Neljäs tiheys ja sen lähestyminen

ilmastonmuutos

Mikäli Ra on oikeassa siinä, että planeettamme on aurinkokunnan mukana saavuttamassa galaksissamme sellaisen alueen, jossa vallitsee korkeampi värähtelytaajuus/valon tiheys, olisi luultavaa, että nähtävissä olisi myös lukuisia fyysisiä merkkejä tästä perinpohjaisesta muutoksesta. Ja näitä muutoksia todellakin voidaan havaita.

 

Planetaarinen ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos, jolla ensisijassa tarkoitetaan maapallon ilmaston lämpenemistä, ei ole pääasiallisesti seurausta ihmisen tuottamien kasvihuonepäästöjen kasvusta. ”Ilmasto” on muuttumassa kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla, mikä johtuu koko aurinkokunnan kulkeutumisesta galaksissamme sellaiselle alueelle, jossa on enemmän ja tiheämmin energiaa. Toisin sanoen värähtelytaajuus kasvaa.

David Wilcock kokosi jo vuonna 2003 laajan tieteellisen tutkimusdatan, joka esiteltiin lähdeviitteineen hänen kolmessa kirjassaan. Wilcock tiivisti uudelle energia-alueelle siirtymisen seuraavasti:

 Wilcock:

…Nasan ja venäläisten data on vahvistanut, että Auringon magneettikentän etureuna on muuttunut yli 1000 prosenttia kirkkaammaksi viimeisten 30+ vuoden aikana. Tiedämme, että jos metallipalaa hieroo tarpeeksi nopeasti, muodostuu silloin kitkaa, ja metalli alkaa hohkata tulipunaisena. Samalla tavalla, lisääntynyt tomu ja energia tällä uudella galaktisella energia-alueella törmäävät Auringon magneettikentän kanssa aiheuttaen kitkaa ja luoden etuosassa näkyvän staattisen ”plasma”energiavarauksen, joka nopeasti kasvaa kokoa ja kirkkautta.

Vuoteen 1997 mennessä, tohtori Aleskey Dmitriev ja muut venäläiset tiedemiehet havaitsivat, että galaktinen tila, johon olemme nyt liikkumassa, näyttää merkittävästi korkeampia pitoisuuksia ainetta ja energiaa, mukaan lukien vedyn, heliumin ja hydroksyylin varauksellisia hiukkasia, ja lisäksi muita uusia elementtien kombinaatioita.

Vaikka länsi on aina tullut venäläisten jäljessä tieteen areenalla, on se viimein saamassa venäläisiä kiinni. Juuri elokuussa 2003, ESA/Nasa -koe nimeltään DUST (tomu), joka laukaistiin Ulysses-satelliitin mukana vuonna 1990, on havainnut, että nyt galaksistamme saapuu 300 prosenttia enemmän tomua aurinkokuntaan kuin koko 1990-luvun aikana. Enemmän tomua ja varauksellisempia hiukkasia tarkoittavat enemmän energiaa, enemmän tiheyttä (density), joka on täsmälleen sana, jota Ra käytti kuvatessaan tätä uutta galaktista aluetta.

Koska koko aurinkokunta on siirtymässä korkeamman energiapitoisuuden alueelle, näkyy tämä luonnollisesti kaikilla aurinkokunnan planeetoilla sekä etenkin itse Auringossa. Nasa ja venäläiset tieteilijät ovat havainneet seuraavia muutoksia:

Aurinko: Auringon magneettikenttä on yli 230 prosenttia voimakkaampi kuin 1900-luvun alussa, ja sen energeettinen aktiivisuus on merkittävästi kasvanut. Planeettojen välisessä tilassa Auringosta säteilevien hiukkasten kulkunopeus on kasvanut 400 prosenttia. Vuonna 2003 mitattiin niin suuri auringonpurkaus (X40), että sen luokittelemiseksi ei ollut olemassa edes asteikkoa. Se pimensi satelliitteja, ja revontulet näkyivät Italiassa asti.

Venus: On havaittu merkittäviä fyysisiä, kemiallisia ja optisia muutoksia, mukaan lukien rikkikaasujen äkillinen väheneminen sen ilmakehässä ja vihreän säteilyn kirkkauden lisääntyminen 2500 prosenttia. Myös magneettikenttä on voimistunut.

Mars: Voimakas ilmastonlämpeneminen on käynnissä. Napajäätiköt sulivat yhdessä vuodessa 40 prosenttia aiheuttaen maanpinnan muodon muuttumisia. Ilmakehän tiheys on noussut 200 prosenttia aikaisemmin mitatusta arvosta.

Jupiter: Jupiter on energisoitunut niin voimakkaasti, että sitä ympäröi nyt donitsin muotoinen loistava energiatuubi, joka on sen kuun (Io) reitillä. Jupiterin magneettikentän koko on kaksinkertaistunut vuodesta 1992.

Saturnus: Saturnuksen napa-alueet ovat huomattavasti kirkastuneet, ja sen magneettikenttä on voimistumassa.

Uranus: Nasan Voyager II -luotaimen mukaan sekä Uranus että Neptunus ovat kokeneet äskettäisen magneettisten napojen paikan siirtymisen – 60 prosenttia Uranuksella ja 50 Neptunuksella.

Neptunus: Neptunus on muuttunut infrapunassa 40 prosenttia kirkkaammaksi vuodesta 1996 ja on 100 prosenttia kirkkaampia tietyillä alueilla. Myös Neptunuksen kuu Triton on kokenut suuren kasvun ilmakehän paineessa ja lämpötilassa, verrattavissa 22-asteen (fahrenheit) muutokseen Maassa.

Pluto: Syyskuussa 2002 havaittiin Pluton kokeneen 300 prosentin kasvun sen ilmakehän paineessa viimeisen 14 vuoden aikana. Se on havaittavasti muuttunut myös väriltään tummemmaksi.

[Huom! Edellinen listaus on vuodelta 2003. Wilcockin uudemmassa, suomeksikin ilmestyneessä kirjassa Lähdekenttä (ilm. 2012), listaa on päivitetty uusimmilla havainnoilla ja muutoksien voidaan todeta vain voimistuvan.]

Jos on viime vuosina tutkinut tieteellistä uutisointia aurinkokuntamme ja avaruuden ilmiöistä, on voinut havaita, kuinka sellaiset sanat kuin ”ennennäkemätön”, ”selittämätön”, ”ennätyksellinen” ja muut vastaavat toistuvat entistä tiheämmin. Valtavirran tiede joutuu yhä useammin myöntämään, että se ei pysty selittämään uusia havaintoja tieteen perinteisillä paradigmoilla.

Maa-planeetalla muutoksia on luonnollisesti voitu havaita enemmän ja pidemmällä ajanjaksolla: Vuosien 1963 ja 1993 välillä luonnonkatastrofien määrä lisääntyi 410 prosenttia. Maanjäristykset ovat lisääntyneet 400 prosenttia vuodesta 1973. Vuosien 1875 ja 1993 välillä vulkaaninen aktiivisuus kasvoi 500 prosenttia. Vuoden 1997 jälkeen Maan muoto on muuttunut selittämättömällä tavalla. Aikaisemmin se oli hitusen munamuotoinen, mutta nyt enemmän kurpitsamuotoinen. Merien on havaittu lämpenevän pohjasta, mitä ei ole pystytty selittämään perinteisillä tieteellisillä malleilla, koska kylmän veden pitäisi laskeutua pohjaan. Vielä käsittämättömämpää on maan koon kasvaminen. Maa on nimittäin tasaisesti kasvattanut kokoaan, minkä selittämiseen eivät tieteen perinteiset mallit kykene.

Ilmastonmuutoksen kaksi pääasiallista syytä

Koko aurinkokunta käy siis läpi muutosta. Wilcock on huomioinut, että tieteellistä dataa perinpohjaisesta muutoksesta ei koskaan esitetä yhdessä nipussa missään, vaan tiedot ripotellaan sinne tänne, jotta suuret massat eivät ymmärtäisi, mistä on todella kysymys. Galaktisen mittakaavan muutos on naamioitu ihmisen tuottamien hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi ilmastonlämpenemiseksi, jonka vaikutuksilla pelotteluun ihmisten huomio kiinnitetään.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että meillä ei olisi valtavia ympäristöongelmia, joita fossiilisten polttoaineiden käyttö tuottaa, mutta ilmastonmuutosta ne eivät aiheuta. Ne ovat maapallon keskilämpötilan nousun pieni osasyy. Ilmastonmuutos on positiivisen tietoisuuden muutoksen sivutuote, joten Al Goren dokumenttielokuvaa muokaten: totuus ei ole lainkaan epämiellyttävä vaan äärettömän miellyttävä.

epämiellyttävä totuus

Maapallon ilmasto on muuttumassa yhä enenevässä määrin epävakaaksi, ja sille on kaksi pääasiallista syytä. Ensimmäinen on aikaisemmin mainittu: koko aurinkokuntamme on ajautumassa tiheämmän energian alueelle, mikä aiheuttaa kaikissa aurinkokuntamme planeetoissa muutoksia lämpenemisen ja kirkastumisen suhteen. Toinen syy johtuu ihmiskunnan epäharmoniasta, joka on siirtynyt planeettaan. Ra selostaa asiaa seuraavasti: 

Kysyjä: Yrittäessäni ymmärtää luovia energioita tulin ajatelleeksi, että en todella ymmärrä, miksi käyttökelvotonta lämpöä syntyy, kun Maa siirtyy kolmannesta neljänteen tiheyteen. Tiedän, että sillä on tekemistä kolmannen ja neljännen tiheyden värähtelyjen välillä olevan epäharmonian kanssa, mutta miksi sen täytyy näkyä Maan fyysisenä lämpenemisenä, sitä en ymmärrä. Voitko valaista minua tässä?

Ra: Käsitteet ovat jokseenkin vaikeita läpäistä kielellänne. Kuitenkin, me yritämme puhua asiasta. Jos entiteetti ei ole harmoniassa olosuhteidensa kanssa, tuntee se sisäistä poltetta. Fyysisen välineen lämpötila ei vielä nouse, vain mielenlaadun lämpö tai kyyneleiden, kuten voisimme kuvailla tätä epäharmoniaa. Kuitenkin, jos entiteetti jatkaa pitkäkestoisesti tila/ajassanne tuntien tätä emotionaalista lämpöä ja epäharmoniaa, koko kehokompleksi alkaa resonoida tähän epäharmoniaan, ja epäharmonia sitten näkyy syöpänä tai muina rappeuttavina vääristyminä poiketen siitä, mitä kutsutte terveydeksi.

Kun koko planetaarinen ihmisten ja kulttuurien järjestelmä toistuvasti kokee suuressa mittakaavassa epäharmoniaa, maa näiden entiteettien jalkojen alla alkaa resonoida tässä epäharmoniassa. Johtuen fyysisen välineen luonteesta epäharmonia näkyy kasvun tukoksena tai kontrolloimattomana kasvua, sillä mieli/keho/henki-kompleksin kehokompleksin ensisijainen toiminto on kasvu ja ylläpito. Teidän planeettanne tapauksessa planeetan tarkoitus on kiertoradan ylläpito ja oikea sijainti ja orientaatio koskien muita kosmisia vaikutteita. Jotta tämä tapahtuisi oikeanlaisesti, on pallonne sisäosa kuuma teidän fyysisin termein tarkasteltuna. Siten kontrolloimattoman kasvun sijaan te alatte kokea kontrolloimatonta lämpöä ja sen seurannaisvaikutuksia. (k3, s 60, 68)

Tulvat, hurrikaanit, tulivuorenpurkaukset, ukkosmyrskyt ja muut luonnonmullistukset ovat Maan tapoja purkaa negatiivista energiaa, joka siihen on varastoitunut. Jos Maa niin haluaisi, se voisi tuhota ihmiskunnan päältään yhdessä hetkessä esimerkiksi mannerlaattojaan uudelleen järjestelemällä. Maa on kuitenkin äärimmäisen rakastava entiteetti, joten se purkaa itseensä kohdistunutta stressiä pikku hiljaa niin vähin vaurioin kuin on mahdollista.

Uuden maailman synnytyskivut ovat käynnissä, mutta lapsi syntyy ajallaan terveenä ja hyvinvoivana. Maa jatkaa työtään siten, että sen päällä elävä ihmiskunta pystyy jatkamaan 3D-kokemustaan tämän syklin loppuun saakka.

 Quo: Terveys on yltäkylläinen Maassa itsessään. Sen työ on jatkuvaa, mutta synnytys etenee hyvin. Olette ehkä huomanneet monia merkittäviä katastrofeja tapahtuvan Maan tasolla. Tämä on Maan työtä. Se yrittää siirtyä neljänteen tiheyteen ilman, että sen tarvitsisi ilmaista kaikkea kerralla, epäyhteensopivuutta tänä aikana Maan päällä vallitsevan kolmannen tiheyden ajatuksen ja tulossa olevan neljännen tiheyden värähtelyn kanssa. Se yrittää purkaa ihmiskunnan pelkoa, vihaa ja kapeakatseisuutta pienissä osissa, tulivuoren purkauksella mutta ei Maata halkaisemalla, tai tsunamilla tai hurrikaanilla, joka tuhoaa paljon mutta ei tuhoa maapalloa, tai maanjäristyksellä, joka ilmaisee Äiti-Maan stressiä, mutta ei sillä tavoin, että planeetta kokonaisuudessaan tuhoutuu. (L/L Research Transcript 24.10.2004)

Sekoitettuun sadonkorjuuseen (eli osa valmistuu positiiviseen ja toinen osa negatiiviseen), jonka planeettamme kokee, liittyy aina lisääntyneitä mullistuksia.

 Ra: Sekoitetun sadonkorjuun tapahtumassa on melkein aina epäharmoniaa ja siten lisättyä katalyyttiä niin kutsuttujen ”maan mullistusten” muodossa.

On Konfederaation halu palvella niitä, jotka saattavat etsiä intensiivisemmin tämän lisääntyneen katalyytin johdosta. (k3, 65, 109)

Lisääntyneiden luonnonmullistusten ja ”hulluksi muuttuneen” sään yksi tarkoitus on saada vielä unessa elävien ihmisten huomio pois arkipäiväisistä asioista ja saada heidät kysymään tällä planeetalla elämisen todellista tarkoitusta. Synnymmekö tänne vain tekemään työtä, kasaamaan materiaalista omaisuutta, kokemaan aistinautintoja ja sitten katoamaan ikuiseen tyhjyyteen elämän loputtua, vai onko tällä kaikella jokin syvempi tarkoitus? Tämä niin kutsuttu lisääntynyt katalyytti pyrkii murtamaan vanhoja ajatustapoja ja etsimään illuusion takana olevaa todellisuutta.

Fyysiset mullistukset ja niihin keskittyminen ovat kuitenkin täydellinen sivuseikka. Sadonkorjuu tapahtuu, olivatpa olosuhteet millaiset tahansa. Fyysinen todellisuus on illuusio, joten siihen huomion ensisijainen kiinnittäminen vie kauemmas olennaisimmasta asiasta. Ra ei mullistuksista kysyttäessä lähtenyt edes analysoimaan tilannetta sen tarkemmin:

Kysyjä: Voitko kommentoida tulevia planetaarisia muutoksia fyysisessä todellisuudessamme?

Ra: Muutokset ovat hyvin, hyvin triviaaleja. Emme ole huolissamme olosuhteista, jotka tuovat sadonkorjuun. (k1, s1, 67)

M31_hallas

Kosminen kello lyö täsmällisesti

Planeettamme on siis siirtymässä kolmannesta tiheydestä neljänteen, jossa on enemmän energiaa ja tiheyttä, kuten Ra jo 1980-luvulla kertoi. Muutos yhdestä tiheydestä seuraavaan tapahtuu kosmisen aikataulun mukaan:

Kysyjä: Meidän planeettamme väestöllä on vain tietty määrä aikaa kehittyä. Tämä aika on jaettu kolmeen 25 000-vuotiseen sykliin. 75 000 vuoden lopussa planeetta itsessään kehittyy. Miksi tämä on niin tarkkaa? 

Ra: … Elävä virta luo rytmin, joka on yhtä väistämätön kuin yksi teidän ajannäyttäjistänne… Älykäs energia tarjoaa eräänlaisen kellon. Portti älykkäästä energiasta älykkääseen äärettömyyteen aukeaa tunnin lyömällä riippumatta olosuhteista. (k1, 9, 105) 

Kysyjä: Onko kellomainen pinta, sanoisinko, yhdistynyt koko suuren galaksin kanssa siten, että se pyöriessään kantaa kaikki nämä tähdet ja planeettajärjestelmät muutosten kautta tiheydestä tiheyteen? Näinkö se toimii? 

Ra: Olet tarkkaavainen. Voit nähdä kolmiulotteisen kellopinnan tai loputtomuuden spiraalin, joka on Logoksen suunnittelema tähän tarkoitukseen. (k3, S63,95)

Ra siis käyttää ”ulottuvuus”-sanan sijaa ”tiheys”-sanaa, koska ”aine” on eri tietoisuuden tasoilla eri tiheyksistä. Neljännessä tiheydessä keho on aineellisesti kevyempi kuin kolmannessa, mutta koostuu tiheämmin valosta ja energiasta. Englannin kielen sana ”light” kuvaa tätä asiaa osuvasti, koska sillä on kaksi eri merkitystä: se tarkoittaa sekä valoa että kevyttä. Kun valo värähtelee korkeasti, on paljon energiaa, ja olemus ja olo ovat kevyitä. Muodot ovat sulavia ja joustavia. Kun valo värähtelee matalasti, on vähemmän energiaa, ja olemus ja olo ovat raskaita. Tällöin muodot vaikuttavat kiinteiltä ja jähmeiltä, todellisuus vaikuttaa materiaaliselta.

Koska galaksimme toimii yhtä täsmällisesti kuin kellokoneisto, planeetan muutos kolmannesta tiheydestä neljänteen tapahtuu määrättynä ajankohtana, vaikka kukaan ihmisistä ei olisi siihen valmistautunut. Maa-planeetalla suurin osa väestöstä ei ole valmistautunut muutokseen: 

Ra: Neljäs tiheys on yhtä säädelty lähestymisessään kuin kellon lyönti tasatunnein. Teidän planeetallinen alueenne on pyörinyt tila/aikaan, jossa on erilailla värähtelevä rakenne.

Tämä aiheuttaa planeetallisen alueen muovautumista näiden uusien vääristymien mukaan. Kuitenkin, teidän ihmistenne ajatusmuodot vaihtelevat suuresti eivätkä ole kykeneväisiä osoittamaan yhteen suuntaan.

Siten sadonkorjuusta tulee sellainen, että moni kertaa kolmannen tiheyden syklin. Tänä aikana teidän vaeltajanne, opettajanne ja adeptinne ovat kaikki suuntautuneet kasvattamaan sadonkorjuuta. Kuitenkin on vain harvoja sadonkorjattavia.

Tällaiselta tilanne vaikutti 1980-luvun alussa. Sadonkorjuukelpoisten lopullista määrää ei kukaan tiedä, joten Ra ei esittänyt mitään lukuja. Ralta myös kysyttiin, olisiko mahdollista, että kaikki pystyisivät nostamaan riittävästi värähtelytaajuuttaan päästäkseen uudelle Maa-planeetalle. Ra vastasi, että kaikki on aina mahdollista, vaikkakaan tällainen vaihtoehto ei ole todennäköistä. Vuonna 2014 tarkasteltuna tällainen mahdollisuus vaikuttaa yhtä epätodennäköiseltä kuin 1980-luvulla.

Uusi neljännen tiheyden Maa

Millainen on sitten uusi neljännen tiheyden Maa, joka on syntymässä? Ran mukaan se ei ole ainoastaan tuplasti tai kymmenen kertaa harmonisempi kuin nykyinen, vaan sata kertaa harmonisempi paikka elää. Ra ei kuvaile neljännen tiheyden olosuhteita ja elämää juuri lainkaan, koska ne poikkeavat niin suuresti kolmannesta, että niitä ei pysty 3D-tietoisuudella varustettu olento ymmärtämään. Muutos kolmannesta tiheydestä neljänteen on totaalinen.

Positiivisessa neljännessä tiheydessä ei ole salaisuuksia. Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä uusilla tulokkailla on sosiaalisen ryhmämuistin perustaminen. Kaikkien tietoisuus on siis kytketty toisiinsa. Henkilökohtaisia näkemyseroja vielä ilmenee, mutta ne pystytään sovittelemaan rakkaudella, joka on neljännen tiheyden ominaisuus. Olennot voivat lukea toinen toistensa ajatuksia täysin esteettä, joten valehtelu on mahdotonta. Kaikki tieto on saatavilla ja avointa, eikä mitään pystytä kätkemään. Internetiä voi pitää ryhmämuistin perustamisesta harjoituksena, jossa kaikkien muistit tai tietoisuudet ovat kytkeytyneet toisiinsa.

pji8

Fyysinen kipu ei ole enää tarpeellista neljännessä tiheydessä. ”Kipu” on pikemminkin henkistä, mutta ei kuitenkaan mitenkään verrattavissa suunnattomaan erillisyyden tuskaan, jota 3D:ssä koetaan. Henkisen epämukavuuden tarkoitus on kasvattaa. Kehon ulkomuoto on samankaltainen kuin nyt, mutta kemiallinen rakenne on erilainen. Vanheneminen ei aiheuta kehoon dramaattisia muutoksia ja toimintakyvyn heikkenemistä, vaan pikemminkin vanhuus koetaan henkisenä väsymyksenä. Yhden eliniän pituus on 90 000 vuotta. Yhden 4D-syklin pituus on 30 miljoonaa vuotta.

Jeesus sanoi seuraajilleen, ette he tulevat tekemään samoja tekoja kuin hän ja vielä suurempia (Joh. 4: 12 – 14). Hän todella tarkoitti sitä kirjaimellisesti. Neljännessä tiheydessä lentäminen, telekinesia, teleportaatio, välitön itsensä parantaminen ja ajassa eteen ja taaksepäin matkustaminen ovat yhtä arkipäiväisiä asioita kuin hengittäminen nyt. Neljännen tiheyden vasta-aloittavat entiteetit eivät mahdollisesti ole aluksi tietoisia näistä kyvyistä, eivätkä siten osaa niitä heti käyttää, vaan vähitellen löytävät valtavan potentiaalinsa. Samaan tapaan unessa jokainen pystyy halutessaan lentämään, mutta usein jättää sen tekemättä, koska ei ole tietoinen kyvystä. 

Ra: Sadonkorjuu on nyt. Tänä aikana ei ole syytä tavoitella pitkäikäisyyttä, mutta sen sijaan rohkaista pyrkimyksiä etsiä itsensä ydintä, sillä tämä, joka sijaitsee selvästi violetin säteen energiakentässä, määrittää jokaisen persoonan sadonkorjuun.

Sinun täytyy nähdä Maa seitsemänä planeettana. On punainen, oranssi, keltainen, ja pian on neljännen tiheyden entiteeteille valmis vihreän värin värähtelypaikka, jota he kutsuvat Maaksi.

Advertisement