Negatiivisen eliitin rooli tietoisuuden evoluutiossa

 

his6

Henkinen herääminen on yleensä asteittainen prosessi, johon kuuluu monia vaiheita. Yksi vaihe on sen tiedostaminen, että maailmassa juuri mikään ei ole niin kuin koululaitos tai media opettaa. Maailmaa hallitsee kulissientakainen globaali eliitti, jota ei ole valittu valtaan millään vaaleilla. Se on onnistunut manipuloimaan ja kontrolloimaan tiedettä, politiikkaa, taloutta, koulutusta, uskontoa, mediaa, henkisyyttä, historiankirjoitusta ja monia muita instituutioita, joiden varaan konsensustodellisuus rakentuu.

Negatiivisesti polarisoitunutta eliittiä kutsutaan monilla nimillä, kuten Illuminati, the Cabal, Perhe (salaliitto, salaseura) tai Luciferin palvojat. Internet on täynnä keskustelupalstoja, blogeja ja sivustoja, jotka on omistettu Illuminatin juonien paljastamiseen.

Eliitin poliittiset ja taloudelliset intressit maailmanvalloitussuunnitelmineen ovat suhteellisen nopeasti jäljitettävissä tutkimalla historiaa ja seuraamalla taloutta ja politiikkaa. Mutta yleensä kaikkein oleellisin asia jätetään tarkastelematta: Mikä on negatiivisen eliitin rooli tietoisuuden evoluutiossa? Miksi negatiivinen eliitti on olemassa? Miksi sen sallitaan toimia kuin se toimii?

 

Lucifer ja tietoisuuden evoluutio

Ran mukaan universumin alkuaikoina ei ollut negatiivista ja positiivista polkua. Tämä johtui siitä, että ei ollut myöskään unohduksen verhoa, jonka läpi nykyisin joudutaan kulkemaan aina inkarnoiduttaessa uuteen kehoon. Kaikki tiesivät olevansa yksi Luoja. Siten kukaan ei luonnollisestikaan kääntynyt itseään vastaan.

Täydellinen muistin ja mielen tasojen säilyminen aiheutti sen, että kehitystä mihinkään suuntaan ei tapahtunut. Kaikki elivät jatkuvassa ekstaasissa ja pidemmän päälle se alkoi yksinkertaisesti tuntua tylsältä. Kukaan ei nähnyt syytä kehittää itseään, koska pelin luonne oli jo heti alusta asti selvillä. Logos päätti lisätä elämänpelin vaihtelevuutta ja asetti unohduksen verhon eri inkarnaatioiden välille. Tämän jälkeen alkoi tapahtua ja elämään tuli lisää draamaa.

kaksi polkuaKolmannesta tiheydestä muodostui valinnan tiheys, jossa mahdollistui negatiivisen polun kulkeminen. Polariteetin ulkopuolella eli kuudennesta tiheydestä ja siitä ylöspäin olevien olentojen velvollisuus on sallia vapaan tahdon lain mukaisesti yhtäläiset mahdollisuudet valita negatiivinen tai positiivinen polku.

On melkein väistämätöntä, että kaikille sekoitetun sadonkorjuun planeetoille (kuten Maa, Mars, Maldek jne.) muodostuu negatiivinen eliitti, joka pyrkii orjuuttamaan toiset. Maa ei siten ole mikään poikkeus. Elitismin käsite kuuluu negatiiviseen polarisaatioon – tunne olemisesta toisia parempi, toisten yläpuolelle nouseminen ja siten oikeutus erikoiskohteluun.

Maa-planeetan negatiivinen eliitti koostuu useammasta kilpailevasta ryhmästä. Osa seuraa olentoa, jota se kutsuu Luciferiksi. Raamatussa Lucifer kuvataan Jumalan kirkkaimmaksi enkeliksi, joka lankesi syntiin. Tämä on hyvin vertauskuvallinen symbolinen tarina. Luciferilla on tärkeä rooli tietoisuuden evoluutiossa, koska se tarjoaa mahdollisuuden negatiiviseen ja positiiviseen polkuun, mikä oli Luojan suunnitelma:

Ra: Tässä kontekstissa voit nähdä Luciferiksi kutsumanne todellisena valontuojana, koska tieto hyvästä ja pahasta joudutti tämän Logoksen (galaktinen luoja) entiteettejä Eedenin kaltaisista olosuhteista, joissa oli jatkuva tyytyväisyys, tarjoten sykäyksen liikkua, työskennellä ja oppia. (k4, s77, 21)

Lucifer on hyödyllisempää mieltää negatiivisiksi voimiksi kuin persoonalliseksi olennoksi. Negatiivisten voimien ilmaantuminen tarjosi kimmokkeen henkiseen kasvuun. Luciferiset voimat stimuloivat halua muutokseen ja kehittymiseen. Tieto ilman rakkautta on negatiivinen voima.

Tällä planeetalla on koettu niin paljon vastoinkäymisiä, että jo melkein jokainen haluaa muutosta. Negatiivinen eliitti on tarjonnut puitteet vuosituhansien kärsimykselle, mikä on hionut ihmiskuntaa kuin kitka. Kun valtava paine ja kuumuus kohdistuvat hiileen, muuttuu se timantiksi. Samaan tapaan ihminen muuttuu, kun siihen kohdistuu henkinen paine. Tällöin tietoisuuden ja todellisen muutoksen halu ja tarve tulevat polttaviksi.

 

Ihmisten oma käytös pitää yllä negatiivista eliittiä

Eliitin on helppo hallita ihmisiä, jotka tuntevat itsensä toisistaan erillisiksi. Sen ei tarvitse kuin antaa lisää ruokaa erillisyyden tunteelle. Ihmiset itse valitsevat, tuntevatko he vetovoimaa tarjottua ruokaa kohtaan.

Maa-planeettaa vuosituhansia hallinnut negatiivinen eliitti on tarjonnut opetuksen. Sen valta ei olisi ollut mahdollista, jos harmonia olisi vallinnut ihmisten välillä. Negatiivinen eliitti ei ole mikään muu kuin kollektiivisten ajatusten tuotos. Se on kaiken vihan, kateuden, ylpeyden, ylimielisyyden, pelon, ahneuden, vallanhimon, itsekkyyden ja muun negatiivisuuden ulkoinen manifestaatio. Eliitti on heijastus meistä itsestämme. Se on oma varjopuolemme, jonka olemassaolon haluamme kieltää – tai ainakin tähän asti. Kun positiivinen tietoisuus kasvaa ja yhä useampi valitsee oman varjopuolensa parantamisen, niin myös elistismin valta rapistuu samaa tahtia

maa6Se mitä tapahtuu joka päivä kotien, koulujen, työpaikkojen ja ihmissuhteiden sisällä, joko ruokkii kollektiivista ”mörköä” tai näännyttää sen nälkään. Ryhmien sisäisistä ihmissuhderiidoista, nokittelusta, valtaklikeistä ja statustaisteluista ei voi syyttää ulkopuolisia voimia. Illuminati ei pakota Mattia valehtelemaan Jussin selän takana ja eristämään tätä muusta työyhteisöstä. Illuminati ei aiheuta, että Maija pettää miestään salassa. Ei ole Illuminatin vika, että ihmiset levittävät toisistaan ilkeitä juoruja. Tavalliset koulut ja työpaikat ovat täynnä klikkejä, joihin kuuluvat pyrkivät vahvistamaan omaa valtaansa toisten kustannuksella. Klikkiin kuulumaton saattaa huomata, että hän joutuu tekemään työpaikallaan kaikki epämieluisat työt tai saa kurjimmat työvuorot. Kun tämä negatiivinen arkipäivän käytös suurennetaan globaaliin mittakaavaan, on syntynyt negatiivinen eliitti. Siten globaalisti salassa juonitteleva negatiivinen eliitti toimii peilinä ja suurennuslasina, josta voi nähdä omat negatiiviset piirteensä. Sen jälkeen piirteet voi analysoida, käsitellä, hyväksyä, antaa anteeksi ja pitää huolen, että ei enää itse osallistu negatiivisen energian tuottamiseen.

Joka kerta kun pystyy valitsemaan rakastavan käytöksen ilkeämielisen sijaan, on se ”ei”-ääni eliitin vallan jatkumiselle tällä planeetalla. Sen sijaan jos huutaa netissä kaikki illat naama punaisena kuolemaa illuminaateille, mutta päivisin pelaa itse samoja valtapelejä koulussa tai työpaikallaan, on se ”kyllä”-ääni, eikä mikään muutu. On usein helpompi nähdä roska veljen silmässä kuin hirsi omassaan. Monet ihmiset taistelevat tietämättään negatiivista eliittiä vastaan, vaikka eivät olisi siitä koskaan kuulleet. Toiset taas pelaavat sen hyväksi, vaikka käyttävät lähes koko valveillaoloaikansa sen juonien selvittelyyn.

 

Negatiivinen eliitti toimii globaalina herätyskellona

Negatiivisen eliitin masinoima 9/11-isku vuonna 2001 nähdään yleensä alkuna kehityskululle, joka johtaa poliisivaltioon, täydelliseen vapauden menetykseen ja yhä lisääntyvään kurjuuteen. Jos kuitenkin tarkastelee asiaa syvemmin, voi huomata, että tämä terrori-isku sai monet kyseenalaistamaan asioita, joita aikaisemmin pidettiin itsestäänselvyytenä, kuten valtioiden johdossa olevien henkilöiden toimiminen pyyteettömästi kansalaisten hyväksi. Siten 9/11 toimi planetaarisena herätyskellona, joka herätti monet unestaan – kysymään kysymyksiä, joita he eivät koskaan aikaisemmin olleet kysyneet. Näin negatiivinen eliitti tarjosi vastoin alkuperäistä tavoitettaan stimulantin henkiselle kasvulle. Se samalla sinetöi oman vaikutusvaltansa lopun tällä planeetalla. Lucifeeristen voimien tarkoitus on todellakin jouduttaa kasvua.

 neg7

Vastuu on ihmisillä itsellään

Yksi positiivisen polun tärkeä oppi on ymmärtää, että kaikki on osa Luojaa, osa itseä. Pelko ja viha vain lisäävät negatiivisen eliitin valtaa. Siksi eliitti ei katoa sitä vihaamalla, kuten eivät katoa oman henkilökohtaisen elämämme epäkohdatkaan. Ne vain vahvistuvat. Negatiivinen eliitti ei ole yksin vastuussa sodista, ympäristötuhoista, köyhyydestä ja muusta kurjuudesta, vaan kaikki maailman epäkohdat ovat kollektiivisesti tuotettuja. Jos oman varjopuolen annetaan kasvaa liian voimakkaaksi tai siihen ei edes kiinnitetä huomiota ikään kuin sitä ei olisi olemassa, näkyy se myös negatiivisten voimien kollektiivisena kasvuna. Negatiivisen eliitin syyttäminen maailman ongelmista on vastuun pakoilua.

Viha on voimakasta energiaa, joka lisää kohteensa pysyvyyttä. Rakkaus, ymmärrys ja anteeksianto ovat avain epäkohtien poistamiseen. Ymmärrys ei tarkoita, että meidän pitäisi sallia esimerkiksi kammottavan väkivallan kohdistuminen elämäämme. Ymmärrys tarkoittaa, että me hyväksymme negatiivisuuden olemassaolon osana tätä kolmannen tiheyden illuusiota. Pahuus on osa meitä. Pahuuden olemassaolo mahdollistaa valon loistamisen entistä kirkkaampana – valon joka on meidän todellinen luontomme. Pahuus on illuusio, joka ei kestä valoa, jota kohden me kuljemme.

Negatiivinen eliitti haluaa valon sijaan pyrkiä kohti omaa paratiisiaan. Tulevassa sadonkorjuussa ne eliitin jäsenet, jotka ovat henkisellä polullaan pystyneet polarisoitumaan riittävälle tasolle eli vähintään 95 % pelkkään itsensä rakastamiseen (ehdollinen rakkaus) universaalin rakkauden sijaan, nousevat negatiiviseen neljänteen tiheyteen. Tämä on yhtä kunnioitettava Luojan tuntemisen keino kuin positiivinen polarisoituminen. Tiet yhtyvät kuudennessa tiheydessä.

 

Oman varjopuolen tunteminen

Miksi negatiivisuutta kannattaa tutkia ja käsitellä? Miksi tutkia negatiivisen adeptin kehitystä eikä pelkästään tarkastella positiivista? On äärimmäisen tärkeää tietää, miten negatiivinen polku eroaa positiivisesta silloin, kun itse kulkee positiivista. Vain tutkimalla elämää kokonaisuudessaan, voidaan elämä oppia täydellisesti tuntemaan. Positiivisella polulla pyritään täyteen itsetuntemukseen, jolloin on tunnettava myös itsensä varjopuoli – mielen synkimmät aspektit – jolloin ne voidaan tuoda valoon tarkasteltaviksi, hyväksyttäviksi ja tasapainotettaviksi. Jos pimeän puolen olemassaolo kielletään, ei itseä pystytä tuntemaan täydellisesti. Osa mielen aspekteista jää pimentoon. Pystyäkseen tuntemaan valon, on tunnistettava myös sen varjo. Varjopuoli pitää sisällään ne ominaisuudet, joita pidämme itsessämme kaikkein alhaisimpina ja joiden olemassaolon haluamme siksi usein kieltää. Varjopuoli konkretisoituu ulkoisena manifestaationa negatiivisella polulla kulkijoissa. Kaikki on kuitenkin osa itseä, ei ole olemassa kuin yksi olento, joka sisältään kaiken. Varjopuolta on vihaamisen sijaan opittava rakastamaan.

neg9On äärimmäisen opettavaista tietää, että kontrolli ja tukahdutus johtavat erilaiseen lopputulokseen ja kehitykseen kuin hyväksyntä ja tasapainottaminen. Negatiivisen polun tutkiminen auttaa ymmärtämään positiivista polkua. Miten muutoin voisi ollakaan, koska positiivista polarisaatiota ei olisi olemassa ilman negatiivista.

Liika keskittyminen negatiivisesti polarisoituneiden tekemisiin, kuten esimerkiksi Illuminatin salaliittoihin, saattaa kuitenkin viedä totuuden etsinnän harhapolulle. Se mihin keskittyy, voimistuu. Jos käyttää kaiket päivät salaliittosivujen selaamiseen ja laiminlyö muun etsinnän, voi jonkin ajan kuluttua näyttää siltä, että pimeys on ottamassa vallan maapallolla. Osa salaliittoteoreetikoista on rakentanut Illuminatista niin voimakkaan, että se alkaa vaikuttaa Luojaa vahvemmalta ollen kaikkialla, kaiken aikaa, kaikentietävä ja kaikkivaltias. Illuminati alkaa vaikuttaa siltä, mikä on todellista. Tällainen on Illuminatin palvomista, sen jumalaksi tekemistä.

Valo on todellisuutta, pimeys on illuusiota. Pimeys ei voi koskaan kasvaa valoa suuremmaksi. Kun aurinko langettaa säteensä pimeään huoneeseen, sen ei tarvitse ponnistella vähääkään. Pimeys kaikkoaa itsestään kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan.

Tämä artikkeli on hyvä päättää Äiti Meeran sanoihin:

Pahojen ihmisten vihaaminen ei muuta heitä – rakastaminen muuttaa heidät. – Äiti Meera

Advertisement