Suurin salaisuus

su21aTämä blogi on monissa viimeisimmissä artikkeleissa käsitellyt ajallista tietoa, joihin myös erilaiset salaliitot kuuluvat. Ajallinen informaatio jättää aina janoiseksi. Se tulee ulkopuolelta illuusion maailmasta. Siksi se ei tuo helpotusta hengen janoon. Vain ajaton, ikuinen tieto voi tyydyttää janon, koska se tulee sisäpuolelta. Se on todellista ja tekee omavaraiseksi.

Pahimmassa tapauksessa liiallinen keskittyminen salaliittoihin lisää erillisyyden tunnetta. Muodostuu vahva jako ”meihin” ja ”heihin”. Tämä hämärtää Yhden lain eli ykseyden ymmärtämistä. Kun salaliittoja tutkii, ei kannata pienimmäksikään hetkeksi unohtaa, että kaikki on Yhtä. Itse on luonut kaikki. Muodot ja erillisyyden jakolinjat ovat osa haihtuvaa illuusiota.

Tämä illuusio, 3d-maailma, on vain lyhytkestoinen kupla meren pinnalla. Sen ainoa tarkoitus on tarjota pelialusta tietoisuuden evoluution oppilaille. Tuhat tai miljoona vuotta on silmänräpäys universumissa. Miljoona vuotta sitten ihmiskuntaa ei ollut tässä muodossa olemassa, ja miljoonan vuoden päästä ihmiskunta on ollut jo kauan aikaa haihtuneena ajan virtaan. Kaikki mikä nyt näkyy ympärillä, on kadonnut. Evoluution prosessit sen sijaan ovat yhtä lailla toiminnassa.

Tietoisuuden evoluution prosessien oppiminen on siis oleellisin asia hengen tiellä. Suurin haaste on nähdä rakkaus kaikessa toiminnassa. Rakkauden valo, älykäs energia, luo kaiken. Kaikki on aina täydellistä, kokonaista ja rakkauden aikaansaannosta. Ei ole mahdollista, että elämässä voisi todellisuudessa epäonnistua tai voisi käydä huonosti. Siltä voi tietenkin tuntua, mutta inkarnaation jälkeen jäljelle jää tietoisuus, joka on ollut koko ajan läsnä matkan aikana. Tietoisuus ei epäonnistu.

Jos tästä laajemmasta näkökulmasta käsin tutkii salaliittoja, ne eivät vie mukanaan synkeään maailmaan, jossa vallitsee vainoharha, epäilys, vihamielisyys, kyynisyys, toivottomuus ja muut erillisyyden lapset. Jos huomaa, että oma energiataso alkaa laskea luetun informaation jälkeen, kannattaa vaihtaa välillä informaatioon, joka tarjoaa puhtaan ja ajattoman näkökulman. Tällöin oma värähtelytaajuus palautuu jälleen takaisin.

Salaisten projektien tietovuotajien tekemistä paljastuksista ei ole sinällään mitään hyötyä tietoisuuden evoluution oppilaalle. Jos paljastustiedon osaa asettaa oikeaan kehykseen, ei siitä myöskään ole mitään haittaa tietoisuuden evoluution ymmärtämisessä. Tietovuotajilla on oma roolinsa ihmiskunnan kehityksessä.

Pahimmillaan salaliittojen tutkiminen voi kuitenkin muodostua kehityksen kompastuskiveksi, jos se vain tyydyttää mielen uteliaisuutta, mutta jättää hengen janon jäljelle. Salaliittojen tutkiminen voi myös temmata mukanaan toivon ja epätoivon oravanpyörään: aina aivan nurkan takana odottaa jokin mullistava käänne, joka muuttaa kaiken. Mieli lakkaa tekemästä sisäistä työtä tietoisuudessa, passivoituu ja jää jatkuvaan odotustilaan. Kun käänne antaa jälleen odottaa itseään, valtaa epätoivo mielen, kunnes ilmaantuu uusi lupaava tiedonmuru, joka taas luo uutta toivoa.

Todellinen toivo ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Todellinen toivo nojaa ajattomiin totuuksiin, ja on uskoa siihen, että pohjimmiltaan kaikki on aina hyvin. Kaikki on pyhää, kaikki on täydellistä. Kaikkea ohjaa aina äärettömän älykäs, rakastava universumi, joka on yhtä kuin Itse.

Salaliittojen informaatio ei ole sellaista, jota tarvittaisiin, jotta keho, mieli ja henki asettuisivat harmoniaan. Itse asiassa väärintulkittuna se voi viedä tasapainon ja mielenrauhan. Kaikki on kuitenkin kiinni siitä, missä kehyksessä asioita tarkastelee.

Kaikkein oleellisin informaatio, mitä yksilö tarvitsee noustakseen kehityksen seuraavalle askelmalle, on annettu eri muodoissa tuhansien vuosien aikana. Osa tästä informaatiosta on kulkenut suusta suuhun ja se on matkalla enemmän tai vähemmän vääristynyt, mutta useimmiten ydin on pysynyt käyttökelpoisena. Jos sitä tosissaan tutkii, voi löytää avaimen, joka avaa portin ajallisesta maailmasta ajattomaan. Mitään ei tarvitse odottaa ulkopuolelta tulevaksi, vaan portti on aina avattavissa ajasta ja olosuhteista riippumatta.

Suurin paljastus, suurin salaisuus, on itsen todellinen luonne. Mikään ulkopuolinen portinvartija ei voi tätä tietoa pimittää. Sen paljastumista ei tarvitse odottaa hetkeäkään. Mieli kätkee, mutta mieli myös paljastaa. Kun mieli kuohuu, se kätkee. Kun mieli on hiljaa, se avaa salaisuutensa. Hengen asioista on hyvin vähän uutta paljastettavaa – jos mitään. Kaikki on täydellistä.

Advertisement