Maan karanteeni ja rinnakkainen aikalinja

his41

Aurinkokunnassamme unohduksen verho on poikkeuksellisen tiheä. Tämä aiheuttaa vahvan erillisyyden tunteen, jonka läpäisemiseen tarvitaan paljon tietoisuuden työstämistä. Erillisyyden tunne on aiheuttanut ongelmia. Vain yksi planeetta aurinkokunnassamme, Venus, on kokenut onnistuneen sadonkorjuun. Maldekilaiset räjäyttivät oman planeettansa kappaleiksi ja Marsilaiset tuhosivat biosfäärinsä. Nämä samaiset sielut ja lukuisat muut samanlaisen historian omaavat tuotiin Maahan jatkamaan evoluutiotaan.

Maan asettaminen karanteeniin ja sivuttaisen aikalinjan luominen

Aurinkokunnan kehitystä valvova Neuvosto päätti tuhotaipumuksen huomattuaan, että Maa-planeetta asetetaan karanteeniin. Maasta tuli tarkkailuluokka. Yhteydet muualle universumiin rajattiin, jotta negatiivinen kehitys ei leviäisi. Myös yhteydet Maahan rajoitettiin. Karanteeni saa suurimman osan väestöstä uskomaan, että olemme universumissa yksin.

Aurinkokunnassamme unohduksen verho on poikkeuksellisen tiheä. Tämä aiheuttaa vahvan erillisyyden tunteen, jonka läpäisemiseen tarvitaan paljon tietoisuuden työstämistä. Erillisyyden tunne on aiheuttanut ongelmia. Vain yksi planeetta aurinkokunnassamme, Venus, on kokenut onnistuneen sadonkorjuun. Maldekilaiset räjäyttivät oman planeettansa kappaleiksi ja Marsilaiset tuhosivat biosfäärinsä. Nämä samaiset sielut ja lukuisat muut samanlaisen historian omaavat tuotiin Maahan jatkamaan evoluutiotaan.

Yksi mielenkiintoinen karanteeniin liittyvä piirre on keinotekoisen, rinnakkaisen eli sivuttaisen aikalinjan luominen. Tästä ovat puhuneet useammat lähteet. Esimerkiksi L/L Researchin kanavoinneista asiasta löytää tietoa hakusanalla ”time lateral”.

his42Miksi rinnakkainen aikalinja luotiin? Maalla on alkuperäinen noin 75 – 76 000 vuotta kestävä 3D-sykli, jonka aikana ihmisen on määrä kehittyä ja siirtyä eteenpäin. Tällaisen syklin lopussa on fyysinen merkkipaalu, joka erottaa tihentymät toisistaan.

Sivuttaisen aikalinjan tarkoitus oli antaa entiteeteille lisää mahdollisuuksia ja aikaa tehdä valintansa, jotta sadonkorjattavia olisi enemmän. Kokemuksesta Maa-planeetalla haluttiin ottaa kaikki mahdollinen irti. Jos pääaikalinja on kuin junanraide, joka kulkee tiettyä rataa ja ohittaa tiettyjä asemia, on sivuttainen aikalinja kuin sivuraide, joka varmistaa junan kulkemisen määränpäähänsä.

Aikalinjan loivat ja sitä pitävät yllä positiiviset 5D-olennot. Rinnakkainen aikalinja on täsmälleen yhtä aito kuin alkuperäinen. Ero varsinaiseen aikalinjaan on se, että sadonkorjuu ei pääty fyysiseen merkkipaaluun. Rinnakkainen aikalinja hieman venyttää subjektiivista aikaa. Linjojen oli määrä yhtyä vuoden 2012 joulukuun jälkeen, joten nyt lienemme palanneet tai olemme palaamassa varsinaiselle aikalinjalle. Tämä aiheuttaa sen, että negatiivinen polariteetti joutuu poistumaan planeetalta, koska koko väestöllä valinnan mahdollisuutta ei enää ole kuin yhteen suuntaan: aika on kirjaimellisesti loppumassa ja kaikki ne, jotka eivät sopeuta toimiaan tukemaan vihreää värähtelytaajuutta, joutuvat jättämään leikin kesken. Negatiiviset vallan linnakkeet ovat romahtamassa, minkä voi huomata kiihtyvästä valtataistelusta eri eliittiryhmien välillä.

 

 Karanteeni on läpäisemätön

Maa-planeetta on siis suojaavassa karanteenissa, jota niin kutsutut suojelijat vartioivat. Suojelijat ovat kehityksessään paljon korkeammalla tasolla kuin minne negatiivisella polulla on koskaan mahdollista edetä. Heihin verrattuna negatiivisesti polarisoituneet ryhmät ovat kuin pieniä lapsia hiekkalaatikolla. Lapsenvahdit pitävät tarkasti huolen, että leikki ei koskaan ylitä sallittuja rajoja. Kaikkia Maa-planeettaa lähestyviä entiteettejä tullaan tervehtimään. Jos karanteenia yritettäisiin rikkoa, voisi tätä verrata tiilimuuria päin kävelemiseen, kuten Ra asian ilmaisee:

Kysyjä: Mitä tapahtuisi entiteetille, jos hän ei tottelisi karanteenia tervehdyksen jälkeen?

Ra: Karanteenin tottelemattomuus tervehdyksen jälkeen tasolla, josta me puhumme, olisi verrattavissa teihin, kun ette pysähtyisi kävellessänne kiinteään tiilimuuriin. (k1, s12, 124)

his43 Seitsemännen ulottuvuuden entiteettien, jotka ovat tulleet osaksi kaikkea – myös negatiivisia olentoja – valtuuttama karanteeni on sellainen, että siitä ei ole mahdollista tulla läpi edes teoriassa. Karanteenia valvovat suojelijoiden valtuuttamana seitsemättä ulottuvuutta alemmalla tasolla olevat entiteetit, joiden tehtävä on yllä kuvailtu tervehtiminen.

 

Pelko valloituksesta on turhaa

Etenkin viime vuosina tehdyt avaruusolennoista kertovat Hollywood-elokuvat ovat usein hyvin synkkiä ja pessimistisiä. Elokuvien olennot ovat yleensä kiinnostuneita Maasta vain valloitustarkoituksessa.

Tämänkaltaisen ajatusmaailman omaavat myös monet kulttuurissamme arvostettuina ajattelijoina pidetyt henkilöt. Yksi maailman kuuluisimmista fyysikoista, Stephen Hawking, esitti keväällä 2010, että ihmiskunnan ei pitäisi yrittää ottaa kontaktia maanulkopuolisiin älyllisiin olentoihin. Perusteluna hän käytti pelkoskenaariota, jonka mukaan osa avaruusolennoista voi olla nomadeja, jotka kulkevat avaruudessa valloittamassa toinen toisensa jälkeen uusia planeettoja ja niiden luonnonvaroja.

his47Tällainen ei ole mahdollista. Pystyäkseen tekemään tähtien välisiä matkoja, on sivilisaation ensin kehityttävä tietylle tasolle. Tälle tasolle pääsemiseksi on ymmärrettävä kosmisia lakeja ja universumin toimintaa. Oli sitten kyseessä negatiivisesti tai positiivisesti polarisoituneet entiteetit, Yhden laki on kaikille sama. Myös korkeampien ulottuvuuksien negatiiviset olennot ovat korkealle henkisesti kehittyneitä. Jotta ne ovat ylipäätään tulleet sadonkorjatuiksi negatiiviseen neljänteen ulottuvuuteen, on niiden täytynyt jalostaa itseään ja oppia universumin henkiset lait. Ne eivät ole tyhmiä, kuten elokuvissa ihmisiä huvikseen lahtaavat alienit. Vaikka negatiivinen polariteetti ei sinällään hyväksy käsitettä toisten entiteettien vapaan tahdon kunnioittamisesta, on se pakotettu toimimaan universumin lakien puitteissa. Tarvittaessa se hienovaraisesti pakotetaan kunnioittamaan toisten vapaata tahtoa.

Kaiken lisäksi negatiiviset ryhmät ovat olleet aina läsnä Maan historian aikana. Jos ne pystyisivät esteettä valloittamaan Maan, olisivat ne tehneet sen jo aikoja sitten. Jos ne olisivat vain luonnonvarojen perässä, miksi ne odottaisivat tuhansia vuosia ja antaisivat planeetan saastua, väkiluvun kasvaa ja Maan teknologian kehittyä sille tasolle, että edes alkeellinen puolustus olisi mahdollista?

his44Kehitys Maa-planeetalla ei ole muuttumassa negatiivisempaan suuntaan, joten minkäänlainen fyysinen massavalloitus maanulkopuolisten avaruusolentojen toimesta ei ole mahdollista edes kaukaisessa tulevaisuudessa. Tällaisten skenaarioiden esittäjät ylikorostavat negatiivisuuden voimaa, eivätkä ota huomioon, että kaikki elämä pidetään aina tasapainossa universumin toimesta. Maata ympäröivä karanteeni on tehokas suojelija.

 

Karanteeni sallii kuitenkin vierailut

Universumin ehdoton sääntö on vapaa tahto. Tämän turvaaminen aiheuttaa suojaavan karanteenin, mutta se aiheuttaa myös sen, että kun riittävän suuri osa planeetan väestöstä suuntautuu omassa elämässään epäharmoniaan, on suojelijoiden pakko sallia karanteeniin repeytyvän aukkoja. Negatiiviset ryhmät odottavat sopivaa hetkeä ja käyttävät tilaisuuden hyväkseen livahtaessaan avautuvasta ikkunasta Maan piiriin. Siksi vierailut ovat mahdollisia. Nämä ovat kuitenkin vain vierailuja, sillä korkealle kehittyneet negatiiviset olennot ymmärtävät, että planeetan onnistuneeseen massavalloitukseen vaadittaisiin planeetan koko väestön vapaa tahto. Siksi ne eivät edes yritä sitä. Keinot sekaantua asioihin ovat hienovaraisempia kuin toimintaelokuvista tutut taistelukohtaukset.

Ran mukaan esimerkiksi Raamatussa mainittu alkuperäinen Jahve oli positiivinen haluten auttaa Maan ihmisiä. Hänen tarkoituksensa oli jouduttaa positiivista kehitystä. Negatiiviset ryhmät pystyivät kuitenkin Jahven toimintaa hyväksikäyttäen ensimmäistä kertaa kunnolla tunkeutumaan planetaariseen tietoisuuteen. Ne alkoivat toimia Jahven nimeä käyttäen, mikä mahdollisti negatiivisen opetuksen sekoittumisen positiiviseen. Syntyi Yhden lain vääristyneitä muotoja, kuten pyhän sodan käsite ja mielikuva ankaria käskyjä ja opetuksia jakavasta vihaisesta, pelottavasta ja kostonhimoisesta jumalasta. Alkuperäinen Jahve jatkoi toimintaansa ihmiskunnan hyväksi, mutta alkoi käyttää uutta nimeä Yod-Heh-Shin-Vau-He. Tämäkin nimi mainitaan Raamatun alkuperäiskielisessä versiossa.

his48Taistelu negatiivisten ja positiivisten ryhmien välillä Maa-planeetalla on ollut aina taistelua tietoisuudesta. Raamatussa tämä kamppailu kuvataan enkeleiden ja langenneiden enkelien väliseksi kamppailuksi. Ihmisillä on ollut kaikkina aikoina valittavanaan pelko tai rakkaus. Pelko supistaa tietoisuutta ja rakkaus laajentaa.

 

Maata on käytetty pelkofarmina

Negatiivisesti polarisoituneet avaruusolennot ovat käyttäneet maapalloa pelkofarmina. He saavat energiansa ja valtansa ihmisten tuottamasta pelosta. Maan eliittiä tukemalla he ovat pyrkineet luomaan yhteiskuntarakenteen, jossa ei ole tasapainoa ja runsautta, vaan puutetta, kilpailua, sotia ja kärsimystä. Ihmisten huomio pyritään pitämään vain materialistisissa asioissa ja itsekeskeisessä elämäntavassa.

Planeetan väestö on omalla negatiivisuudellaan sallinut negatiivisten vaikutteiden läsnäolon. Kyse on nimenomaan vaikutteista eikä pakotteista, sillä aina on mahdollista valita rakkauden ja itsekkyyden välillä. Valinnan mahdollisuutta pidetään jatkuvasti tasapainossa 3D-syklien aikana. Ihmiset ovat potentiaaliltaan paljon voimakkaampia kuin negatiivisesti polarisoituneet olennot, koska he voivat valita ehdottoman rakkauden ja alkaa käyttää sitä voimanaan, ja tätä henkistä heräämistä negatiiviset olennot pelkäävät. Siksi he ovat pyrkineet kaikin tavoin häiritsemään sadonkorjuu/ylösnousemusprosessia.

his46Koko Maan 3D-syklin ajan viidennen tihentymän negatiiviset entiteetit ovat yrittäneet kaapata rinnakkaisen aikalinjan omaan käyttöönsä. Kaappauksen onnistuessa rinnakkainen linja ei olisi koskaan yhtynyt takaisin varsinaiseen päälinjaan. Jos ihmiset olisi saatu tarpeeksi pelkäämään, olisivat he jääneet vapaaehtoisesti elämään ”ikuista” 3D-sykliä, jossa sama kuvio olisi toistunut koko ajan. Ihmiset suorittaisivat päivästä päivään samoja rutiineja pitäen tilaansa vapautena. Yhteiskunnassa vallitsisi täydellinen kontrolli ja tarkkailu, eikä 3D-syklin sulkeutumisen jälkeen enää olisi mahdollisuutta valintaan, vaan ihmiset eläisivät johtajaa seuraavana laumana kuten korkealle kehittyneet 2D-olennot.

Pelko saa ihmiset hakemaan tukea vahvasta johtajasta, joka tarjoaa turvaa alistumisen hinnalla. Tätä hallintamenetelmää on käytetty historian saatossa toistuvasti. Jokainen tätä menetelmää käyttänyt sivilisaatio on myös kaatunut.

Pelon aikakausi on päättynyt

Onnistuneeseen aikalinjan kaappauksen olisi tarvittu kaikkien ihmisten vapaatahtoinen suostumus. Nyt energiat ovat jo kääntyneet peruuttamattomasti tukemaan planeetan muuttumista positiiviseksi 4D-ympäristöksi, joten tällaisen skenaarion toteutumisen aika on jo auttamattomasti ohi. Massamittainen herääminen on saanut ihmiset ympäri maailman kyseenalaistamaan auktoriteetit, sotien mielekkyyden ja jatkuvan kilpailun. Massamedian levittämä propaganda alkaa menettää uskottavuutensa. Riittävän suuri määrä väestöstä aidosti haluaa toisenlaisen maailman ja työskentelee sen puolesta pelkäämättä seuraamuksista. Pelon aikakausi on väistymässä.

his4

 

Advertisement