Artikkelit

Psykedeelien vaikutukset energiatasapainoon

 

psy03

Miltei jokainen joka alkaa tutkia henkisyyttä internetin kautta, törmää ennemmin tai myöhemmin kiehtoviin kertomuksiin psykedeelisten hallusinogeenien vaikutuksista. Psykedeelejä usein mainostetaan jopa ”oikotieksi valaistumiseen” tai ”henkisen kehityksen nopeuttajiksi”, joita ilman ei oikeastaan kannata edetä polulla.

On monia, joille psykedeelisten hallusinogeenien käyttö on antanut kokemuksen, jota he pitävät yhtenä elämänsä arvokkaimmista ja hienoimmista kokemuksista. Koko elämän suunta on saattanut muuttua. Tällaisen kokemuksen arvoa ei tietenkään olisi mitään järkeä kiistää. Tähän kokijaryhmään kuuluville psykedeelit saattavat edustaa pelkkää hyvää ja kaunista ilman mitään mahdollisia vaaroja tai haittavaikutuksia, joten he sinisilmäisesti suosittelevat samanlaista kokemuksen tavoittelua kaikille muille. Sitten on joukko niitä, joiden psykedeelikokemukset ovat olleet pelkästään ahdistavia, ja kauhukuvat vainoavat loppuelämää.

Tässä artikkelissa perustellaan: 1) Miksi totuutta kannattaa etsiä ilman minkäänlaisia psykedeelisiä aineita – niin mietoja kuin voimakkaita. 2) Millaisia ovat käytön mahdolliset haitat henkisestä näkökulmasta tarkastellen.

 

 Pidemmälle edenneiden näkökulma

Jos kerta psykedeelien väitetään tarjoavan oikotien valaistumiseen ja olevan avain henkisen kehityksen nopeutumiseen, niin ehkä asiaa on syytä kysyä ensin niiltä, jotka ovat ehtineet kulkea keskivertoa pidemmälle henkisellä polulla.

psy7

Eckhart Tolle

Eckhart Tollelta kysyttiin vuosien ajan toistuvasti, tuntuuko valaistumiskokemus samalta kuin LSD-trippi. Tolle ei pystynyt tähän vastaamaan, koska hän ei ollut koskaan kokeillut kyseistä voimakasta psykedeeliä. Utelujen jatkuessa hän ajatteli, että ainoa keino vastata kysyjille, oli tehdä käytännön kokeilu. Hän päätti kokeilla LSD:tä yhden ainoan kerran. Hän kommentoi kokemustaan Oprah Winfreylle seuraavasti:

”Se ei ole aivan sama asia, koska se mitä minä koin, oli paljon hienovaraisempi ja kauniimpi. Kokeilemani happo (LSD) oli miltei väkivaltainen asia, jossa havainnot, aistihavainnot, tulivat väkivaltaisesti niin voimistuneiksi, että ei ollut enää tilaa ajattelulle. Mutta pystyin ymmärtämään, miksi ihmiset sanovat (LSD:n olevan henkinen kokemus), koska joillekin ihmisille se on häivähdys siitä, miltä tuntuu havaita maailma ilman tätä jatkuvaa mentaalisen äänen häirintää.”

Toinen selostus tästä Tollen kokeilusta löytyy hänen opetusvideoltaan, jossa hän puhuu yleisölle:

 ”En suosittele tätä, mutta joillekin ihmisille se voi antaa ensimmäisen häivähdyksen siitä, miltä tuntuu, kun ei ole jatkuvaa pikku kommentointia taakkana. Mutta se ei todellisesti nosta tietoisuutta. Se vain voimistaa aistihavainnot. Älkää tehkö sitä.”

”Tämä (valaistuminen) on paljon parempaa kuin happo (LSD). Sillä on hieman samankaltaisuutta.”

Jiddu Krishnamurti niin ikään kommentoi psykedeelien käyttöä. Hänellä ei itsellään ollut henkilökohtaista kokemusta mistään päihteestä tai psykedeelisestä huumeesta, mutta hänen kantansa oli, että pysyvää muutosta tietoisuudessa ei voi saavuttaa millään ulkoisilla apuvälineillä.

psy02

Richerd Alpert (vas.) ja Maharajji Neem Karoli Bab (oik.)

Richard Alpert, joka toimi 60-luvulla Timothy Learyn työparina Harvardin yliopistossa, oli innokas LSD:n puolestapuhuja. Harvardin tutkimustyönsä aikana hän ehti tehdä yli 300 LSD-trippiä. Hän päätti lähteä Intiaan etsimään gurua, joka antaisi lisää tietoa muuntuneista tietoisuuden tiloista ja auttaisi polulla eteenpäin. Intiassa hän tapasi Maharajji Neem Karoli Babin, joka heti ensikohtaamisella pyysi Alpertia antamaan lääkettä, joka tällä oli mukanaan. Alpert hämmentyi, koska hän ei ollut vielä ehtinyt mainita mitään mukana tuomastaan LSD:stä. Maharajji toisti pyyntönsä ja Alpert haki autostaan tälle vanhalle miehelle puhtainta mahdollista LSD:tä. Maharijji ojensi kätensä ja Alpert asetti kolme pilleriä miehen kämmenelle. Alpertin kauhuksi Maharijji laittoi kaikki pillerit suuhunsa kerralla ja nielaisi ne. Kyseessä oli todella suuri annos, joka aiheuttaisi normaalille ihmiselle erittäin voimakkaita hallusinaatioita.

Kului 20 minuuttia, sitten tunti ja toinen, mutta mitään ei tapahtunut. Maharijji vain hymyili ja oli hyväntuulinen. Puhtaasta puhtaimmalla LSD:llä ei ollut minkäänlaista vaikutusta.

Joidenkin päivien kuluttua koe toistettiin. Alpert ehti jo ajatella, että ensimmäisellä kerralla Maharijji ei ollut todellisuudessa niellyt pillereitä, vaan oli salaa heittänyt ne olkansa yli. Nyt Maharijji otti neljä pilleriä, ja Alpert vahti tarkasti, että pillerit tosiaan nieltiin. Sitten alkoi jälleen odotus, mutta mitään ei tapahtunut. Aineella ei näyttänyt olevan pienintäkään vaikutusta. Lopulta Maharijji kertoi Alpertille, että sellaiselle, jonka mieli on tiukasti yhdistynyt Jumalaan, ei tällaisilla ”lääkkeillä” ole vaikutusta. Hyvyys, säteily, puhtaus ja rakkaus ovat jo sisällä, eikä niiden esiin kaivamiseen tarvita laboratoriotuotteita. Korkeampien tietoisuuden tilojen saavuttamiseen ei tarvita psykedeelejä.

Maharijjista tuli Richard Alpertin guru. Alpert palasi Amerikkaan uudella nimellä, Ram Dass, ja hän kirjoitti kirjan ”Remember, Be Here Now”, josta tuli yksi henkisen kirjallisuuden klassikoista ja joka inspiroi ihmisiä etsimään henkeä ilman psykedeelejä. Tätä nykyä Ram Dass jatkaa opettamista ja pitää seminaareja muun muassa Eckhart Tollen kanssa.

psy01

Ram Dass ja Eckhart Tolle

 

 Kyse on energiakeskuksien toiminnasta

Henkisessä kehityksessä eli tietoisuuden evoluutiossa on lyhyesti tiivistäen kyse siitä, että mieli/keho/-kompleksi alkaa tasapainotuksen seurauksena vähitellen avautua hengen käyttöön. Kun chakroja tasapainotetaan ja aktivoidaan, pääsevät hengen virtaukset liikkumaan yhä esteettömämmin ja voimakkaammin. Ymmärrys ja polariteetti vähitellen kasvavat – rakkaus ja viisaus lisääntyvät. Energiakeskukset pystyvät vähitellen johtamaan lävitseen yhä suurempia määriä valoa.

Ihmisen kehossa on luonnolliset suojamekanismit, jotka päästävät hengen virtauksia kehoon ja mieleen aina sen verran, mikä on entiteetin ymmärryskyky. Voimakas psykedeeli (LSD ym.) toimii siten, että se avaa kanavan kosmisiin energioihin riippumatta siitä, ovatko mieli ja keho siihen valmiit. Luonnolliset suojamekanismit revitään siis yhdessä hetkessä auki. Tällöin henki iskee täysin ennakoimattomalla ja kontrolloimattomalla voimalla. Tätä voi verrata siihen, että kävelee ukonilmalla hiilikuituvavan kanssa aukiolla ja pyytää salaman iskevän kehoon. Seurauksena voi olla mahtavia ja inspiroivia kokemuksia hengen maailmasta tai vakava energeettinen häiriötila kehon virtapiirien ylikuormittumisen vuoksi – toisin sanoen huono trippi. Virtapiiriin johdetaan jännite, joka ylittää sen kestokyvyn.

psy9

Ra: Parantamiskykyyn, kuten kaikkiin muihin, joita tämä instrumentti kutsuisi paranormaaleiksi kyvyiksi, vaikutetaan avaamalla polku tai sukkula älylliseen äärettömyyteen. Teidän tasollanne on monia, joilla on satunnainen reikä tai portti heidän energiakentässään, toisinaan luotu nielemällä kemikaaleja kuten LSD ja jotka sattumalta ja ilman kontrollia avautuvat energialähteisiin. He voivat olla tai olla olematta entiteettejä, jotka toivovat palvelevansa.  Tämän kanavan varovaisen ja tietoisen avaamisen tarkoitus on palvella luotettavammalla tavalla, arkipäiväisemmällä ja tavallisemmalla tavalla, kuten parantajan vääristymäkompleksi näkee. (k1, s6)

Trippi ei lisää ymmärrystä eikä polariteettia. Trippi antaa takuuvarmasti kokemuksen, mutta siinä kaikki. Se ei vielä sinällään saa suuntautumaan tai etenemään toisten palvelun polulla (tämän osoittaa se, että hallusinogeenien käyttö kuuluu monien negatiivisesti orientoituneiden mysteerikoulujen välineistöön, joten kokemus hengestä voidaan tulkita myös itsekkäisiin tarkoitusperiin). On entiteetin ymmärryskyvystä kiinni, miten se kokemuksen tulkitsee tai pystyykö tulkitsemaan ollenkaan, jolloin kaikki on pelkkää sekavuutta tai pelkotiloja. Pahimmassa tapauksessa energiakeho kärähtää hengen voimasta ja energiakenttään jää aukko, josta vitaalienergiaa pakenee ja josta sisään pääsee ”kutsumattomia vieraita”.

L/L Researchin suorittamien Konfederaatio-kanavointien (Ra, Latwii, Hatonn, Q’uo) mukaan planeetallamme on monia ihmisiä, jotka ovat aiheuttaneet itselleen tällaisen häiriötilan. Tällaisessa tapauksessa hoitona toimivat energiaparantajat tai oleskelu pyramidissa, mutta länsimainen lääketiede on neuvoton. Esimerkiksi LSD ei aiheuta fyysiselle keholle mitään havaittavaa vaivaa, joten mekanistinen lääketiede ei pysty auttamaan energiajärjestelmänsä sekoittanutta potilasta.

Ra ja Q’uo vertaavat kehon energiajärjestelmää virtapiiriin. Jos virtapiiriin johdetaan suurempi jännite kuin se on kykenevä kestämään, voi pahimmillaan seurauksena olla vakava häiriötila ja ”reikä auraan” -kokemus.

Q’uo sivuaa aihetta seuraavasti:

Q’uo: On tapauksia, joissa persoonan energiakeho ylittyy energialla, joka on voimakkaampi kuin järjestelmä pystyy kestämään. Se on kuin energiakeho olisi sähköinen järjestelmä, ja jännitepiikki olisi tullut järjestelmän läpi ja räjäyttänyt yhden tai toisen chakroista.

Kun tämä on tapahtunut äkisti ja traumaattisesti, kuten nautittaessa yliannostuksen huumetta tai tapauksissa, jotka eivät ole niin helposti selitettävissä, tämä luo reiän auraan, tarkoittamattoman ja pyytämättömän portaalin, jonka läpi entiteeteillä on pääsy energiaruumiiseesi. Me yksinkertaistamme ja yleistämme, jotta puhuisimme asiasta yksinkertaisella tavalla.

Kuitenkin tämä on tapahtunut, ja missä tahansa se on energiakehossa tapahtunut, teidän lääkäreidenne farmakopeassa ei ole lääkettä, joka kykenisi sulkemaan tuon portaalin. Siksi me rohkaisisimme sellaista, joka kokee ei-tervetulleiden entiteettien vierailua portaalien läpi, etsimään apua niiltä parantajilta, jotka työskentelevät energian kanssa fyysisen kehon sijaan.

Entiteetti, jolla on sellaisia reikiä aurassa, voi tehdä paljon korjatakseen tuon reiän tai reiät omaksumalla sellaisen elämisen tavan, joka keskittyy sellaiseen, joka on rakastettu ja jota pidetään rakkaana, ja asettaen aikomuksen olla uskollinen sille, mikä on hyvää, kaunista ja totta. Sellaiset aikomukset ovat kuin lankaa, jolla kudot puolelta toisella ja alhaalta ylös tässä auran reiässä.

psy10

Toisessa kanavoinnissa Q’uo jatkaa samasta aiheesta seuraavasti kommentoidessaan psykedeelien käyttöä:

Q’uo: Muutamana kertana kun tämä tapahtuu, tapahtuma on yhtä aito ja autenttinen kuin sellainen, jota on ennakoitu ja toivottu. Oivalluksen syvyys tekee merkkinsä, jättää jälkensä ja elämä on ikuisesti muuttunut.

Yleinen tapa, jolla tämä äkillinen tietoisuus saavutetaan kulttuurissanne tänä aikana, on mieltä muuttavien aineiden käyttö, ja tulokset ovat aina mieleenpainuvia niille, jotka saavat oivalluskokemuksia käyttäessään huumeita kuten LSD. Kokemukset ovat aitoja; tietoisuus, joka saavutetaan, on autenttinen.

Kuitenkin, huumeiden käyttämisellä henkisen tilan saavuttamiseksi on ongelma, jota on vaikea voittaa. Se on se, että jos henkilö on tottunut leikkimään matalissa vesissä ja yllättäen hänet heitetään syvään mereen sen ristiaallokkoineen ja monine maininkeineen, hän on valmistautumaton käsittelemään sellaisen oivalluksen mahdollisia sivuvaikutuksia. Tämä on monissa tapauksissa johtanut huumeiden kautta satoria etsivän energiakehon vahingoittumiseen

Tämä instrumentti kuvailee tilaa “auraan räjäytetyiksi rei’iksi” Kun yritetään sallia valtavaa määrää valoa, paljon enemmän kuin yleensä sallitaan, pääsemään energiakehon läpi, se asettaa suuren rasituksen energiakeholle. Ja missä tahansa energiakeho on heikko, missä tahansa chakrassa on epätasapainoa ja tukosta, silloin etsijä on taipuvainen saamaan ”reikiä aurassa” -kokemuksen, jossa kulkee liian paljon voimaa ja tulee sen polttamaksi.

Siten olisi suotavaa, että toivottaisiin ja aiottaisiin ottaa elämä itsessään kevyesti, jotta ei olisi tunnetta taistelemisesta henkisen tien kanssa, vaan sen sijaan tunne leikkimisestä ja tanssimisesta ja jopa telmimisestä. Työetiikassa on jotain, joka olettaa, että on tärkeää työskennellä kovaa, jopa henkisellä tiellä.

Vielä, me ehdotamme, että on muita tapoja kehystää tätä työtä, jotta se on vaivatonta ja yksinkertaisesti muuttuu peliksi, jota on hauska pelata ja hauska pohtia. Sitten, kun te aikaisemmin huolehditte ja kamppailitte, nyt te olette rentoutuneita ja liikutte tanssissa, sulavassa ja kevytaskeleisessa, valmiina nauramaan, valmiina päästämään irti ja vain olemaan.

 

 Egon muuntumisen pysymättömyys

Jane Roberstin 60- ja 70-luvuilla kanavoima Seth puhui laajasti LSD:stä – ehkä siksi, että tuolloin sen käyttö oli kaikkein suurimmassa suosiossaan. Sethin mukaan LSD:llä ei ole mahdollista päästä ”eroon egosta.” Tällainen ”egon kuolema” ei ole todellista. Vanhan egon tilalle nousee heti uusi, kun aineen vaikutus lakkaa. Lisäksi tuo uusi ego tietää, että sen entinen versio on tukahdutettu väkivalloin keinotekoisesti, joten sen perusta ei ole tasapainoinen.

psy11

Egoa ei voida väkivalloin työntää onnistuneesti taka-alalle ja uskoa, että tällainen tukahdutus tuottaa ”egosta vapaan korkeamman tietoisuuden”. ”Uusi ego” on pelkästään jatke entiselle. Pahimmassa tapauksessa se on häiriintyneempi versio kuin aikaisempi. Se tietää, että kaikki sen osat eivät ole tulleet ehdottomalla rakkaudella hyväksytyiksi. Se ei ole oppinut ensin tuntemaan itseään ja siten tulemaan hengen yhteyteen. Se ei ole tasapainoisen evoluution tulos, vaan kärsimättömyyden lapsi.

Jos hakee psykedeeleillä nopeaa kehitystä, on lopputulos helposti ”nopean kehityksen” hienovaraisten (tai vähemmän hienovaraisten) sivuvaikutusten kanssa kamppailua.

 

Uskominen ulkoisten apuvälineiden välttämättömyyteen

Psykedeeliset hallusinogeenit tarjoavat kokemuksen, joka voi väliaikaisesti laajentaa mielen rajoja ja osoittaa egon takana olevan laajemman todellisuuden, mutta käytettävän aineen vaikutuksen haihduttua vanha todellisuus palaa. Parhaimmillaan ego on saanut uusia avartavia näkökulmia elämään ja alkaa työstää itseään niiden pohjalta, mutta ego saattaa alkaa myös uskoa, että on kaksi eri maailmaa, joista toiseen pääsemiseen on aina käytettävä ulkoisia apuvälineitä.

psy04

Psykedeelien käytön yksi suuri ongelma on, että ne totuttavat käyttäjänsä uskomaan, että kaikkein virittynein tila voidaan saavuttaa ainoastaan kemiallisin apukeinoin. Toisin sanoen aineen vaikutuksen alaisena tunnetaan olevan henkisiä ja yhteydessä Jumalaan, mutta kun aineen vaikutus lakkaa, palataan takaisin tilaan, joka ei tunnu yhtä inspiroituneelta ja yhtä tietoiselta. Virittyneeseen tilaan ei opita pääsemään omin avuin, jos aina turvaudutaan ulkoiseen ja keinotekoiseen stimulaatioon. Aineiden käyttö laiskistuttaa eikä auta etenemään.

Henkisyys on täydellistä omistautumista hengen tielle, jonka tavoite on lopulta kokea Luoja jokaisessa hetkessä ja tilanteessa. Jos Luoja koetaan vain päihteiden vaikutuksen alaisena (sekin verhon läpi), tulee päihteistä Luojan korvike.

 

Este korkeampaan virittyneisyyteen

Shamanistinen totuuden etsintä kuuluu vanhaan maailmaan. Shamanismissa pyritään psykedeelien avulla yhteyteen ensisijaisesti sisäisten tasojen ja luonnonhenkien kanssa. Nyt uusien 4D-energioiden aikakaudella useimpien ihmisten kehojärjestelmä on muuttunut niin herkäksi, että kaikki stimulantit ovat käyneet tarpeettomiksi. Tarpeettomuuden lisäksi ne toimivat esteenä selkeän kontaktin saamiselle korkeampaan minään.

Jos tarkoituksena on kivuta korkeimmalle huipulle, korkeimpiin värähtelytasoihin ja yliminäyhteyteen (ja miksi ei olisi?), on jätettävä pois kaikki psykedeelit. Tasapainoinen ja luotettava kontakti yliminään vaatii mielen ja kehon tasapainoista virittäytymistä. Esimerkiksi Ran korkealle tasolle (tämä on myös yliminätaso) virittäytymiseen estää myös kannabiksen käyttö:

Kysyjä: Instrumentti tahtoi kysyä, jos on jotain muita aineita, ruokia ynnä muuta, jota hänen ei pitäisi syödä tai juoda, tai asioita, joita hänen ei pitäisi tehdä, koska hän ei halua mistään syystä huonoa kontaktia.

Ra: On nieltäviä aineita, jotka eivät auta yksilöä palveluksessa, jonka se on valinnut. Tämä on se, jota kutsuisitte marijuanaksi. Tämä johtuu vääristymästä kohti kemiallisia lipsahduksia mielikompleksissa aiheuttaen synapsisen jatkuvuuden puutetta. Tämä on lyhyen keston kemiallinen reaktio. Tämä instrumentti ei kuitenkaan ole käyttänyt tätä kyseistä ainetta kertaakaan suorittaessaan tätä palvelusta. Uskomme, että olemme käsitelleet sellaisen kemiallisen agentin kuin LSD, joka on positiivinen jossain määrin johtuen energisoinnista tai vitaalisten voimien nopeuttamisesta. Kuitenkaan, tämä ei ole suositeltavaa tälle instrumentille johtuen verosta, jonka se ottaa vitaalisista energioista, kun aineen vaikutus lakkaa. Tämä on totta kaikkien nopeuttavien kemikaalien kohdalla.

 chakras

Energiatasojen heilahtelu

Se minkä takia vähintään jossain vaiheessa on luovuttava kaikista tajuntaan vaikuttavista psykoaktiivisista aineista, johtuu siitä, että hengen kanssa työskentely on erittäin voimakkaiden ja hienojakoisten energioiden kanssa työskentelyä. Kun aineen vaikutus lakkaa, hengen kanssa työskentelyyn käytettävissä olevan energian määrä painuu palautumisajaksi alemmas kuin ennen aineen käyttöä. Aineen käytön jälkeen olo voi tuntua rentoutuneelta, koska kehon stressitila on laukaistu kemiallisesti, mutta seuraavina päivinä, viikkoina tai jopa kuukausina, riippuen aineesta, hengen kanssa työskentelyyn on käytettävissä tavanomaista tasoa vähemmän energiaa. Henkisen polun tarkoitus on, että yhteys henkeen toimisi aina, eikä vain psykedeelien vaikutuksen alaisuudessa. Tripin jälkeen vitaalienergioiden taso voi painua tavallista alemmaksi jopa kuukaudeksi. Jos tätä aikaa pyrkii lyhentämään uudella tripillä, kestää seuraava palautuminen moninkertaisesti. Negatiivinen vaikutus energioihin on kasautuva.

Psykedeelit tuovat väistämättä mukanaan energiatasojen heilahtelun käytettiinpä sitten luonnontuotteita (sienet, kannabis ym.) tai synteettisesti valmistettuja kemikaaleja (LSD ym.). Myös niin kutsutut miedot psykedeelit, kuten kannabis, aiheuttavat jokaisen käyttökerran jälkeen palautumisajan, jonka aikana on käytettävissä vähemmän energiaa hengen kanssa työskentelyyn.

Q’uo kommentoi kannabiksen (THC) käyttöä seuraavasti:

 Kysyjä: Kysymykseni koskee marijuanaa, THC-kemikaalia, ja mikä vaikutus sillä on kunkin etsijän etsimiselle. Kysymykseni tulee omista kokemuksistani, mikä on sellainen, että sillä on vaikutus, joka tuntuu etsimiselleni negatiiviselta. Se laskee energiatasojani päiviksi käytön jälkeen. Mutta käytön aikana tunnen tiettyä inspiraatiota ja tiettyä vapautta, joten se on kysymykseni. Mikä on tämän aineen luonne ja sen vaikutus etsimiseen?

Q’uo: Me olemme Q’uo ja tietoisia kysymyksestäsi, veljeni. Jokaisella aineella on monimutkaiset ominaisuudet. Jokaisella ruualla, jota syötte, jokaisella juomalla, jota juotte, on ne ominaisuudet, joita yleisesti pidetään positiivisina ja ne ominaisuudet, joita pidetään ei-toivottuina ja siten kutsutaan ”sivuvaikutuksiksi”. Aine marijuana ei ole poikkeus.

Yleisesti ottaen, veljeni, jos haluat saada maksimaalisesti hyödyllisimmät tulokset havainnoistasi ja todisteista inkarnaation aikana, palvelet parhaiten täysin puhtaana ja kuten tämä instrumentti sanoisi ”selvänä”. Jokainen nielemäsi aine, jokainen juomasi juoma, luo ei vain yhden vaan useamman erilaisen vaikutuksen kehossa, ja kuten S:nä tunnettu sanoisi, se on niin, että jokainen etsijä saa erilaisen kokemuksen omenoista, parsasta tai marijuanasta. Kuitenkaan parsan yksikään sivuvaikutus ei vaikuta henkiseen elämään niin kuin marijuanan tapauksessa. Sen vaikutus henkiseen elämään on epävakainen ja epäluotettava.

Perusperiaate tässä mielipiteessä on periaate, joka ehdottaa, että te pystytte avaamaan mielenne, kehonne ja henkenne enemmän ja enemmän tullessanne valaistuksi sisältä päin, tullessanne sytytetyksi sen hengen toimesta, joka kaipaa täydellistä omistautumista, täydellistä koko itsen antamista palvelemiseen. Kun jatkatte tämän linjan etsimistä, verho ohenee teille, vähän kerrallaan, tavalla, joka on teille turvallinen.

psy13

Vaikeus, jonka näemme marijuanan käytössä henkisessä etsinnässä, on se, että se mahdollistaa teidät kokemaan ympäristön, johon ette ole luonnollisesti valmistautuneet. Siten, vaikka kokemus saattaa olla hyvä, marijuanan käytön sivuvaikutukset, pääosin normaalisti runsaammin olevien energioiden vaimentaminen, luo kokonaiskokemuksen: positiivisen ajan, jota ette pystyneet täysin käyttämään, koska se oli keinotekoisesti luotu, ja kasaantuvan marijuanan käytön vaikutukset, jotka sisältävät väsymyksen ja motivaation puutteen.

On huomioitavaa, että kaikki nämä vaikutukset, sekä positiiviset että näennäisesti negatiiviset, ovat väliaikaisia. Marijuanan kemikaalit ovat kemikaaleja, joilla on vaikutus siellä ja täällä ja kuukauden sisällä ne ovat poistuneet. Joten se on suhteellisen läpinäkyvä, virkistävä mielialan muuttaja. Kuten tämä instrumentti voi osoittaa, tällä kyseisellä aineella on lääketieteellisiä ominaisuuksia, joita arvostavat hyvin he, joilla on kroonisia kipuja ja kroonista pahoinvointia. Meillä ei olisi mitään syytä rohkaista ihmisiä pitämään marijuanaa pahana tai aineena, joka johtaa ihmisiä harhaan. Kuitenkin, mitattuna henkisen elämän kohentamisella, sen käyttö on hyvin rajoitettua.

Kun haluatte kohentaa henkistä elämäänne, kääntykää sisään. Ei ole ainetta, ei ole vastausta, ei ole oikopolkua sydämenne valtavan ulottuvuuden ulkopuolella. Kun ehdotamme, että käännytte sisään, me todella tarkoitamme sisään menemistä, tavallisen arkielämän todellisuuden ja avoimen sydämen ympäristön välisen kynnyksen ylittämistä.

Ihmisenne ovat nielleet, juoneet, polttaneet ja hengittäneet hämmästyvässä vaihtelevuudessa luonnollisia ja ihmistekoisia aineita historianne ajan työskennellen ulkopuolisilla asioilla saavuttaakseen tuloksia. Ja yhtään sellaista tulosta ei ole löydetty, joka olisi tyydyttävä. Sillä välin, hiljaa, nöyrästi, näkymättömästi, henkilö henkilön jälkeen on mennyt sisään ja kävellyt itsen aavikoiden läpi, kiivennyt itsen vuorille, seilannut itsen merillä. Eksyneenä, vaeltaen, voitonriemuisena, alas lyötynä. Jokaisessa säässä ja jokaisessa tilanteessa tietoisuuden rajaton potentiaali odottaa.

Kaikkein tehokkain henkinen harjoitus on uskoa henkiseen harjoitukseen ja etsiä sitä kuin rakastaja kumppania. Voi vaikuttaa arkipäiväiseltä tai tarpeettoman emotionaaliselta rohkaista teitä omaamaan voimakkaan persoonallisia, jopa intiimejä, tuntemuksia henkisestä elämästä, mutta silti se on erittäin hyödyllistä ja terveellistä hengelle kaivata yhden Luojan läsnäoloa. Teillä on tuo läsnäolo sisällänne, vaikka silti se on matka aavikon yli, vuorten ja meren, tullakseen viimein maagiselle saarelle sydämenne keskukseen, jossa elää rakkaus, rajoittamattomana, villinä ja vapaana. Siksi me rohkaisemme teitä nauttimaan itsestänne, kuten tahdotte.

Me emme tuomitse marijuanaa: me vain sanomme, että vakavamieliselle etsijälle se, mitä hän manipuloi, on itsen sisällä.

psy14

Oikotietä ei ole

On vaikea löytää valaistunutta mestaria tai positiivisesta lähteestä peräisin olevaa korkeantason kanavointia, joka kertoisi psykedeelien käytön tarjoavan helpon oikotien valaistumiseen tai tasapainoiseen henkiseen kehitykseen. Psykedeeleillä on epäilemättä roolinsa lääketieteellisessä käytössä ja ne voivat parhaimmillaan tarjota näkökulmaa laajentavia kokemuksia, mutta henkiselle kehitykselle niiden anti on rajoittunut ja jopa estää tiettyä tasoa pidemmälle etenemisen. Esimerkiksi kannabis avaa aivoista tiettyjä kanavia, mutta toisia se samalla sulkee käytön aikana ja sitä seuraavana palautumisaikana. Aloittelijan kohdalla käytön aikana astraalitasolle virittäytyminen saattaa helpottua. Tämä aiheuttaa sen, että tietoisuus osin laajenee, mutta ei samalla syvyydellä ja kirkkaudella kuin selvin päin kohotettuna. Kokonaisvaltainen, todellinen edistyminen vaatii, että kaikki osat virittyvät, ja nousu tapahtuu ilman ulkoisia stimulantteja

Meditaatio on avain, joka avaa mielen ja valmistaa kehon ja mielen kontaktiin hengen kanssa. Se tarjoaa luotettavan ja tasapainoisen tien ilman energiatasojen heilahtelua ja ikäviä yllätyksiä. Meditaation säännöllinen harjoittaminen vaatii kärsivällisyyttä ja tahdon voimaa verrattuna yrtin, sienen tai hapon nauttimiseen, mutta yhdelläkään psykedeelillä ei voi päästä niin korkeaan tietoisuuteen kuin meditaatiolla ja muulla kurinalaisella tietoisuuden työstämisellä. Kokeneet meditoijat tietävät, että kannabiksen kertakäyttökin aiheuttaa vähintään useaksi päiväksi ”katon”, jonka aikana meditaation syvyys kärsii. Tietoisuuden ylle punoutuu ikään kuin huppu, joka hellittää otteensa vasta sitten, kun aine alkaa hälvetä lopullisesti elimistöstä. Aloittelijalle kokemus voi olla päinvastainen – käytön aikana meditaatio on helpompaa. Lopulta tilanne kääntyy toisin päin.

Loppujen lopuksi kyse psykedeelien käytön kohdalla on siitä, kuinka pitkälle haluaa mennä henkisellä tiellä tässä inkarnaatiossa. Kuinka hienovaraiseksi instrumentiksi haluaa virittää kehonsa ja mielensä? Kuinka luotettavaksi ja häiriöttömäksi haluaa rakentaa yhteyden Itsen syvimpiin tasoihin? Haluaako mennä loppuun asti vai jäädä leikkimään tietylle tasolle? Kyse ei ole moraalisesta valinnasta – siitä, mikä on oikein tai väärin. Kyse on tasapainoisesta, aidosta kehityksestä. Jos haluaa mennä mahdollisimman pitkälle, on luovuttava kaikkien psykedeelien käytöstä. Tähän sääntöön ei ole olemassa poikkeustapauksia.

Mainokset