Artikkelit

Kaaos ja disinformaatio lisääntyvät ufopaljastusten edellä

Tällä hetkellä maailmassa tapahtuu niin paljon, että kukaan ei ehdi raportoida ja analysoida kaikkea. Kaikki kuitenkin liittyy yhteen. Kulissien takainen sota planeetan tulevaisuudesta on siirtymässä kulisseista etupihoille. Valtamediassa asiasta näkyy vain jäävuorenhuippu ja sekin sumuverhon läpi.

Venäläisen matkustajakoneen tiputtaminen ja Pariisin terroristihyökkäys ovat viimeaikaisempia näkyviä käänteitä. Jokainen terroriteko jouduttaa negatiivisen eliitin romahdusta. Näissä taustaenergioissa karma iskee nopeasti takaisin.

Planeetan hallinnasta ei vallitse yksimielisyys

David Wilcock, Corey Goode ja monet muut ovat puhuneet erilaisista kilpailevista liittoumista, jotka taistelevat vallasta (ks. erittely täällä). Illuminatia vastustava maanpäällinen liittouma on erilaisista ryhmistä koostuva liittouma, joka ei ole yksimielinen siitä, miten planeettaa tulisi jatkossa hallita. Salaisten avaruusohjelmien liittoumalla on oma näkemyksensä asiasta. Lisäksi Illuminati-ryhmät ovat onnistuneet soluttautumaan jokaiseen liittoumaan, mikä häiritsee yksimielisyyttä asioiden edistämisen suhteen.

kaa06Yksi kiistakapula on paljastussuunnitelman valitseminen. Osa ryhmistä haluaa tehdä suoraan täyden paljastuksen, mutta osa haluaisi edetä osittaisen paljastuksen polkua pitkin. Wilcock kirjoitti jokin viikko sitten, että eri tietolähteet olivat itsenäisesti kertoneet, että tällä hetkellä osittainen paljastussuunnitelma on saamassa eniten tukea:

Kaikki meidän parhaat lähteemme sanovat itsenäisesti, että paljastus tulee tapahtumaan. Liittouman ryhmät ovat saavuttaneet konsensuksen. Kysymys kuuluu, kuinka paljon ne kertovat meille. Pentagonin ryhmä tähtää täyteen paljastukseen, Kiina rajoittuneempaan. On paljon enemmän sanottavaa. Taistelu on ankaraa, ja venäläisen matkustajakoneen alas ampuminen oli taatusti asiaan liittyvä. (Wilcock)

Pentagonin ryhmä ei ole sama asia kuin koko Pentagon. Kaikki tiedustelupalvelut ja armeijat ovat jakautuneina eri ryhmiin. Kiinalla on omia valtatavoitteitaan. Se kannattaa asteittaista suunnitelmaa puolustellen sitä sillä, että ihmiskunta ei vielä ole valmis täydelliseen totuuteen. Kiinan panos uuden talousjärjestelmän perustamisessa on oleellinen, joten siksi Kiinalla on paljon sananvaltaa. Kiina haluaisi merkittävän johtoroolin 100 vuoden ajaksi uudessa talousjärjestelmässä.

kaa07
Salaiset avaruusohjelmat haluaisivat täyden paljastuksen. Ne ovat Coreyn mukaan täysin tyytymättömiä, jos suunnitelmaksi valitaan asteittainen paljastus. Ne ovat kuitenkin pakotettuja tekemään yhteistyötä maanpäällisen liittouman kanssa, jotta uusi infrastruktuuri saadaan rakennettua:

Tämä ei ole lainkaan niin kuin salaisten avaruusohjelmien neuvosto haluaisi nähdä tapahtumien etenevän, mutta yhteistyö maanpäällisen liittouman (yhdistämään tärkeät resurssit ja infrastruktuurin) on olennaista salaisten avaruusohjelmien neuvoston suunnitelmien toteutumiseksi. Tämä on ollut kitkan syy maanpäällisten liittoutumaryhmien välillä, kuten se on myös aiheuttanut melko paljon kiukkua ja turhautuneisuutta salaisten avaruusohjelmien ryhmissä. Epämiellyttävä fakta on, että molemmissa liittoutumissa on kompromissin tehneitä ihmisiä, ja se aiheuttaa luottamus- ja pirstaloitumisongelmia kauttaaltaan. Organisaatioihin ujuttautuminen ja vastakkaisten agendojen ja ideologioiden luominen jäsenten välille, on jotain, jota nämä syndikaatit vaikuttavat tekevän lähes vaivattomasti. (Corey)

Osittainenkin paljastussuunnitelma veisi väistämättä täydelliseen paljastukseen, mutta tie olisi hitaampi. Osa liittoumista taistelee yhä täyden paljastuksen puolesta.

Jos tämä voimakkaasti eteenpäin viety suunnitelma voittaisi salaisten avaruusohjelmien täyden paljastuksen ja datajulkaisut, me alkaisimme nähdä rajoittuneen paljastuksen, joka hitaasti johtaa täyteen paljastukseen ja maailman siirtymiseen uusiin teknologioihin ja sosiaalisiin ohjelmiin, mikä tekisi siirtymisestä ”Star Trek” -tyyppiseen yhteiskuntaan hallittavamman ja vähemmän shokeeraavamman yhteiskunnalle. On puhetta rajoitetuista oikeudenkäynneistä tietyille syndikaatin johtajille, jotka ovat kaikkein tunnetuimpia, kun muut saattavat saada eräänlaisen vapautuksen. (Corey)

Monet Maan liittoutumasta kannattavat tätä sopimusta, kun samalla osa Maan liittoutumasta ja salaisten avaruusohjelmien liittoumasta tuntee tulleensa petetyksi, ovat hyvin allapäin ja taistelevat täyden paljastuksen puolesta… (Corey)

Uutiseen, jonka mukaan Kiina mitätöi maailman kaikkein köyhimpien valtioiden velat, Corey kommentoi:

Kulissien takana käydään parhaillaan paljon neuvotteluja, ja paljon niistä koskee merkkejä, joita näemme taloussektorilla hyvin pian… tällaisia merkkejä? Tämä on hieman erilainen versio velkaorjuudesta, ”babylonialaisesta rahamagiajärjestelmästä”, jonka alla parhaillaan elämme. Osittainen paljastus riippuu siitä, mitä lopulta päätetään ja sovitaan näissä salaisissa neuvotteluissa, jotka tapahtuvat JUURI NYT! Missä on meidän tuolimme pöydässä? Milloin meiltä kysytään suostumustamme? (Corey)

Osittainen vs. täydellinen paljastus

Kukaan ei tässä vaiheessa tiedä, kuinka paljon tietoa julkaistaisiin osittaisessa paljastuksessa. Se saattaisi olla jotain seuraavanlaista: myönnetään avaruusolentojen olemassaolo ja vierailut Maassa, tuomitaan joitain Illuminatin tunnetuimpia nimiä rikoksista, velat annetaan anteeksi, talousjärjestelmä uudistetaan ja uutta teknologiaa julkistetaan. Jokaisella valtiolla on jotain epämiellyttävää salattavana, ja informaation täydessä paljastuksessa kaikki valtiot joutuisivat huonoon valoon. Siksi täyttä paljastusta pelätään.

kaa08Ongelma osittaisessa paljastuksessa: Pimentoon jää suuri osa eliitin rikoksista, ihmisiin kohdistunut mind control, pelin kaikki juonteet ja historian tapahtumat sekä osa teknologioista. Ihmiset eivät opi, miten heitä on hallittu ja miten heidän ei enää koskaan tulisi saattaa itseään huijatuksi samanlaiseen manipulointiin. Ihmisille yhä uskotellaan, että he tarvitsevat rahataloutta ja johtajia. Tämä ei vie täyteen vapauteen.

Monet ovat tyytyväisiä vanhojen velkojen pyyhkimiseen, ilmaiseen rahaan ja kuulemaan, että on olemassa kehittynyttä teknologiaa ja todisteita avaruusolennoista… Me muut, jotka tiedämme, mitä muuta on paljastettavaa, emme kannata tätä, joka pakottaa uuteen globaaliin hallinto- ja talousjärjestelmään. Tämä on spekulaatiota, mutta me salaisten avaruusohjelmien liittoumissa ja osa maanpäällisissä liittoumissa kuullessamme takahuonesopimuksista, olemme erittäin tyytymättömiä. (Corey)

Täysi paljastus olisi seuraavanlainen: Kaikki julki. Ihmiset kokevat shokin. He alkavat oppia, miten heidän ei tulisi enää koskaan luovuttaa oman elämänsä hallintaa ulkopuolisille. Ihmiset alkavat oppia nopeassa tahdissa, miten maailmankaikkeus toimii ja minkälainen tarkoitus 3d-illuusiolla on. Seuraavissa 3d-sykleissä he muistavat alitajuisesti, mihin sokea usko auktoriteetteihin johtaa.

Maailmanhallitus näköpiirissä?

Valittu osittainen paljastussuunnitelma sisältää myös keskusjohtoisen maailmanhallituksen muodostamisen. Tämän kuuleminen nostattaa totuusliikkeessä monien niskakarvat pystyyn, ja hyvästä syystä, koska maailmanhallitus on ollut luciferisen eliitin tavoite.

Maanpäällisen liittouman liikkeistä raportoiva Benjamin Fulford on viime aikoina toistanut moneen otteeseen, että maailmanhallituksen muodostaminen on lähes varma asia. Tällä hetkellä käydään kiivasta taistelua siitä, miten valta jakautuu tasaisesti maailmanhallituksen sisällä. Kiina halusi aluksi isomman siivun kuin muut olivat valmiit antamaan, mutta lopulta Kiina perääntyi vaatimuksistaan. Maanpäällinen liittouma uskoo, että se pystyy luomaan maailmanhallituksen, joka ei ole fasistinen tai luciferinen ja jota fasistit eivät myöhemmin kaappaa hallintaansa.

Fasismissa valtio ja suuryritykset yhdistyvät kansalaisia kurittavaksi diktatuuriksi. Näin on käynyt kaikkialla maailmassa. Illuminati omistaa suuryritykset, jotka sanelavt valtioiden politiikan.

Fasismissa valtio ja suuryritykset yhdistyvät kansalaisia kurittavaksi diktatuuriksi. Näin on käynyt kaikkialla maailmassa. Illuminati omistaa suuryritykset, jotka sanelevat valtioiden politiikan, kuten Suomen hallitusohjelman.

Eettinen maailmanhallitus palvelisi ihmisiä. Jokaisella kansalla olisi edustus maailmanhallituksessa, joka olisi kaikissa toimissaan täysin läpinäkyvä. Jos se ei pystyisi palvelemaan koko ihmiskunnan korkeinta etua, sen jäsenet vaihdettaisiin niin monta kertaa, että pätevät edustajat saataisiin tilalle.

Luciferisessa mallissa ihmiset palvelevat maailmanhallitusta. Maailmanhallituksesta tulee fasistinen diktatuuri, jossa kaikki elävät luciferista eliittiä lukuun ottamatta orjina. Ihmisiä hallitaan nanoteknologialla ja muulla kehittyneellä valvontateknologialla.

Jälkimmäinen vaihtoehto ei ole enää mahdollinen. Illuminati-syndikaatit ovat heikkenemässä ja menettämässä valtansa, joten siksi ne pyrkivät laittamaan kaikki voimansa peliin. Ne ovat uhkailleet aloittaa kolmannen maailmansodan vanhastaan tutulla taktiikalla: taistelemalla kummallakin puolella. Isis/Isil on Illuminati-syndikaattien rahoittama, kouluttama ja tukema organisaatio.

Negatiivisen eliitin viivytystaistelu kiihtyy

Professori Michel Chossudovsky kirjoitti jo vuonna 2002 CIA:n roolista terroristien tukijana seuraavaa:

Militantti islamistiverkosto on CIA:n luomus. Normaalissa CIA-slangissa al-Qaidaa kutsutaan ”tiedustelueduksi”. Tuki terroristijärjestöille on oleellinen osa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Al-Qaida osallistuu vielä tänäänkin (vuonna 2002) CIA:n salaisiin operaatioihin eri puolilla maailmaa. Yksittäiset FBI-agentit eivät yleensä tunne CIA:n roolia, mutta FBI:n ylimmällä tasolla ollaan perillä CIA:n ja al-Qaidan suhteista. Niin ikään Bushin hallinnon ja Yhdysvaltain kongressin jäsenet ovat täysin tietoisia näistä yhteyksistä. (Chossudovsky)

Al-Qaida muunnettiin myöhemmin Isisiksi. CIA:n kouluttaman Osama bin Ladenin tarina lopetettiin vasta sitten, kun hänelle ei ollut enää käyttöä. Bin Ladenilla oli munuaisvika, joka vaati säännöllistä hoitoa. Hän kävi hoidattamassa vaivaansa yhdysvaltalaisessa sotilastukikohdassa myös vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen, mikä osoittaa muiden seikkojen lisäksi, että häntä ei haluttu vangita.

Läntisen maailman demokratia on yhtiövaltaa. Kansalainen voi "vapaasti valita", minkä Illuminati-yhtiön tuotteita se käyttää.

Läntisen maailman ”demokratia” on yhtiövaltaa. Kansalainen voi ”vapaasti valita”, minkä Illuminati-yhtiön tuotteita se käyttää.

Pariisin terrori-iskujen jälkeen monet poliitikot kautta maailman uhosivat, että nyt Isisin rahoittajat ja kouluttajat etsitään ja jahdataan. Suomessa ulkoministeri Soini totesi:

”Kyllä terroristien verkostot ratsataan nyt viimeisen päälle ja kaivetaan esille rahoittajat, terroristisolut, kouluttajat ja majoittajat”, Soini sanoo.
(HS 14.11.2015)

Ulkoministerinä Soinin pitäisi tietää, ketkä todellisia rahoittajia ovat, tai muuten hän ei ole tilanteen tasalla. Tänä päivänä tiedustelupalvelut niin Suomessa kuin maailmalla tietävät, mikä Isis on todellisuudessa ja ketkä sitä rahoittavat. Valtamediassa näkyvä politiikka on pelkkää teatteria, jossa poliitikot lukevat valmista käsikirjoitusta joko tietoisesti tai tietämättään. Mitä vähemmän poliitikko tietää asioiden todellisesta tilasta, sitä helpompi häntä on johdatella. Taustalla olevat virkamiehet, avustajat ja ”asiantuntijat” käsikirjoittavat shown.

Kun taas mitä enemmän poliitikko tietää asioiden todellisesta tilasta, sitä helpompi häntä on pelotella ja uhkailla. Asioista tietävä ymmärtää, kuka on todellinen isäntä ja miten niskuroijille käy. Jokainen valtaan tuleva oppositiopoliitikko on valmis kääntämään takkiaan niin monta kertaa kuin on tarpeen. Kansa kihisee kiukusta, koska se uskoo, että valta on poliitikoilla ja äänestämällä voi vaikuttaa. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se olisi lailla kielletty.

Todelliset syylliset terrorismiin asuvat linnoissa ja kartanoissa Euroopassa, Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa. He seuraavat täysin erilaista uskomusjärjestelmää kuin radikaalia islamia. ”Radikaali islam” on keino rekrytoida likaisiin töihin ”hyödyllisiä idiootteja”, kuten tiedustelupalveluslangissa sanotaan.  Samaan tapaan kansallissosialismi (natsismi) oli massojen hurmaamiseen suunnattu mind control -ideologia, kun taas natsien sisäpiiri koostui illuminaateista. Vril, Musta aurinko ja Thule olivat taustalla toimivia salaseuroja, jotka perustivat natsismin, mutta lopulta hylkäsivät koko Saksan ja Hitlerin (Illuminati-agentti) lähtien omille teilleen.

Vril-salaseuran tunnus.

Vril-salaseuran tunnus.

Thule-salaseuran tunnus.

Thule-salaseuran tunnus.

Mustan Auringon salaseura hallitsee nykyään myös USA:n keskuspankkia ja salaisten avaruusohjelmien kaikkein pimeintä osastoa.

Mustan Auringon salaseura hallitsee nykyään myös USA:n keskuspankkia ja salaisten avaruusohjelmien kaikkein pimeintä osastoa, joka on liittoutunut negatiivisten avaruusrotujen kanssa.

Saksa hävisi sodan, mutta natsi-illuminaatit jatkoivat kulisseissa maailmanvalloitusta soluttautuen 50-luvulta lähtien USA:n hallintoon. Sotateollinen kompleksi ajautui fasistien hallintaan. CIA perustettiin kylvämään tuhoa ja levottomuutta koko maailmaan. Tätä tarinaa ovat Corey ja Wilcock valottaneet yksityiskohtaisemmin Cosmic Disclosure -ohjelmassaan.

 

Putin vihjasi todellisista rahoittajista

G20-maiden taannoisessa kokouksessa presidentti Putin kertoi muille jäsenmaille, että terroristit saavat rahoituksensa yksityisiltä liikemiehiltä 40 eri maasta sisältäen G20 maita.

Putin sanoi G20-kokouksessa, että Venäjä on esittänyt esimerkkejä yksityisten liikemiesten terrorismirahoituksesta 40 maasta, sisältäen G20-jäsenmaita. (Sputnik News)

Keitä ovat nämä ”yksityiset liikemiehet”, joihin Putin viittaa? Ne ovat 13 Illuminati-perhettä, jotka ovat levittäneet lonkeronsa eri maihin. Nimet ovat kaikkien asiaa seuraavien tiedossa. Syndikaatti kätkee omistuksensa erilaisiin hallinnointiyrityksiin. (Hallitus ajaa parhaillaan Suomeenkiin salaista hallintarekisteriä.) Sen kontrolloimat tiedustelupalvelut ja palkka-armeijat operoivat väärien lippujen alla kaikkialla maailmassa. Se pyrkii soluttautumaan kaikkialle.

Benjamin Fulfordin uusimmassa raportissa nimetään muutamat terroristien rahoittajayritykset tarkemmin:

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että ”hän ei käsittele koiraa, joka on purrut häntä, vaan koiran omistajaa pidetään vastuullisena.” Venäläisten mukaan tämän tietyn ”koiran” omistaja on Vanguard Corporation ja heidän apulaisensa Raytheon. Tämän yritysten hallinnointiyrityksen omistajat jahdataan järjestelmällisesti venäläisten toimesta. (Fulford)

Kansallissosialismin tapaan myös Isis on Illuminatin luomus, eikä se pystyisi jatkamaan toimintaansa, ellei se saisi koulutusta, rahoitusta ja aseistusta lännen sotateolliselta kompleksilta. Isis houkuttelee riveihinsä ”hyödyllisiä idiootteja”, ”uskonfanaatikkoja”, joita voidaan käyttää itsemurhaiskuissa. CIA:n ja muiden tiedustelupalvelujen jalostaman mind control -menetelmän läpikäyneet terroristit tekevät tekojaan robottimaisen kylmäverisesti. ”Kouluampujat” ja terroristit yleensä kuvaillaan silminnäkijöiden toimesta kävelemässä robottimaisesti, poissaoleva katse silmissään.

Putin puhumassa lännen "liikemiehistä".

Putin puhumassa lännen ”liikemiehistä”.

”Lännen liikemiesten” varallisuus perustuu yhteisten resurssien kontrolliin. Energia- ja pankkitoiminta ovat kaiken kulmakiviä. Niin kauan kuin maailmaa pidetään keinotekoisesti riippuvaisena öljystä, muodostaa se rahasammon eliitille. Isis saa pääasiallisen rahoituksensa öljykaupasta. Edellä mainitussa G20-kokouksessa Putin esitti kuvia, joissa kilometrien pituiset Isisin öljysaattueet toimittavat öljyä maailmalle. Näihin saattueisiin Venäjä on pyrkinyt iskemään. Länsimedia raportoi, että Venäjä iskee vääriin kohteisiin.

Kun Isisiltä katkaistaan rahoitus, se ei enää pysty toimimaan. Huumekauppa on toinen sen pimeän rahan lähde. Myös huumekauppaa vastaan on isketty kiihtyvällä tahdilla eri puolilla maailmaa. Yksi keino on huumeiden laillistaminen, minkä tien ovat valinneet monet Etelä-Amerikan maat ja muut seuraavat perässä. Kun valtio laillistaa huumeet, ei laiton kauppa enää kukoista.

Eliitin pimeät rahoituskanavat ovat harventuneet. Yksi jäljelle jäänyt on ihmissalakuljetus, joka on räjähtänyt huippuunsa. Syyriassa ja muissa tuhotuissa maissa ihmisille on ensin kerrottu valheita Euroopassa odottavasta paratiisista ja sitten pyydetty suuria summia rahaa vaarallisesta matkasta. Ihmisvirtojen joukkoon on ujutettu Isis-taistelijoita. Eliitti haluaa tuoda Eurooppaan täyden ”lopun aikojen” kaaoksen, jossa eletään jatkuvassa pelossa ja sekasorrossa. Ratkaisuksi ongelmiin ihmisille yritetään jälleen kerran tarjoilla fasismia.

Sanaa "pelko" on toistettu loputtomiin mediassa, mikä on yksi mind controllin muoto. Jos ihmiselle toistaa jotain asiaa, se jää alitajuntaan käytösmalliksi. Jos ihmiselle hokee "älä jännitä" ennen esiintymistä, on jännitys päällimmäisenä mielessä, ei rentous.

Sanaa ”pelko” on toistettu loputtomiin mediassa. Jos ihmiselle toistaa jotain asiaa, se jää alitajuntaan käytösmalliksi. Jos ihmiselle hokee ”älä jännitä” ennen esiintymistä, on jännitys päällimmäisenä mielessä –  ei rentous.

Illuminatin unelma kolmesta maailmansodasta

Illuminati-eliitillä on ollut vuosisatojen ajan unelma kolmesta maailmasodasta, jotka lopulta johtavat uuteen luciferiseen maailmanjärjestykseen. Albert Pike oli yksi illuminististen vapaamuurareiden arvostetuimmista ideologeista, joka kirjoitti Italian loosin johtajalle Guiseppe Mazzinille kirjeessään vuonna 1887, miten kolme maailmansotaa järjestetään keinotekoisesti ja mikä niiden tavoite on.

kaa02Pike kuvailee kirjeessään, kuinka ensimmäinen maailmansota laukaistaisiin siten, että Illuminatin agentit lietsovat erimielisyyksiä Britannian ja Saksan välille. Sodan tarkoitus olisi syöstä tsaarin valta Venäjältä, ja rakentaa Venäjästä ateistisen kommunismin linnoitus. Kommunismia käytettäisiin tuhoamaan muita hallituksia ja heikentämään uskontoja. Tämä tavoite saavutettiin.

Toinen maailmansota laitettaisiin alulle käyttämällä hyväksi fasistien ja poliittisten sionistien välisiä erimielisyyksiä. Sota täytyisi aloittaa, jotta natsismi tuhoutuu, ja jotta poliittinen sionismi on tarpeeksi vahva laittamaan alulle Israelin itsenäisen valtion Palestiinassa. Kansainvälinen kommunismi tehdään vahvaksi, jotta se tasapainottaa kristinuskoa. Kommunismi pidetään aisoissa, kunnes sitä tarvitaan lopulliseen sosiaaliseen myllerrykseen. Tämäkin Piken visio toteutui.

Kolmas maailmansota on Piken mukaan lopullinen konflikti, jossa maailma johdatetaan Luciferin vallan alle:

Kolmas maailmansota täytyy lietsoa käyttämällä hyväksi Illuminatin agenttien aiheuttamia erimielisyyksiä poliittisten sionistien ja islamilaisen maailman johtajien välille. Sota täytyy hoitaa siten, että islam (muslimien arabimaailma) ja poliittinen sionismi (Israelin valtio) yhdessä tuhoavat toinen toisensa. Sillä välin muut valtiot, jälleen kerran jakautuneina tämän asian suhteen, pakotetaan taistelemaan täydelliseen fyysiseen, moraaliseen, henkiseen ja taloudelliseen uupumukseen…

Me päästämme irti nihilistit ja ateistit, ja provosoimme valtavan sosiaalisen mullistuksen, joka kaikessa kauheudessaan selvästi osoittaa kansakunnille absoluuttisen ateismin vaikutuksen, raakalaisuuden alkulähteen ja verisimmän sekasorron. Sitten kansalaiset kaikkialla, pakotettuina puolustamaan itseään maailman vähemmistövallankumouksellisia vastaan, hävittävät nuo sivilisaation tuhoajat. Kristinuskon illuusiosta vapautunut väki, jonka deistiset henget tulevat olemaan tuosta hetkestä lähtien ilman kompassia tai suuntaa, halukkaina ideaaliin, mutta tietämättä, minne suunnata sen palvonta, saavat todellisen valon Luciferin puhtaan opin universaalin manifestaation läpi, joka viimein tuodaan julkisesti näkyville. Tämä manifestaatio johtuu yleisestä vastavaikutuksellisesta liikkeestä, joka seuraa kristinuskon ja ateismin tuhoutumista, molemmat valloitettuina ja tuhottuina samaan aikaan. (lähde)

Sekä kansallissosialismi (natsismi) että sionismi ilmaantuivat julkiseen keskusteluun termeinä vasta 1900-luvulla, mutta ne ideoitiin jo 1800-luvulla Illuminatin ajatuspajoissa. Illuminati keksi natsismin ja poliittisen sionismin. Ne ovat Illuminatin työkaluja muokata maailman tapahtumia.

Kun katsoo nykyistä Syyrian tilannetta ja pakolaisvirtoja Euroopassa, ei voi välttyä huomiolta, että negatiivinen eliitti yrittää toteuttaa Piken paljastaman ikivanhan suunnitelman viimeistä vaihetta. Muslimien, kristittyjen, juutalaisten, ateistien ja muiden ryhmien välille luodaan keinotekoisia konflikteja. Erilaiset ”vähemmistövallankumoukselliset”, militanttimuslimit, fundamentalistikristityt, uusnatsit ja anarkistit käyvät sekä toisiaan että valtaväestöä vastaan. Kun valtaväestö uupuu täydellisesti jatkuvaan levottomuuteen, sen uskotaan hyväksyvän Luciferin tuoman rauhan.

Yhdysvallat on viimeiset kuusikymmentä vuotta pommittanut, valloittanut ja tuhonnut muslimivaltioita saaden aikaan vihaa länttä kohtaan. Jokainen kotiin, kouluun, sairaalaan tai työpaikkaan osunut ohjus tai lennokki-isku on luonut katkeruutta ja vihaa. Samaan aikaan lavastetut terrori-iskut länttä kohtaan ovat ruokkineet vihaa ja epäluuloja muslimeja kohtaan. Toisaalla keinotekoisesti luotua valtiota, Israelia, tuetaan rahallisesti ja aseellisesti pitäen yllä koston kierrettä. Nämä ovat aineksia Euroopan loppunäytelmään.

 

Opposition ja totuusliikkeen manipulointi

Samat tahot, jotka rahoittivat natsi-Saksaa, perustivat myös Israelin valtion. Samat tahot haluavat myös nähdä Israelin valtion tuhoutuvan. Perustamalla juutalaisvaltion keskelle muslimialuetta haluttiin luoda jatkuva epävakauden lähde, joka tuottaa pelkoenergiaa negatiivisille olennoille. Kolmestatoista Illuminati-suvusta vain Rothschildit ovat juutalaisia. He rahoittivat natseja, osallistuivat joukkomurhaan ja sen jälkeen perustivat Israelin valtion, jonka tarkoitus on toteuttaa lopun ajan profetiat.

2000-luvun vaihteessa nainen nimeltä Svali (pseudonyymi) tuli hetkeksi esiin paljastaakseen Illuminatin salaisuuksia. Svali oli syntynyt Illuminati-sukuun, osallistunut lapsesta asti kulttimenoihin ja mind controlliin kokien traumaattisen elämän, kuten kaikki Illuminati-sukuihin syntyvät lapset. Hän kuitenkin onnistui irtautumaan kaikkialle lonkeronsa ulottavasta lahkosta aikuisiällä. Hän ehti antaa pari haastattelua, joiden jälkeen hän hävisi. Wilcock kertoi kuullensa muutama vuosi sitten huhun, jonka mukaan Svali oli yhä hengissä, mutta ei enää oman turvallisuutensa takia antanut haastatteluja.

kaa14Svali vahvisti, että natsien takana olivat illuminaatit:

Todellisuudessa Hitler ja hänen väkensä (erityisesti Himmler ja Goebbels) olivat korkean tason illuminaatteja. Illuminaatit ovat äärimmäisiä rasisteja, ja lapsena olin pakotettu leikkimään ”keskitysleiriä” sekä Virginian tilallani että myös Euroopassa eristetyissä leireissä Saksassa. (Svali)

Nämä ihmiset ovat äärimmäisiä rasisteja, mutta myös hyvin käytännöllisiä, ja ymmärtävät, että maailman valloitus ei ole mahdollista ilman ei-valkoisten rotujen apua. Siksi uskollisille hahmoille näissä maissa luvataan johtoasemia alueellaan, Illuminati-päälliköiden alaisuudessa. (Svali)

Svali myös varoittaa lankeamasta vihaliikkeiden levittämään disinformaatioon:

En myöskään koskaan luottaisi kirjallisuuteen, jonka on lähettänyt uusnatsi tai muu äärimmäinen vihaliike, koska ne on perustettu rasismille, tasapäistämiselle, herrarodun käsitteelle ja muille opinkappaleille, joita myös Illuminati ja monet muut okkulttiset ryhmät kannattavat. Yksikertaisesti sanottuna tämä ryhmä valehteli sinulle laskien sen varaan, että et tiedä natsismin olevan perustettu saksalaisten illuminaattien toimesta. (Svali)

Ne jotka pitävät NWO:ta juutalaisten sionistien salajuonena, ovat nielleet Illuminati-agenttien syötin ja levittävät eteenpäin disinformaatiota, joka palvelee eliittiä. Lisäksi heitä vastaan valtamedian on helppo hyökätä.

Yle teki jutun vaihtoehtomedioista lokeroiden ne kaikki yhteen nippuun. Jokainen salaliittoja paljastava saatiin näyttämään fasismia kannattavalta. Valtamedia veti esiin vanhan aseen, ”juutalaiskortin”. Mutta tällä kertaa Ylen kritiikki osui oikeaan, sillä osa jutussa mainitusta ”vaihtoehtomediasta” on juutalaisvastaista ja kansanryhmää kohtaan vihaa lietsovaa. Yle kaivoi näkyville Suomen valeopposition, joka on yhtä lailla disinformaatiota levittävä kuin valtamedia itse. Valeoppositio kylvää vihaa, pelkoa, kyynisyyttä ja ennakkoluuloja, jotka eivät vie ihmiskuntaa eteenpäin, vaan pitävät energiatason taantumuksellisena, mikä sopii eliitille. Illuminati pyrkii aina manipuloimaan oppositiota, joka näennäisesti paljastaa valtajuonia, mutta todellisuudessa hämmentää enemmän kuin selventää.

Magneettimedia on hyvä esimerkki siitä, miten valeopposio toimii. Ensin Magneettimedia kirjoitti ansiokkaita juttuja, joissa paljastettiin suuryhtiöiden korruptiota ja salaliittoja. Vähitellen artikkeleiden kirjoittajiksi soluttautui uusnatseja, jotka kaappasivat toimituksellisen suunnan. Magneettimediasta tuli vihamielisen ja rasistisen natsipropagandan äänitorvi. Seassa on yhä hyviä juttuja esimerkiksi lääkeyhtiöiden korruptiosta, mutta nekin alkavat vaikuttaa epäilyttäviltä valtaväestöstä, joka näkee viereisellä sivulla Hitleriä ihannoivan artikkelin.

kaa16Magneettimediasta tuli helppo maalitaulu valtamedialle. Tällä kertaa vihapuheeksi julistaminen ei ollut pelkkä salakavala keino hiljentää aito kritiikki, vaan vihapuhe ja juutalaisvastaisuus näkyivät selvästi satunnaisellekin lukijalle. Valtamedia keräsi pisteet kotiin. Samalla leimautuivat kaikki salaliittoja tutkivat juutalaisvastaisiksi rasisteiksi. Magneettimedia on siten tehnyt totuusliikkeelle enemmän hallaa kuin hyvää.

Näin Illuminati-agentit toimivat. Ne perustavat ja manipuloivat totuusliikkeitä ja oppositioita saaden ne näyttämään epäilyttäviltä valtaväestön silmissä. Jokainen salaliitoista kirjoittava halutaan saada näyttämään vihaiselta antisemitistiltä.

Sekä poliittinen sionismi että kansallissosialismi ovat kumpikin saman kolikon eri puolia. Magneettimedian taustalla vaikuttavat uusnatsit, jotka ihailevat Hitleriä ja haluavat fasistisen, rotupuhtaan Suomen naamioituen ”patriooteiksi”, ”maahanmuuttokriitikoiksi” ja ”isänmaan ystäviksi”. Ne pyrkivät kääntämään Euroopassa vallitsevan kaaoksen omaksi edukseen. Samasta kaaoksesta pyrkivät hyötymään myös toisen laidan ääriliikkeet. Vihaliikkeet ottavat toisistaan mittaa kaduilla.

Organisoitu natsipropaganda osuu maahanmuuttopolitiikkaa aidosti kritisoiviin, jotka hiljennetään valtamediassa leimaamalla heidät rasisteiksi. Todellisuudessa nykyisen pakolaiskriisin taustalla ovat hyvin synkät suunnitelmat Euroopan tuhoamiseksi, mutta sen kritisoiminen hyvin perustelluista lähtökohdista on tehty vaikeaksi. Suuri syy tähän ovat juuri oikeat rasistit, jotka ovat profiloituneet maahanmuuttokriitikoiksi. Tämä on tietenkin osa suunniteltua disinformaatiokampanjaa.

 

Vain kansainvälinen poliisioperaatio voi tuoda massaoikeudenkäynnit

Putin on painottanut viime aikoina, että Isis voidaan voittaa vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Tämä on julkinen vihjaus siitä, että jokaisen valtion on ryhdyttävä toimiin omaa negatiivista eliittiään kohtaan. Tarvitaan kansainvälinen poliisioperaatio, jossa rikolliset ”liikemiehet” otetaan kiinni ja saatetaan vastuuseen teoistaan.

kaa15Putin tietää, että ongelman ydin ei ole Isis. Isistä (joka on yhtä kuin CIA) ei voi voittaa pommittamalla Syyriaa tai ylipäätään jahtaamalla terroristeja aseet tanassa ympäri planeettaa. Se mitä kerrotaan julkisuuteen, on vain jäävuorenhuippu siitä, mitä kulissien takana tapahtuu. Kansainvälinen poliisioperaatio Illuminatia vastaan on ollut suunnitteilla jo vuosia, mutta se on aina tyrehtynyt resurssien puutteeseen ja eliitin kykyyn olla aina yhden askeleen edellä.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet negatiivisen eliitin kukistumista. Yhä useammat valtiot ovat valmiit hyppäämään BRICS-maiden liittoumaan ja saattamaan todelliset syylliset vastuuseen. Korkeamman taajuuden energiassa väkivaltaiset teot kääntyvät nopeasti tekijäänsä vastaan. Elämme tällä hetkellä hyvin jännittävää aikaa, joka johtaa positiivisen maailman syntymiseen.

Kaikki rajat poistuvat uuden teknologian myötä

On oleellista, että planeetta ensin puhdistetaan illuminaateista ja vasta sitten sallitaan uuden teknologian leviäminen. Tällöin myös kaikkien valtioiden rajat menettävät merkityksensä ja täysin vapaa liikkuvuus on arkipäivää. Vapaa liikkuvuus on vapaan maailman merkki.

Jos jokaisella on käytössään (ei välttämättä omistuksessaan) lentävä ”auto”, jolla pääsee muutamassa minuutissa maailman toiselle laidalle, niin mitä merkitystä on silloin valtioiden rajoilla? Joku voi asua vuoren kylkeen kaiverretussa asunnossa Himalajalla, piipahtaa muutamassa minuutissa Helsinkiin tapaamaan ystäviä, sitten lentää Pariisiin ja Havaijille. Iltapäivällä voisi keksiä kotonaan jotain muuta.

kaa10Kuinka tällöin valtioiden rajoja edes voitaisiin valvoa? Mihin valtioita enää tarvittaisiin? Ihmiset liikkuisivat täysin vapaasti ilman valvontaa. Tämä olisi ihmisten paratiisi mutta negatiivisen eliitin helvetti. Siksi tällaisen maailman syntyminen on pyritty kaikin tavoin estämään. Ihmisiä pyritään pitämään paikoillaan, jotta heitä olisi helpompi kontrolloida. Jokaisen valeterrori-iskun jälkeen kontrollia pyritään tiukentamaan.

Eliitti haluaa iskostaa ihmisten mieleen kauhukuvia, joissa terroristi voisi toimittaa ”ufollaan” pommin muutamassa minuutissa Pakistanin luolasta keskelle lännen suurkaupunkia. Keinotekoisen terrorismiuhan luominen on merkittävä tekosyy, miksi eliitti haluaa pantata korkealla kehittynyttä teknologiaa. Salausta perustellaan sillä, että ihmiskunta ei ole vielä henkisesti valmis.

Tähtiporttimatkustus, teleportaatioteknologia, lentävät ”autot”, vapaa energia, parantamislaitteet, virtuaalimaailmat ja monet muut teknologiat tulevat ennemmin tai myöhemmin kaikkien saataville. Maailmasta tulee väistämättä yksi suuri, yhteinen alue vailla rajoja. Valtiot, valtiorajat, tullit, rajatarkastukset, rajavalvonta, passit ja viisumit menettävät täydellisesti merkityksensä. Tulevaisuudessa ne ovat vain muinaisjäänteitä hyvin barbaarisesta maailmasta.

Liikkuvuuden lisääntyessä kulttuurien yhteensulautuminen on väistämätöntä. Uuden teknologian vapauttamisen myötä Suomesta saattaa olla enemmän lähtijöitä kuin sisään tulijoita. Etenkin talviksi Suomi autioituu, ja täällä pistäydytään vain nauttimassa lumesta ja erämaan hiljaisuudesta. Illaksi palataan kotiin lämpöön. Suomalaisuus katoaa, ja tilalle tulee ”kosminen kansalaisuus”, jossa kaikkien ymmärretään olevan yhtä.

*******

Lähteitä:

Corey Goode: Recent Meetings, Earth Alliance Agenda & Progress in Part 2/3 Article
Benjamin Fulford: Paris psy-ops is part of ongoing moves towards world government
David Wilcock: Facebook-päivitys
David Wilcock: Secret Space Program: Countdown to Exposure!
TS: Hallintarekisteri saa toimittajayhdistyksiltä kyytiä
HS: Ulkoministeri Soini: ”Tämä on yhden aikakauden loppu Euroopassa”
Sputnik News: ISIL Financed by 40 Countries, Including G20 Member States – Putin
Albert Pike and Three World Wars

China Is Canceling the Debt of the World’s Most Impoverished Nations

Michael Salla: IS RUSSIA USING WEAPONS DEVELOPED WITH EXTRATERRESTRIAL HELP IN SYRIAN CIVIL WAR?
Michel Chossudovsky: Sota ja globalisaatio. (2003) Like. (kirja)

 

Mainokset