Tietoisuuden syklit ja sielujen sadonkorjuu

 

milkyway

Kehitys ulottuvuuksissa kulkee sykleissä, ja jokainen sykli on määrätyn pituinen. Ran mukaan 3D:ssä sivilisaatiot nousevat, kukoistavat ja lakastuvat aina noin 25 000 vuoden sykleissä. Jokaisen 3D-syklin lopussa on sielujen sadonkorjuu, jolloin henkisesti riittävän kypsät jatkavat neljänteen ulottuvuuteen. Vähimmäiskriteeri kypsyyteen on yksinkertainen: entiteetin pitää olla suuntautunut vähintään 51 % universaaliin rakkauteen, jolloin sen värähtelytaajuus ylittää itsekkyyden ja välinpitämättömyyden. Tällöin sielu on valmis siirtymään seuraavaan ulottuvuuteen.

Jos vähimmäiskriteeri ei täyty, sielu ei ole vielä kypsä sadonkorjattavaksi. Se tarvitsee lisää kokemuksia. Se saa lisäaikaa ja pääsee 3D-sivilisaation toiselle kierrokselle, joka kestää niin ikään 25 000 vuotta, jonka jälkeen koittaa toinen sadonkorjuu ja kypsyyden uudelleen tarkastelu. Jos vieläkään ei täyty vaatimukset, pääsee kolmannelle 25 000 vuotta kestävälle syklille, joka päättyy sekin sadonkorjuuseen.

Yhteensä yksi kokonainen 3D-sykli kestää siis noin 75 000 vuotta (3 x 25 000). Tämän jälkeen koko planeetan värähtelytaajuus muuttuu 4D-planeetaksi huolimatta siitä, ovatko kaikki valmiit muutokseen. Muutoksen jälkeen 3D-kokemus ei enää ole mahdollista samalla planeetalla. Ne jotka eivät vieläkään ole oppineet rakkauden läksyä, pääsevät opettelemaan sitä jonnekin muulle 3D-elämään soveltuvalle planeetalle. Niitä on galaksissamme runsaasti.

Ra on itse ajan ulkopuolella, joten hänen antamansa ajanjaksot ovat suuntaa antavia. David Wilcock, joka on tutkimuksissaan etsinyt tieteellisiä selitysmalleja Ran välittämälle valtavalle tietomäärälle, on päivittänyt yhden osasyklin pituudeksi 25 920 vuotta. Tämä on myös Platonin kuuluisaksi tekemä täydellinen numero, koska mitä useammalla tavalla numero voidaan jakaa, sitä enemmän se ”värähtelee”.

Luku 25 920 sopii täsmälleen myös astrologiaan, sillä eläinradan merkeistä yksi aikakausi on 2160 vuotta (12 x 2160 = 25 920). Nyt olemme siirtymässä tai siirtyneet kalojen aikakaudesta vesimiehen aikakauteen.

aquarius

Yksi sivilisaation sykli kestää siis noin 26 000 vuotta, minkä Graham Hancock, Zecharia Sitchin ja lukuisat muut tutkijat ovat osoittaneet monien muinaisten kulttuurien tietäneen. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa egyptiläiset, hindut, sumerilaiset ja maya-intiaanit. Muinaiset kansat eivät olleet kehittymättömiä, vaan hyvin tietoisia luomisen sykleistä. Maya-intiaanit tiesivät, että yksi osa 3D-syklistä kestää noin 26 000 vuotta. Heidän uskomattoman tarkka kalenterinsa päättyi 21.12.2012 kääntyen uudelle aikakaudelle. Tämä ikkuna sopii hyvin myös Ran antamaan aikatauluun. Ra kertoi vuonna 1981, että noin 30 vuoden päästä Maa on muuttunut 4D-planeetaksi (1981+30=2011).

Egyptin suuri pyramidi

Ra on ollut osallisena Maan historiassa koko nykyisen 3D-syklin alusta lähtien – ensimmäisen kerran noin 75 000 vuotta sitten, kun marsilaisia autettiin inkarnoitumaan planeetallemme. Mu-sivilisaatiota Ra auttoi 58 000 vuotta sitten ja Atlantista 13 000 vuotta sitten. Etelä-Amerikassa Ra on palvellut kahdesti.

Ra tarjosi apuaan myös Egyptissä 11 000 vuotta sitten. Aurinkokuntaamme vartioiva neuvosto, joka sijaitsee kahdeksannessa ulottuvuudessa (3D-näkökulmasta neuvosto sijaitsee Saturnuksen renkaissa), antoi Ralle luvan auttaa Maa-planeettaa.

Ra laskeutui Maan ihmisten joukkoon kehossa, joka oli jäljennös ulkomuodosta, jolta se näytti kuudennessa ulottuvuudessa. Tämä sen takia, että omassa olomuodossaan Ra olisi havaittu vain valona. Ra näytti pitkältä ja kauniilta, ja kehon pinta säteili kultaista hohdetta.

 Ra: Tulimme kansojenne keskuuteen antamaan Yhden lain. Me toivoimme vakuuttavamme heille, jotka toivoivat oppia ykseydestä, että ykseydessä kaikki paradoksit selviävät; kaikki mikä on hajonnut, on parannettu: kaikki mikä on unohdettu, on tuotu valoon. (k4, s90, 142)

Tarkoituksena oli, että teknologinen apu kristallien muodossa olisi auttanut ihmisten mieli/keho/henki-kompleksin parantamisessa. Ran yksi lahja egyptiläisille oli pyramiditeknologia. Egyptin Suuri pyramidi toimi kristallina, joka keskitti valtavan energiamäärän yhteen pisteeseen. Sitä voitiin käyttää sekä parantamiseen että initiaatioon. Ra ei nimeä henkilöä, jonka kanssa hän toteutti Suuren pyramidin rakentamisen, mutta Edgar Caycen ja David Wilcockin tutkimusten pohjalta voidaan päätellä, että kyseessä oli ylipappi Ra-Ta, Caycen yksi aikaisempi ja merkittävin inkarnaatio. Ra-Ta ja Thoth/Hermes saivat idean ja avun Suuren pyramidin rakentamiseen Ralta.

Giza_Pyramid

Pyramidin sisällä suoritettava initiaatioriitti oli henkisellä polulla pitkälle edenneen viimeinen testi. Tarkoitus oli käydä läpi kuolema, kohdata Itse ja uudestisyntyä täydellisesti muuttuneena valaistuneena olentona. Sisään virtaava puhdistettu valo kulki tasapainoisella tavalla läpi kaikkien kehon energiakeskusten (eli chakrojen) kohdaten sisäisen silmän kohdalla avaten siten portin uuteen elämään.

Pyramidien rakentaminen osoittautui kuitenkin virheeksi, sillä vallassa oleva egyptiläinen eliitti piti kaikille tarkoitetun teknologian itsellään ja esti muita käyttämästä sitä. Ran vierailu jäi lyhyeksi. Egyptiläiset alkoivat palvoa Rata jumalana, mikä ei ollut Ran tarkoitus. Positiiviset olennot haluavat aina tulla kohdelluiksi tasa-arvoisina veljinä ja siskoina. Ran opit vääristyivät nopeasti ja syntynsä saivat erilaiset mysteerikoulut ja salaiset veljeskunnat, jotka kulissien takaa hallitsevat yhä tänäkin päivänä planeettamme taloutta, politiikkaa ja valtainstituutioita. Kuuluisin salaisista kulteista on Illuminati.

dollari_pyramid

Ra ei kuitenkaan koskaan jättänyt tätä värähtelytaajuutta lopullisesti. Egyptin kahdeksannellatoista dynastialla Ra sai mentaalisen yhteyden faaraoon nimeltä Ekhnaton, jonka henkiset värähtelyt olivat riittävän yhteensopivat Yhden lain vääristyneiden muotojen korjaamiseksi. Historiankirjoituksessa Ekhnaton tunnetaan myös monilla muilla nimillä kuten Akhenaten. Hän pystyi omaksumaan Yhden lain, vaikka lisäsikin siihen joitakin persoonallisia vääristymiä. Hänellä oli mieltymys valtaan, ja hän joutui kuolemansa jälkeen tasapainottamaan itseään sarjalla inkarnaatioita, joissa tämä taipumus vähitellen katosi. Vain harvat muista egyptiläisistä halusivat omaksua Yhden lain, joten Ekhnatonin kuoleman jälkeen osittain puhdistettu oppi hylättiin ja Egyptissä palattiin useiden jumalten palvomiseen. Vuosisata vuosisadalta kulttuuri vajosi alemmaksi, kunnes se tuhoutui kokonaan.

Aurinkojumala Ran palvominen ylimpänä jumalana on yksi vääristyneistä opeista ja osa egyptiläistä mytologiaa, joka on erotettava todellisista tapahtumista. Mytologioiden aurinkojumala Ra on eri hahmo kuin Ra, joka puhui L/L Researchin kanavoimana. On vain yksi Luoja, jonka sanansaattaja Ra on. Egyptiläisessä aurinkojumalamytologiassa sekoittuvat yhteen ylipappi Ra-Tan elämäntarina, Ran todellinen vierailu Egyptissä sekä aikojen saatossa väärinymmärryksen ja mielikuvituksen luomat ainekset. Yleensä jokainen valtaan tullut uusi hallitsija lisäsi vanhoihin myytteihin lisää aineksia, jotka pönkittivät hänen omaa asemaansa.

kuyu7

Nykyisin Suuri pyramidi on vain kalpea haamu siitä, mitä se muinoin oli. Aikojen saatossa se on rapautunut, ja mennyt epävireeseen, vaikka herkät ihmiset voivat yhä tuntea erityislaatuisten energioiden virtaavan – tosin heikosti verrattuna aikaisempaan loistokauteen. Nykyisellään pyramidit eivät enää näytä siltä, millaisiksi ne alun perin rakennettiin. Ne oli päällystetty valkoisella kalkkikivellä sileä- ja kiiltäväpintaisiksi, ja auringonvalossa ne loistivat kuin valtavat peilit. Tämä oli varsin henkeäsalpaava näky. Kalkkikivet olivat paikoillaan vielä noin 450 jKr. kreikkalaisen historioitsijan Herodotuksen vieraillessa Egyptissä, mutta sittemmin ne on vähitellen kaikki irrotettu ja viety pääasiassa paikallisten moskeijoiden rakennusaineeksi.

Egyptin Suuri pyramidi rakennettiin moniin tarkoituksiin. Edgar Caycen mukaan Suuri pyramidi kartoittaa aikaa aina syklin loppuun saakka, jonka jälkeen Maa muuttuu. Astronomi Piazza Smyth havaitsi jo vuonna 1864, että pyramidin laskeva ja nouseva käytävä toimivat aikajanana, jossa yksi pyramidituuma vastaa yhtä vuotta. Lukuisat tutkijat hänen jälkeensä, kuten pyramidikoodin purkamisesta tunnetuksi tullut Peter Lemesurier, ovat vahvistaneet teorian. Kaikki merkittävimmät maailmantapahtumat on koodattu käytävän matkan varrelle, kuten viime vuosisadan molemmat maailmansodat ja suuri lama. Kiveen hakatut profetiat paljastavat merkityksensä yleensä vasta tapahtumien jälkeen. Etukäteen voidaan lukea vain ajankohta, jolloin maailmassa koetaan jotain merkittävää. Myös vuosi 2012 on koodattu pyramidin aikalinjalle. Se on jonkinlainen merkittävä maailmanhistorian kulminaatiopiste. Pyramidin aikalinja ei kuitenkaan pääty vuoteen 2012, vaan jatkuu vuoteen 2084 asti (joidenkin tulkintojen mukaan se päättyy 2030-luvulla). Vuonna 2084 on kulunut täsmälleen 72 vuotta vuoden 2012 jälkeen. Yksi aste Maan prekessiossa kestää 72 vuotta, joten tämä saattaa olla jonkinlaisen siirtymäajan kesto.

Talvipäivänseisaus joulukuussa 2012 lienee ollut merkittävä ajankohta, vaikka mitään näkyvää fyysistä muutosta ei tapahtunut vastoin suuria odotuksia. Jo 1980-luvulla Ra ilmoitti, että planeetta itsessään värähtelee vihreällä taajuudella ja pystyy siten kantamaan 4D-elämää. Nyt vuoden 2012 jälkeen planeetan energiajärjestelmä lienee jo lopullisesti 4D-tasolla, ja enää vain ihmiskunta elää sitkeästi 3D-illuusiossa. Mahdollisuus tehdä valinta rakkauden ja erillisyyden polun välillä on yhä olemassa, ainakin jonkin aikaa.

 Syklin vaihtumisen seuraukset

tulv4Ran mukaan muutos 4D:ksi alkoi jo 1930-luvulla (tarkka aika pääteltävissä vuodeksi 1936), jolloin ensimmäiset vihreän värähtelytaajuuden energia-aallot saavuttivat Maa-planeetan. Muutos alkoi hitaasti, mutta vähitellen se on kiihtynyt, mikä on näkynyt monina mullistuksina, kuten poikkeuksellisina sääilmiöinä, maanjäristyksinä, nopeina sosiaalisina ja kulttuurisina muutoksina, henkisyyden renessanssina ja niin edelleen. Suurimmat mullistuksista ovat tapahtuneet ihmisen tietoisuudessa. Jos Maa olisi harmoninen planeetta, sujuisi muutos ilman mullistuksia, mutta valtaväestön ajatusmuodot eivät ole yhteensopivia vihreän värähtelytaajuuden kanssa, mikä aiheuttaa epämukavuutta. Useimmat ihmiset värähtelevät vielä oranssin ja keltaisen värähtelytaajuuden alueella.

Vaikka voi olla vaikea uskoa, on Maasta tulossa positiivinen 4D-planeetta negatiivisen sijaan. Valtaväestö on kuitenkin kietonut itsensä negatiivisuuden verkkoon ja luonut erittäin epäharmonisen elinympäristön, mikä aiheuttaa satojen vuosien siirtymäajan, jonka aikana planeetta puhdistuu.

Neljännessä ulottuvuudessa ajatukset muuttuvat todellisuudeksi nopeammin kuin kolmannessa. Siksi muun muassa syövät ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti 1930-luvulta lähtien. Samaten mielisairaudet ovat kasvaneet rajusti. Tämä johtuu siitä, että verho kolmannen ja neljännen ulottuvuuden välillä muuttuu hetki hetkeltä yhä ohuemmaksi, eivätkä useimmat ihmiset ole valmistautuneet kohtaamaan todellista itseään, vaan he vastustavat väistämätöntä muutosta. Siksi näemme yhä järjettömämpiä epätoivoisuudesta kumpuavia tekoja ja ilmauksia.

maa6Hetki hetkeltä valon taajuus kasvaa, mikä aiheuttaa kaikkien matalamman värähtelytaajuuden varaan rakennettujen rakennelmien romahtamisen.  Kaikki mikä ei ole yhteensopivaa universaalin ehdottoman rakkauden kanssa romahtaa, kuten talousjärjestelmä, joka saa voimansa ahneudesta, pelosta, kontrollista ja vallanhimosta.

Pelon ja erillisyyden varaan rakennetut instituutiot ovat kriisissä: poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja uskonnolliset. Tämä aiheuttaa monissa pelkoa ja epätoivoa, koska 3D-todellisuutemme on rakennettu niiden varaan. Korruptio, skandaalit, salaliitot, rikokset ja muu epätasapaino tulevat kiihtyvällä tahdilla paljastetuksi kaikille, jotta ne voidaan käsitellä. Kulissit ovat kaatumassa, mutta se on positiivinen asia, koska taustalla valmistellaan korkeampien tasojen olentojen avustuksella täysin uutta näytelmää, joka on suunnattomasti ihmeellisempi kuin materialismiin juuttunut ego pystyy koskaan ymmärtämään.

 

Advertisement