Disinformaation erottaminen: Yhden lain demonisointi

Yhden lakia, Ra-materiaalia, alettiin demonisoida jo vuosikymmeniä sitten, ja tahti on kiihtynyt sitä mukaa, kun materiaali on tullut tunnetummaksi. Eliitti ei halua, että ihmiset alkavat tutkia korkean tason tietolähdettä, jonka tarjoama informaatio on vastalääkettä heidän omalle filosofialleen.

Nykyisin netistä löytyy kokonaisia sivustoja, jotka on omistettu pelottelemaan etsijöitä, jotta he eivät lähtisi tutkimaan Ra-materiaalia. Kampanjoilla halutaan antaa kuva, että Yhden laki sisältää paljon vääristymiä ja jopa luciferista filosofiaa. Tarkoitus on käännyttää ihmiset pois heti siinä vaiheessa, kun he pohtivat, kannattaako materiaaliin tutustua.

eso27Disinformaatiossa Ra pyritään usein rinnastamaan Luciferiin tai luciferiseen filosofiaan. Jokainen joka itse tutustuu materiaaliin, voi todeta, että Ran esittämä informaatio ei millään tavalla hyödytä negatiivista polariteettia tai sen agendaa. Siksi disinformaatioagentin on saatava etsijä käännytettyä pois jo ennen kuin hän ehtii itse tutustua Yhden lakiin.

 

Tavat vääristellä Yhden lakia

Disinformaation levittäjillä on käytössään monia keinoja, joilla Yhden lakia on pyritty tekemään pelottavaksi, vääristyneeksi tai muutoin vähemmän puoleensa vetäväksi. Tällaisia tapoja ovat muun muassa:

Olkinukkehyökkäykset ja täysin keksityn tiedon levitys:

Esimerkki 1: Disinformaatioagentti kirjoittaa artikkelin kommentointiosiossa, että hän on lukenut Yhden lain kaikki kirjat kahteen kertaan, mutta ei pidä Ran asiantuntemusta luetettavana. Tämän jälkeen hän ilmoittaa jonkin syyn, joka on täysin tekaistu (kuten että Ra ei ole koskaan kokenut fyysistä inkarnaatiota) ja minkä voi huomata jokainen, joka on kirjat oikeasti lukenut. Kirjoja lukematon sen sijaan toteaa mielessään, että hän ei halua tutustua aineistoon, jos se kerta esittää jotain noin hämärää.

Esimerkki 2: Keskustelupalstalla lainataan otetta Ra-materiaalista ikään kuin osoittamaan, että kyseessä on hyvin negatiivinen lähde. Ote on täysin irrotettu asiayhteydestään, eikä lainaaja kerro, mitä Ra on sanonut ennen ja jälkeen lainauksen. Otteella pyritään luomaan pelottava mielikuva:

”Ra: Me emme ole niitä, jotka ovat valosta ja rakkaudesta. Me olemme niitä, jotka ovat Yhden laista.” Perään lainaaja huutaa: ”Katsokaa! Ra itse sanoo, ettei hän on vailla rakkautta. Kyseessä on demoninen olento!

Otteen lainaaja ei tuo esiin, että valo ja rakkaus yhdistyvät Yhden laissa, joka sisältää siis kummatkin tekijät. Yhden laista tuleva on sekä rakastava että viisas.  Entiteetti voi tulla pelkästä rakkaudesta, mutta on vajavainen viisaudessa. Tämä seikka selviää nopeasti, jos oikeasti tutustuu Ra-materiaaliin.

Tarkoituksellinen väärinymmärrys:

Esimerkki: Vääristelijä ei halua tietoisesti ymmärtää, mikä on ryhmäsielu, vaan väittää, että Ra on ”parvimieli” (hive mind), joka toimii jonkinlaisen autoritaarisen keskushallinnon ohjaamana vailla vapaata tahtoa. Disinformaatiota levittävä väittää, että Ran opetuksia tutkivat huijataan liittymään osaksi parvimieltä, mikä on eräänlainen sieluansa.

eso28

Sanojen demonisointi:

Esimerkki: Ra käyttää erityislaatuista terminologiaa, jota kohtaan on pyritty luomaan epäluuloja demonisoimalla sanoja. Sadonkorjuu on yksi Yhden laissa usein käytetty käsite. Illuminati on tehnyt kaikkensa, jotta pelkkä sana sadonkorjuu laukaisisi negatiivisen mielleyhtymän. Ihmiset saadaan takertumaan sanaan, eivätkä he tutki sen takana olevaa käsitettä.

Jos halutaan kommunikoida verbaalisesti, on aina käytettävä jotain sanaa. Jos oikeasti tutkii, mitä Ra tarkoittaa sadonkorjuulla, ei siihen liity mitään negatiivista. Ra olisi voinut käyttää jotain toista sanaa kuvaamaan prosessia, jossa entiteetti kulkee tietoisuuden evoluution portaita ylöspäin. Myös Jeesus puhui sadonkorjuusta.

Jupiter Ascending -elokuvassa sadonkorjuu esitetään negatiivisten avaruusolentojen juonena. Negatiiviset olennot ovat sadonkorjaajia, jotka pitävät ihmiskuntaa omaisuutenaan. Tämänkaltaiset toistuvat rinnastukset viihdeteollisuudessa kylvävät alitajuntaan epäilyksen siemeniä, jotka versovat otollisen tilaisuuden tullen.

Jupiter Ascending sisältää paljon sekä paljastuksia että disinformaatiota, kuten Hollywood-elokuvat yleensä.

Yhden lain ”päivitykset” ja plagioinnit:

Illuminati on luonut useita ”päivitettyjä” versioita Yhden laista. Osa on tuotu tarjolle nettipalstoilla ”tietovuotajien” toimesta ja osasta on muodostettu jopa ufokultteja kirjoineen. Agentit kommentoivat palstoilla, että Ra-materiaalin sijaan kannattaa tutustua materiaaliin X tai Y, koska se tarjoaa paljon korkeamman tason tietoa. Jostain kumman syystä päivitys on aina energiseltä ja filosofiselta tasoltaan heikompaa kuin alkuperäinen materiaali.

Plagioinneissa taas otetaan suoraan tai lähes suoraan tekstiä Ra-materiaalista tai Ra-materiaalia käsittelevistä teoksista, minkä jälkeen tekstiin lisätään tulkintoja, jotka vääristävät alkuperäisen filosofian.

Yhden lain ydin pyritään tuhoamaan sekoittamalla joukkoon vääristynyttä filosofiaa ”päivityksen” muodossa. Tarkoitus on jälleen kerran tehdä alkuperäinen materiaali vähemmän houkuttelevaksi.

***

Disinformaation tarkoitus on epäilyksen siemenen istuttaminen, jotta vain harva lähtisi itse tutkimaan alkuperäistä materiaalia. Kun disinformaation siemenet on kylvetty agenttien toimesta, jatkavat tavalliset totuudenetsijät siementen levittämistä. He eivät ymmärrä, mistä ovat disinformaationsa omaksuneet, vaan uskovat valistavansa veljiään ja siskojaan Ra-materiaalin petollisuudesta.

 Wilcockin tietolähde vahvistaa jatkuvat hyökkäykset Yhden lakia kohtaan

David Wilcock kertoi taannoin saaneensa mielenkiintoista informaatiota Harryksi kutsumaltaan mustien projektien sisäpiiriläiseltä. Harry oli paljastanut, että 1990-luvulta lähtien on ollut käynnissä kampanja, jonka tarkoitus on ollut hyökätä Yhden laki -materiaalia vastaan. Illuminati tietää, miten tarkasti Yhden laki kuvailee kosmisia asioita, joten se kokee materiaalin suosion uhkaksi itselleen.

Siksi Illuminati on pyrkinyt siihen, että Yhden laki ei koskaan saavuta suurta suosiota. Yhden laki pyritään mustamaalaamaan negatiiviseksi ja pelottavaksi. Tätä tavoitetta varten on perustettu nettisivuja sekä kirjoitettu kirjoja, jotka hämmentävät ja pelottelevat ihmisiä. Myös hakukoneita on peukaloitu siten, että Yhden laista on vaikeampi löytää asianmukaista tietoa.

Toinen mielenkiintoinen paljastus koskee salaisten avaruusohjelmien suhdetta Yhden lakiin. Salaiset avaruusohjelmat käyttävät Yhden lain ensimmäistä kirjaa eräänlaisena pääsykoekirjana. Jos kokelaan mieli ei pysty kietoutumaan riittävällä tasolla kirjassa esitetyn informaation ympärille, ei hän pääse etenemään pidemmälle ohjelman tiettyihin osiin. On tunnettu fakta, että Illuminati käyttää vaeltajasieluja ohjelmissaan.

Disinformaation erottaminen

”Yleensä ihmiset haluavat tietää illuusiosta eivätkä tutki, kenelle se tapahtuu.” (Ramana Maharshi, Talks, 12)

Kuinka tunnistaa disinformaatio? Kuinka erottaa totuus valheesta? Ensimmäinen ja viimeinen kysymys totuudenetsijän tiellä on: ”kuka minä olen?” Tunne itsesi – opit tuntemaan myös disinformaation. Jos ei tunne itseään, on aina disinformaatiolle altis.

Erottelukyky ja erottelukyvyn harjoittaminen ovat avaimia vääristymättömään tietoon. Olennainen erottelukykyä mittaava kysymys kuuluu: pystynkö erottamaan oman mieleni rakenteista, ajatuksista ja uskomuksista ne elementit, jotka eivät ole totta? Onko mielikuva itsestäni ja toisista totuudenmukainen vai vääristynyt?

eso29Sitä mukaa kun harhakäsitykset itsen todellisesta luonteesta karsiutuvat pois, alkavat myös ulkopuoliset harhat hälvetä. Sisäinen ja ulkopuolinen ovat sama asia. On vain Itse. Jos mieli sisältää paljon vääristymiä, löytää se aina vääristyneen tiedon tukemaan niitä. Kaltainen vetää puoleen kaltaistaan. Harhainen ei kuuntele sisintään, vaan tuntee vetoa siihen värähtelyyn, joka vastaa omaa.

Onko alitajuisen mielen sisältö tullut tietoisen mielen tuntemaksi? Kuinka paljon unohduksen verhoa on häivytetty? Jos ”minän” todellinen luonne pysyy mysteerinä, pysyy myös kaikki muu mysteerinä.

Olennainen kysymys kuuluu: kuka tutkii informaatiolähteitä? Kuka on lukija? Millaisen mielen läpi tieto virtaa? Tietolähteitä tutkitaan aina mielen kautta informaatiota suodattaen. Jos haluaa oppia tuntemaan totuuden ja erottamaan sen valheesta, on ensin raivattava kaikki valheet itsen sisältä. Jos mieli on ideologian hämärtämä, se ei osaa erottaa puhdasta lähdettä. Se omaksuu valheita, jotka sopivat sen omaksumaan ideologiaan. Totuuden lähde löytyy sisältä. Siihen on itse kytkeydyttävä suoralla yhteydellä ilman välimiehiä. Jos suora kanava on auki, alkavat ulkoapäin heijastetut valheet hajota pois. Ne eivät enää resonoi sisäisen totuuden kanssa.

Ainoa keino välttyä disinformaatiolta, on kiinnittyä suoraan lähteeseen, joka on korruptoitumaton. Tämä lähde on Korkeampi minä. Mikään taho ei voi korruptoida Korkeampaa minää. Totuus on löydettävissä vain itsen sisältä. Oma mielen linssi on puhdistettava, jotta yhteys Korkeampaan itseen on tahraton.

eso30Hienot sanat eivät merkitse mitään. Ohjaako materiaali tutkimaan itseä vai odottamaan ulkopuolisten asioiden muuttumista? Antaako materiaali valmiit vastaukset vai kehottaako se löytämään ne itse? Vaatiiko lähde ehdotonta uskollisuutta itselleen julistaen olevansa ainoa oikea tie vai antaako se tutkimisen vapauden?

Millaista maailmankuvaa lähde edustaa? Millaisena lähde esittää olemassaolon tarkoituksen? Jos lähde menee henkisen tiedon suhteen harhaan, ei sillä ole mitään merkitystä, mitä muu tieto on. Tarinat avaruusolennoista, historiallisista tapahtumista, salaliitoista tai salaisista projekteista ovat toissijaisia. Todellista merkitystä on, jos disinformaation kohteelle saadaan syötettyä myrkyllistä henkistä opetusta, joka ei edistä kasvua tai pahemmassa tapauksessa estää sitä. Disinformaatioagentti saattaa vyöryttää yksityiskohtaista ja jopa pääosin oikeaa tietoa ulkoisista tapahtumista, minkä jälkeen hän antaa hyvin harhaanjohtavan henkisen sanoman.

Jos ihmisen pystyy turmelemaan henkisesti, on kaikki muu sen jälkeen helppoa. Jos ihmisen saa uskomaan, että Maa on vankila, jolla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin kiduttaa harhautettuja, ovat epätoivo ja katkeruus istutettu pysyvästi. Tämä hidastaa henkistä kehitystä – juuri tätä negatiivinen eliitti toivoo

Kannattaa siis etsiä lähde, joka on henkisesti puhdas. Huomio kannattaa kiinnittää ensimmäiseksi henkiseen sanomaan ja sen puhtauteen. Jos lähde ei ymmärrä henkistä puolta, se ei pysty koskaan muodostamaan totuudenmukaista kuvaa siitä, mitä maailmassa on todella tapahtumassa. Avain asioiden aukaisemiseksi puuttuu. Tätä voi verrata siihen, että on tuhansien palojen palapeli, mutta ei alustaa, jonka päälle sen voi koota. Jos löytää alustan, henkisen kehikon, asettuvat yksityiskohdatkin paikoilleen.

Sieluansat ja vankilaplaneetat kuuluvat negatiiviseen oppiin

Tällä hetkellä Illuminati on valjastanut lukemattomat agentit sekoittamaan soppaa, jotta esoteerinen yhteisö pysyisi jakautuneena ja hämmentyneenä. On luotu lukemattomia erilaisia uskomusjärjestelmiä, jotka ovat toistensa kanssa ristiriitaisia.

Illuminati paljastaa itse itseään, omia toimiaan, ja samalla se yrittää syöttää aineksia omasta negatiivisesti polarisoituneesta uskomusjärjestelmästään. Yksi tällainen viime aikoina suosiota saanut negatiivisesti polarisoitunut oppi on idea sieluansasta. Tämän opin mukaan Maa on sielujen vankila. Jokainen sielu on huijattu syntymään tänne kerta toisensa jälkeen, ja ansa odottaa heti kuoleman jälkeen. Myös karman olemassaolo kielletään.

Jotkut sieluansoista disinformaatiota levittävät henkilöt kertovat toimivansa yhteistyössä plejadilaisten kanssa. Tunnen itse henkilökohtaisesti suomalaisia kontaktihenkilöitä, jotka ovat plejadilaisia tähtisieluja ja jatkuvassa yhteydessä plejadilaisiin korkean kehitystason olentoihin. Olen istunut samassa huoneessa plejadilaisten olentojen kanssa. Heidän sanomansa ei todellakaan ole, että Maa on vankilaplaneetta ja sielut on huijattu inkarnoitumaan tänne.

eso23Mitä tekee yksilö, joka uskoo viruvansa syyttömänä vankilassa? Mitä tekee yksilö, joka uskoo ongelman olevan ensi sijassa ulkoinen? Hän alkaa taistella ulkoista ongelmaa vastaan tekemättä sisäistä työtä tai sitten hän alkaa passiivisena odottaa ulkoista vapauttajaa – valojoukkojen armeijaa, ylösnousemusaaltoa tai muuta vastaavaa. Hän ei ensisijaisesti yritä muuttaa uskomus- ja ajattelumallejaan eikä pyri henkiseen kasvuun. Hän saattaa alkaa tuntea vihaa ja katkeruutta vankijärjestelmää kohtaan. Anteeksianto ja nykyhetken hyväksyminen ovat tällöin vaikeita saavuttaa.

Jos uskoo sieluansaan, ei Maa-planeetalla vietetyllä elämällä tunnu olevan suurta positiivista tarkoitusta. Jokin itseä viekkaampi voima on huijannut inkarnoitumaan Maahan. Katkeruuden ja voimattomuuden tunteet saattavat vallata mielen. Mielessä on päällimmäisenä poispääsy, ja kun disinformaatioagentin kuvailemat valojoukot kerta toisensa jälkeen epäonnistuvat planeetan vapauttamisessa, valtaa mielen vähitellen epätoivo. Tällaisen lamaannuttavan uskomuksen iskostaminen positiivisten etsijöiden mieleen hyödyttää negatiivista polariteettia.

eso32Maa on kova koulu, mutta ei sielujen vankila. Todellinen vankila on kulttuuri ja sen suorittama ahdasmielinen ohjelmointi, josta kärsivät lähes kaikki. Elämäntapa ja yhteiskuntajärjestelmä planeetallamme ovat orjuuteen verrattavissa, mutta sielut ovat inkarnoituneet planeetalle omasta vapaasta tahdostaan. Vapaudu oman mielesi kahleista ja vapaudut vankeuden illuusiosta. Mitä useampi vapautuu oman mielensä kahleista, sitä nopeammin myös yhteiskuntajärjestelmä muuttuu. Tämä on itämaisten oppien ja puhtaiden henkisten lähteiden ydin. Se on myös Ra-materiaalin ydin: Tunne itsesi, hyväksy itsesi ja tule Luojaksi, joka olet koko ajan ollutkin. Ole se, mikä olet.

————————————————————————————————————–

Linkkejä:

The Guardian: Revealed: US spy operation that manipulates social media

Snowden: ‘Training Guide’ for GCHQ, NSA Agents Infiltrating and Disrupting Alternative Media Online

How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations

American Intelligence Report: Government Agents Hired to Argue Politics On-line

Ascension With Heart: ”The Voice of God” – Weaponized Mind Control Frequency Technology

Cosmic Disclosure: Government Troll Data Center

David Wilcock: Celebrating the Graduation of Law of One Channel Carla Rueckert

Advertisement