Yliminä, synkronisiteetti ja kaiken samanaikaisuus

his30

Vain tutkimalla itseään tässä hetkessä, voi oivaltaa todellisen olemuksensa. ”Kuka minä olen?” on ensimmäinen ja viimeinen kysymys totuudenetsijän tiellä.

  Kaiken samanaikaisuus

Ran mukaan mieli/keho/henki-totaliteetti (vrt. mieli/keho/henki-kompleksiin) on kaikkien rinnakkaisten todellisuuksien kokonaisuus. Se on kaikki, mitä on tapahtunut, tulee tapahtumaan ja voi tapahtua. Jane Robertsin kanavoima Seth puhuu laajasti näistä mahdollisista todellisuuksista. Luoja haluaa aina kokea kaiken ja tapahtumien kaikki mahdolliset versiot ja vaihtoehdot. Aina kun mietit jotain tärkeää valintaa, luot tällöin yhden tai useamman rinnakkaisen todellisuuden, joissa kaikki eri valittavana olevat mahdollisuudet toteutuvat. Mikään ei jää koskaan kokematta.

Moni pohtii menneissä elämissä mahdollisesti tekemiään virheitä tai onnistumisia ja yrittää sitä kautta ymmärtää nykyistä elämäänsä. Todellisuudessa ”menneet” elämät tapahtuvat juuri nyt. Entiteetti elää juuri nyt kaikissa menneissä elämissään. Ne eivät koskaan loppuneet – tai koskaan alkaneet. Mieli/keho/henki-totaliteetti on kokonaisuus, joka elää yhtä aikaa menneessä, nykyisessä, tulevassa ja rinnakkaisissa todellisuuksissa. Se on rajaton.

Rinnakkaiset ja vaihtoehtoiset todellisuudet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ne muuttuvat oman olemuksen muuttuessasi. Tämän vuoksi ei koskaan kuule valaistuneen mestarin opettavan, että on lähdettävä tutkimaan itseään tarkastelemalla ensin aikaisempia inkarnaatioita. Toki se voi olla hauskaa ja äärimmäisen mielenkiintoista ja tarjota eväitä henkiselle kasvulle, mutta se ei ole kuitenkaan ensisijainen itsensä tutkimisen väline. Menneiden elämien tutkiminenkin tapahtuu tässä hetkessä – ajassa eteen ja taaksepäin matkustaminen tapahtuvat aina nyt.

Monissa opeissa jälleensyntyminen on ymmärretty hyvin mekaaniseksi prosessiksi: yhdessä elämässä kerätään karmaa ja seuraavaan synnytään kokemaan sen seuraukset. Tehdyt teot ovat kuin kiveen hakattuja muuttumattomia kuvasarjoja. Todellisuudessa nuo kuvat ovat kokoajan eläviä, liikkuvia ja muuttuvia. Mikään universumissa ei ole paikoillaan ja pysyvää. Kun muutos tapahtuu tässä hetkessä, muuttuu myös siihen sidoksissa oleva energia eli menneisyys ja tulevaisuus.

kai7

Ajan harhasta ja tapahtumisen yhtäaikaisuuden näkökulmasta tarkastellen ei ole kuin yksi elämä, jonka kaikkein tärkein aika on nyt. Nykyhetki on ainoa hetki, jolla on voimaa muuttaa asioita. Siksi se on niin tärkeä hetki. Egomieli tykkää aina vaellella joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Mitä teet nyt, mitä ajattelet nyt, vaikuttaa kaikkiin menneisiin, tuleviin ja rinnakkaisiin todellisuuksiin. Tekemiesi valintojen vaikutukset heijastuvat jollain tavalla kaikkien sinusta olevien versioiden elämään.

 

Korkeampi minä on itsesi tulevaisuudesta

Koska kaikki tapahtuu aina ikuisessa nykyhetkessä, niin myös jokaisen entiteetin tietoisuuden kehityskulkukin on saavuttanut jo päämääränsä kulkien kaikkien tiheyksien kautta seitsemänteen tiheyteen. Totaalinen itse tai mieli/keho/henki-totaliteetti (vrt. mieli/keho/henki-kompleksiin) on kaikki, mitä on tapahtunut niin rinnakkaisissa kuin vaihtoehtoisissa todellisuuksissa. Se sisältää kaiken kokemuksen. Se on 7D-entiteetti, joka ei ole millään tavalla sidottu aikaan vaan toimii ikuisessa nykyhetkessä.

Kun sielu saapuu seitsemännen tiheyden keskitasolle, sen viimeinen teko ennen Luojan kaikkeuteen sulautumista on antaa valtava kokemusten muistipankki käyttöön kuudennen tiheyden minälle, joka muodostaa siitä kaikkia muita itsen alempia osia ohjaavan korkeamman minän. (Kutsutaan myös monilla muilla nimillä kuten yliminä, ylisielu ja niin edelleen. Kristillisyydessä se tunnetaan Pyhänä Henkenä. Kristitty etsii elämässään Pyhän Hengen johdatusta.)

Tämä kuudennen tiheyden keskitasolta tuleva yliminä ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Sen tehtävä on auttaa kaikkia aikaisempia olemismuotojaan tulemaan Itseksi.

Ra: Yliminä on manifestaatio, joka on annettu lahjaksi loppupuolen kuudennen tiheyden entiteetille sen tulevaisuuden itseydeltä. Keskitason seitsemännen tiheyden viimeinen teko ennen kääntymistä kohti Luojan kaikkeutta ja henkisen massan saavuttamista, on antaa korkeamman minän resurssit kuudennen tiheyden itselle.

Tämä kuudennen tiheyden minä tarjoaa kokemusten elävän muistipankin korkeammalla minälle. Tietäen tämän voit nähdä itsesi, yliminäsi ja mieli/keho/henki-totaliteettisi yhtenä. Ne ovat sama olento. (k2, s37, 69)

Jokaisella sielulla on oma totaalinen itse, kaiken kehityksen lopputulos eli mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetti, joka tarjoaa resurssit yliminän käyttöön. Kun planeetallinen sieluja muodostaa sosiaalisen ryhmämuistin eli saavuttaa ryhmätietoisuuden, myös tällainen ryhmä saa oppaakseen yliminän. Kaikki pitkäaikaisesti yhteen suuntaan työskentelevät ryhmät voivat muodostaa yliminän. Siten entiteettiä opastaa sekä henkilökohtainen yliminä että ryhmätasolla ryhmätietoisuuden mukana muodostunut yliminä tai useammat yliminuudet, jotka ovat kaikki yhtä.

kai5

Yliminä siis tulee kuudennen tiheyden keskitasolta, jossa ei enää ole polariteettia, joten kaikki yliminät ovat positiivisia. Siten myös negatiivisen polun kulkijalla on positiivinen yliminä. Negatiivinen polku on luonteeltaan erillisyyden polku, ja ensimmäinen erkaantuminen on oman itsensä todellisesta olemuksesta, joten negatiivisesti polarisoituneen entiteetin ei ole mahdollista muodostaa selkeää yhteyttä yliminäänsä, vaan yhteyden väliin jää aina jonkinasteinen harso. Yhteys vähitellen tukahtuu, jolloin polun kulkija alkaa menettää yhä enemmän sielunsa energiaa, ja lopulta se on pakotettu vaihtamaan polariteettia, mikäli se haluaa jatkaa kehittymistään.

Sen sijaan positiivisella polulla tietoisen yhteyden saaminen yliminään on yksi merkittävä virstanpylväs henkisyydessä. Tällöin on vihdoin saavutettu yhteys omaan sisimpään, yliminän ylitietoisuuteen. Yliminä ”sijaitsee” tietoisuuden syvässä osassa, jossa kaikki aika on samanaikaista. Se on hyvin korkea tietoisuuden taso, jota totuudenetsijä tavoittelee ja joksi se lopulta tulee ennen kuin sulautuu täydellisesti takaisin Luojaksi. Yliminää kutsutaan myös maagiseksi persoonallisuudeksi, jonka pääominaisuuksia ovat rakkaus, viisaus ja voima. Se on tulevaisuuden versio etsijästä, joka on kasvanut viisaudessaan, rakkaudessaan ja hengen voimassaan täydelliseksi.

Yliminällä on täysi tietoisuus kaikista aikaisimmista inkarnaatioistaan. Ajan samanaikaisuudesta johtuen se myös auttaa samaan aikaan jokaista inkarnaatiotaan. Sinun yliminäsi auttaa siis juuri tällä hetkellä jokaista inkarnaatioitasi – niin nykyistä edeltäviä kuin tuleviakin. Jokainen muutos vaikuttaa inkarnaatioiden kokonaisuuteen. Ikuinen nykyhetki yhdistää inkarnaatiot toisiinsa, kuten kaiken muunkin universumissa. Tästä johtuen tuhansia vuosia lineaarisessa ajassa toisistaan näennäisesti erillään elävien inkarnaatioiden välille on mahdollista rakentaa uskomattomia synkronisiteetteja. Synkronisiteetit voivat tapahtua yksilölle tai kokonaiselle kansakunnalle.

 

 Ohjaus tapahtuu vapaata tahtoa kunnioittaen

Vapaan tahdon laki on oleellista yliminän johdatuksessa. Yliminä kommunikoi ja johdattaa monella tavalla. Jotta vapaa tahto säilyisi, on kommunikoinnin oltava hienovaraista ja etsijällä on oltava mahdollisuus tukahduttaa sisäinen äänensä ja kulkea ”harhapoluilla”. Henkistä kehitystä ei voisi tapahtua, jos autoritaarinen johdatus estäisi kaikki harha-askeleet.

Ra: Yliminä suojelee, kun on mahdollista, ja opastaa pyydettäessä, mutta vapaan tahdon voima on oleellisinta. Näennäiset determinismin ja vapaan tahdon ristiriidat sulavat pois, kun hyväksytään, että on sellainen asia kuin todellinen yhtäaikaisuus. Yliminä on lopputulos kaikesta kehityksestä, jonka mieli/keho/henki-kompleksi on kokenut siihen pisteeseen saakka (toisin sanoen kuudennen tiheyden loppuun). (k3, s70, 150)

Tulevaisuus ei ole koskaan ennalta määrätty. Tulevaisuus on aina joukko mahdollisia todellisuuksia, eri aikalinjoja, joista kullakin hetkellä yhdellä on suurempi todennäköisyys toteutua kuin toisilla. Yliminä ei ole sidottu aikaan, joten se esteettä näkee tämän mahdollisten tulevaisuudenhaarojen joukon, joka johtaa siihen itseensä. Tätä tietämystä hyväksi käyttäen se asettaa alemman itsensä eteen erilaisia katalyytteja – tapahtumia, kohtaamisia, ”sattumia” – joihin se toivoo itsensä alemman osan reagoivan tavalla, joka saa aikaan henkistä kasvua kuljettaen polulla eteenpäin.

Ra: Siten yliminä on kuin kartta, jossa määränpää tiedetään ja tiet näytetään ja jossa matkustaja on jo saavuttanut määränpäänsä jossain universumissa… ehkä tässä. Määränpäässä yliminä katsoo taaksepäin tiellä, jota on matkustettu… ja avustaa matkustajaa saapumaan maaliin helpommalla tavalla.

Joten yliminä voi ohjelmoida entiteetin tiettyihin opetuksiin ja ennalta asetettuihin rajoituksiin, mutta loppu riippuu entiteetin vapaasta valinnasta.(k2, s36, 64)

Kulkijalla on kuitenkin aina vapaus valita, miten se reagoi yliminän ennalta asettamiin oppimistilanteisiin. Se voi jättää oppimisen täyden potentiaalin käyttämättä ja valita toimivansa tilanteessa siten, että epätodennäköisin aikalinja toteutuu – se tulevaisuus, jonka yliminä odotti kaikkein vähiten toteutuvan. Koska yliminä ei siis ennalta näe, minkä valinnan ohjattava tekee, myös se kokoajan oppii itsestään seuratessaan valintoja. Oppiminen on aina kaksisuuntaista. Koko luomisessa on kyse siitä, että pienin osa oppii suurimmalta ja suurin pienimmältä. Ja todellisuudessa on vain yksi oppija – Luoja joka haluaa tuntea itsensä.

kai1

Aina kun tapahtuu valinta, joka ei ole kaikkein ihanteellisin evoluution kannalta – toisin sanoen ohjattava kasaa itselleen lisää karmaa – kalibroi yliminä lähestymistapansa uudelleen. Se toistuvasti säätää ohjaustaan sen mukaan, miten ohjattava reagoi. Aina on kuitenkin vapaus valita, mikä takaa, että vapaan tahdon laki ei rikkoudu. Yliminä on kuin viisas ja rakastava vanhempi, jonka kärsivällisyys on loputonta. Se sallii lapsen kokeilla ja tutkia vapaasti, mutta pitää kuitenkin huolen, että kokeilu ei koskaan johda tarpeettomiin kärsimyksiin.

Korkeammalta tietoisuuden tasolta tarkasteltuna ei ole olemassa harha-askelia. Elämässä on se lohdullinen puoli, että koskaan ei voi valita väärin. Ra toteaa, että elämässä ei ole virheitä – on vain yllätyksiä. Koskaan ei voi valita siten, että se johtaisi tuhoisaan tai anteeksiantamattomaan lopputulokseen. Jokainen valinta tuottaa kokemuksen, jonka Luoja ottaa kiitollisena vastaan. Toiset valinnat vievät suoremmin kohti Luojan täydellistä tuntemista ja toiset epäsuoremmin. Mikään ei kuitenkaan ole väärin. On tarpeetonta tuntea pelkoa, että elämässä voisi ajautua sivuraiteille. Ei ole menetettyä aikaa eikä hukattuja tilaisuuksia. Aika ja tilaisuudet eivät koskaan lopu kesken. Elämä ei voi valua hukkaan, sillä kaikki kokemukset opettavat jotain. ”Hukatut” tilaisuudet tulevat vastaan uudelleen.

Ainoastaan itsensä rajoittanut mieli voi alkaa uskoa, että jotain on perusteellisesti menetetty, ja tämän pohjalta vaipua epätoivoon. Tällainen tila ei kuitenkaan ole todellista, ja se haihtuu pois, kun entiteetti alkaa jälleen uskoa itseensä ja löytää omat rajattomat mahdollisuutensa. Myös kaikki halut toteutuvat ennemmin tai myöhemmin, tässä inkarnaatiossa tai seuraavissa, mutta juuri siksi haluihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Osa haluista tuottaa kärsimystä, ja niiden toteuttamiset ja seurausten kokeminen vaativat lisäinkarnaatioita.

 

Synkronisiteetit johdatuksena

Kaikki yliminät tulevat ykseyden tiheydestä. Siten esimerkiksi tämän planeetan kaikkien ihmisten yliminät toimivat kuin yksi yhdistynyt tietoisuus. Yliminän tasolla ihmiset tietävät ja tuntevat läpikotaisin toistensa unet, halut, pelot, toiveet, tunteet ja ajatukset. Tämä mahdollistaa äärimmäisen tarkkaan laaditun johdatuksen. Tämä mahdollistaa yli-inhimillisen taitavat synkronisiteetit.

Carl Jungin mukaan synkronisiteetti tarkoittaa, että kaksi tai useampi tapahtumaa vaikuttaa liittyvän merkityksellisellä tavalla toisiinsa ilman näkyvää syy-yhteyttä. Synkronisiteetit ovat merkityksellisiä nimenomaan kokijalleen itselle.

kai6

Ei ole sattumaa, että juuri oikealla hetkellä kohtaa jonkun tietyn ihmisen, kirjan, viestin, tapahtuman tai tilanteen. Päässä saattaa pyöriä jokin ajatus ja samassa siihen liittyvä kirja näkyy kirjaston hyllyssä tai ohiajavan rekan kyljessä näkyy mainos, joka liittyy ajatukseen aivan kuin kertoakseen, että nyt olet oikeilla jäljillä. Mitä enemmän henkisellä tiellä edetään, sitä enemmän elämään alkaa ilmestyä kummia yhteensattumia, synkronisiteetteja. Yliminä johdattaa aina sinne, missä tietty oppi omaksutaan parhaiten. Joskus tietoinen mieli saattaa pistää vastaan ja kapinoida jotain kokemusta, joka tuntuu epämiellyttävältä, mutta yliminä tietää, miten kulkija kohtaa itsensä parhaiten.

Synkronisiteetit ovat entiteetin kehityksessä yksi merkittävä yliminän keino, jolla häntä hienovaraisesti herätellään 3D-unesta. Yliminän kädenjäljen todellisuuden rakentajana voi havaita monista vihjeistä. Yksi tämän ajan tunnetuimmista yliminän kommunikoinneista ovat toistuvat säännölliset numerosarjat, kuten kellossa tai muissa numerotauluissa ”kummittelevat” 11:11, 22:22, 10:10, 12:12, 15:15, 3:33 ja niin edelleen. Yliminä pystyy kontrolloimaan todellisuutta siten, että jostain syystä kelloa tulee aina vilkaistua silloin, kun tietty numerosarja esiintyy.

Toisinaan suorastaan mahdottomalta tuntuvat yhteensattumat laittavat ajattelemaan, että jospa kaikki ei olekaan sattumaan? Ehkä elämällä onkin jokin tarkoitus? Ehkä ylivoimaisen suuri äly ohjaa kaikkea kulissien takaa? Ehkä en olekaan sattumanvaraisesti toimivien voimien armoilla vaan kaikella on tarkoitus? En olekaan kylmässä ja välinpitämättömässä universumissa yksin.

Vain sellaiset entiteetit ovat ”sattumien armoilla”, jotka eivät vielä ole ymmärtäneet mielen, kehon ja hengen evoluution luonnetta ja mekanismeja. Kun yhteys yliminään muodostuu, voi alkaa huomata jokapäiväisessä elämässään korkeamman älyn johdatuksen.

Toisinaan kerta kaikkiaan ihmisjärjen ylittävät yhteensattumat osoittavat, miten ääretön äly ohjaa tapahtumia kulissien takaa. Joskus vuosien tai jopa vuosisatojen tai vuosituhansien väliset asiat loksahtavat yhteen kuin saumattomaksi jatkumoksi. Tämän käsittäminen ylittää ihmisen vajavaisen älyn, jolloin mieli usein hellittää otteensa ja vaipuu pyhyyden tunteeseen: ”Tietoisuus, jota nyt koen, on vain pieni osa suurempaa yhteistä tietoisuuden kenttää, johon se saumattomasti kuuluu. Erillisyys on harhaa. Tuo äly tietää minusta kaiken, kaikkein salaisimmatkin ajatukseni ja sellaisetkin asiat, joita en edes tiedosta.”

kai4

Tämän oivaltaminen laittaa pohtimaan myös vapaan tahdon paradoksia: ”Uskoin itse vapaasti valitsevani, milloin katsoin kelloa. Uskoin itse valitsevani kulkureittini, kun hetken mielijohteesta käännyinkin tutulta reitiltä sivupolulle. Sitten huomasin, että seisoin tasan klo 21:21 kadun kulmassa talonnumero 21 kohdalla, jolloin ohi ajoi rekka. Sen kyljessä näkyi numero 21, joka luki myös vastaantulevan opiskelukaverini paidassa, jonka hän oli viime hetken mielijohteesta laittanut aamulla päälleen. Kaikilla kolmella oli vapaa tahto: minulla, rekkakuskilla ja vastaantulevalla ystävälläni. Miten tämä on mahdollista, jos meillä kaikilla on vapaa tahto? Miten paljon ihmisellä ylipäätään on vapaata tahtoa ja miten paljon ihminen on vain näyttelijä, joka näyttelee käsikirjoitusta, jota ohjaa korkeamman älyn ohjaaja? Miten paljon minä todella ymmärrän tästä elämästä? Kuinka paljon minulla on todellista kontrollia elämääni?”

Kun lähtee tutkimaan elämän mysteeriä, lopulta paljastuu, että tuo ohjaava voima ei ole itsestä ulkopuolinen, vaan se on oma Itse, korkeammalta kehitystasolta johdatusta antava ääretön äly. Kaikki liittyy toisiinsa. Kaikki on yhtä: minä, rekkakuski, ystäväni, aika ja avaruus. Sama voima, joka ohjaa minua, ohjaa koko luomakuntaa.

 

Unet johdatuksena

Toinen merkittävä tapa, jolla yliminä kommunikoi, on unessa symbolien kautta. Omia uniaan tarkkailemalla ja niiden symbolisia merkityksiä analysoimalla voi päästä selville siitä, mitä vahvuuksia ja heikkouksia omassa henkisessä kehityksessä on. Kun saavutetaan tietty minimitasapaino, alkaa unien merkitys muuttua yhä syvällisemmäksi. Unet kertovat asioista symbolein, jotka ovat jokaisella persoonallisia. Siksi erilaiset unientulkintakirjat voivat auttaa vain osittain. Jokainen unen ihminen, eläin, esine, asia, tilanne ja tunne toimivat symboleina, joiden merkityksen voi vain unen kokija tietää

Advertisement