Polariteetti – positiivinen ja negatiivinen polku

Ying ja Yang

Luoja on jakanut itsensä polariteetteihin eli napaisuuksiin, mikä pitää elämänpelin liikkeessä ja mielenkiintoisena. Magneetissa on plus- ja miinusnapa, sähkössä on positiivisia ja negatiivisia varauksia, maskuliininen ja feminiininen, yin ja yang, yö ja päivä, valo ja pimeys, kuuma ja kylmä ja niin edelleen. Nämä polariteetit ovat osa illuusiota eivätkä siten todellisia, mutta niiden kautta elämä koetaan intensiivisemmin kuin ilman niitä.

Kolmas ulottuvuus on valinnan ulottuvuus. Entiteetti on aloittanut matkansa neljänteen ulottuvuuteen, kun se on valinnut, mitä polkua pitkin se alkaa kulkea. Koko 3D-kokemuksen tarkoitus on polarisaation kehittäminen jompaakumpaa napaisuutta kohden. Tämä on syy, miksi Maa-planeetalle synnytään lihallisiin kehoihin unohtaen kaikki aikaisemmat kokemukset. Unohduksella on siis jumalainen tarkoitus. Se ei ole luomisvirhe.

Polkuja on kaksi, ja kummatkin niistä ovat rakkauden polkuja, mikä on yksi mielenkiintoisimmista Ran opetuksista ja tuo paljon selkeyttä ”hyvän” ja ”pahan” olemassaoloon ja kahtia jakautuneisuuteen. Entiteetti on kypsä neljänteen ulottuvuuteen silloin, kun se joko rakastaa universaalisti 51 %, mikä on positiivinen polku, tai sitten rakastaa pelkästään itseään 95 %, mikä on negatiivinen polku. Kumpikin näistä kriteereistä on haastava saavuttaa ja vaatii määrätietoista ponnistelua eli paljon työtä tietoisuudessa.

two_paths

Ihmiskunnan ongelma on, että suurin osa ihmisistä ei ole kiinnostunut kehittämään itseään henkisesti, joten he ajelehtivat tiedostamattomina näiden kahden suuntautuneisuuden välillä. He eivät ole tehneet tietoista valintaa. Useimmat ihmiset ajattelevat olevansa rakastavia, mutta todellisuudessa he eivät osaa erottaa manipulointia ja kontrollia rakkaudesta. He eivät osaa valita ja kypsyä 4D-valmiiksi. Siksi he ovat jääneet luokalle kaikissa aikaisemmissa sadonkorjuissa. Välinpitämättömyys estää valmistumisen.

Ra kutsuu näitä kahta polkua, joiden välillä pitää valita, toisten palvelemiseksi (service to others) ja itsensä palvelemiseksi (service to self). Toisten palveleminen on positiivisesti suuntautunut polku, jota Ra epäsuorasti suosittelee, koska se tarjoaa laajemman kokemuksen ykseydestä. Itsensä palveleminen on negatiivinen polku, jossa erillisyyden kokemus säilyy polun loppuun asti. Näitä polkuja voi siis kutsua myös ykseyden poluksi ja erillisyyden poluksi.

Negatiivisesti suuntautunut entiteetti siis saavuttaa 4D-kelpoisuuden, kun se rakastaa itseään vähintään 95 % ja muita vain 5 %. Tällainen entiteetti käyttää melkein kaiken aikansa ja energiansa oman edun tavoitteluun muiden edun kustannuksella. Muut nähdään itsestä erillisinä olentoina, joista on hyötyä vain palvelijoina, viihdyttäjinä, mielihyvän tuottajina, orjina. Ran mukaan 3D-planeetoilla eliitti on taipuvainen valitsemaan negatiivisen polun, koska se pyrkii tekemään eroa muihin etsien valtaa ja erityisasemaa. Juuri näin on käynyt myös Maan tapauksessa.

Kolmannen ulottuvuuden jälkeen ulottuvuudet jakautuvat positiiviseen ja negatiiviseen. Kypsyyskriteerin täyttävät negatiivisen polun kulkijat ylösnousevat sadonkorjuun yhteydessä negatiiviseen neljänteen ulottuvuuteen ja positiivisen tien kulkijat positiiviseen neljänteen ulottuvuuteen. Vain kolmannessa ulottuvuudessa voi samalla planeetalla olla sekä negatiivisen että positiivisen tien kulkijoita.

IMAG001

Myös negatiivisen tien kulkijat ovat matkalla takaisin Luojaksi. Kun he ovat oppineet itsensä rakastamisen läksyt neljännessä ulottuvuudessa, siirtyvät he viidenteen opettelemaan itsekästä viisautta. Siksi myös negatiiviset neljäs ja viides ulottuvuus ovat rakkauden ja viisauden ulottuvuuksia. Hyvin korkealle kehittyneitä valo-olentoja on siis niin ”hyviä” kuin ”pahoja”. Todellisuudessa ei ole hyvää eikä pahaa eikä hyviä ja pahoja olentoja. Hyvän ja pahan käsitteet ovat vain tapoja kokea tätä illuusiota. Ne kuuluvat dualismiin, joka ei ole Luojan todellinen luonne.

Negatiivinen polku kuitenkin katkeaa kuudennessa ulottuvuudessa. Kun 5D-negatiivinen entiteetti muuttuu 6D-entiteetiksi, vaihtaa se kuudennen ulottuvuuden alkupuolella polariteettia eli muuttuu positiiviseksi Se ymmärtää, että ei voi kehittyä pidemmälle negatiivisella polulla. Luoja on yksi, kaikki on yhtä, ja toisten orjuuttaminen on vain oman itsensä orjuuttamista. Kuudes ulottuvuus on ykseyden ulottuvuus, eikä ykseydessä ole ristiriitoja. Kaikki paradoksit saavat ratkaisunsa. Kaikki kuudennen ulottuvuuden keskitasolla ja siitä ylöspäin olevat entiteetit ovat siis positiivisia. Vaikka polut erkanevat kolmannessa ulottuvuudessa, kuudennessa ulottuvuudessa ne yhtyvät riemulliseen jälleennäkemiseen.

Orion-ryhmä

Ra kutsuu kaikkia tämän galaksin negatiivisia entiteettejä Orion-ryhmäksi, koska Orionin tähtikuviossa sijaitsee niiden hallintokeskus, josta käsin ne kontrolloivat muita negatiivisia planeettoja. Myös negatiiviset entiteetit joutuvat työskentelemään vapaan tahdon lain alaisuudessa, vaikka ne pyrkivätkin rikkomaan sitä. 6D- ja 7D-tasoilla olevat suojelijat pitävät huolen, että kukaan ei pääse häiritsemään kehittyvän planeetan evoluutiota. Mutta jos planeetan entiteetit valitsevat negatiivisen tien, tai ne kehittävät liikaa epäharmoniaa, antaa tämän valtuutuksen negatiivisille olennoille sekaantua planeetan asioihin. Juuri näin on käynyt Maa-planeetalla. Maa on suojaavassa karanteenissa, mutta ihmisten luoma epäharmonia aiheuttaa sen, että karanteeniin repeytyy silloin tällöin aukkoja, joista Orion-ryhmä pääsee tunkeutumaan planeetalle.

splash725

Orion-ryhmä pyrkii opettamaan omaa filosofiaansa ja siten houkuttelemaan negatiiviselle polulle. Se lähettää viestejä, joita joskus myös positiivisen tien kulkijat vastaanottavat eivätkä aina osaa erottaa negatiivisesti orientoituneiksi. Kaikkein otollisin kontaktikohde on kuitenkin valtaa himoava eliitti, johon Orion-ryhmällä on yhteys, jota pidetään yllä sekä telepaattisesti että toisinaan suorin kontaktein. Kaikkein tehokkain tapa on eliitin alitajunnan manipulointi, ajatusten kylväminen alitajuiseen mieleen, josta ne nousevat tietoiseen mieleen ideoiksi, jotka tuntuvat omilta. Näin eliitti saadaan noudattamaan suunnitelmaa, joka auttaa sitä eteenpäin negatiivisella polulla mutta joka palvelee myös Orion-ryhmää.

Negatiiviseen polkuun kuuluu hierarkkinen valtamalli, jossa vahva ja älykäs eliitti hallitsee ja muut ovat orjia. Orion-ryhmän tavoite on aina valloittaminen ja orjuuttaminen.

Ra: Orion-ryhmän tarkoitus, kuten aikaisemmin mainittiin, on valloitus ja orjuuttaminen. Tämä toteutetaan etsimällä ja perustamalla eliitti, ja saamalla muut palvelemaan eliittiä erilaisin välinein kuten laein, jotka mainitsit, ja muina tämän entiteetin mainitsemilla tavoilla. (k1, s16, 152)

Orion-ryhmä on sotkeutunut syvällisesti Maan evoluutioon ja historiaan. Orion-ryhmään lukeutuvia Maasta valloitustarkoituksessa kiinnostuneita sivilisaatioita on ollut useita 3D-syklin aikana. Pitää muistaa, että vapaan tahdon lain mukaisesti ne eivät voi tehdä suoraa invaasiota ja alistaa ylivoimaisella teknologiallaan kehittymättömämpiä sivilisaatioita.

On universumin ehdoton laki, että palveluksia, negatiivisia tai positiivisia, ei voi menestyksekkäästi tarjoa kuin niille, jotka tätä pyytävät. Siksi Orion-ryhmän on ensin saatava muut haluamaan niiden palveluksia. Eliitti etsii valtaa ja loistoa. Vallanhimossaan se tulee pyytäneeksi Orion-ryhmän apua, vaikka ei sitä itse aluksi ymmärrä. Eliitti vastaanottaa alitajuntaansa ideoita ja ajatuksia, joilla se pystyy vankistamaan kontrollia ja valtaansa. Jotta Orion-ryhmä onnistuisi valloittamaan kokonaisen planeetan suoralla väliintulolla, olisi planeetan enemmistön ensin haluttava sitä – tietoisesti tai alitajuisesti. Tästä rajoitteesta johtuen Orion-ryhmän on käytettävä hienovaraisempia keinoja, kuten saatava negatiivinen polku näyttämään houkuttelevalta.

Pääsiäissaarten kuuluisat patsaat ovat Ran mukaan yksi esimerkki siitä, miten Orion-ryhmä on yrittänyt houkutella negatiiviselle polulle. Nämä tutkijoita kautta aikain kiehtoneet valtavat patsaat, joista suurimmat painavat yli 80 tonnia ja joista osalla on 10 tonnia painava hattu päässä, muovattiin ja liikuteltiin paikoilleen etäisyyksien päästä ajatuksen voimalla. Tämän toivottiin herättävän alkukantaisissa saarelaisissa pelonsekaista kunnioitusta ja halua kehittää samanlaisia voimia, joilla he voisivat hallita muita. Yritys kuitenkin epäonnistui eikä polarisaatiota negatiiviseen suuntaan tapahtunut toivotusti. Myös Etelä-Amerikassa on samankaltaisia patsaita, joita Orion-ryhmä on pystyttänyt.

moai

Koska Maa-planeetta on sitä asuttavien entiteettien epäharmonian johdosta avoin sekä negatiivisille että positiivisille vaikutteille, on Maan koko 3D-syklistä muodostunut taistelu sieluista. Toinen Orion-ryhmän tapa yrittää lisätä negatiivista polarisaatiota on positiivisen opetuksen vääristely. Esimerkiksi Raamatun perusta pohjautuu alun perin Yhden lain yksinkertaisimpaan muotoon, mutta vallassa oleva eliitti sai Orion-ryhmältä vaikutteita, ja se vääristi monet opetukset negatiiviseksi siten, että positiivinen pohjavire säilyy, mutta että oppeja voidaan käyttää vallan ja hallinnan välineenä. Pyhän sodan -käsite on yksi vääristynyt muoto.

Vapaan tahdon ensisijaisuus

Vapaan tahdon laki on yksi olennaisimmista laeista universumissa. Vapaa tahto mahdollistaa, että jokainen pystyy tekemään valintoja, ja valintoja tekemällä mahdollistuu kokeminen ja kehittyminen. Jos Luoja estäisi kaikki ”virheelliset” valinnat, niin elämänkaari olisi jo ennalta päätetty eikä olisi mitään järkeä pitää käynnissä koko elämänpeliä. Siksi korkeampien ulottuvuuksien positiiviset entiteetit eivät voi vain tulla ja näkyvästi vahtia ihmiskuntaa kuin lapsenvahdit. Heillä on lupa puuttua asioihin vain siten, että vapaa tahto ei rikkoudu. He toimivat taustalla ja näkymättömissä. Positiiviset ET:t eivät ole voineet tuoda olemassaoloaan kaikkien tietoon esimerkiksi laskeutumalla aluksella Valkoisen talon pihaan, koska valtaosa ihmiskunnasta on halunnut uskoa, että maanulkopuolista älyllistä elämää ei ole olemassa. Vasta kun suurin osa esittää mielessään kutsun, on esiintulo mahdollista. Planeetan asukkaiden elämään voidaan tehdä näkyvä väliintulo vain ja ainoastaan niissä tapauksissa, kun riittävä määrä entiteettejä esittää kutsun – joko tietoisen tai tiedostamattoman. Vapaan tahdon lain rikkominen aiheuttaisi karmisia seuraamuksia.

valktaloufo

Samasta vapaan tahdon laista johtuen negatiiviset ET:t eivät esimerkiksi voi tulla leijumaan aluksillaan kaupunkien ylle Hollywood-elokuvien tapaan. Karanteeni estää tämän. Ne voivat vain tehdä lyhyehköjä paikallisia ylilentoja ja toivoa, että tällainen voimannäytös saisi aikaan toivottuja reaktioita ihmisten mielissä – samaan tapaan kuin Pääsiäissaarten patsaita pystytettäessä.

Maa muuttuu 4D-positiiviseksi planeetaksi

3D-planeetan muuttumisen negatiiviseksi tai positiiviseksi määrittää se, kuinka moni sitä asuttavista entiteeteistä kulkee positiivista polkua ja kuinka moni negatiivista. Maa-planeetta on Ran mukaan muuttumassa positiiviseksi, koska niiden lukumäärä, jotka haluavat rakastaa kaikkia ylittää suuresti niiden lukumäärän, jotka haluavat rakastaa vain itseään. Sadonkorjuun jälkeen Maata asuttavat vain positiiviset olennot negatiivisten polunkulkijoiden joutuessa etsimään uuden kotiplaneetan. Negatiivisesti kypsyneitä lienee vain kourallinen Illuminatin ylimmillä tasoilla. Ran mukaan Hitler, joka on länsimaiseen kulttuuriin iskostunut pahuuden perikuvaksi, ei täyttänyt sadonkorjattavuuden kriteeriä, vaikka olikin negatiivisesti suuntautunut. Sen sijaan Hitlerin lähipiiri oli negatiivisemmin orientoitunut. Ra mainitsee historiasta Rasputinin ja Tšingis-kaanin, jotka työskentelivät päämääränään ylösnousemus negatiiviseen neljänteen ulottuvuuteen onnistuen tässä tavoitteessa.

Negatiivinen polku on paljon harvinaisempi kuin positiivinen. Se on myös erittäin rankka ja yksinäinen. Kulkija ei voi koskaan luottaa kenenkään muuhun kuin itseensä, sillä hän uskoo, että olemassaolon tarkoitus on muiden alistaminen. ”Syö tai tule syödyksi.” Ainoana pelastuksena hän näkee Luojaksi tulemisen, jolloin hän voi orjuuttaa muut ja olla itse turvassa. Negatiivinen polku on jatkuvaa valtataistelua, ja korkeammalle kehittyneet negatiiviset olennot tarjoavat apuaan alemmilleen vain hyötyäkseen siitä itse.

Galaksimme planeetoista 10 % kokee negatiivisen sadonkorjuun, 60 % positiivisen ja 30 % sekoitetun. Negatiivisessa sadonkorjuussa kaikki sadonkorjatut ovat negatiivisesti polarisoituneita, positiivisessa sadonkorjuussa kaikki ovat positiivisesti polarisoituneita ja sekoitetussa sadonkorjuussa kypsyy kumpaakin polariteettia. Maa-planeetan sadonkorjuu on sekoitettu, mutta planeetta itsessään muuttuu positiiviseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että negatiiviset ainekset joutuvat vähitellen väistymään Maan värähtelytaajuuden nousun mukana.

 

 

Advertisement