Disinformaation erottaminen: Esoteerisen yhteisön manipulointi

Maan eliitin haluama asteittainen ufopaljastussuunnitelma kytkeytyy erottamattomasti massiivisiin disinformaatiokampanjoihin, joista osa on laitettu alulle jo yli puoli vuosisataa sitten. Eliitti pyrkii tarkasti kontrolloimaan tulevia paljastuksia, jotta se voi kirjoittaa itsensä myönteisessä valossa osaksi planeetan historiaa. Siksi se myös haluaa tehdä paljastukset itse – omalla tavallaan, askel askeleelta kontrollin säilyttäen.

Maa aloitti asteittaisen siirtymisensä seuraavaan värähtelytaajuuteen vuonna 1936. Samalla negatiiviselle polariteetille tuli kiire saattaa omat maailmanvalloitusprojektinsa loppuun. Salaisia projekteja laajennettiin ja kiihdytettiin toisen maailmansodan jälkeen.

eso01Modernin ”ufoajan” voidaan katsoa alkaneen viimeistään 40-luvun lopulla tai 50-luvun alussa, jolloin ufohavaintojen määrä räjähti kasvuun. Samalla syntyi ufologiaksi kutsuttu tutkimusala, joka alkoi tutkia ufoilmiötä.

Vuodetuista salaisista asiakirjoista paljastuu, kuinka jo 1950-luvulla käynnistettiin massiivisia propagandaprojekteja, joilla todellinen tieto ufoista, ulkoavaruuden elämästä ja universumin toiminnasta haluttiin vääristää. Ufologian kenttä täyttyi disinformaatiosta ja disinformaatioagenteista heti sen syntyhetkistä saakka, ja samalla alettiin luoda erilaisia ufoihin liittyviä ristiriitaisia uskomuksia, joiden tarkoitus on ollut luoda hämmennystä ja vastakkainasetteluja. Nämä harhautusohjelmat ovat vuosikymmenten varrella kasvaneet yhä mittavammiksi ja salakavalimmiksi.

Esoteerisen yhteisön manipulointi 

Niin kutsutun vaihtoehtoisen median ja esoteerisen yhteisön manipulointi on olennainen osa disinformaatiokampanjoita. Miksi eliitti laittaa niin paljon painoarvoa pienen alakulttuurin manipulointiin?

Esoteerisen yhteisön manipulointi, hämmentäminen ja hajottaminen ovat eliitin ykköstavoitteita, koska ihmiskunnan muutos nousee esoteerisesta yhteisöstä. Mitä pidempään yhteisö on hajaantunut vastakkaisten uskomusten vuoksi, sitä kyvyttömämpi se on luomaan muutosta ja eliitti pysyy vallassa.

Valtamedia, viihde, politiikka, institutionalisoitu tiede, organisoitu uskonto ja koululaitos riittävät valtaväestön harhauttamiseen. Massatyökalut on kohdistettu massoihin. Massatyökalut luovat kontrolliverkon, joka pitää yllä konsensustodellisuutta.

eso02Materialistisen, ”tieteellisen”, maailmankuvan istuttaminen ihmisiin on eräänlainen pitkäaikainen disinformaatiokampanja, joka on huolellisesti suunniteltu. Kun ihminen uskoo olevansa pelkkä lihallinen keho, on hän antanut oman henkisen voimansa pois. Hän on helposti manipuloitavissa ja peloteltavissa.

Aina jää kuitenkin jäljelle niitä ihmisiä, jotka lipsuvat kontrolliverkon otteesta. Tähän väestönosaan keskitetään yksityiskohtaisemmat harhautuskeinot. Jos ei usko, että valtavirtatiede tai uskonto sisältää koko totuuden, suuntautuu totuuden etsintä esoteerisen yhteisön tarjoamaan tietoon.

Hyvän ja todella hyvän disinformaation ero

Huonossa disinformaatiossa ehkä puolet on totta ja puolet tietoista valehtelua. Hyvässä disinformaatiossa noin 85 % on totuudenmukaista tietoa ja 15 % tietoista valehtelua. Todella hyvässä disinformaatiossa totta on 95 % ja 5 % tietoista valehtelua. Mitä tämä tarkoittaa?

Mitä enemmän totuudenetsijä puhkoo valheiden verkkoa, sitä taitavammaksi myös disinformaation täytyy muuttua. Disinformaation täytyy kehittyä etsijän mukana. Kokenut etsijä ei enää niele alkeellisimpia syöttejä. Hänen hälytyskellonsa alkavat heti soida, jos hänelle yrittää syöttää samoja valheita, joilla häntä pidettiin kurissa totuuden etsinnän alkuvaiheessa. Hänelle täytyy virittää täysin eri tason syötit.

Miltei jokainen on niellyt jonkin syötin totuuden etsintänsä aikana. Ei ole häpeällistä myöntää harhautuneensa hetkeksi. ”Häpeällisempää” on jättää tämä myöntämättä, ja alkaa puolustaa valhetta, jonka varaan aikaisempi etsintä on pohjautunut.

Disinformaation lähteet ja levittäjät

Disinformaation lähteet ja levittäjät pitää erottaa toisistaan. Ne ovat eri asioita. Levittäjä voi olla (ja usein on) täysin tietämätön, että hän jakaa eteenpäin disinformaatiota. Hän on vakuuttunut, että hän levittää todenmukaista tietoa ”nukkuville massoille” tai totuutta etsiville veljille ja siskoille. Hän on usein hyväntahtoinen ja uskoo palvelevansa totuutta, mutta on tullut lähteen huijaamaksi. Sen takia ei kannata leimata suoralta kädeltä sanansaattajaa petolliseksi valehtelijaksi, koska hän saattaa olla positiivisesti orientoitunut etsijä.

Disinformaation lähteitä on useita, ja niillä on hieman eri agendat. Tällaisia lähteitä ovat muun muassa:

1) Tiedustelupalvelut, armeijat, mustat projektit jne.

2) Salaiset avaruusohjelmat (nykyiset ja muinaiset)

3) Maan sisäiset sivilisaatiot (osa niistä)

4) Itsekkäin motiivein toimivat Maan ulkopuoliset olennot

5) Astraalitasojen harhauttajat

Monet tutkijat ja henkiset opettajat ovat rakentaneet koko uransa disinformaation ympärille. He ovat kirjoittaneet lukemattomia kirjoja, tehneet kiertueita ja puhuneet konferensseissa vuosikymmenten ajan. Jos heidän uskomuksiaan kyseenalaistaa, he saattavat todeta, että ovat tehneet työtään jo 40 vuotta ja taatusti tietävät, mistä puhuvat. He ovat kirjoittaneet oman nimensä ufologian tai hengentieteen historiaan, ja ovat usein viimeisiä, jotka haluavat muuttaa näkemyksiään.

 

Keinotekoisen kanavointilinjan luominen

Jokainen voi kurkottaa mielellään kehonsa ulkopuolelle. Jokainen pystyy siihen. Menetelmä ei ole mitenkään monimutkainen. Kokonaan eri kysymyksiä ovat, mitä tällaisella virittymisellä haetaan, miksi sitä tehdään ja miten sitä tehdään. Jos tekee avoimen kutsun, on kutsuun vastaamassa joukko erilaisia olentoja ja tahoja, jotka jatkuvasti odottavat kontaktin tavoittelijoita. Monet näistä tahoista ovat petollisia.

Kanavointi on virittymistä tietylle kanavalle, tietylle taajuudelle. Tätä voisi verrata radioon, jota säädetään vastaanottamaan tiettyä radiolähetystä. Tiedustelupalveluilla ja armeijoilla on jatkuvasti omat puhtaasti teknologisin keinoin tuotetut lähetyksensä, joihin monet kanavoijat virittäytyvät uskoen kanavoivansa avaruusolentoja, enkeleitä tai ylösnousseita mestareita. Teknologisin keinoin pystytään tuottamaan erilaisia tuntemuksia kehossa ja mielessä, kuten valon ja rakkauden jäljittelyä. Kanavoija lataa hyvässä uskossa seikkaperäistä informaatiota, joka koskee henkisiä totuuksia tai ajankohtaisia aiheita.

Tiedustelupalvelut ovat soluttautuneet hyvin syvälle new age -liikkeeseen. Monin osin nykyinen new age -liike on eliitin manipuloima uusi uskonto. On luotu vääristyneiden opetusten, uskomusten ja ideologioiden verkko, joka hämmentää etsijöitä ja peittää todellisen tiedon.

Kanavoitujen viestien radikaali muuttuminen vuosikymmenten saatossa tarjoaa hyvän kurkistusikkunan disinformaation toimintamalleihin. Kanavoinnit ovat muuttuneet radikaalisti 50- ja 60-luvulta. Yllättäen avaruusolennot alkoivat antaa aikaisemmasta poikkeavaa tietoa ja tiedollinen jatkumo katkesi.

Ra-kanavointiryhmän perustaja Don Elkins tunsi henkilökohtaisesti monet 50-luvulla tai jo aikaisemmin työnsä aloittaneet maineikkaat kanavoijat, joista tänä päivänä ei enää juuri kukaan puhu. Don halusi jatkaa näiden pioneerien työtä ja viedä sen vielä pidemmälle, minkä seurauksena syntyi L/L Research ja lopulta kontakti Rahan.

50-luvulla avaruusolentojen antama informaatio keskittyi positiiviseen puoleen. Avaruusolennot kertoivat tulleensa auttamaan ihmiskuntaa kehittymään seuraavalle kehitystasolle. George Hunt Williamsonin kontaktilähteet puhuivat jo vuonna 1953, että koko Aurinkokunta on siirtymässä korkeamman taajuuden alueelle, mikä tarkoittaa elämän täydellistä muuttumista planeetallamme. Avaruusolennot kertoivat erilaisista värähtelyjen tiheyksistä ja tietoisuuden sykleistä. Kultainen aikakausi häämötti edessä.

Toinen George, kontaktihenkilö George Van Tassel, painotti jo 1950-luvulla, että tiheyksiä ei pidä sekoittaa ulottuvuuksiin. Myös hänen kontaktinsa puhuivat koko Aurinkokunnan siirtymisestä korkeamman värähtelyn alueelle.

Jo 60-luvulla tiedollinen suunta alkoi vähitellen kääntyä. Huomiota alkoivat kaapata ufoilmiön negatiiviset piirteet, kuten Betty ja Barney Hillin kokema sieppaus, harmaat avaruusolennot, tuhon ennusteet ja muut vastaavat seikat. Tiedustelupalvelut ja salaiset projektit alkoivat ottaa yhä tiukemmin otetta esoteerisesta kentästä. Kehitys kulki käsi kädessä salaisten avaruusohjelmien laajentamisen kanssa.

Betty ja Barney Hillin tapaus herätti aikoinaan suurta huomiota.

Todellisen kanavoinnin rinnalle luotiin keinotekoinen kanavointilinja, joka erkani alkuperäisestä ja alkoi elää täysin omaa elämäänsä. Keinotekoinen linja alkoi vähitellen sekoittua todelliseen, ja lopulta se muuttui hallitsevaksi linjaksi. 1990-luvun lopulla kanavoinnin luotettavuus onnistuttiin tuhoamaan lopullisesti netin myötävaikutuksella.

Disinformaation kylväjät naamioituvat rakkauden lähettiläiksi

Todellisessa kanavointilinjassa korostettiin sisäisen työn tärkeyttä. Siinä muistutettiin toistuvasti meditaation, itsetuntemuksen, tasapainottamisen ja henkisten harjoitteiden olennaisuudesta. Mitään ei voinut saavuttaa ilman omaa työtä.

Keinotekoisessa linjassa elää kaksi ääripäätä: joko negatiivista polariteettia ei ole olemassa lainkaan ja henkinen kehitys on pelkkää ruusuilla tanssimista tai sitten negatiivinen polariteetti hallitsee kaikkea. Jatkuvasti nurkan takana häämöttää joko suuri täyttymys tai tuho: ylösnousemus tulee ilman omaa ponnistelua kaikille tai katastrofi tuhoaa koko planeetan.

Jos nykyisin menee netin satunnaiselle new age -sivustolle ja alkaa lukea laajalti monella sivustolla kiertäviä viestejä, voi todeta, että yli 95 % viesteistä ei tule lähteistä, joista niiden kerrotaan tulevan. Arkkienkeleitä, ylösnousseista mestareita, avaruusolentoja, Jeesusta, Hilaronia ja muita vastaavia tahoja kanavoivista viesteistä yli 95 % on aikuisten satua.

Energioita tunnistava pystyy erottamaan, että viestien takana ei ole aitoa korkeamman taajuuden lähdettä, jonka esittämä informaatio olisi säilynyt puhtaana. Suurin osa viesteistä on sekoitus mielikuvitusta ja disinformaatiolähteitä. Välillä esiin saattaa pilkistää aito korkeamman taajuuden lähde.

his11
Keinotekoinen linja, kaikesta kauniista rakkauspuheestaan huolimatta, kannustaa usein passiivisuuteen ja laiskuuteen: Kristus-tietoisuus tulee kaikille ilman omaa ponnistelua tai ylösnousemusaalto tekee kaikista mestareita. Kannattaa ottaa huomioon, että näennäisesti äärimmäistä positiivisuutta uhkuva viesti voi olla sisällöltään täysin tyhjä.

Sisällöllisesti tyhjien rakkausviestien kylväminen palvelee eliittiä. Sinä aikana kun ihminen passiivisesti odottaa tulevaa, positiivista tai negatiivista tulevaisuutta, olisi hän jo omilla aktiivisilla toimillaan nostanut tietoisuuttaan. Oman tietoisuuden nostaminen on planeetan tietoisuuden nostamista, joten se on vallankumouksellinen teko. Odottamisella taas sisäinen voima siirtyy ulkopuolisille olosuhteille, olennoille tai tapahtumille.

Jos ihmiseen pystyy istuttamaan siemenen, joka saa hänet antamaan pois oman voimansa ja etsimishalunsa tuoden valheellista toivoa tai epätoivoa, on disinformaatio onnistunut tehtävässään. Monien kanavoijien tieto tulee suoraan armeijoiden ja tiedustelupalvelujen lähetyskeskuksista. Se saattaa sisältää kaunista puhetta valosta ja rakkaudesta sekä ylösnousemusaalloista tai ufojen massalaskeutumisista, jotka kerta toisensa jälkeen jäävät toteutumatta jättäen jäljelle pettymyksen.

Illuminati pyrkii nostamaan jalustalle “höttöhenkisyyttä”, jonka se tekee suosituksi tehokkaalla markkinoinnilla. Syvällisempi henkisyys jää markkinahumun varjoon. Jos menee henkisille messuille, ymmärtää ongelman laajuuden. Henkisyys on muuttunut kaupallisiksi markkinoiksi, joilla myydään jopa ykseystietoisuutta.

 

Vaihtoehtoisen median ja muutosliikkeiden kaappaaminen

Yksi käytetyimmistä harhautuksen työkaluista on valeopposition luominen. Valeoppositiot toimivat yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla (ympäristöliikkeet, poliittiset muutosliikkeet, totuusliikkeet jne.), mutta etenkin politiikassa niiden toiminnan voi huomata selvimmin. Politiikassa valeoppositio esittää tarjoavansa muutoksen, mutta valtaan päästyään ei toteuta lupaustaan.

Keinotekoisilla vastakkainasetteluilla pyritään luomaan erimielisyyksiä ja jakolinjoja. Kun ihmiset kinastelevat keskenään, saa eliitti jatkaa rauhassa puuhiaan. Keinotekoisia vastakkainasetteluja ovat esimerkiksi vasemmisto vastaan oikeisto, kommunismi vastaan kapitalismi tai liberaalit vastaan konservatiivit.

eso06Kun yksilö alkaa nähdä julkisessa keskustelussa näkyvän petoksen läpi, hän suuntaa netin vaihtoehtomedian pariin, mutta kohtaa siellä uuden disinformaation verkon. Eliitillä on ollut alusta saakka vahva ote myös netin vaihtoehtoisesta mediasta ja totuusliikkeistä. Monet netin vaihtoehtosivustoista ovat eliitin itsensä rahoittamia ja ylläpitämiä, mutta osa levittää disinformaatiota itse tiedostamatta asiaa.

Disinformaation lähde vaikuttaa paljastavan Illuminatia, mutta todellinen tehtävä on levittää vihaa, pelkoa ja toivottomuutta. Paljastaja vain osoittelee sormellaan, että Illuminati on kaikkialla, mutta ei koskaan tarjoa ongelmaan ratkaisua. Lukija jää informaation luettuaan hämmentyneeseen tilaan, pelokkaaksi, kyyniseksi, vainoharhaiseksi ja vihaiseksi. Tällaisella informaatiolla ei ole tietoisuutta nostavaa vaikutusta. Disinformaatiolähde on tällöin onnistunut tehtävässään.

Osittainen ufopaljastussuunnitelma kytkeytyy disinformaatiokampanjoihin

Eliitin haluama osittainen ufopaljastussuunnitelma kytkeytyy erottamattomasti massiivisiin disinformaatiokampanjoihin, joista osa on laitettu alulle jo vuosikymmeniä sitten. Eliitti haluaa luoda keinotekoisen aikalinjan, joka mahdollistaa heidän pysymisensä vallassa.

Massiivisten disinformaatiokampanjoiden tarkoitus on kontrolloida nykyisten ja tulevien tapahtumien kulkua. Cabal haluaa paljastaa joidenkin avaruusolentojen ja alimpien tasojen salaisten avaruusohjelmien olemassaolon ja julkistaa joitain kätkettyjä teknologioita. Vanhan valheellisen historian kertomuksen tilalle luodaan uusi valheellinen historian kertomus, joka sisältää kosmisia aineksia.

eso07Illuminati haluaa esittää itsensä uhrina ja joissain tapauksissa jopa sankarina. Rikokset ihmiskuntaa kohtaan pyritään kätkemään. Ufologiaan, esoteeriseen yhteisöön ja totuusliikkeeseen soluttautuneet agentit ovat kiihdyttäneet konfliktien luomista, aitojen opetusten ja kontaktihenkilöiden mustamaalaamista ja petollisten kontaktihenkilöiden ja opetusten jalustalle nostamista. Disinformaatiota on nyt liikkeellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Esoteeriseen yhteisöön on syötetty jo vuosikymmeniä sitten disinformaatiota, joka otetaan vasta nyt mukaan uuteen historian kertomukseen. Yksi tällainen on tarina anunnakeista ja planeetta Nibirusta. Eliitti haluaa syöttää ihmismassoille ufopaljastusten yhteydessä oman negatiivisesti polarisoituneen filosofiansa.

Zecharia Sitchinin kirjat ovat saneltuja

Lukuisat tutkijat ovat esittäneet, että Zecharia Sitchin on säntillisen tutkimisen sijaan laittanut kirjoihinsa sen, mikä hänelle oli saneltu. Sitchin ei ollut saanut suurta osaa tiedoistaan sumerilaisia tekstejä tulkitsemalla vaan saneluna Illuminatilta.

Tämä paljastus on monelle ufologiaan perehtyneelle epämieluisa, koska Sitchinin esille tuoma informaatio on tarjonnut uskomuspohjan monelle tutkijalle. Sitchiniä on pidetty oman alansa huippuasiantuntijana. Hän on ollut niitä harvoja ihmisiä maailmassa, joka on osannut lukea ja tulkita muinaisia sumerilaisia kirjoituksia, jotka kertovat ihmiskunnan varhaishistoriasta.

Suuri osa Sitchinin kirjoissa esitetystä tiedosta on keksittyä. Sumerilaisia kirjoituksia lukemalla ei voi tulla sellaisiin johtopäätelmiin, joita Sitchin esittää. Esimerkiksi sana ”Anunnaki” tarkoittaa kuninkaallista siementä, ei avaruusolentoja.

eso08

 Siementen kylväminen

Zecharia itchin on vain yksi esimerkki lukemattomista eri tavoista, joilla esoteerista yhteisöä on manipuloitu. Kenttä on kylvetty täyteen disinformaatiota ja kontrolloituja disinformaatiogentteja, joista osan tarkoitus on hämmentää ja luoda ristiriitoja, ja osan tarkoitus on luoda ”virallisempaa” tutkimusta, joka tullaan liittämään tuleviin ufopaljastuksiin.

Eliitin tavoite on liittää tulevat paljastukset siihen narratiiviin, jota se on salakavalasti rakentanut sukupolvien ajan. Kun paljastukset alkavat tapahtua, voi media alkaa nostaa esiin kontrolloituja agentteja ja osoittaa, että he ovat puhuneet näistä asioista jo kauan.

eso10Ihminen ja ihmiskunta luovat oman todellisuutensa hetki hetkeltä omilla ajatuksillaan ja uskomuksillaan. Se toteutuu, minkä uskotaan olevan totta, mahdollista ja todennäköisintä. Kollektiivinen tietoisuus määrittelee, miten siirtyminen seuraavaan värähtelytaajuuteen tapahtuu ja millä aikataululla. Myös tulevien ufopaljastusten luonne riippuu massatietoisuudesta: tapahtuuko  osittainen vai täysi paljastus. Vain täysi totuus voi tuoda täyden vapauden ihmiskunnalle. Puolitotuus tuo vain puolittaisen vapauden.

Tästä syystä kollektiivista tietoisuutta pyritään manipuloimaan kaikin mahdollisin tavoin. Kollektiiviseen muistiin kylvetään jatkuvasti siemeniä, joiden toivotaan versovan lopputuloksen, joka edesauttaa eliitin toimien jatkumista. Yksi tavoite on tehdä transhumanistisesta agendasta huokutteleva.

Ensin kylvetään siemen. Tämän jälkeen tapahtuu jokin katalyytti, laukaiseva tekijä, joka luo emootion. Alitajunnassa kytevä siemen aktivoituu, ja kollektiivinen tietoisuus luo siemenestä todellisuuden.siemen1

Nettikeskustelujen hämmentäminen

Disinformaatioagentit esiintyvät netin keskustelupalstoilla ja kommenttiosioissa tavallisina kommentoijina. Osalla heistä voi olla aidonoloinen sosiaalisen median profiili esimerkiksi Facebookissa. Nämä palkatut trollit ovat käyneet läpi koulutuksen, joissa heidät on opetettu luomaan riitoja, vääristelemään informaatiota ja levittämään perättömiä huhuja ja valheita.

Palkatut trollit toimivat kaikissa maissa – myös Suomessa. Arkaluontoista aihetta koskeva moderoimaton palsta muuttuu hyvin nopeasti trollien temmellyskentäksi. Trollien taktiikka on syyttää oikeita kontaktihenkilöitä disinformaatioagenteiksi ja nostaa jalustalle väärän tiedon levittäjiä. Trollit kylvävät siemeniä, ja pian disinformaatiota levittävät eteenpäin myös aidot totuudenetsijät. Perätön informaatio alkaa levitä totuutena.

Viihde totuuden paljastajana ja kätkijänä

Siemenet voivat kasvaa vain sellaisessa maaperässä, joka on kasvulle otollinen. Siten ketään ei pystytä manipuloimaan vastoin vapaata tahtoa. Jos mieli ei ole kasvulle otollista maaperää, ei toistuvilla piiloviesteillä ja luciferisen elämänfilosofian hohdokkaaksi tekemisellä ole mitään vaikutusta. Itsensä tuntevaa ei pystytä manipuloimaan. Transhumanistinen agenda ei tunnu houkuttelevalta sellaisesta, joka on tutustunut tietoisuutensa toimintaan syvällisesti.

Assassin’s Creed -pelisarja on esimerkki peleistä, jotka sisältävät Illuminatin paljastuksia, filosofiaa ja näkemyksiä.

Tällä hetkellä Illuminatilla on käynnissä massiivinen kampanja, jossa se paljastaa itsensä ja toimensa viihteen kautta – elokuvissa, peleissä, kirjallisuudessa, sarjakuvissa, musiikissa ja tv-sarjoissa. Mitä ihmeellisimmissä yhteyksissä voi havaita siemeniä, joita on kylvetty muutoin melko tavanomaisiin juonirakenteisiin. Myös monet piirretyt ja komediat sisältävät vihjeitä todellisista tapahtumista.

Eliitin uskontoon kuuluu idea, että se on oikeutettu hallitsemaan ihmiskuntaa, jos se kertoo julkisesti suunnitelmistaan. Totuus on laitettu kaikkien nähtäville, ja vain silmänsä sulkemalla voi välttyä sen näkemiseltä. Jos tästä seikasta huolimatta ihmiset eivät nouse vaatimaan muutosta, ovat he tulkinnan mukaan ikään kuin antaneet hiljaisen suostumuksensa omalle manipulaatiolleen. Viihde on areena, jolla näitä paljastuksia toteutetaan.

Viihde sekä paljastaa että peittää. Kun totuus esitetään viihteessä, voidaan kaikki tietovuotajat tehdä naurunalaisiksi sanomalla, että he ovat vain katsoneet liikaa sci-fi-elokuvia. Lisäksi paljastukset yleensä väritetään siten, että totuus vääristyy hyödyttämään eliitin agendaa. Kun jotain todellista paljastetaan, siihen yleensä liitetään myös vahvaa disinformaatiota.

Joskus viihteessä tehdyt paljastukset ovat niin suoria, että joidenkin elokuvien kohtaukset muistuttavat dokumenttielokuvaa. Esimerkiksi Captain America: The Winter Soldier -elokuvan kohtaus, jossa tietokoneeseen mielensä ladannut natsitiedemies alkaa kertoa kätketystä historiasta, on kuin otos todellisten tapahtumien opetusvideosta.

eso12

Disney-elokuva Tomorrowland (2015) sisältää paljon paljastuksia: salaiset ohjelmat, nerojen rekrytoiminen, rinnakkaiset todellisuudet, vaihtoehtoiset tulevaisuudenhaarat ja niin edelleen. Elokuva sisältää paljastuskohtauksen, joka on samalla voimakas Illuminatin puolustuspuhe omille toimilleen. Kohtauksessa kerrotaan suoraan, että siemeniä kylvetään jatkuvasti sarjakuviin, videopeleihin, elokuviin ja muuhun viihteeseen, minkä tarkoitus on vaikuttaa kollektiiviseen tietoisuuteen.

eso13

eso14

Pawn Sacrifice (2014) -elokuvan siemen eli piiloviesti on, että salaliittoja tutkivat ihmiset ovat mielisairaita huolimatta siitä, kuinka nerokkaan älykkäitä he ovat.

Monet elokuvat, pelit ja tv-sarjat muuttuvat astetta mielenkiintoisimmiksi, kun alkaa ymmärtää niiden taustalla vaikuttavat piiloviestit ja paljastukset. Pian voi huomata, että ne ovat esoteerista symboliikkaa ja luciferista elämänfilosofiaa täynnä. Elokuvat muuttuvat kurkistusikkunoiksi, joiden parissa voi tehdä riemastuvia havaintoja. Illuminati muuttuu maailman suurimmaksi viihdyttäjäksi, jonka tuotokset saavat uuden ulottuvuuden.

——————————————————————————————————————————————

Linkkejä:

Osa tiedustelupalvelujen soluttautumistaktiikoista on paljastettu myös valtamediassa. Samankaltaista hajota ja hallitse -taktiikkaa käytetään myös esoteeriseen yhteisöön ja nettikeskusteluihin:

HS 1.11.2015: CIA:n opas neuvoo, miten työilmapiiri myrkytetään (Klikkaa tästä, jos linkki ei aukea.)

The Guardian: Revealed: US spy operation that manipulates social media

Snowden: ‘Training Guide’ for GCHQ, NSA Agents Infiltrating and Disrupting Alternative Media Online

How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations

American Intelligence Report: Government Agents Hired to Argue Politics On-line

Cosmic Disclosure: Government Troll Data Center

Zecharia Sitchin – viralliset sivut: http://www.sitchin.com/

Sitchinin akateemista kritiikkiä: http://www.sitchiniswrong.com/

Michael Salla: Sitchins’s Sumerian Text Translations Contrived by Illuminati to Promote False Alien Religion

Ascension With Heart: ”The Voice of God” – Weaponized Mind Control Frequency Technology

Advertisement