Historia toistuu sykleissä

his00Kysyjä: Voitko antaa jonkinlaisen historian teidän sosiaalisesta muistikompleksistanne ja kuinka tulitte tietoiseksi Yhden laista?

 Ra: Oppimisemme polku on veistetty nykyhetkessä. Ei ole historiaa, kuten me ymmärrämme teidän käsitteenne. Kuvittele, jos tahdot, olemisen ympyrä. Me tunnemme alfan ja omegan äärettömänä älynä. Ympyrä ei koskaan lakkaa olemasta. Se on läsnä. Kulkemamme tihentymät ympyrän eri pisteissä vastaavat syklien ominaispiirteitä: ensimmäinen, tietoisuuden sykli; toinen, kasvun sykli; kolmas, itsetietoisuuden sykli; neljäs, rakkauden tai ymmärryksen sykli; viides, valon tai viisauden sykli; kuudes; valo/rakkauden, rakkaus/valon tai ykseyden sykli; seitsemäs, portin sykli; kahdeksas, oktaavi, joka kulkee mysteeriin, johon emme luotaa. (k1, s16,153)

Historia tutkii mennyttä aikaa. Aika taas on kierteistä. Ajan kierteisyyden, syklisyyden, tunsivat lukemattomat muinaiset kansakunnat niin idässä kuin lännessä. Sinällään menneisyydellä tai tulevaisuudella ei ole kovinkaan paljoa merkitystä. Ykseyden näkökulmasta tarkastellen on olemassa vain yksi hetki – nykyhetki. Sen sijaan suhteellisesta näkökulmasta tarkastellen menneisyys ja tulevaisuus piirtyvät esille kuten maailman muutkin haihtuvaiset muodot.

Jos haluaa selkeyttää ajatteluaan ja pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina, niin mitä historiasta kannattaisi tietää? Mitä historia opettaa? Historian tai ajan tutkimuksen suurin salaisuus on kaiken toistuminen sykleissä. Syklien tuntemus on avain historian tutkimukseen. Tämä pätee niin yksilön henkilökohtaiseen menneisyyteen kuin kokonaisten sivilisaatioiden historiaan. Yksityiskohtien tietäminen ei ole välttämätöntä, mutta historia opettaa, että sama asia toistuu, kunnes siitä opitaan ja käyttäytymismalleja muutetaan.

Kaikilla 3D-planeetoilla on vain yksi tehtävä, jota varten Logos on antanut määrätyn määrän aikaa. Tuo aika on noin 75 -76 000 vuotta, jolloin planeetan olennot tekevät valinnan, mihin suuntaan he haluavat kehittyä. Tuona ajanjaksona luodaan sivilisaatioita, joiden tapahtumat piirtävät ajan sykliselle kehälle merkintöjä. Toisin sanoen syntyy karmaa, joka palaa takaisin käsiteltäväksi aina niin kauan, kunnes tehdään toisenlaisia valintoja eli kokemuksista opitaan.

 

Venuksen kehityssyklit

Venus on esimerkki Maata kehityksessä edellä olevasta planeetasta, joka on kulkenut läpi useiden aika- ja kehityssyklien. Ra aloitti oman kehityskulkunsa Venuksella, joka oli 3D-planeetta noin 2,6 miljardia vuotta sitten, jolloin sen pinnalla oli kolmannen ulottuvuuden elämälle suotuisat olosuhteet.

his2Venus oli paljon tasapainoisempi 3D-planeetta kuin Maa. Venuslaiset eivät kehittäneet lainkaan rahajärjestelmää eikä kaupankäynti ollut itsetarkoituksellista kuten Maassa. Venuksen 3D-sykli päättyi onnistuneeseen sadonkorjuuseen, ja alkoi 4D-sykli, jota seurasi 5D-sykli. Lopulta Venuksella evoluutionsa aloittaneet sielut saavuttivat 6D-tason ja sulautuivat yhdeksi ryhmäsieluksi – Raksi. Nykyisin Venus soveltuu 5D- ja 6D-olentojen elinympäristöksi, ja planeetta itsessään on 5D-tasolla. Tähdet ovat 6D-entiteettien ”asuinpaikkoja”.

 

 Maldekin ja Marsin keskeytyneet 3D-syklit

Venus oli ensimmäinen planeetta, jossa aurinkokunnassamme kehittyi 3D-elämää. Tämän jälkeen seuraavana oli vuorossa planeetta, joka tunnetaan monilla eri nimillä ja jota pidetään monissa eri traditioissa mystisesti kadonneena planeettana. Ra kutsuu tätä planeettaa nimellä Maldek  Se sijaitsi Marsin ja Jupiterin välissä.

his1Maldekilla vallitsi Atlantiksen kaltainen sivilisaatio, joka tuhosi planeettansa sodassa. Planeetta räjähti kappaleiksi muodostaen nykyisin Marsin ja Jupiterin välissä havaittavan asteroidivyöhykkeen. Katastrofi oli valtava shokki planeetan entiteeteille, jotka pelon johdosta unohtivat pitkäksi aikaa olevansa edes tietoisia. Lopulta, 500 000–600 000 vuotta sitten, heihin saatiin yhteys, ja heidän pelkonsa vähitellen purettiin.

Kehitys saavutti 3D-tason seuraavaksi Mars-planeetalla. Marsin kohtalo oli samankaltainen kuin Maldekin. Sodat tuhosivat Marsin biosfäärin niin pahoin, että planeetta tuli elinkelvottomaksi. 3D-sykli ei ehtinyt tulla päätökseen ennen elinympäristön tuhoutumista, joten kukaan ei osallistunut sadonkorjuuseen, eikä siten ylösnoussut neljänteen tiheyteen. Marsin tuhoutuneesta sivilisaatiosta näkyviä muistomerkkejä ovat muun muassa pyramidit ja kuuluisat Marsin kasvot.

his3Maldekia ja Marsia siis yhdistää 3D-syklin keskeytyminen. Näiden planeettojen asukkaat loivat myös tietynlaista karmaa, joka on jäänyt aurinkokuntaamme.

 

Maa on kertauskurssi

Maa-planeetalla 3D-sykli alkoi noin 75 000 vuotta sitten. Maa on tietyllä tapaa erityislaatuinen planeetta. Monia muita 3D-planeettoja asuttaa vain yksi rotu, joka on syntynyt planeetan evoluution seurauksena. Sen sijaan tämänhetkisistä Maan sieluista vähemmistö on kehittynyt Maan oman kehityskulun seurauksena. Loput on tuotu muualta aurinkokunnastamme sekä muista tähtijärjestelmistä. Puolet on tullut Maldekilta, noin neljännes Marsista ja loput ainakin noin tusinalta eri planeetalta.

Kehityksen kannalta merkittävin erityispiirre on, että suurin osa planeettamme väestöstä on tullut sivilisaatioista, joiden kolmannen ulottuvuuden sykli ei ole tullut syystä tai toisesta päätökseen, eikä sadonkorjuuta ole siten päästy suorittamaan. Useimmat sielut ovat tuhonneet oman kotiplaneettansa joko sodilla tai muilla keinoin. Siten Maasta on muodostunut luokalle jääneiden tai kertaajien oppikoulu, 3D:n kertauskurssi. Tässä mielessä Maa on kokeiluplaneetta, jolla testataan, kuinka lukemattomat eri 3D-tason kertaavat rodut sopeutuvat elämään samalle planeetalle.

his53D-kertaajien rästissä oleva pääläksy on valita polkunsa, mutta samankaltaisista olosuhteista tulleilla on myös yhteinen ryhmäkarma selvitettävänä: on luotava sellainen globaali sivilisaatio, joka vihdoin ja viimein pääsee syklinsä loppuun eikä tuhoa planeettaa elinkelvottomaksi. Tämän tavoitteen saavuttamisessa on riittänyt haastetta. Ekojärjestelmän tuhoaminen jatkuu kiihtyvällä nopeudella ja eri rodut ja kansakunnat taistelevat toisiaan vastaan. Ydinsodan uhka on leijunut pitkään planeetan yllä. Kommunikaatioyhteys eri alkuperää olevien rotujen kesken ei toimi. Rasismi on hyvin yleistä. (Sielu ei tietenkään ole minkään rotuinen, vaan inkarnoituu tälle planeetalla vaihtelevasti eri rotuihin.)

 

Mu ja Atlantis

3D-syklin aikana planeetallamme on kehittynyt ja tuhoutunut monia sivilisaatioita. Mu oli henkisesti erittäin korkealle kehittynyt sivilisaatio. Se tuhoutui tektonisten mannerlaattojen uudelleenjärjestäytymisen seurauksena vajoten aaltoihin noin 53 000 vuotta sitten. Pohjois- ja Etelä-Amerikan intiaanit ovat Mu’n jälkeläisiä.

Atlantis alkoi muodostua 31 000 vuotta sitten. Se oli hyvin pitkään agraari eli maatalousvaltainen sivilisaatio, ja vasta 15 000 vuotta sitten se alkoi kehittyä tieteellisesti saavuttaen hyvin nopeasti korkean teknologisen ymmärryksen. Atlantislaiset kuitenkin keskittyivät geneettisen ylivoimaisuuden etsintään, eivätkä parantamaan ja täydellistämään heidän omaa kehitystään.

his14Atlantiksen johtajat omaksuivat filosofian, jonka mukaan toisten palvelua pitää suorittaa vain tiettyjen ehtojen mukaisesti, vaikka retoriikan tasolla he ajoivat kaikkien etua. (Kuulostaako tutulta?) Johtajat eivät nähneet kaikkia entiteettejä samanarvoisina, vaan he rationalisoivat ja hioivat eettisen näkemyksen, jonka mukaan oli oikeutettua rajoittaa vähempiarvoisiksi katsottujen entiteettien vapaata tahtoa. Tämä oli ensimmäinen askel kehityksen vinoutumisessa pois positiiviselta polulta.

Atlantis tuhoutui lopullisesti kolmannessa sodassa noin 9 600 eKr. Viimeisetkin jäljellä olevat maa-alueet vajosivat mereen ydin- ja kristalliaseiden käytön seurauksena. Kolme positiivisesti orientoitunutta ryhmää pakeni vuoristoalueille eri puolille maapalloa – Tiibetiin, Peruun ja Turkkiin. Turkin ryhmä vaelsi Egyptiin, josta muodostui Atlantiksen perinnön jatkaja. Koska kaikkein älykkäimmät ja viisaimmat – negatiivisesti sekä positiivisesti polarisoituneet – onnistuivat pakenemaan tuhoa, eivät Atlantiksen energiat koskaan hävinneet tältä planeetalta.

 

Atlantiksen energiat vaikuttavat yhä

Atlantiksella luotiin planeetallemme sisäinen kehityssykli, joka on toistunut kerta toisensa jälkeen. Historiaa tutkimalla voi havaita, kuinka imperiumi kerta toisena jälkeen nousee kukoistukseensa, hallitsee, ajautuu mittaviin sotiin ja lopulta tuhoutuu. Aikoinaan mahtavien ja edistyksellisten sivilisaatioiden loistonpäivistä ovat muistuttamassa vain rauniot ja museoihin kootut reliikit. Sama kuvio toistuu – Babylon, Egypti, Rooma, Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, natsi-Saksa – koska Atlantiksella luotua planetaarista karmanpyörää ei ole onnistuttu pysäyttämään. Nousun jälkeen on aina vajottu tuhoon.

 

USA on Atlantiksen ja Rooman perinnön jatkaja

Modernin maailman mahtavin imperiumi on USA, jonka senkin valta-asema on tullut tiensä päähän. Vapaamuurarien opit yksiin kansiin koonnut sir Francis Bacon (1561–1626) jopa kutsui uutta mannerta uudeksi Atlantikseksi. Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain takana olevista henkilöistä merkittävä osa oli vapaamuurareita, jotka halusivat toteuttaa Baconin utopian. Tuossa vaiheessa tavoitteena lienee todennäköisimmin ollut positiivinen kehitys, mutta negatiiviset voimat kaappasivat vähitellen vallan myös USA:ssa.

Francois Masson on esittänyt kirjassaan The End of Our Century, kuinka ihmiskunnan historia voidaan esittää matemaattisesti. Historian tapahtumat toistuvat määrätyissä sykleissä, jotka voidaan esittää numeroin. Ajan syklisyys oli monien muinaisten kansojen tiedossa. Niin kutsuttu täydellisten numeroiden tiede periytyy antiikista, jonne se löysi tiensä varhaisesta Egyptistä. Mikään historiassa kuitenkaan ei toistu kahta kertaa täsmälleen samanlaisena, vaan samankaltaiset tapahtumat toteutuvat kokonaan uudessa viitekehyksessä: liikkeelle laitettu energia löytää uuden toimintaympäristön.  Esimerkiksi Rooman valtakunnan tapahtumat valtiojohtajadraamoineen voidaan löytää Yhdysvaltojen rakentamisesta ja kehittymisestä. Monet nimetkin ovat hyvin samankaltaisia kuten Cato ja Carter. David Wilcock käyttää kirjassaan The Synchronicity Key hyväkseen Massonin löydöksiä, ja osoittaa seikkaperäisesti, kuinka Rooman ja Yhdysvaltojen historiantapahtumat erottuvat toisistaan 2160 vuoden syklissä. Voiton ja tappion syklit toistuvat. Tällä hetkellä USA on kokemassa yhtä väistämättömän romahduksen kuin Rooma.

 his18

Sama näytelmä, eri kulissit

Ajan läpi ei ole mahdollista mennä ilman, että syklit menneisyydestä eivät vaikuttaisi tapahtumien kulkuun. Sykliset energiat vaikuttavat tietoisuuteen paljon merkittävämmällä tavalla kuin useimmat haluaisivat uskoa. Syklit toistuvat niin kollektiivisella tasolla kuin yksilötasollakin. Jokainen luo omaan kehitykseensä henkilökohtaisia syklejä. ”Mitä taakseen jättää, sen edestään löytää”, kuten sanonta sanoo.

Planeettamme 3D-syklin tunnuspiirteeksi on muodostunut toistuva ja itsetuhoinen käytös, joka on osaltaan seurausta syvällä alitajunnassa olevista muistoista. Monet sielut odottavat tai pelkäävät maailmanloppua, koska he ovat aikaisemmassa kehityksessään sen kokeneet – joko muilla tai tällä planeetalla. Tämän piirteen tiedostaessaan Aurinkokunnan kehitystä ohjaavat suojelijat päättivät minimoida kaaoksen ja epäsuotuisan kehityksen asettamalla Maa-planeetan tiukkaan karanteeniin.

On ryhmäkarman mukaista, että sama näytelmä samoin asetuksin, mutta eri kulisseissa, käydään läpi yhä uudelleen, kunnes vihdoin opitaan läksy, ja karman pyörä pysäytetään. Maa-planeetan väestöllä on taipumus tulla sidotuksi pelkoon, joka patoutuessaan aiheuttaa negatiivisen energian räjähdyksen ilmentyen useimmiten sotana. Johtava eliitti on vain kourallinen ihmisiä, jotka eivät pysty kontrolloimaan valtavia väestömassoja vastoin heidän vapaata tahtoaan. Syy sotiin ja planeetan kurjuuteen ei siis ole heissä. Kukaan diktaattori tai sortohallitus ei yksin ryhdy maailmanvalloitukseen, vaan siihen tarvitaan valtaväestön vapaaehtoinen suostumus. Kun ihminen elää pelossa, luovuttaa hän pois oman sisäisen voimansa ja alkaa etsiä turvaa ulkopuolelta, jota vahva johtaja tarjoaa. Vapaudenkaipuun ja vapaudenpelon välinen ristiriita luo vihan, joka voidaan kaapata energiaksi sodille. Diktaattorit ja sortohallitukset nousevat valtaan kriisien aikaan.  Luopumalla pelosta ja sen aiheuttamasta vihasta pysäytetään tämän planeetan ryhmäkarma.

his15Toinen osa ryhmäkarman parantamisesta koskee itse planeetasta huolehtimista. Maldekin, Marsin ja lukuisista muista biosfäärinsä tuhonneista sivilisaatioista kotoisin olevien entiteettien on opittava elämään harmoniassa planeettansa kanssa. Välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan on välinpitämättömyyttä elämää kohtaan. Tietoisuuden kasvaessa ekologinen elämäntapa onkin alkanut saavuttaa suosiota tällä planeetalla. Osalla ihmisistä polku materialismista henkisyyteen kulkee ekologisen herätyksen kautta. Osalla polku henkisyyteen kulkee negatiivisen eliitin juonien paljastamisen kautta. Kaikkien näiden teiden päässä häämöttää henkinen herääminen.

Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ole vielä valmiit harmoniseen elämään, ja heidän valintaansa on kunnioitettava. Tärkeintä on, että itse välittää planeetasta ja edistää omilla toimillaan sen hyvinvointia.

Planeettaa tuhoavia ja omalla mukavuusalueellaan nukkuvia ihmisiä on kunnioitettava, ja katkeroituminen, ylimielisyys, elitistinen asenne, väheksyntä tai viha heitä kohtaan vain jarruttavat omaa polarisoitumista positiiviseen suuntaan. Ketään muuta ei pysty pelastamaan kuin itsensä. Toisille voi tarjota vain inspiraatiota muutokseen. Ketään ei voi pakottaa ekologiseen elämäntapaan vastoin heidän vapaata tahtoaan. Ympäristöliikkeiden radikaalit suuntaukset pitävät ihmistä syöpänä, joka on keinoja kaihtamatta poistettava tältä planeetalta. Tällaisen ihmisvihan vallassa ei nähdä kokonaiskuvaa ja ihmisenä olemisen tarkoitusta. 3D-syklin päätarkoitus on yhtä vähän onnistuminen planeetan pelastamisessa kuin oman fyysisen 3D-kehon pelastamisessa: 3D-keho kuolee varmuudella, kun se on täyttänyt tarkoituksensa. Koko maapallo on pelkästään suuri illuusio, jonka tarkoitus on herättää ihmiset rakastamaan ja kunnioittamaan toisiaan. Jos tämä planeetta tuhoutuisi ekokatastrofissa, ei Luoja menettäisi mitään, vaan Hän saisi jälleen uuden kokemuksen itsestään.

Elämä maapallolla ei ole ollut poikkeuksellisen negatiivista – vaikkakin värikästä ja täynnä draamaa. Koko Maan historian ajan on ollut yhtäläinen mahdollisuus nähdä ja kokea asioiden sekä positiivinen että negatiivinen puoli, ja valita kumpaan suuntaan haluaa itse kulkea. Elämän kauneus, pyhyys ja majesteettisuus ovat aina olleet esillä niille, jotka ne haluavat nähdä. Sivilisaatioita on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina lähdetty rakentamaan kohti jaloja ja ylentäviä päämääriä. Joka kerta nämä sivilisaatiot ovat romahtaneet ahneuden, elitismin, vallanhimon ja itsekkyyden saadessa yliotteen, mutta kertaakaan ihminen ei ole antanut periksi, vaan aina on noustu yrittämään uudelleen – oppimaan tehdyistä virheistä. Siitä kolmannessa ulottuvuudessa on kysymys – oppimisesta. Maapallo on tarjonnut asukkailleen yhtäläisiä mahdollisuuksia valita niin positiivinen kuin negatiivinen polariteetti, ja moninkertaisesti suurempi osa on valinnut positiivisen. Äärimmäisen pieni osa on valinnut negatiivisen.

Tällä hetkellä elämme ajan loppua, jolloin 3D-sykli sulkeutuu ja uusi 4D-sykli alkaa. Kulissit ovat kaatumassa kaikilla elämän osa-alueilla, ja samalla jo uutta näytelmää valmistellaan kulissien takana.

 

Advertisement