan pinta kaikista nykyisen sivilisaation rippeistä? Mitä tarkoittaa käytännössä, kun Ra sanoo planeetan luovan uuden 4d-kehän? Seuraavan 3d-syklin asukkaat eivät siten todennäköisesti olisi tietoisia aikaisemmista sykleistä, kuten me emme ole olleet tietoisia edes aikaisemmista osasykleistä (Atlantis, Lemuria ym.).

 

Ajanjaksojen määrittämisen vaikeus

Mitä on aika? Onko ajalla ja ajanjaksoilla mitään muuta kuin subjektiivista merkitystä? Onko ajan mittaaminen merkityksellistä vain yksilölle tai sivilisaatiolle, joka mittaa sitä? Aika ja avaruus ovat aina sidoksissa niiden kokijaan. Ilman kokijaa ei ole aikaa eikä avaruutta. Kokija luo ajan omalla tietoisuudellaan. Vain alempien värähtelytaajuuksien olennot ovat sidottuja lineaariseen aikaan.

Ra mainitsi, että hänellä on usein vaikeuksia määritellä ajanjaksoja vuosiluvuissa, koska hänen kehitystasollaan aika menettää merkityksensä. Tuhat vuotta ihmiselle on kuin yksi päivä korkeampien tasojen olennoille. Aika ei enää rajoita. Aikaa voidaan selata edestakaisin kuin vihkoa. Korkeammissa tiheyksissä eläville olennoille aika on yhtä helposti muokattavissa kuin avaruus tai aine, jotka ovat yksi ja sama asia. Ajan kulkua voidaan myös nopeuttaa tai hidastaa.

sis 26Aikamääreitä on siis vaikea asettaa paikoilleen, minkä osoittaa myös teosofisen tiedon vaihtelevuus. Teosofisen opetuksen mukaan sisäisten sivilisaatioiden johtaja Sanat Kumara tuli Venukselta Maahan. Tapahtuman ajoitus vaihtelee suuresti. Sanat Kumara saapui noin 2,5–50 miljoonaa vuotta sitten lähteestä riippuen (esim. Bailey ja Leadbeater 18,5 miljoonaa, Asger Lorentsen 16 miljoonaa, jotkut lähteet jo 50 miljoonaa vuotta sitten, toiset vasta 2,5 miljoonaa vuotta sitten). Hän toi mukanaan seurueen, joka perusti siirtokunnan Maahan. Samalla perustettiin henkinen hierarkia, joka valvoo planeetan kehitystä.

Monissa opetuksissa Venusta pidetään henkisesti kaikkein korkeimmalle kehittyneenä planeettana aurinkokunnassamme. Venuksella sijaitsevat henkiset yliopistot. Ran mukaan Venus on 5d-sivilisaation planeetta. Sanat Kumara lienee ollut joko 5d-olento tai 5d-tasolle laskeutunut 6d-olento. (Myös Ra laskeutui väliaikaisesti 5d-tasolle puhuessaan kanavan kautta, jotta yhteys olisi selkeämpi) Siten Maa-planeetan sisällä vaikuttaa 4d-sivilisaatioiden lisäksi myös 5d-sivilisaatioiden siirtokunta. Ei-fyysisellä tasolla kaikki värähtelytiheydet ovat edustettuina.

 

 Rinnakkaiset aikalinjat

Ajanjaksojen ja historiallisten tapahtumien määrittämistä vaikeuttavat myös rinnakkaiset aikalinjat eli vaihtoehtoiset todellisuuden haarat. Q’uo kertoo, että positiiviset 5d-olennot loivat tämän 3d-syklin aikana keinotekoisen ja rinnakkaisen aikalinjan, jotta ihmiskunnalla olisi enemmän aikaa valmistautua luokalta. (Q’uo on viitannut asiaan useamman kerran, ja ainakin jo vuonna 2003 ellei aiemmin.)

sis 27Myös salaisten avaruusohjelmien tiedeosastot ovat havainneet lukuisia rinnakkaisia aikalinjoja. Näissä ohjelmissa tiedemiehenä työskennellyt Dan Burisch on puhunut kahdesta eri pääaikalinjasta, jotka on nimetty linjoiksi T1 ja T2 (t = timeline). Negatiivinen eliitti ohjautuu toiselle aikalinjalle, jossa se kokee planeetan pinnan tuhoutumisen jonkin katastrofin seurauksena – todennäköisesti valtavan auringonpurkauksen. Muu ihmiskunta jatkaa positiivisemmalle aikalinjalle, jossa koittaa kultainen aikakausi, ja eliitti joutuu vastuuseen tekemisistään. Burischin mukaan osa meidän ajassamme geneettisiä kokeita tekevistä olennoista tulee Maan tulevaisuudesta siltä aikalinjalta, jossa kehitys ei ole mennyt positiiviseen suuntaan.

Myös monien muiden tietovuotajien informaatio vahvistaa useiden aikalinjojen olemassaolon. Corey Goode on puhunut sellaisestakin rinnakkaisesta aikalinjasta, jossa Saksa voitti toisen maailmansodan. Maailma liukui totalitarismiin, mutta jostain syystä teknologinen kehitys ei noussut kovin korkealle tasolle. Todennäköisesti tv-sarja The Man in the High Castle on eräänlainen paljastus tuon maailman olemassaolosta.

 

Kollektiivinen tietoisuus valitsee aikalinjan

Tulee aika, jolloin koko maanpäällinen ihmiskunta on noussut seuraavalle kehitystasolle, jossa se elää sopusoinnussa ja rinta rinnan muiden positiivisesti kehittyneiden sivilisaatioiden kanssa. Kun ihmiskunnan avoimet yhteydet ihmiskunnan kosmisiin veljiin ja siskoihin avautuvat, ovat todennäköisesti sisäiset sivilisaatiot ensimmäisten esittäytyjien joukossa. Sitä ennen avointa kontaktia valmistellaan asteittain. Palloliittouman ja salaisten avaruusohjelmien positiivisempien osastojen haluamaan täyteen paljastussuunnitelmaan kuuluu sisäisten sivilisaatioiden esiintulo. Ainakin Anshar-ryhmä on hyväksynyt tämän, ja aloittanut asian eteenpäin viemisen omalta osaltaan.

Coreyn mukaan siniset lintuolennot ovat viestittäneet, että ihmiskunta valitsee juuri nyt, tapahtuvatko paljastukset nopeassa vai hitaassa aikataulussa. Hitaassa aikataulussa tietoa tippuu hitaasti, ja vasta sadan vuoden kuluttua kaikki informaatio on paljastettu. Jos ihmiskunta haluaa nopeamman aikataulun, jossa täysipaljastussuunnitelma toteutuu lyhyellä aikajänteellä, täytyy esoteerisen yhteisön löytää yhtenäisempi sävel ja lopettaa keskinäinen kiistely. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, vaan erilaisia näkemyksiä on opittava ymmärtämään ja sietämään. Jos ihmiset haluavat nopeasti paremman maailman, on opittava tekemään yhteistyötä laajalla rintamalla.

Kultainen sääntö löytyy jokaisesta pääuskonnosta.

Kultainen sääntö löytyy jokaisesta pääuskonnosta.

Edes negatiivinen eliitti ei ole yksimielinen uskonopillisissa asioissa, mutta sen hallinnan vahvuus on ollut juuri siinä, että se on pystynyt tekemään keskenään yhteistyötä muuta ihmiskuntaa vastaan. Uskonopillisista eroista huolimatta tuskin kukaan haluaa, että planeettaa hallitsee pieni eliitti kulissien takaa. Hallitut ja erilaisiin kuppikuntiin jakautuneet ihmiset ovat taistelleet toisiaan vastaan, ja eliitti on jätetty rauhassa piilottelemaan kulissien taakse.

 

Avoimia kysymyksiä riittää

Eri aikalinjat johtavat siis erilaiseen tulevaisuuteen. Niillä on epäilemättä myös erilainen menneisyys. Entä millainen muinaishistoria on tällä keinotekoisella aikalinjalla, jossa parhaillaan elämme? Eroaako se alkuperäisen pääaikalinjan muinaishistoriasta?

Ovatko sisäiset sivilisaatiot kehittyneet eri aikalinjalla tai rinnakkaisessa todellisuudessa? Luoko uusi 3d-sykli aina uuden aikalinjan tai rinnakkaisen todellisuuden, joka on erillinen edellisistä? Kokevatko sisäiset sivilisaatiot ajan samalla tavalla kuin maanpäälliset? Täsmääkö heidän antamansa aikalinja maanpäällisen aikalinjan kanssa? Kehittyivätkö ensimmäiset 3d-sivilisaatiot maankuoren alla vai päällä? Ovatko ne siten osallisia maanpäällisissä 3d-sykleissä? Kuinka paljon ne yhä salaavat asioita strategisista syistä?

Pinkki Saturnus eli Anshar-ryhmä

Joka tapauksessa informaatio Maan sisäisistä sivilisaatioista on äärimmäisen kiehtovaa. Kun tietoa saadaan lisää, voidaan rakentaa yhdistävä linkki Ra-materiaalin, Edgar Caycen, teosofian, hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kristinuskon, salaisten avaruusohjelmien ja monen muun informaation välille. Erojen sijaan yhtäläisyyksien hakeminen on usein hedelmällisempää. Kyse on kehittyvästä ja elävästä tutkimuksesta.

 

 Päivitys sopimuksen uudelleen neuvottelemiseen

Tällä viikolla Corey antoi Michael Sallalle lyhyen lisäselvityksen viimeaikaisista tapahtumista. Yksi asia koski ”Muhammedilaista sopimusta” (mainittiin lyhyesti edellisen artikkelin lopussa), jonka Anshar-ryhmä halusi neuvotella uudelleen tavattuaan Palloliittouman olennon.

Sopimus oli solmittu profeetta Muhammedin aikana, jolloin päätettiin, että avoimet kontaktit maanpäällisen ihmiskuntaan lopetetaan ja sen asioihin ei enää sekaannuta avoimesti, jotta ihmiskunta kehittyisi. Osallisia sopimuksessa olivat Maan piirissä asioivat ryhmät – niin negatiiviset kuin positiiviset.

Uusi neuvottelu oli nyt äskettäin pidetty, mutta liskorotujen johtama Draconian Federation vastusti sopimuksen uudistamista. Uuden sopimuksen hyväksyminen vaatisi kaikkien edelliseen sopimukseen osallistuneiden suostumusta. Papitar Kareen mukaan kyse ei todennäköisesti kuitenkaan ole asian hautaamisesta, vaan ensimmäisestä askeleesta pitkässä neuvotteluprosessissa.

[PÄIVITYS 14.1.2018]

Osaan tässä artikkelissa esitetyistä kysymyksistä on saatu vastaus. Corey sai tietää myöhemmin, että Maan sisäisten sivilisaatioiden Anshar-ryhmä koostuu tulevaisuuden ihmisistä. Mahdollisesti myös muut ryhmät ovat aikamatkaajia. He ovat siis me tulevaisuudesta. Anshar matkusti ajassa taaksepäin yli 17 miljoonaa vuotta ja rakensi sivilisaation Maan kuoren sisälle. Yksi heidän tehtävänsä on ollut ihmiskunnan luotsaamisen positiiviselle aikalinjalle. Siten kyse on aikalinjoista ja aikamatkustamisesta.

 

Mainokset