Yksi on kaikki – kaikki on Yhtä

M31_hallas

Ra tulee ykseyden ulottuvuudesta ja toimii sanansaattajana Yhden laille, joka voidaan tiivistää seuraavasti:

Ra: Sinä olet kaikki, jokainen olento, jokainen tunne, jokainen tilanne.
Olet ykseys. Olet äärettömyys.
Olet rakkaus/valo, valo/rakkaus.
Sinä olet.
Tämä on Yhden laki.
(k1, s1, 67)

Kaikki olemassa oleva on tietoisuutta. Ei ole olemassa mitään muuta kuin tietoisuus. Tuota tietoisuutta voidaan kutsua Alkulähteeksi, Älykkääksi Äärettömyydeksi, Luojaksi, Itseksi, Jumalaksi ja niin edelleen. Itsessään Se on kaikkien nimien, käsitteiden ja määritelmien ulottumattomissa. Siitä ei voida suoraan puhua, mutta Sen näkyvin luonne on luominen, joten yksi kuvaavimpia nimityksiä Sille on Luoja.

Kaikki olemassa oleva koostuu Luojan yhdestä alkuperäisestä ajatuksesta – Luojan tietoisuudesta. Sinä olet tuo Luoja. Erillisyys, erillisenä olentona itsensä kokeminen, on illuusiota. Erillisyys on Luojan tapa kokea oma itsensä – tarkastella itseään luomisensa kautta. Luoja käyttää luomuksiaan peileinä, joista Hän voi katsoa itseään. Kun katsot toista ihmistä, katsot itseäsi. Kun katsot kukkaa, katsot itseäsi. Kun katsot kiveä, katsot itseäsi. Kaikki ympärilläsi on sinun luomaasi, mutta ei egoon sidotun tietoisuutesi luomaa. Egoon sidottu tietoisuus on rajallinen. Sen takana oleva tietoisuus on ääretön. Et ole pelkkä rajallinen tietoinen mielesi. Tietoinen mieli on vain pienen pieni osa tietoisuutta, joka on ääretön. Ihmismieli on illuusio siinä missä kaikki muutkin ilmiömuodot, vaikka ihminen yleensä samastaa itsensä kehoonsa ja mieleensä pitäen niitä todellisena identiteettinään.

Luojaa voidaan pitää tietoisuuden merenä, jossa jokainen yksilöitynyt sielu on merestä nouseva aalto eli muoto. Ei ole mitään muuta kuin tuo meri, vaikka aalto hetkellisesti unohtaakin kotinsa ja alkuperänsä. Luominen on ikuista muotojen tanssia, jossa yksi tietoisuus leikkii itsensä kanssa.

tietoisuudenmeri

Kaikki olevainen on osa Luojaa ja matkalla sulautuakseen takaisin Yhdeksi. Jos kaikki muistaisivat jo matkan alussa olevansa Luoja, ei olisi mitään tarvetta tehdä koko matkaa eikä kokea mitään. Unohdusta tarvitaan, jotta koko elämänpeli voidaan pitää käynnissä. Ennen jokaista uutta inkarnaatiota sielu kulkee unohduksen verhon läpi, jossa mieli jakautuu tietoiseen ja tiedostamattomaan. Näin muistikuvat edellisistä inkarnaatioista pyyhkiytyvät pois.

Yhden laki on ainoa todellinen laki, ainoa asia, mikä ei ole illuusiota. Siksi se on niin tärkeää ymmärtää. Kaikki muut universumin lait, joita henkinen kirjallisuus laajasti käsittelee, ovat osa illuusiota. Ne ovat todellisia vain siinä mielessä, että ne säätelevät illuusiota, jossa elämme. Illuusion takana ne sulautuvat Yhden lakiin. Yhden laki siis tarkoittaa, että on vain Yksi, joka on kaikki – ei ole mitään muuta. Todellisuus on kuin unta, joka tapahtuu Luojan mielessä.

Eri ulottuvuudet ja niiden tarkoitus

Ran mukaan matka takaisin Yhdeksi kulkee läpi eri tiheyksien, joissa jokaisessa tietoisuuden taso vaihtelee. Puhekielessä tiheyksien sijaan voidaan puhua ”ulottuvuuksista”, mutta tällöin täytyy muistaa, että kyseessä ei ole matemaattinen tai fysikaalinen käsite. Jokainen ulottuvuus muodostaa erilaisen kokemustason, erilaisen illuusion. Jokaisen kokemustason muodostavan valoenergian (toisin sanoen värähtelytaajuuden) tiheys muuttuu siirryttäessä yhdestä tiheydestä toiseen. Illuusio on siten eritiheyksistä eri ”ulottuvuuksissa”.

Jokainen ulottuvuus tarjoaa erilaisen tavan kokea ja oppia elämää. Kun tietty opetus on opittu yhdessä ulottuvuudessa, voidaan siirtyä seuraavaan. Ulottuvuudet jakautuvat kahdeksaan eli oktaaviin. Lyhyesti tiivistäen eri ulottuvuudet voidaan esittää seuraavasti:

1D: Ensimmäisen ulottuvuuden elementit ovat vesi, tuli, ilma ja maa. Aluksi vallitsee muodottomuus ja kaaos. Jossain vaiheessa tapahtuu ensimmäinen liikkuminen kohti tietoisuutta. Vähitellen tuli ja ilma saavat yhdessä maan ja veden kanssa muodostettua järviä, meriä, jokia, vuoria, kukkuloita ja muita maanmuotoja. Maa ja vesi oppivat tulen ja tuulen (ilma) avustuksella, ja lopulta ne tarjoavat mahdollisuuden 2D-eliömuotojen kehittymiselle. Tämän ulottuvuuden oppimisen tarkoitus on saavuttaa tietoisuus, ja sen värähtelytaajuuden väri on punainen kuten ihmisen juurichakran väri.

laava

2D: Toisen ulottuvuuden entiteettejä ovat mineraalit, kasvit ja eläimet. Tämä ulottuvuus tarjoaa mahdollisuuden kasvuun. Se on samalla kaikkein pitkäkestoisin ulottuvuus, ja kehitys on hidasta. 2D-entiteetit ovat valmiita 3D-kokemukseen, kun ne saavuttavat itsetietoisuuden. Tämän ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on oranssi kuten sakraalichakran.

3D: Kolmannen ulottuvuuden entiteettejä ovat kaikki itsetietoisuuden saavuttaneet kuten ihminen. Tämän ulottuvuuden kesto on rajattu noin 75 000 vuoteen.  3D-kokemus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella elämää itsenäisenä oliona, joka pystyy valitsemaan vapaan tahdon mukaisesti. Koko kolmannen ulottuvuuden syklin tarkoitus on saada entiteetti valitsemaan polkunsa, jota pitkin se lähtee kulkemaan, eli kehittämään itseään.

Kolmas ulottuvuus on siis valinnan ulottuvuus. Entiteetti tekee valinnan, jossa se alkaa merkityksettömyyden ja välinpitämättömyyden sijaan kulkea kohti rakkautta. Kolmas ulottuvuus on rakkauden oppikoulu. Kun entiteetti on omaksunut perusläksyt, eli oppinut rakastamaan vähintään minimitasolla, on se valmis siirtymään neljänteen ulottuvuuteen.

3D-ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on keltainen kuten solar pleksus -chakran.

4D: Neljäs ulottuvuus on rakkauden ulottuvuus, jossa kolmannessa ulottuvuudessa elämän peruspilariksi ymmärretty rakkaus jalostetaan täydellisyyteensä. 4D:ssä siis eletään rakkaudessa. Tähän ulottuvuuteen ei enää ole tarvetta syntyä unohduksen verhon läpi, joten kaikki muistot aikaisemmista inkarnaatioista ovat tallella. (Unohduksen verho on mahdollista läpäistä henkisen kehityksen kautta myös kolmannessa ulottuvuudessa, vaikkakin täydellinen läpäiseminen on äärimmäisen harvinaista.)

Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on vihreä kuten sydänchakran.

5D: Viides ulottuvuus on viisauden ulottuvuus, ja siellä opitaan kaikki viisaudesta. Kannattaa huomioida, että viisaus tulee rakkauden jälkeen nimenomaan siksi, että kukaan ei voi olla todellisesti viisas, ennen kuin oppii rakastamaan.

Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on sininen kuten kurkkuchakran.

6D: Kuudes ulottuvuus on ykseyden ulottuvuus, jossa rakkaus ja viisaus sulautuvat yhteen. Kaiken ykseys ymmärretään.

Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on indigo kuten otsachakran eli kolmannen silmän.

7D: Seitsemäs ulottuvuus on osaksi kaikkea tulemisen ulottuvuus. Identiteetti, muistot, menneisyys ja tulevaisuus pyyhkiytyvät pois, kun ollaan kaikki mitä on eli Luoja.               Ulottuvuuden värähtelytaajuuden väri on violetti kuten kruunuchakran.

8D: Kahdeksas ulottuvuus on syklin loppu ja samalla seuraavan suuren syklin ensimmäinen ulottuvuus. Tällöin elämänpeli alkaa alusta, mutta täysin erilaisena. Kukaan ei tiedä, mitä silloin tapahtuu, koska uusi peli perustuu sille löydölle, jonka Luoja löytää itsestään tämän meneillään olevan syklin aikana.

Jokainen ulottuvuus jakautuu aliulottuvuuksiin, joita on rajaton määrä. Jokainen ulottuvuus pitää sisällään myös rajattomasti eri tasoja, kuten esimerkiksi 3D:ssä astraalitasot, jonne mennään fyysisen kehon kuoltua sekä joka yö unissa.

Myös oktaaveja on rajaton määrä. Tämän lisäksi on rajaton määrä rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia todellisuuksia (siis illuusioita) tai universumeja, joissa yksi sielu elää samanaikaisesti kaikissa. Osa näistä todellisuuksista muistuttaa hyvin paljon nyt koettua, mutta osa eroaa täydellisesti. Täten voidaan todellakin sanoa, että Luoja on äärettömyys ja ikuisuus. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että kaikki tapahtuu kuitenkin samanaikaisesti. Aika on harhaa. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat nyt – tässä hetkessä.

 

 

Advertisement