Artikkelit

Sinisten lintuolentojen symboliikkaa

Vishnun seitsemäs avatar on Rama. Rama kuvataan usein iholtaan sinertäväksi, indigoksi tai violetiksi olennoksi, jonka päähineessä näkyy Auringon symboli.

sin6Valaistuneelta mestarilta Ramana Maharshilta kerran kysyttiin, mitä nimi Rama tarkoittaa. Hän vastasi, että ”ra” tarkoittaa henkeä, ja ”ma” tarkoittaa mieltä. Nimi Rama merkitsee siis henkimieltä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen huomio, jos on tutkinut Ra-materiaalia.

Kaikki nimet ja muodot ovat symboleja. Ne eivät ole itsessään olemassa olevia asioita. Nimet ja muodot ovat värähtelyä, joka muodostaa harhan, jossa elämme.

Kun Ra (ryhmäsielu) otti kontaktin muinaisiin egyptiläisiin, hän käytti nimeä Ra, koska se muistutti värähtelyltään hänen olemustaan. Todellisuudessa Ralla ei siis ole nimeä eikä muotoa, sillä hänen kehitystasollaan 6d:ssä nimiä ja muotoja ei tarvita.

6d-olennot ovat kehityskulussaan jo pudottaneet pois emotionaalisen ja mentaalisen kehonsa. Ne elävät tähdissä, ja tuottavat osan siitä valosta, jota meidänkin aurinkomme säteilee. Tähdet ovat luomisen keskuksia, jotka säteilevät rakkauden valoa ja pitävät yllä kaikkea elämää.

Lukemattomissa eri kulttuureissa ympäri maailman kuvataan korkeasti kehittyneillä olennoilla olevan jonkinlainen yhteys Aurinkoon. Kuvissa on runsaasti esillä Auringon symboleja.

Rama. Indigon sininen iho.

Auringon symboli Raman päähineessä.

Siniset lintuolennot hengen lähettiläinä?

Corey Goodelta on usein kysytty, miksi Palloliittouman siniset lintuolennot ovat lintuja tai pikemminkin, miksi ne ovat ottaneet linnun muodon. Corey on vastannut, että ei tiedä. Tätä asiaa on kuitenkin mielenkiintoista spekuloida.

Sinisillä lintuolennoilla on selvästi jokin läheinen yhteys Rahan. Tämä voi auttaa ymmärtämään, miksi ne ovat ottaneet lintumaisen muodon.

Taiteilija on piirtänyt kuvan Coreyn ohjeiden mukaan. Coreyn mukaan kuva ei ole tavoittanut kaikkia piirteitä. Etenkin silmien katse on todellisuudessa hieman erilainen.

Taiteilija on piirtänyt kuvan Coreyn ohjeiden mukaan. Coreyn mukaan kuva ei ole tavoittanut kaikkia piirteitä. Etenkin silmien katse on todellisuudessa hieman erilainen.

Ajatellaan hetki, että siniset lintuolennot todellakin ovat Ra, kuten moni uskoo. Yhden lain neljäs kirja käsittelee arkkityyppistä mieltä, joka on mielen syvä osa. Ra kertoo, kuinka paikallinen Logos eli Aurinko on tehnyt kosmiseen mieleen omat ”hienosäätönsä”, minkä seurauksena on syntynyt arkkityyppinen mieli, joka on osa jokaisen tässä aurinkokunnassa evoluutiota läpikäyvän olennon syvää mieltä. Arkkityyppinen mieli sisältää kuvion, jonka mukaisesti yksilöt ja sitä kautta koko ihmiskunta kehittyy 4d-tasolle.

Ran muinaisille egyptiläisille antamassa arkkityyppistä mieltä kartoittavassa tarot-järjestelmässä lintu symboloi siivekästä hengen lähettiä. Henki ei voi vapautua häkistä ja lentää vapaana, ellei sitä tietoisen mielen avulla vapauteta. Vain vapaan tahdon voima voi avata tietoisen yhteyden henkeen.

Arkkityyppi nro 1 kuvaa tietoista mieltä. Henki on häkissä, eikä voi lentää, ellei sitä tietoisesti vapauteta. Shakkikuvio symboloi polariteettia, musta ympärys alitajuntaa, jossa henki odottaa. Ympyrä kädessä on tahdon maaginen voima.

Kolmatta arkkityyppiä kuvaavassa kuvassa hengen lähettilästä symboloiva lintu on vapautunut käteen. Taustalla valaisee hengen aurinko.

Ra operoi samalta tietoisuuden tasolta kuin Pyhä Henki eli korkeampi minä. Ra korostaa moneen kertaan, että hän on Yhden lain nöyrä sanansaattaja – ei itse asia, johon tulisi keskittyä.

Ran mukaan tarot-järjestelmässä kaikki linnut viittaavat lentoon, viesteihin, liikkeeseen ja joissain tapauksissa suojeluun. Ihmiskunta on kahlinnut oman henkensä häkkiin. Materialismin aikakaudella koko hengen olemassaolo kielletään. Ihmiskunta kaipaa kipeästi toisenlaista viestiä, mitä valtamedia ja instituutiot toistavat.

Myös suojelua on tapahtunut. Koko aurinkokunta on asetettu karanteeniin. Tiedustelutietoraporttien mukaan kulissien takana on moneen kertaan estetty kolmannen maailmansodan syttyminen, vaikka negatiivinen eliitti on sitä lukemattomia kertoja yrittänyt: aseet eivät ole toimineet ratkaisevalla hetkellä, kokonaisia sukellusveneitä on kadonnut, pommit ovat osoittautuneet suutareiksi ja niin edelleen. Kaikki tämä jää tietenkin valtaväestöltä huomaamatta, mutta eliitti on hyvin tietoinen siitä, että sen suunnitelmat eivät etene toivotulla tavalla. 6d-olennot operoivat lähes aina yhtä näkymättömissä kuin ihmisen korkeampi minä. Ne toimivat synkroniteettien tasolla.

Tätä taustaa vasten Ran ilmestyminen sinisen linnun hahmossa olisi hyvin perusteltua. Lintu symboloi sanansaattajaa, suojelijaa, viestintuojaa. Se tulee hyvin korkealta tasolta. Sieltä, missä ihmisen henki, jumalainen liekki loistaa. Sinisten lintuolentojen pääviesti on tuoda hengen sanomaa, mikä saattaa usein unohtua tiedustelutietoraporttien lomassa.

Keskity joka päivä tulemaan enemmän “toisten palveluun” suuntautuneeksi. Keskity tulemaan rakastavammaksi ja keskity nostamaan värähtelyäsi ja tietoisuutesi tasoa. Opi antamaan anteeksi itsellesi ja toisille (siten vapautumaan karmasta). Tämä muuttaa planeetan värähtelyä, ihmiskunnan yhteistä tietoisuutta ja muuttaa ihmiskunnan yksi henkilö kerrallaan. He (siniset lintuolennot) sanovat, että kohtele kehoasi kuin temppeliä ja vaihda korkeasti värähtelevälle ruokavaliolle helpottamaan muita muutoksia. (Corey Goode)

 

Pallot ovat pian tehtävänsä lopussa

Sinisten lintuolentojen toimintatavat muistuttavat hyvin läheisesti Ran kuvailemaa protokollaa, jota 6d-olennot seuraavat. Ne eivät halua vetää huomiota itseensä. Sanansaattaja ei asetu itse näkyvästi esille.

Sininen lintuolento Raw-Tear-Eir oli taannoin ilmaissut Coreylle huolensa, että moni ihminen keskittyy liikaa viihdyttäviin raportteihin kuin perussanoman kuuntelemiseen ja sen todeksi elämiseen. Sinisiin lintuolentoihin, Palloliittoumaan tai valtataisteluihin liiaksi keskittyminen johtaa sivuraiteille.

Jossain vaiheessa ihmiskunta on sopeutunut uuteen energiaan, ja pallot lähtevät pois. Coreyn mukaan vain kaksi ”pallo-olentoa” jää joksikin aikaa palvelemaan ihmiskuntaa siirtymäajalla.

sin4

Nämä kaksi pallo-olentoa eivät kommunikoi avoimesti eivätkä näyttäydy ennen kuin täysimittaiset paljastukset tapahtuvat, ihmiskunta saa koko Aurinkokunnan infrastruktuurin haltuunsa (ihmisen rakentaman) ja toisiin sivilisaatioihin avataan yhteydet. Kaikki tämä tapahtuu siirtymäajalla.

Coreyn mukaan aurinkokuntaan tulleet pallot ovat lähestymässä tehtävänsä loppua. Ne vaimentavat yhä vähemmän aaltoina saapuvaa energiaa, eli päästävät sitä läpi yhä enemmän. Planeetta ja ihmiset kokevat pian korkeataajuisen energian täyden voiman.

Jossain vaiheessa pallot siis häipyvät vähin äänin. Tuolloin Maa on muuttunut 4d-siirtymävaiheen sivilisaatioksi. Sitä ennen tapahtuu paljon ja siinä tahdissa, miten kukin yksilö pystyy elämään pääviestiä todeksi ja siten nostamaan tietoisuutensa tasoa.

Ainoastaan ihminen itse voi vapauttaa henkensä häkistä, johon se on symbolisesti suljettu. Kun henki on vapaa, sen voima täytyy vielä ohjata sydämeen. Arkkityyppisen mielen ja sen toimintaa kartoittavien opetusjärjestelmien tarkoitus on informoida mieltä sen omasta luonteesta. Arkkityyppien tuntemus auttaa tuomaan mielen syviä prosesseja tietoisen mielen ymmärrykseen, ja kehittämään uskoa ja tahtoa hengen polulla.

Kurkottamalla uskon ja tahdon voimalla kohti jumalaista henkeään, ihminen voi nostaa itsensä tietoisuuden seuraavalle tasolle. Korkeataajuinen taustaenergia antaa tähän tehtävään äärimmäisen hyvän lisävoiman.

 

———————————————————————————

Arkkityypeistä Yhden laki -blogissa: Arkkityyppinen mieli ja tarot